Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]   >>  

Katalog doboru zaworów. Tabelaryczne zestawienie dla branży WOD.-KAN.
Autor: Włodzimierz Berdychowski

Wydawnictwo: Verlog Dashofer

Cena brutto: 60,27 PLN

Dodaj do koszyka

Tematyka: Chcąc dobrać odpowiedni dla danej instalacji WOD.-KAN. zawór, należy dokładnie określić warunki jego pracy oraz wziąć pod uwagę m.in. dane wejściowe, średnicę nominalną, różnicę ciśnień oraz wymagany przepływ. Nieprawidłowo umiejscowiony lub źle dobrany zawór może wywołać wiele problemów w trakcie pracy instalacji. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy tabelaryczne zestawienie dostępnych na polskim rynku zaworów, wraz z ich danymi technicznymi. Dzięki niemu w łatwy sposób dobiorą Państwo właściw...
Pokaż więcej...

Katalog materiałów budowlanych
Autor: Jacek Halbiniak

Wydawnictwo: Verlog Dashofer

Cena brutto: 121,77 PLN

Dodaj do koszyka

Tematyka: Publikacja zawiera logiczny podział materiałów budowlanych na grupy główne, jak wyroby ceramiczne, farby itp. Każdy z materiałów opatrzony jest opisem danych technicznych, takich jak wytrzymałość, skład, zastosowanie i inne, w zależności od rodzaju opisywanego produktu. Pozwala to wybrać odpowiedni produkt w sposób prosty, szybki i niewymagający przeglądania oddzielnych stron internetowych lub katalogów producentów co bardzo usprawnia proces planowania inwestycji. Korzyści: Szczegółowe opis...
Pokaż więcej...

Konserwacja podestów ruchomych przejezdnych
Autor: Waldemar Polko

Wydawnictwo: Kabe, 2015

Cena brutto: 36,75 PLN

Dodaj do koszyka

Opis: Wiadomości będące treścią niniejszej książki stanowią niezbędne minimum wiedzy z zakresu konserwacji podestów ruchomych przejezdnych. Adresatami książki są osoby pragnące uzyskać uprawnienia do konserwacji tych podestów. Format: A5, Stron: 108, Oprawa Miękka Spis treści: Przedmowa 1. Wiadomości ogólne 2. Podesty ruchome przejezdne, wiszące i masztowe 2.1. Charakterystyka ogólna i podział podestów 2.2. Konstrukcje podestów nośne/wsporcze 2.3. Parametry techniczne podestów ruchomych przej...
Pokaż więcej...

Kosztorysowanie robót budowlanych
Autor: Beata Grzyl

Wydawnictwo: Verlag Dashofer, 2011

Cena brutto: 103,95 PLN

Dodaj do koszyka

Tematyka: Prawidłowo wykonana analiza kosztów inwesty­cji jest warunkiem podjęcia korzystnych decyzji. Dotyczy to nowego projektu jak iremontu, mo­dernizacji bądź adaptacji. Przeprowadza się ją wróżnych fazach procesu inwestycyjno – budow­lanego. Na trafność takiej analizy kluczowy wpływ ma właściwe sporządzenie kosztorysów. Nasza książka poświęcona jest kosztorysowa­niu. Jej celem jest przybliżenie problemu analizy kosztów. Zostały tu dokładne wytłumaczone za­sady, opisane progra...
Pokaż więcej...

Książka Ewidencji kluczy, teczek, pieczęci i pojemników
Wydawnictwo: Akcydensy, 2015

Cena brutto: 47,77 PLN

Dodaj do koszyka

Książka Ewidencji kluczy, teczek, pieczęci i pojemników oraz innych przedmiotów. Format: A4, Stron: 206, Oprawa Twarda...
Pokaż więcej...

Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych
Autor: Tadeusz Rawa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2012

Wersja: 3

Cena brutto: 17,64 PLN

Dodaj do koszyka

Opis: Niniejsze opracowanie ma charakter poradnika metodycznego przeznaczonego dla studentów wykonujących inżynierskie i magisterskie prace dyplomowe. Ma ono konkretnego adresata. Są nim studenci Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie kierunków: edukacja techniczno-informatyczna, budownictwo, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn oraz technika rolnicza i leśna, studiujący zarówno w systemie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.Poradnik, oprócz wskazówe...
Pokaż więcej...

Mosty łukowe - dzieła kultury. Projektowanie, budowa, utrzymanie
Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo: DWE, 2015

Cena brutto: 63,00 PLN

Dodaj do koszyka

Opis: Tytuł ten podsumowuje konferencję, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 29-30 listopada 2015 roku, organizowaną przez Zakład Mostów Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.Wstęp:Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie drugiego etapu modernizacji i rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej w Polsce. Etap pierwszy (2007–2013) zakończył się wybudowaniem ponad 3 000 km dróg...
Pokaż więcej...

Mosty łukowe w Polsce. Historia, współczesność, przyszłość
Autor: Jan Biliszczuk

Wydawnictwo: DWE, 2015

Cena brutto: 25,20 PLN

Dodaj do koszyka

Opis: Od Autora:Polska, w wyniku prowadzonych na naszym terytorium wojen, doznała niepowetowanych strat demografii czynnych i zniszczeń w obszarze infrastruktury technicznej. Większość polskich zamków unicestwił potop szwedzki. Infrastruktura komunikacyjna, w tym mosty, została w dużym stopniu zniszczona w wyniku obu wojen światowych. Czyż nie jest tragedią, że oddany do użytku 20 grudnia 1938 roku nowy most przez Wisłę w Płocku został wysadzony 9 września 1939 roku, zaledwie po 9 miesiącach eksploatacji?B...
Pokaż więcej...

Mosty zespolone stalowo-betonowe. Zasady projektowania wg PN-EN 1994-2
Autor: Janusz Karlikowski, Arkadiusz Madaj, Witold Wołowicki

Wydawnictwo: WKŁ, 2015

Cena brutto: 88,20 PLN

Dodaj do koszyka

Opis: Poradnik poświęcony zasadom projektowania popularnych w Polsce mostów zespolonych stalowo-betonowych według nowej normy PN-EN 1994-2. Opisano w nim podstawowe pojęcia i oznaczenia, metody budowy mostów zespolonych, rodzaje materiałów i ich własności, ogólne zasady projektowania tych mostów, metody określania przekroju zespolonego, wpływ oddziaływań termicznych oraz reologicznych na siły wewnętrzne i przemieszczenia, stany graniczne nośności przekroju poprzecznego, stateczność, nośność zespolenia, sta...
Pokaż więcej...

Mowa ciała w praktyce
Wydawnictwo: SYNERGIA

Cena brutto: 244,77 PLN

Dodaj do koszyka

Film z cyklu AUTOPREZENTACJA czyli jak zbudować swój pozytywny wizerunek Twój szef, twoi podwładni, klienci i z pewnością ty sam zwracasz uwagę nie tylko na to, co mówisz. Słowa to zaledwie część komunikatu o tym, co myślisz, co zamierzasz i co czujesz. Jak pokierować własną mową ciała? Jak odebrać niewerbalne komunikaty wysyłane przez innych? Jak odczytać chęć dominacji, aprobatę, kłamstwo, chęć ucieczki lub oczekiwanie pomocy? I w końcu – jak własną mową ciała wpłynąć na czyjeś postępowanie? Na te p...
Pokaż więcej...

Nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych
Autor: Michał Kuliński

Wydawnictwo: Verlag Dashofer, 2011

Cena brutto: 40,95 PLN

Dodaj do koszyka

Tematyka: Nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych jest elementem niezbędnym przy realizacji każdej inwestycji. To dzięki niemu możliwa jest stała kontrola budowy. Nadzór pozwala między innymi na wychwycenie w odpowiednim momencie ewentualnych błędów i zakończenie prac w planowanym terminie. Korzyści: Publikacja omawia: obowiązki i zakres odpowiedzialności kierownika budowy, obowiązki i zakres odpowiedzialności inspektora nadzoru autorskiego, problematykę nadzoru autorskiego projektanta, zadania or...
Pokaż więcej...

Ocena wybranych charakterystryk bezpieczeństwa transportu drogowego za pomocą symulatora jazdy
Autor: Lidia Żakowska

Wydawnictwo: Politechniki Krakowskiej, 2015

Cena brutto: 22,05 PLN

Dodaj do koszyka

Opis: Format: B5, Stron: 164, Oprawa Miękka Spis treści:...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Szybkie projektowanie konstrukcji żelbetowych zgodnie z Eurokodem...

Instalacje grzewczo-wentylacyjne z gruntowo-powietrznymi wymiennikami...

Techno-kreacja a architektura...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych Tom 5 Oprawa...

Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych Tom 5 Oprawa...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl