Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106]   >>  

EFEKTYWNA OCHRONA UKŁADU ODDECHOWEGO PRZED PARAMI I GAZAMI ORGANICZNYMI
Autor: P. Pietrowski

Wydawnictwo: CIOP-PIB

Cena brutto: 13,00 PLN

Dodaj do koszyka

Poradnik został przygotowany na podstawie analizy publikowanych wyników prac naukowo-badawczych i doświadczeń poświęconych zjawisku adsorpcji w ujęciu teoretycznym oraz praktycznym zastosowaniom w ochronie układu oddechowego. Poradnik zawiera krótką charakterystykę porowatych ciał stałych stosowanych do oczyszczania powietrza ze szkodliwych par i gazów, opis teorii adsorpcji oraz omówienie praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem pochłaniaczy, umożliwiające pogłębienie stanu wiedzy w tym zakresie wykł...
Pokaż więcej...

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymagań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników potencjalnie narażonych na ryzyko spowodowane atmosferami wybuchowymi 99/92/WE
Wydawnictwo: CIOP-PIB, 2001

Cena brutto: 11,00 PLN

Dodaj do koszyka

Format B5, Stron 22, Oprawa miękka....
Pokaż więcej...

Obsługa frezarki obwiedniowej (do kół zębatych)
Wydawnictwo: ODDK

Cena brutto: 18,45 PLN

Dodaj do koszyka

Pracodawca ma obowiązek wyposażyć każde stanowisko pracy w instrukcje bhp i ppoż. (art. 237(4) k.p. oraz rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp). Wyposażenie stanowisk w instrukcje podlega kontroli PIP, a ich brak może skutkować karą do 5000 zł. Instrukcję należy umieścić przy maszynach i urządzeniach, tak aby była dostępna i czytelna. Pracownik powinien się zapoznać z jej treścią, a pisemne potwierdzenie przechowywane jest w jego aktach osobowych. Polecamy Państwu ...
Pokaż więcej...

Frezarki dolnowrzecionowe do drewna. Bezpieczeństwo konstrukcji, wyposażenia oraz użytkowania
Autor: M. Dąbrowski

Wydawnictwo: CIOP-PIB, 2001

Cena brutto: 9,00 PLN

Dodaj do koszyka

Format A5, Stron 16, Oprawa miękka. Publikacja rekomendowana przez Państwową Ispekcję Pracy....
Pokaż więcej...

Ergonomia produktu. Ergonomiczne zasady projektowania produktów
Autor: Jabłoński Jan

Wydawnictwo: Politechnika Poznańska, 2006

Cena brutto: 79,00 PLN

Dodaj do koszyka

Podręcznik składa się z dwóch integralnie powiązanych części. Zadaniem części ogólnej jest wprowadzenie czytelnika w tematykę publikacji i ukazanie tych ergonomicznych zasad projektowania, które dotyczą wszystkich rodzajów produktów.Omówiono: podstawy metodologii projektowania, specyfikę projektowania ergonomicznego na potrzeby osób niepełnosprawnych, aspekt marketingowy w projektowaniu produktów ergonomicznych, przepisy prawa i normy obowiązujące w projektowaniu oraz związek między ergonomicznością produkt...
Pokaż więcej...

ERGONOMIA W NAUCE I SZKOLNICTWIE WYŻSZYM
Autor: TADEUSZ JULISZEWSKI, MACIEJ ZŁOWODZKI, HALSZKA OGIŃSKA, ANNA TACZALSKA

Wydawnictwo: Politechnika Krakowska, 2015

Cena brutto: 15,00 PLN

Dodaj do koszyka

monografia jest bardzo interesującym pogłębionym opisem problematyki ergonomii w urbanistyce i architekturze, pracy twórczej, projektowaniu, zarządzaniu, a także nauczaniu." z recenzji wydawniczej dr hab. n. med. Teresy Makowiec-Dąbrowskiej "Teoretyczne podstawy ergonomii, rozwijane w wielu ośrodkach badawczych, są z powodzeniem aplikowane w produkcji, usługach i innych dziedzinach aktywności współczesnego społeczeństwa. Osiągnięcia ergonomii są niewątpliwie konsekwencją edukacji uniwersyteckiej, z powo...
Pokaż więcej...

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe
Wydawnictwo: WSiP, 2007

Cena brutto: 12,00 PLN

Dodaj do koszyka

Broszura zawiera aktualne informacje dotyczące egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum.Krótko przypomniano podstawowe informacje o egzaminach i wskazano na różnice między egzaminem po zsz i technikum. Wskazano źródła rzetelnych informacji o egzaminach i materiały, które mogły być pomocne dla nauczycieli.Na postawie analizy wyników z dotychczas przeprowadzonych egzaminów zawarto wskazówki, na co szczególnie należy zwrócić uwagę, przygotowując uczn...
Pokaż więcej...

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Autor: Paweł Krzywda

Wydawnictwo: KaBe, 2011

Cena brutto: 38,00 PLN

Dodaj do koszyka

Książka zawiera podstawowe wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, a przede wszystkim opisy sposobów udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.           Autor ani Wydawnictwo nie ponoszą odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonania zaleceń umieszczonych w książce.Do książki dołączona jesy płyta CDStron 162, Fornat A5, Oprawa miękka , 2011Ogólne wiadomości o ratownictwie1.1. Podstawowe definicje1.2. Wypadki ...
Pokaż więcej...

Instruktaż oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy – opis metody – przykłady
Wydawnictwo: ODDK, 2008

Cena brutto: 52,50 PLN

Dodaj do koszyka

Stron 60, Format A4, Oprawa miękka...
Pokaż więcej...

Meritum Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Wydawnictwo: wolters Kluwer, 2009
Cena stara: 299,00 PLN
Nowa cena brutto: 219,00 PLN

Dodaj do koszyka

Oddajemy do Państwa rąk pierwsze wydanie praktycznego poradnika z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który ukazuje się w serii Meritum - znanej z niezwykle praktycznego, ale też kompleksowego ujęcia poszczególnych dziedzin. Autorami tomu są znani, doświadczeni i cenieni w środowisku specjaliści. Publikacja obejmuje szeroko tematykę zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy, tak aby Czytelnik nie musiał tracić czasu na poszukiwanie interesujących go wiadomości w wielu źródłach z tego zakresu. Zamierzenie...
Pokaż więcej...

WYMAGANIA I OCENA STANU BHP W ZAKŁADZIE - poradnik
Autor: Marian śmidowki, Kazimierz Werner

Wydawnictwo: Tarbonus, wyd VI 2010

Cena brutto: 48,00 PLN

Dodaj do koszyka

Zagadnienia zawarte w niniejszym poradniku stanowią niezastąpioną pomoc dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp oraz zawodowych służb bhp podczas dokonywania oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Książka podzielona jest na dwie części. Część I zawiera wymagania przepisów, które są pomocne przy opracowywaniu oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Część II natomiast przedstawia sposób postępowania przy wykonywaniu oceny stanu bhp w zakładzie oraz wzór oceny stanu b...
Pokaż więcej...

Poradnik w zakresie wdrożenia Dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn
Autor: Katarzyna Lis

Wydawnictwo: Tarbonus, 2007

Cena brutto: 34,00 PLN

Dodaj do koszyka

Uchwalona dnia 17 maja 2006 r. Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej zastąpi w niedalekiej przyszłości wciąż obowiązującą Dyrektywę Maszynową 98/37/WE. W Polsce nowe przepisy dotyczące zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa zaczną obowiązywać od dnia 29.12.2009 roku. Niniejsza publikacja przybliża przepisy zawarte w nowej Dyrektywie Maszynowej 2006/42/WE poprzez objaśnienie najważniejszych, poruszonych w niej, zagadnień oraz praktyczne wskazanie...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl