Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]   >>  

Projektowanie konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 3
Autor: Piotr Turkowski, Paweł Sulik

Wydawnictwo: ITB, 2015

Cena brutto: 60,64 PLN

Dodaj do koszyka

Opis:W pracy omówiono problematykę bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji stalowych. Scharakteryzowano termiczne i mechaniczne oddziaływania na konstrukcję, właściwości stali węglowych i nierdzewnych oraz elementów stalowych w warunkach pożarowych. Przedstawiono zasady i metody ustalania odporności ogniowej zabezpieczonych i nieosłoniętych elementów konstrukcyjnych (belek, słupów, ele-mentów rozciąganych i innych), podane w Eurokodzie PN-EN 1993-1-2.Informacje zilustrowano licznymi przykładami obliczeniowymi...
Pokaż więcej...

Protokoły okresowych kontroli budynków. Zbiór gotowych do wykorzystania wzorów dokumentów
Wydawnictwo: Verlag Dashofer

Cena brutto: 121,77 PLN

Dodaj do koszyka

Tematyka: Ustawa Prawo budowlane nakłada na właścicieli lub zarządców nieruchomości obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego budynków. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa zbiór gotowych wzorów dokumentów, które będą pomocne przy przeprowadzaniu przeglądów technicznych obiektów budowlanych. Jest to zestaw kilkudziesięciu protokołów zarówno do kontroli rocznych, jak i pięcioletnich, a także dla budynków wielkopowierzchniowych.Korzyści: Dzięki publikacji będą mogli Państwo: prawid...
Pokaż więcej...

Przegląd i kontrola sieci WOD.-KAN. Dokumentacja okresowych kontroli sieci i instalacji
Autor: Opracowanie zbiorowe

Wydawnictwo: Verlag Dashofer, 2013

Cena brutto: 60,27 PLN

Dodaj do koszyka

Tematyka „Przegląd i kontrola sieci WOD.-KAN. - Dokumentacja okresowych kontroli sieci i instalacji” to publikacja elektroniczna na płycie CD zawierająca wzory dokumentów niezbędnych przy przeprowadzeniu zarówno co rocznych jak i pięcioletnich przeglądów technicznych instalacji.  Wzory dokumentów są niezbędne by wypełnić wymogi ustawy Prawo budowlane (Art. 61 i Art. 62). Publikacja zawiera także zbiór niezbędnych formularzy zawierających pytania kontrolne, pomocne w ogólnej ocenie sta...
Pokaż więcej...

Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych z biomechaniki inżynierskiej
Autor: Buśkiewicz Jacek, Grabski Jakub Krzysztof, Walczak Tomasz

Wydawnictwo: Politechniki Poznańskiej, 2015

Cena brutto: 26,25 PLN

Dodaj do koszyka

Opis: Skrypt jest przeznaczony dla studentów kierunku inżynieria biomedyczna oraz kierunków pokrewnych łączących wiedzę inżynierską i medyczną. Ma on na celu zapoznanie czytelnika z możliwościami systemu do analizy normalnego i patologicznego ruchu człowieka BTS SMART DX. System ten jest wsparty elektromiografem do pomiaru elektrycznej aktywności mięśni. Kurs praktyczny obejmuje pięć ćwiczeń. Instrukcje do poszczególnych ćwiczeń poprzedza wstęp teoretyczny, głównie z zakresu mechaniki teoretycznej oraz bio...
Pokaż więcej...

Psychologia w zarządzaniu nieruchomościami
Autor: Dessoulavy-Śliwińska Anna

Wydawnictwo: Medium, 2015

Cena brutto: 36,75 PLN

Dodaj do koszyka

Opis: Od Autora:Moi Drodzy Czytelnicy, Z przyjemnością oddaję Państwu niniejszą publikację, która jest owocem mojej wieloletniej współpracy z redakcją „Administratora”. W moim głębokim przekonaniu to właśnie kompetencje społeczne są często podstawą sukcesu we współczesnym zarządzaniu. Dotyczy to również obszaru nieruchomości. W końcu każdy z nas ma do czynienia z ludźmi – właścicielami nieruchomości, najemcami, dostawcami usług czy urzędnikami. Nie bez znaczenia jest również radzenie sobi...
Pokaż więcej...

Ruchome obciążenia obiektów mostowych
Autor: Machelski Czesław

Wydawnictwo: DWE, 2015

Cena brutto: 42,00 PLN

Dodaj do koszyka

Od Autora:Zgodnie z tytułem monografi i w jej treści przedstawiono i omówiono obciążenia użytkowe mostów drogowych i kolejowych. Celowo pominięto w tej tematyce obciążenia kładek dla pieszych, bowiem oddziaływanie tłumu i środowiska, np. wiatru, powinny być traktowane w tych konstrukcjach w odmienny, szczególny sposób. W rozdziale 4 wykazano, że mosty drogowe i kolejowe charakteryzują się zbliżoną sztywnością, natomiast kładki dla pieszych są od nich znacznie podatniejsze, co wskazuje na dużą rolę oddziaływ...
Pokaż więcej...

Silniki pojazdów samochodowych. Podstawy budowy, diagnozowania i naprawy
Autor: Piotr Zając

Wydawnictwo: WKŁ, 2015

Cena brutto: 75,60 PLN

Dodaj do koszyka

Opis: Bogato ilustrowany podręcznik poświęcony podstawom budowy, diagnozowania i naprawy silników pojazdów samochodowych. Przedstawiono w nim zagadnienia teoretyczne dotyczące pracy i charakterystyk silników oraz przebiegu procesu spalania, a także podstawowe parametry konstrukcyjne i eksploatacyjne silników. Opisano budowę i działanie oraz zasady eksploatacji, obsługi i naprawy głównych zespołów i układów mechanicznych, czyli kadłubów i głowic, układów: korbowych, rozrządu, zasilania, chłodzenia, smarowan...
Pokaż więcej...

Skuteczne zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową. Poradnik dla kadry zarządzającej spółdzielni mieszkaniowych
Autor: Pod redakcją: Jerzy Krzekotowski

Wydawnictwo: Verlag Dashofer

Cena brutto: 366,45 PLN

Dodaj do koszyka

Tematyka: W poradniku kompleksowo i praktycznie omówione są wszelkie zagadnienia dotyczące spółdzielni mieszkaniowych, m.in.:• Spółdzielcze prawo mieszkaniowe – stan prawny od 2014 r.• Eksmisja i prawo do lokalu socjalnego• Fundusze własne spółdzielni• Sporządzanie sprawozdań finansowych• Przekształcanie mieszkań spółdzielczych wraz z księgowym ujęciem przekształceń• Zawieranie umów na dostawę mediów• Rozliczanie ciepła, wody i gazu• Zasady zamówień pub...
Pokaż więcej...

Specyfikacje techniczne. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Wydawnictwo: Verlag Dashofer

Cena brutto: 121,77 PLN

Dodaj do koszyka

Tematyka: Praktyczny program komputerowy, pozwalający na profesjonalne przygotowanie specyfikacji technicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.Algorytm obejmuje trzy kody CPV: 454100004 - Tynkowanie 454210004 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 454421008 - Roboty malarskie Każda specyfik...
Pokaż więcej...

Stawy małe zbiorniki wodne
Autor: Waldemar Mioduszewski

Wydawnictwo: Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2014

Cena brutto: 51,45 PLN

Dodaj do koszyka

Stawy - małe zbiorniki zaporowe - zawsze stanowiły ważny element w otoczeniu człowieka i przez całe stulecia budowano je na potrzeby gospodarcze oraz w celach ozdobnych. Analiza starych map i planów sytuacyjnych dowodzi, że istniało wiele różnego typu zbiorników wodnych zarówno naturalnych, jak i sztucznych. Powszechne było podpiętrzanie cieków do celów gospodarczych (młynówki, folusze, tartaki, małe elek­trownie wodne, stawy rybne itp.). Ponadto występowały wypełnione wodą liczne, niewielkie zagłębieni...
Pokaż więcej...

Systemy transportowe PRT
Autor: Włodzimierz Choromański

Wydawnictwo: WKŁ, 2015

Cena brutto: 63,00 PLN

Dodaj do koszyka

Opis: Monografia jest pierwszą w języku polskim publikacją poświęconą innowacyjnemu systemowi transportowemu o nazwie PRT (Personal Rapid Transit) będącemu systemem transportu miejskiego, który składa się z wielu pojazdów (najczęściej 3- lub 4-osobowych) całkowicie zdalnie kierowanych (bez udziału kierowcy) realizujących transport door to door (tzn. od przystanku początkowego do końcowego bez przystanków pośrednich). Pojazdy poruszają się zazwyczaj po lekkiej infrastrukturze napowietrznej łatwo podlegające...
Pokaż więcej...

Tablice Pierwsza Pomoc
Autor: Jolanta Michalska

Wydawnictwo: Verlag Dashofer

Cena brutto: 31,40 PLN

Dodaj do koszyka

Tematyka: Tablice zawierają schematy, jak postępować w przypadkach: udzielenia pierwszej pomocy wnagłym zatrzymaniu krążenia u dorosłych, zadławienia oraz jak ułożyć poszkodowanego wpozycjibezpiecznej.Korzyści: Dzięki temu, że tablice można powiesić na ścianie, mogą być one dostępne dla każdego Tablice są laminowane i dzięki temu trwałe Dzięki tablicom będziesz wiedział jak postąpić w przypadku, gdy konieczne będzie przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, kiedy ktoś się zadławi czy jak u...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Szybkie projektowanie konstrukcji żelbetowych zgodnie z Eurokodem...

Instalacje grzewczo-wentylacyjne z gruntowo-powietrznymi wymiennikami...

Techno-kreacja a architektura...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych Tom 5 Oprawa...

Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych Tom 5 Oprawa...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl