Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]   >>  

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDOWLANYCH KONSTRUKCJI METALOWYCH
Autor: Gwóźdź Marian , Suchodoła Maciej

Wydawnictwo: Politechnika Krakowska, 2016

Cena brutto: 32,99 PLN

Dodaj do koszyka

Książka ma przyczynić się do uzupełnienia dostępnej oferty wydawniczej w zakresie analizy bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji budowlanych stalowych i aluminiowych, objętych normami PN-EN 1990 N5, PN-EN 1991-1-2 N6, PN-EN 1993-1-1 N8 i PN-EN 1999-1-2 N10. W zamierzeniu autorów praca jest adresowana głównie do architektów i inżynierów konstruktorów, czynnie uczestniczących w realizacjach inwestycji budowlanych, a wyspecjalizowanych w projektowaniu konstrukcji metalowych. Ilość stron180, prawa miękka, form...
Pokaż więcej...

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM GOSPODARKA MAGAZYNOWA
Autor: MADEJ B. KURCZ J.

Wydawnictwo: ATIP

Cena brutto: 48,99 PLN

Dodaj do koszyka

Spis treści: Podstawy gospodarki magazynowej Wstęp Funkcje i zadania magazynów Rodzaje magazynów Wyposażenie magazynów Przestrzeń magazynowa Środki transportu Pozostałe środki magazynowe Opakowania Zapasy magazynowe Rodzaje zapasów magazynowych Zarządzanie zapasami Metody optymalizacji zapasów Jednostki ładunkowe Cechy i właściwości jednostek ładunkowych Rodzaje jednostek ładunkowych Formowanie jednostek ładunkowych Personel magazynowy Obowiązki pracowników magazynu Uprawnienia pracown...
Pokaż więcej...

Metodyka i zasady modelowania odwodnień terenów zurbanizowanych
Autor: Nowakowska M., Kotowski A.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 2017

Cena brutto: 27,99 PLN

Dodaj do koszyka

Obserwowane zmiany klimatu wymuszają konieczność badania niezawodności działania systemów kanalizacyjnych, zwłaszcza w przyszłości. Podstawy metodyczne i zasady modelowania hydrodynamicznego zjawisk opad–odpływ w zlewniach miejskich są wciąż doskonalone. Sformułowane w monografii wytyczne dotyczą w szczególności: kryteriów wyboru referencyjnych zlewni deszczowych do badań symulacyjnych, tworzenia miarodajnych baz danych o opadach i strumieniach ścieków, identyfikacji parametrów hydrologicznych i hydra...
Pokaż więcej...

Stalowe konstrukcje prętowe. Część 3 – Konstrukcje z łukami, elementy cienkościennne, pokrycia membranowe, elementy zespolone
Autor: Kurzawa Zdzisław

Wydawnictwo: Politechnika Poznańska, 2017

Cena brutto: 76,00 PLN

Dodaj do koszyka

Spis treści Od autorów.7. 1. Konstrukcje z łukami. 9. 1.1. Wprowadzenie.10 1.2. Zasady obliczeń łuków ze ściągiem i z wieszakami 13 1.2.1. Uwagi ogólne.13 1.2.2. Łuki pełnościenne ze ściągiem i z wieszakami. Zasady ustalania obciążenia krytycznego i długości wyboczeniowej w płaszczyźnie obciążenia grawitacyjnego 14 1.2.3. Łuki skratowane w płaszczyźnie pionowej 2. Łukowe blachy trapezowe 39 2.1. Wprowadzenie 40 2.2. Założenie obliczeniowe 42 2.3. Zasady wymiarowania konstrukcji łukowej z blach...
Pokaż więcej...

Kopuły drewniane
Autor: Misztal Barbara

Wydawnictwo: PWN, 2017

Cena brutto: 68,00 PLN

Dodaj do koszyka

W tej książce odtworzono systemy konstrukcji kopuł, ponieważ wiele z historycznych rozwiązań ma do dzisiaj ekonomiczne, techniczne i ekologiczne uzasadnienie. Opisano różne źródła pochodzenia konstrukcji kopuł: od przekryć kopuło-podobnych do rusztowań drewnianych. Wprowadzono typologię konstrukcji kopuł drewnianych. Zaprezentowano kopuły o konstrukcji żebrowej, powłokowej i siatkowej znamienne tylko dla budownictwa z drewna. Z kopuł żebrowych omówiono kopuły na żebrach południkowych z krążyn i żebrach k...
Pokaż więcej...

Budownictwo ogólne. Podstawy projektowania i obliczania budynków
Autor: Krzysztof Schabowicz, Tomasz Gorzelańczyk

Wydawnictwo: DWE, 2017

Cena brutto: 99,99 PLN

Dodaj do koszyka

Pozycja przeznaczona dla inżynierów i ekspertów w dyscyplinie budownictwo, a także studentów Wydziałów Budownictwa i Architektury. Jak napisał w recenzji prof. Kazimierz Czapliński: „W książce niniejszej wykorzystano w niewielkiej części treść zawartą w wydanej książce pt. Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego, wprowadzając obecnie znaczne i istotne zmiany, dokonano aktualizacji przepisów i bardzo znacznie, niemal trzykrotnie, rozszerzono jej treść (w porównaniu do wydania pierwotne...
Pokaż więcej...

Budownictwo zrównoważone. Wybrane zagadnienia z fizyki budowli
Autor: Kaliszuk-Wietecka Agnieszka

Wydawnictwo: PWN, 2017

Cena brutto: 57,99 PLN

Dodaj do koszyka

Dobra znajomość cech fizycznych materiałów i procesów fizycznych zachodzących w budynku pozwala na właściwe projektowanie jego elementów. To z kolei wpływa na tworzenie odpowiedniego dla użytkownika komfortu wewnętrznego w obiekcie. Od projektantów i wykonawców coraz częściej wymagane jest podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej w tym zakresie. Niniejsza publikacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczestników procesu budowlanego co do możliwości usystematyzowania wi...
Pokaż więcej...

Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych
Autor: Wilibald Winkler, Andrzej Wiszniewski

Wydawnictwo: PWN, 2017

Cena brutto: 57,99 PLN

Dodaj do koszyka

Automatyka zabezpieczeniowa od stulecia jest związana z urządzeniami elektroenergetycznymi. Podstawowym bowiem warunkiem zapewnienia ich właściwej pracy jest ochrona przed skutkami awarii. Oto drugie wydanie książki zawierającej całokształt wiedzy o automatyce zabezpieczeniowej stosowanej zarówno w wypadku poszczególnych elementów, jak i złożonych układów systemu elektroenergetycznego. Oprócz wiadomości podstawowych dotyczących zjawisk zakłóceniowych oraz głównych kryteriów ich wykrywania przedstawiono ...
Pokaż więcej...

Podstawy rolnictwa i wycena nieruchomości rolnych
Autor: Ryszard Cymerman

Wydawnictwo: Educaterra, wyd. IV rok wydania 2017

Cena brutto: 79,00 PLN

Dodaj do koszyka

Nieruchomości rolne należą do tzw. nieruchomości niezurbanizowanych, zlokalizowane są głównie na obszarach wiejskich, chociaż znajdują się także w granicach administracyjnych miast (w niektórych miastach powierzchnia ta zajmuje nawet około 50% powierzchni gruntów miasta. W Olsztynie np. nieruchomości rolne zajmują około 23% powierzchni miasta). W Polsce przestrzeń ta zajmuje blisko 52% powierzchni kraju. Jest to zatem przestrzeń będąca przedmiotem zainteresowania nie tylko osób zajmujących się rolnictwem, a...
Pokaż więcej...

Projektowanie i diagnostyka wentylacji grawitacyjnej
Autor: Maciej Niedostatkiewicz,Romana Antczak-Jarząbska

Wydawnictwo: Difin, 2017

Cena brutto: 48,00 PLN

Dodaj do koszyka

Pozycja stanowi studium przypadku usterek wentylacji grawitacyjnej. Opisano w niej następstwa realizacji tego typu wentylacji z pominięciem zasad wiedzy technicznej, wynikające z błędów i niedociągnięć zarówno projektowych, jak również wykonawczych. Omówiono koncepcje rozwiązań projektowych naprawy występujących usterek rozumianych jako brak sprawności wentylacji technicznej oraz uszkodzenia trzonów kominowych, w obszarze których usytuowane są przewody wentylacji grawitacyjnej. Ilość stron 83, oprawa miękk...
Pokaż więcej...

Kosy spalinowe. Bezpieczna obsługa
Autor: Sosiński Paweł

Wydawnictwo: KABE, 2017
Cena stara: 22,00 PLN
Nowa cena brutto: 18,99 PLN

Dodaj do koszyka

Publikacja zawiera opisy budowy, zasad działania poszczególnych zespołów kos spalinowych i technik pracy tymi kosami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy. Jest ona przeznaczona dla operatorów i użytkowników. Spis treści: Wprowadzenie 1. Instrukcja obsługi i użytkowania kos spalinowych 2. Ogólna budowa i zasada działania kos spalinowych 2.1. Ogólna charakterystyka kos spalinowych 2.2. Podstawowe dane techniczne kos spalinowych 2.3. Wybór odpowiedniej kosy spalinowej 2.4. Ogólna budowa i zasada p...
Pokaż więcej...

Sterowanie napędów elektrycznych. Analiza, modelowanie, projektowanie
Autor: Lech Grzesiak

Wydawnictwo: PWN, 2016

Cena brutto: 93,00 PLN

Dodaj do koszyka

W książce przedstawiono najczęściej wykorzystywane w zastosowaniach przemysłowych układy napędowe prądu stałego oraz prądu przemiennego z silnikami indukcyjnymi i silnikami synchronicznymi o magnesach trwałych. Zaprezentowano kompleksowe omówienie następujących zagadnień: - układy przekształtnikowe, - sposoby identyfikacji parametrów maszyny elektrycznej, - synteza regulatorów dla różnorodnych struktur sterowania. Opisane zostały również wybrane metody optymalizacji regulatorów, zarówno algorytmiczne, ...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl