Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              


Księgarnia Fachowa.pl
, z siedzibą w Gdańsku, dostarcza literaturę fachową oraz specjalistyczne oprogramowanie z szeroko pojętej dziedziny budownictwa, klientom na terenie całego kraju.

Nasza oferta zawiera ponad 9.000 pozycji i skierowana jest do firm budowlanych, projektantów, inżynierów, architektów, administracji publicznej jak i również do studentów i uczniów szkół technicznych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem czołowych producentów oprogramowania dla budownictwa, między innymi: Athenasoft, Datacomp, Koprin, Promocja.

Księgarnia
Siedziba firmy oraz księgarnia "stacjonarna" znajduje się w Gdańsku przy ulicy Wodnika 44/3 .

Od 2002 r. Księgarnia Fachowa Ekobis rozszerzyła swoją działalność o profesjonalny sklep internetowy www.fachowa.pl tworząc unikalną na rynku e-commerce, ofertę profesjonalnych wydawnictw "technicznych" oraz specjalistycznego oprogramowania. Zaufało już nam ponad 40.000 klientów !!!


Z początkiem roku 2006 Księgarnia Fachowa Ekobis została autoryzowanym przedstawicielem kanadyjskiej firmy Transoft Solutions Inc. - producenta zaawansowanych aplikacji CAD do projektowania dróg, a w szczególności symulacji przejazdności oraz manewrów pojazdów (AutoTURN) i samolotów (AeroTURN), projektowania rond (Torus) i skrzyżowań (Nexus) oraz szybkiego projektowania parkingów (ParkCAD). Produkty Transoft Solutions są w pełni kompatybilne z programami AutoCAD oraz MicroStation. Programy AutoTURN i ParkCAD są sprawdzone i użytkowane w 80 krajach świata przez tysiące projektantów.

         
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Księgarnia Fachowa.pl
ul. Wodnika 44/3
80-299 Gdańsk

NIP: 584-182-39-49

tel./fax (58) 305-28-53
tel. (58) 341-03-14

od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00

e-mail: info(at)fachowa.pl  - (at) ozancza @
internet: www.fachowa.pl

Uwagi dotyczące serwisu prosimy kierować do: serwis(at)fachowa.pl - (at) oznacza @

Polityka prywatności i polityka cookies 1. Dane osobowe przekazywane przez osoby fizyczne w związku z korzystaniem ze Sklepów internetowych www. www.fachowa.pl i www.polskienormy.pl, (zwanych dalej: Księgarnią) przetwarzane są przez KFE Kamila Bądkowska-Bagińska /wađciciela sklepu www.fachowa.pl i www.polskienormy.pl Ul. Wodnika 44/3 80-299 Gdańsk. Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 79518, prowadzony przez Urząd Miasta Gdańska, Regon 191606480, NIP 584-182-39-49. Telefon/fax +48 58 305-28-53, Telefon +48 58 341-03-14 email info@fachowa.pl 2. KFE Kamila Bądkowska-Bagińska jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. 3. Administrator zobowiązany jest do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz zabraniem przez osobę nieuprawnioną, do przetwarzania danych zgodnie z wymogami ustawy oraz do chronienia danych przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 4. Administrator dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych przez Klientów podczas korzystania z Księgarni i dokonywania zakupów internetowych i w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Serwis Księgarni jest zaopatrzony w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. W szczególności prawa dostępu do danych osobowych Klientów zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników KFE Kamila Bądkowska -Bagińska oraz jej właściciel zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024). Płatności on-line są przeprowadzane za pośrednictwem firmy DotPay. Niezależnie jednak od wybranej formy płatności, pieniądze zawsze są pobierane na ostatnim etapie realizacji zamówienia. 5. Przeglądanie zawartości Księgarni nie wymaga podawania przez Klienta Danych Osobowych. 6. Składanie Zamówień wiąże się z koniecznością podania przez Klienta Danych Osobowych. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne. Niepodanie przez Klienta Danych Osobowych nie pozwoli na skuteczne złożenie Zamówienia. 7. Dane osobowe, które Klient powierza Administratorowi, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w następujących celach: a) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji umów sprzedaży zawieranych drogą elektroniczną, w tym odpowiedzialności za wady Towaru; b) w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie od Księgarni informacji marketingowych dane osobowe są przetwarzane przez Księgarnię również w celu przekazywania informacji o Księgarni, ofercie i promocjach. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. 8. Zakres przetwarzania Danych Osobowych obejmuje a) Dane Osobowe, które Klient powinien podać w celu złożenia Zamówienia: 1) nazwisko i imię, 2) adres zamieszkania, 3) adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, 4) adres poczty elektronicznej, 5) numer telefonu, oraz ewentualnie dodatkowe informacje, jakie chce podać Klient. b) Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których stosowne przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy sprzedaży. W celu realizacji Umowy sprzedaży Sprzedawca może udostępniać zebrane od Klientów dane do podmiotów pośredniczących w transakcjach płatniczych (DotPay) oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. c) W powyższych przypadkach Dane Osobowe zostaną przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, chyba że przepisy prawa wyłączają taki obowiązek. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym zapewni ochronę Danych Osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na poziomie co najmniej takim samym, jak zabezpieczenia stosowane przez Administratora. d) Poza przypadkami wskazanymi powyżej dane osobowe Klienta nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta. 9. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych, prawo ich poprawiania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W celu realizacji tych uprawnień należy skontaktować się z KFE Kamila Bądkowska-Bagińska, Ul. Wodnika 44/3 80-299 Gdańsk, skorzystać z opcji w ramach konta indywidualnego lub wysłanie zapytania pocztą e-mail na adres info@fachowa.pl 10. Klient może w każdym czacie zrezygnować z otrzymywania zamówionych z sklepów newsletterów otrzymywanych drogą elektroniczną. Sklep zapewnią Klientom opcję usunięcia informacji o sobie z bazy danych i umożliwia wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych drogą elektroniczną. 11. Podjęte przez Księgarnię działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych mogą okazać się niewystarczające, jeżeli Klient lub inna osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim. Klient, który zapomni hasła (lub w przypadku wystąpienia innych problemów z logowaniem) proszony jest o kontakt pod adresem: info@fachowa.pl 12. Polityka wykorzystania plików Cookies - tzw. „ciasteczek” a. Pojęcie „Ciasteczka” oznacza pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Klienta, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Klienta bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Klienta. b. „Ciasteczka” są wykorzystywane w celu identyfikowania Klienta i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Księgarni. c. Klient może nie wyrazić zgody na umieszczanie na jego komputerze „Ciasteczek“ m.in. za pomocą ustawień przeglądarki. d. W sekcji Pomocy większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „Ciasteczek”. e. Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której nastąpiło wejście do Sklepu. 13. Zbiory Danych Osobowych zostały zgłoszone do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, czym został wypełniony obowiązek nałożony na Administratora przez ustawę o ochronie danych osobowych. 14. W Księgarni mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób nadzorowane przez niego. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. 15. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być składane pod adresem: KFE Kamila Bądkowska-Bagińska Ul. Wodnika 44/3 80-299 Gdańsk. lub pocztą e-mail na adres info@fachowa.pl.
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl