Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Regulamin sklepów internetowych www.fachowa.pl i www.polskienormy.pl 1. Dane i informacje adresowe Niniejszy dokument jest Regulaminem sklepów internetowych www.fachowa.pl i www.polskienormy.pl, prowadzonych przez Księgarnię Fachową Ekobis Kamila Bądkowska-Bagińska. Siedziba przedsiębiorcy znajduje się przy ulicy Grunwaldzkiej 223 80-266 Gdańsk. Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 79518, prowadzony przez Urząd Miasta Gdańska, Regon 191606480, NIP 584-182-39-49. Telefon/fax +48 58 305-28-53, Telefon +48 58 341-03-14 email info@fachowa.pl 2. Użyte w Regulaminie pojęcia: Towar – oznacza książki, programy, e-booki oraz inne przedmioty dostępne w sklepach internetowych prowadzonych przez Księgarnię Fachową Ekobis Kamila Bądkowska-Bagińska. Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka nieposiadająca osobowości prawnej. Konsument – osoba (Kupujący) spełniająca warunki wskazane w art. 221 Kodeksu cywilnego, to jest osoba dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Sklep internetowy (lub sklep)– oznacza każdy ze sklepów internetowych: www.fachowa.pl i www.polskienormy.pl, prowadzonych przez KFE Kamila Bądkowska-Bagińska (Sprzedawcę). 3. Informacje techniczne Korzystanie ze sklepów internetowych opisanych w punkcie 1 nie wymaga posiadania sprzętu komputerowego o szczególnych właściwościach. Korzystanie ze sklepów internetowych jest możliwe pod warunkiem, że system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący spełnia następujące minimalne parametry techniczne: a. Przeglądarka Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej; Firefox w wersji 3.6.4 lub nowszej; Chrome w wersji 7 lub nowszej; Safari w wersji 5.0 lub nowszej; b. inne przeglądarki internetowe obsługujące technologie HTML5, CSS3 oraz JavaScript; c. dostępu do sieci Internet według standardowych stawek stosowanych i naliczanych przez operatora telekomunikacyjnego Klienta. 4. Zawarcie umowy: a. Katalog produktów na stronach sklepu stanowi informację handlową i nie może być uznawany za ofertę w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. b. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Kupującego do systemu informatycznego sklepu internetowego, o ile w formularzu albo druku będą zamieszczone dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego. 5. Procedura złożenia zamówienia: a. Złożenie zamówienia wymaga kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty /4 kroki/. b. Zamówienie polega na kliknięciu na stronie konkretnego przedmiotu przycisku „Dodaj do koszyka”, co przenosi Kupującego na stronę „Mój koszyk”. Następnie Kupujący klika na przycisk „Do kasy”, co przekierowuje go na stronę logowania lub rejestracji w przypadku pierwszej rejestracji. Po zalogowaniu następuje pierwsza faza realizacji zamówienia. Do momentu naciśnięcia przycisku „Dalej” – Kupujący ma możliwość modyfikacji wybranego Towaru przez kliknięcie opcji (link) „Wróć do sklepu”. W następnym kroku Kupujący ma możliwość modyfikacji danych. W kroku trzecim Kupujący wybiera sposób płatności i dostawy towaru. Wyświetlone zostanie szczegółowe podsumowanie wszystkich kosztów, jakie Kupujący będzie musiał ponieść w przypadku dokonania zamówienia, wraz z danymi Kupującego oraz polem do wpisania ewentualnych uwag do zamówienia. Kliknięcie przycisku „Realizuj” jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem informację o jego wpłynięciu do systemu informatycznego. c. Po zawarciu umowy, Kupujący otrzymuje drugą wiadomość e-mail, bądź informację telefoniczną bądź fax z potwierdzeniem terminu dostawy towaru. d. Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest w języku polskim. e. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Kupującemu istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie mu na podany przez niego adres e-mail lub przez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia. f. Po wysłaniu zamówienia, Kupujący niebędący Konsumentem może wycofać zamówienie jedynie telefonicznie, dzwoniąc Działu Obsługi Klienta pod numer: tel.: (058) 305-28-53. g. Kupujący nie będący konsumentem nie może odwołać zamówienia, które zostało już zrealizowane i wysłane na adres kupującego. 6. Ceny a. Ceny w sklepie internetowym fachowa.pl są podane w walucie polskiej PLN, z wyszczególnieniem ceny netto i brutto. b. Ceny podane w fachowa.pl obowiązują tylko przy zamówieniach internetowych i mogą się różnić od cen w księgarni stacjonarnej w siedzibie przy ul. Grunwaldzkiej 223 w Gdańsku. Dla zachowania cen podanych na www.fachowa.pl przy zakupach w księgarni stacjonarnej przy ul. Wodnika 44/3 80-299 Gdańsk, należy złożyć uprzednio zamówienie w www.fachowa.pl z opcją odbioru własnego w siedzibie księgarni. 7. Koszty dostawy Zryczałtowane koszty przesyłki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej zawarte są w poniższej tabeli. Koszty dostawy zagranicę kalkulowane są indywidualnie w zależności od kraju przeznaczenia zgodnie z tabelami opłat Poczty Polskiej http://www.poczta-polska.pl/cennik.htm lub wybranego kuriera. Tabela kosztów przesyłki - Poczta Polska/Kurier Wartość zamówienia Opłata za dostawę 0 - 99,99 PLN 17 / 17 PLN 100 - 199,99 PLN 17 / 17 PLN 200 - 299,99 PLN 17 / 17 PLN 300 PLN i powyżej 0 /0 PLN przedpłata oraz dotpay 0 -299,99 PLN 9 PLN przedpłata kurier do 99,99 14 przedpłata kurier do 199,99 11 przedpłata kurier powyżej 199,99 8 przedpłata kurier powyżej 299,99 0 odbiór w siedzibie księgarni bez opłat ZAMÓWIENIA NA KWOTĘ WIĘKSZĄ NIŻ 300 PLN BRUTTO BĘDĄ REALIZOWANE NA KOSZT FACHOWA.PL ZA POŚREDNICTWEM POCZTY POLSKIEJ (ZA PRZESYŁKĘ KURIERSKĄ OPŁATA 10,00 PLN) 8. Formy zapłaty a. Zaliczenie pocztowe (zapłata przy odbiorze przesyłki) – wówczas koszty wysyłki doliczane są do faktury. b. Zapłata przelewem na konto Sprzedawcy - w przypadku wyboru tej formy płatności po skompletowaniu przesyłki do Kupującego wysyłany jest e-mail lub faks z informacją o zawartości zamówienia i kwocie do zapłaty. Po wpłynięciu należności na konto, towary zostają przesłane do zamawiającego. Zamówienia z opcją płatności przelewem na konto, złożone od piątku po 16.00 do niedzieli, potwierdzane są w poniedziałek od 9.00 rano. c. Karta płatnicza - Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay” d. Zapłata za zamówienie założone przez podmiot zagraniczny następuje przelewem na konto kupującego przed wysłaniem towaru. Koszty przesyłek zagranicznych kalkulowane są indywidualnie do każdego zamówienia. Dane do przelewu na konto z zagranicy: e. BRE BANK S.A. (FORMERLY BANK ROZWOJU EKSPORTU S.A.) RETAIL BANKING Łódź, Al. Mickiewicza 10, 90-050 Łódź IBAN PL 1140 2017 0000 4902 0210 3048 SWIFT: BREXPLPWMUL Numer BIC MultiBanku to BREXPLPWMUL Zamówienia zagraniczne realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez kupującego. 9. Terminy i sposób wykonania umowy a. Terminy dostarczenia Towaru wynoszą: 1) od 1 do 3 dni roboczych, jeśli zamówione towary są w magazynie - 2) od 2 do 14 dni roboczych w przypadku realizacji zamówienia na towary nie znajdujące się w magazynie. b. Do powyższych terminów nie wlicza się dnia, w którym sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia. c. W przypadku braku towaru w magazynie lub gdy towar jest niedostępny u producenta, przez co zamówienie nie może być zrealizowane w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. d. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. e. W przypadku braku dostępności Towaru na rynku Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej niezwłocznie powiadomi Kupującego o tej okoliczności. f. Zamówione książki można również odbierać w Księgarni Fachowej EKOBIS w Gdańsku przy ulicy Grunwaldzkiej 223 (niedaleko centrum meblowego TOP) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. g. Czas dostawy może ulec wydłużeniu z powodów niezależnych od Sprzedawcy np. opóźnienie w dostawie przez Pocztę Polską, kuriera lub zdarzenia losowe. h. Zamówienia złożone w fachowa.pl realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje również możliwość realizacji wysyłki za pośrednictwem dowolnej firmy kurierskiej wskazanej nam przez kupującego, po wcześniejszym uzgodnieniu z działem sprzedaży. i. Jeśli otrzymany towar będzie posiadał wady techniczne, co stwierdzi kupujący przy odbiorze, lub został on uszkodzony podczas dostawy, kupujący obowiązany jest skontaktować się z Działem Obsługi Klienta (058) 305-28-53). Prosimy jednocześnie o przesłanie pisemnego zgłoszenia reklamacji, w którym należy podać datę zgłoszenia, dokładny opis reklamacji oraz adres zwrotny z nazwą firmy, imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu osoby upoważnionej do kontaktu. 10. Faktury a. Do każdego zamówienia dołączana jest faktura VAT. Złożenie zamówienia w fachowa.pl przez osoby fizyczne traktujemy jako zgodę na wystawienie faktury bez podpisu zamawiającego. b. W przypadku przedsiębiorcy konieczne jest podanie pełnej nazwy firmy, adresu, telefonu kontaktowego oraz numeru NIP wraz z oświadczeniem upoważniającym do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. 11. Prawa konsumenta a. Konsument ma prawo, odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni. b. Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą wydania Towaru jest data jego odbioru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. c. Termin 14 dni oznacza 14 dni kalendarzowych, i upływa w ostatnim dniu lub w kolejnym dniu roboczym, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy. d. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Konsument powinien złożyć jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej lub faksem. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem. Konsument otrzyma potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu pocztą elektroniczną lub telefonicznie. e. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik do regulaminu. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale gwarantuje, że Usługodawca jednoznacznie zinterpretuje wolę Konsument. f. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta operatora pocztowego. g. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. h. Konsument odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie zwróconego Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że zmniejszenie jego wartości było niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności Towaru. i. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres siedziby Sprzedawcy, która znajduje się przy ulicy Wodnika 44/3 80-299 Gdańsk. j. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących Towarów: - Programów komputerowych w tym cenników jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; k. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy - zwykła wysyłka za pośrednictwem operatora pocztowego). Zwrot pieniędzy zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Konsumenta forma płatności przy składaniu Zamówienia, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, niewiążący się dla niego z dodatkowymi kosztami. l. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu Towaru. m. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym punkcie do umów zawartych z Konsumentem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827). 12. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i niezgodności z umową. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne sprzedanego towaru na podstawie Kodeksu Cywilnego. 13 . Reklamacje 1. Każdy Kupujący, w tym Konsument może zgłaszać reklamacje pisemnie na adres sklepu internetowego wskazany w punkcie 1 lub na adres email. 2. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. 3. Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia. 4. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca wymieni Towar na wolny od wad lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za wadliwy Towar wraz z kosztami związanymi z odesłaniem Towaru w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 14. Postanowienia końcowe. a. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronach: www.fachowa.pl i www.polskienormy.pl, oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. b. Regulamin obowiązuje w odniesieniu do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 roku. Umowy zawarte do dnia 24 grudnia 2014 r. włącznie podlegają przepisom ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U.2000, poz. 271 ze zm.). Stosuje sie do nich dotychczasowy Regulamin (archiwalny), który jest dostępny na stronach www.fachowa.pl i www.polskienormy.pl c. Wszelkie spory wynikające z umów sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym niebędącym Konsumentem podlegają prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich, a sądem właściwym dla ich rozstrzygania jest Sąd Rejonowy w Gdańsku. Do sporów z Konsumentem zastosowanie mają odpowiednie przepisy. d. Załącznikiem do regulaminu jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy Załącznik do Regulaminu WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Adresat - Księgarnia Fachowa Ekobis Kamila Bądkowska-Bagińska ul.Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, info@fachowa.pl, fax +48 58 3052853 – Ja/My ………………………………………………………………………………. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów Data odbioru towaru. Imię i nazwisko konsumenta(-ów) – Adres konsumenta(-ów) – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) – Data Archiwalny Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2015

1. Zawarcie umowy.

Katalog produktów na stronie www.fachowa.pl stanowi informację handlową i nie może być uznawany za ofertę w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowi jedynie zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Zamówienie złożone w fachowa.pl wymaga potwierdzenia ze strony Księgarni Fachowej Ekobis (telefonicznego, faxowego lub przez e-mail) w celu weryfikacji poprawności danych teleadresowych oraz informacji o wartość zamówienia, terminie realizacji i kosztach dostawy.
Po wysłaniu zamówienia, można wycofać zamówienie jedynie telefonicznie, dzwoniąc Działu Obsługi Klienta pod numer: tel.: (058) 305-28-53
Nie można anulować zamówień, które zostało już zrealizowane i wysłane na adres kupującego.

2. Miejsce i sposób wykonania umowy. Właściwość sądów.

Zamówienia złożone w fachowa.pl realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje również możliwość realizacji wysyłki za pośrednictwem dowolnej firmy kurierskiej wskazanej nam przez kupującego, po wcześniejszym uzgodnieniu z działem sprzedaży.
Zamówienia zagraniczne realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez kupującego.
Wszelkie spory wynikające z umów sprzedaży podlegają prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest Sąd Rejonowy w Gdańsku.

3. Koszty dostawy

Zryczałtowane koszty przesyłki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej zawarte są w poniższej tabeli. Koszty dostawy zagranicę kalkulowane są indywidualnie w zależności od kraju przeznaczenia zgodnie z tabelami opłat Poczty Polskiej http://www.poczta-polska.pl/cennik.htm lub wybranego kuriera.

Tabela kosztów przesyłki - Poczta Polska/Kurier

Wartość zamówienia

Opłata za dostawę

0 - 99,99 PLN

17 / 17 PLN

100 - 199,99 PLN

17 / 17 PLN

200 - 299,99 PLN

17 / 17 PLN

300 PLN i powyżej

0 /0 PLN

przedpłata oraz dotpay 0 -299,99 PLN

9 PLN

przedpłata kurier do 99,99

14

przedpłata kurier do 199,99

11

przedpłata kurier powyżej 199,99

8

przedpłata kurier powyżej 299,99

0

odbiór w siedzibie księgarni

bez opłat

ZAMÓWIENIA NA KWOTĘ WIĘKSZĄ NIŻ 300 PLN BRUTTO BĘDĄ REALIZOWANE NA KOSZT FACHOWA.PL ZA POŚREDNICTWEM POCZTY POLSKIEJ (ZA PRZESYŁKĘ KURIERSKĄ OPŁATA 10,00 PLN)

Dla zachowania cen podanych na www.fachowa.pl przy zakupach w księgarni stacjonarnej przy ul. Grunwaldzkiej 223 w Gdańsku, należy uprzednio złożyć zamówienie w www.fachowa.pl z opcją odbioru własnego w siedzibie księgarni.

4. Sposób zapłaty

Zapłata za zamówione książki następuje za zaliczeniem pocztowym (przy odbiorze przesyłki) a koszty wysyłki doliczane są do faktury. Istnieje również możliwość dokonania zapłaty przelewem na konto Sprzedawcy. W przypadku wyboru tej formy płatności, po skompletowaniu przesyłki wysyłamy do klienta e-mail lub faks z informacją o zawartości zamówienia i kwocie do zapłaty. Po wpłynięciu należności na konto, towary zostają przesłane do zamawiającego. Zamówienia z opcją płatności przelewem na konto, złożone od piątku po 16.00 do niedzieli, potwierdzane są w poniedziałek od 9.00 rano.

Zapłata za zamówienie założone przez podmiot zagraniczny następuje przelewem na konto kupującego przed wysłaniem towaru. Koszty przesyłek zagranicznych kalkulowane są indywidualnie do każdego zamówienia.
Zamówione książki można również odbierać w Księgarni Fachowej EKOBIS w Gdańsku przy ulicy Grunwaldzkiej 223 (niedaleko centrum meblowego TOP)  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay”

5. Termin realizacji umowy i obowiązki kupującego przy odbiorze

- 1 do 3 dni roboczych, jeśli zamówione towary są w magazynie,
- 2 do 14 dni roboczych w przypadku realizacji zamówienia na towary nie znajdujące się w magazynie. W przypadku braku towaru w magazynie lub gdy towar jest niedostępny u producenta, zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji.

Czas dostawy może ulec wydłużeniu z powodów niezależnych od Księgarni np. opóźnienie w dostawie przez Pocztę Polską, kuriera lub zdarzenia losowe.

Jeśli otrzymany towar będzie posiadał wady techniczne, co stwierdzi kupujący przy odbiorze, lub został on uszkodzony podczas dostawy, kupujący obowiązany jest skontaktować się z Działem Obsługi Klienta (058) 305-28-53). Prosimy jednocześnie o przesłanie pisemnego zgłoszenia reklamacji, w którym należy podać datę zgłoszenia, dokładny opis reklamacji oraz adres zwrotny z nazwą firmy, imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu osoby upoważnionej do kontaktu.

6. Faktury

Do każdego zamówienia dołączana jest faktura VAT. Złożenie zamówienia w fachowa.pl przez osoby fizyczne traktujemy jako zgodę na wystawienie faktury bez podpisu zamawiającego.
W przypadku firm konieczne jest podanie pełnej nazwy firmy, adresu, telefonu kontaktowego oraz numeru NIP wraz z oświadczeniem upoważniającym do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

7. Cena

Ceny w sklepie internetowym fachowa.pl są podane w walucie polskiej PLN, z wyszczególnieniem ceny netto i brutto.

Ceny podane w fachowa.pl obowiązują tylko przy zamówieniach internetowych i mogą się różnić od cen w księgarni stacjonarnej w siedzibie przy ul. Grunwaldzkiej 223 w Gdańsku. Dla zachowania cen podanych na
www.fachowa.pl przy zakupach w księgarni stacjonarnej przy ul. Grunwaldzkiej 223 w Gdańsku, należy złożyć uprzednio zamówienie w www.fachowa.pl z opcją odbioru własnego w siedzibie księgarni.

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen.

8. Prawa konsumenta

Jeżeli kupujący jest konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od wydania rzeczy zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.).
Odstąpienie wymaga złożenia oświadczenia pisemnego wobec sprzedawcy o chęci odstąpienia od umowy /powinna zawierać dane klienta, numer zamówieni oraz nazwe towaru, która klient chce zwrócić/. Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 5 dni roboczych, od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Konsument nie może odstąpić od umowy sprzedaży oprogramowania komputerowego, jeżeli usunął oryginalne opakowanie.

9. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i niezgodności z umową.

Towary zakupione w sklepie internetowym podlegają gwarancji, na warunkach ustalonych przez producenta. Książki nie podlegają gwarancji.
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi lub niezgodności z umową. Rękojmi nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, zagniecenia itp.), a także uszkodzenia spowodowane niedbałym i niewłaściwym użytkowaniem.
Reklamowany towar przesłany do nas powinien być czysty i w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu (jeśli posiadał opakowanie). W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.
Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru. Dowodem zakupu jest faktura VAT.
Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty otrzymania dostarczenia wadliwego towaru do siedziby Księgarni Fachowej Ekobis.

10. Ochrona danych osobowych.

Zapewniamy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Księgarnię Fachową Ekobis z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które zostały określone w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Każdy z Państwa ma prawo wglądu i możliwość ich poprawienia, jak również prawo do zgłoszenia zaprzestania ich przetwarzania, przez Księgarnię Fachową Ekobis co należy zgłosić w formie pisemnej.

11. Przelewy z zagranicy

Dane do przelewu na konto z zagranicy:

BRE BANK S.A. (FORMERLY BANK ROZWOJU EKSPORTU S.A.) RETAIL BANKING
Łódź, Al. Mickiewicza 10, 90-050 Łódź

IBAN PL 1140 2017 0000 4902 0210 3048
SWIFT: BREXPLPWMUL
Numer BIC MultiBanku to BREXPLPWMUL


 

regulmin obowiązuje od 25.12.2014
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl