Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]   >>  

Katalog elementów budowlanych. Poradnik projektowania na trwałość według norm nowej generacji
Autor: Dickamp M. J., Kampen R., Peck M., Pickhardt R., Richter T

Wydawnictwo: WNT, 2007

Cena brutto: 42,00 PLN

Dodaj do koszyka

Katalog elementów budowlanych. Poradnik projektowania na trwałość według norm nowej generacji stanowi zbiór tabel zawierających szczegółowe wymagania dotyczące elementów i konstrukcji budowlanych z betonu, opracowane na podstawie aktualnych norm europejskich i niemieckich. Umożliwia bardzo precyzyjne określenie wymaganej klasy ekspozycji dla różnego typu obiektów budowlanych i inżynierskich z zakresu m.in.: budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej, budownictwa przemysłowego i rolnego, komun...
Pokaż więcej...

Murarstwo i tynkarstwo Odbiory naprawy i rozliczenia
Autor: Włodzimierz Martinek

Wydawnictwo: WSIP, 2010

Cena brutto: 18,99 PLN

Dodaj do koszyka

W podręczniku wyjaśniono zasady wykonywania odbiorów robót murarskich i tynkarskich. Omówiono też sposoby naprawy elementów murowych i tynków oraz roboty rozbiórkowe. Podano sposoby rozliczania robót murarskich i tynkarskich. Treść uzupełniają pytania kontrolne.Stron 40, Format 16.5x23.5cm, Oprawa miękka, 2010...
Pokaż więcej...

Budownictwo drewniane. Podrecznik inżyniera
Autor: Helmuth Neuhaus

Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwa Techniczne, 2006, Wydanie poprawione i uzupełnione
Cena stara: 131,00 PLN
Nowa cena brutto: 125,00 PLN

Dodaj do koszyka

Książka przeznaczona jest dla studentów wydziałów budownictwa i architektury uczelni technicznych oraz dla inżynierów konstrukcji drewnianych.Szeroko omówiono w niej specyficzne właściwości naturalnego materiału budowlanego, jakim jest drewno. określono charakterystyki materiałowe drewna litego, klejonego i materiałów drewnopochodnych. Podano również informacje o połączeniach klejonych i na łączniki mechaniczne.Omówiono zasady obliczeń różnego rodzaju drewnianych elementów konstrukcyjnych, bogato ilustruj...
Pokaż więcej...

Komputerowa symulacja procesów wymiany masy i energii w budynku. Przykłady zastosowań.
Autor: Dariusz Gawin

Wydawnictwo: Politechnika Łódzka, 1998

Cena brutto: 25,00 PLN

Dodaj do koszyka

Komputerowe symulacja złożonych zjawisk fizycznych, towarzyszących różnym dziedzinom inżynierskiej działalności człowieka, ma coraz większe znaczenie praktyczne. Dzięki dynamicznemu rozwojowi modeli matematycznych i metod numerycznych z jednej strony, z drugiej zaś gwałtownemu postępowi technologicznemu, któremu towarzyszy szybki wzrost mocy obliczeniowej współczesnych komputerów, obecnie możliwe jest prowadzenie symulacji numerycznych w czasie rzeczywistym nawet dla bardzo skomplikowanych procesów fizyczny...
Pokaż więcej...

Pokrycia dachowe. CZĘŚĆ C: ZABEZPIECZENIA I IZOLACJE. Zeszyt 1.
Autor: ITB

Wydawnictwo: ITB, 2015

Cena brutto: 42,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stron 52, Format B5, Oprawa miękka, 2015Streszczenie / 5Summary / 5Przedmowa / 71. Wstęp / 91.1. Przedmiot i zakres stosowania warunków technicznych / 91.2. Terminy i definicje / 92. Dokumentacja techniczna / 102.1. Wymagania ogólne / 102.2. Projekt techniczny pokrycia dachowego / 102.3. Dokumentacja powykonawcza / 123. Rodzaje pokryć dachowych i wymagania w zakresie ustalania układu warstw / 124. Podłoża i podkłady pod pokrycia dachowe / 174.1. Podłoża pod pokrycia z papy / 174.2. Podłoża pod pokrycia z go...
Pokaż więcej...

Testy na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej
Autor: Adam Baryłka

Wydawnictwo: Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, 2016

Wersja: 6

Cena brutto: 57,75 PLN

Dodaj do koszyka

Najnowsza seria kierowana jest do szerokiego grona odbiorców , którzy planują podjąć wysiłek zdobycia uprawnień budowlanych, aby stać się członkami zbiorowości specjalistów inżynierów budownictwa – wykonujących samodzielne funkcje techniczne w poszczególnych specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej.Wszystkie pozycje zawierają zagadnienia z zakresu wiedzy techniczno-prawnej, do znajomości, których są zobowiązane osoby zamierzające podjąć próbę zdania egzaminu pisemnego na uprawnieni...
Pokaż więcej...

BIOZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia na budowie
Autor: Krzyztof Karol Booss

Wydawnictwo: Insal, 2006

Cena brutto: 45,00 PLN

Dodaj do koszyka

Rozporządzenia wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane zobowiązują: - projektanta do opracowania w ramach dokumentacji technicznej danego obiektu budowlanego - instrukcji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), będącej podstawą do opracowania planu bioz,- kierownika budowy do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bioz lub zapewnienia jego opracowania.Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie" wydał książkę pt. "bioz - bezpieczeństwo i ochrona zdrow...
Pokaż więcej...

Eurokody konstrukcyjne. Poradnik projektanta, wykonawcy i inspektora nadzoru
Autor: Szczepan Woliński, Szymon Dawczyński, Marcin Górski, Agnieszka Knoppik, Rafał Krzywoń

Wydawnictwo: Verlag Dashofer

Cena brutto: 244,77 PLN

Dodaj do koszyka

Tematyka:Każdy kraj będący w UE zobowiązany jest stosować normy europejskie. Eurokody to najbardziej aktualny zestaw norm do projektowania obiektów budowlanych. Z dniem 31 marca 2010 r. część Polskich Norm dotyczącą projektowania budynków i budowli została wycofana i zastąpiona odpowiednimi Eurokodami. Przewiduje się, że w najbliższym czasie zostaną wycofane wszystkie normy PN-B, które będą z nimi sprzeczne. Jednak projektowanie według nowych norm może sprawiać problemy, z uwagi na ich objętość i skomplikow...
Pokaż więcej...

Książka kontroli przedsiębiorcy
Wydawnictwo: ODDK, 2009

Cena brutto: 30,50 PLN

Dodaj do koszyka

Od dnia 7 marca 2009 r. obowiązuje nowy wzór książki kontroli (ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97).Obowiązek posiadania i prowadzenia tej książki wynikaz art. 81 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.).Na podstawie zapisów w książce, przedsiębiorca będzie mógł ustalić, czy dany organ kontroli wyczerpał ust...
Pokaż więcej...

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Wymagania ogólne 45000000.
Autor: OWEOB Promocja

Wydawnictwo: OWEOB Promocja, pażdziernik 2005

Cena brutto: 24,00 PLN

Dodaj do koszyka

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Wymagania ogólne 45000000-7 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót Format 17 x 23,5 cm, Stron 29, Oprawa kartonowa Spis Treści 1. Wstęp2. Materiały  Ogólne wymagania3. Sprzęt4. Transport5. Wykonanie robót6. Kontrola jakości robót7. Obmiar robót8. Odbiór robót9. Podstawa płatności10. Przepisy ...
Pokaż więcej...

Stalowe budynki szkieletowe
Autor: Jan Bródka, Aleksander Kozłowski

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2003r. Rzeszów

Cena brutto: 25,00 PLN

Dodaj do koszyka

Rozwój dużych miast, a zwłaszcza ich handlowych, administracyjnych i komunalnych centrów, stworzył potrzebę wznoszenia budynków wielokondygnacyjnych ze względu na brak wolnych terenów w gęstej zabudowie dotychczasowych aglomeracji miejskich. W dużych miastach, które stały się krajowymi lub międzynarodowymi ośrodkami zarządzania finansami, handlem lub przemysłem, koszt placów pod zabudowę stał się niezmiernie wysoki. Aby przeciwdziałać coraz większemu pogarszaniu się warunków życia ludności w dużych miastach...
Pokaż więcej...

Menedżer w działaniu. Sekrety prowadzenia biznesu. Tom I
Autor: Józef Penc

Wydawnictwo: C.H.BECH, 2003

Cena brutto: 28,00 PLN

Dodaj do koszyka

W pierwszym tomie poradnika znaleźć można odpowiedzi na szereg pytań związanych z pracą menedżera, w tym:- jak radzić sobie w trudnych sytuacjach i prowadzić grę o przyszłość firmy,- co oznaczają fundamentalne zasady postępowania,- na ile możliwe jest kreowanie wysokiej jakości,ograniczanie ryzyka i sprawowanie racjonalnej kontroli.Menedżerom, zwłaszcza startującym w biznesie, książka dostarcza wiele praktycznych wskazówek na temat planowania, organizowania, podziału zadań, kierowania i kontrolowania w firm...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl