Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]   >>  

Fidic - Warunki kontraktu na realizację EPC/pod-klucz
Autor: Fidic

Wydawnictwo: Fidic, wydanie polskie 2000 wydanie FIDIC 1999

Cena brutto: 199,90 PLN

Dodaj do koszyka

Wzór FIDIC The EPC/Turnkey Contract – który jest całkowicie nowym wzorem – odpowiedni jest do przedsięwzięć finansowanych prywatnie lub prywatnie/publicznie w systemie BOT lub podobnym, gdzie “Koncesjonariusz” (który jest tu Zamawiającym) bierze całkowitą odpowiedzialność za finansowanie, projektowanie, budowę i eksploatację Przedsięwzięcia oraz przedsięwzięć, gdzie Zamawiający – który zapewnia finansowanie – życzy sobie zrealizować Przedsięwzięcie na zasadzie pod-klucz z...
Pokaż więcej...

Fidic Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego
Autor: Fidic

Wydawnictwo: Fidic, wydanie polskie 2000, tłumaczenie Fidic 1999

Cena brutto: 210,00 PLN

Dodaj do koszyka

Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego Wzór FIDIC The Construction Contract – który faktycznie uaktualnia i zastępuje obecną “Czerwoną Książkę” z 1987 – odpowiedni jest do większych lub bardziej złożonych przedsięwzięć, w których Zamawiający (lub Inżynier) ma wykonać prace projektowe.Wydanie angielsko-polskie 2000 - tłumaczenie pierwszego wydania Fidic 1999Format A4...
Pokaż więcej...

Fidic Warunki kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjny ch projektowanych przez wykonawcę
Autor: Fidic

Wydawnictwo: Fidic, wydanie polskie 2000, tłumaczenie Fidic 1999
Cena stara: 239,00 PLN
Nowa cena brutto: 229,01 PLN

Dodaj do koszyka

Fidic Warunki kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez wykonawcę. Wzór FIDIC The Plant and Design/Build Contract – który faktycznie uaktualnia i zastępuje obecną “Żółtą Książkę” z 1987 r. i “Pomarańczową Książkę” z 1995 r. – odpowiedni jest do większych lub bardziej złożonych przedsięwzięć, w których większość prac projektowych ma wykonać Wykonawca. W...
Pokaż więcej...

Elementy eksploatacji obiektów technicznych
Autor: Staniesław Niziński

Wydawnictwo: UWM, 2000

Cena brutto: 36,00 PLN

Dodaj do koszyka

Skrypt poświęcony jest koncepcji eksploatacji obiektów technicznych w systemach działania, a szczególnie nauce o eksploatacji urządzeń technicznych, fizycznym podstawom starzenia urządzeń technicznych, bezpieczeństwu systemów, diagnostyce technicznej, miejscu eksploatacji w systemach działania, użytkowaniu i obsługiwaniu obiektów technicznych, zarządzaniu eksploatacją.Skypt jest przeznaczony dla pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów uczelni wyższych, kierownictwa przedsiębiorstw przemysłowych, rolni...
Pokaż więcej...

Osuszanie murów i renowacja piwnic
Autor: Frank Frössel, Tłumaczenie z jęz. niemieckiego: Przemysław Otawski

Wydawnictwo: Polcen, 2010

Cena brutto: 69,00 PLN

Dodaj do koszyka

Recenzenci: dr inż. Józef Adamowski, dr inż. Wojciech Nawrot, mgr inż. Maciej Rokiel Tłumaczenie z jęz. niemieckiego: Przemysław Otawski Recenzenci: dr inż. Józef Adamowski, dr inż. Wojciech Nawrot, mgr inż. Maciej RokielCzynnikami inicjującymi procesy destrukcyjne oraz powodującymi najwięcej zagrożeń w obiektach budowlanych są: woda, wilgoć, sole, kwasy i zasady (powodujące wszelkiego rodzaju pleśnie, grzyby, wykwity solne oraz erozje murów). Występują one w deszczu, śniegu, mgle, czy też w wodzie gruntowe...
Pokaż więcej...

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych kod 45410000-TYNKOWANIE kod 45411000 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych
Wydawnictwo: Promocja Sp. z o.o., 2004

Cena brutto: 23,00 PLN

Dodaj do koszyka

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych kod 45410000-TYNKOWANIE kod 45411000 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznychSpecyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych kubaturowych.Format 17 x 23,5 cm, Stron 11, Oprawa kartonowaSpis Treści1. Wstęp2. Materiały (grunty) - O...
Pokaż więcej...

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych WYKONANIE POKTYĆ DACHOWYCH kod 45260000 (Pokrycie dachów blachą 45261213, Obróbki blacharskie 45261310, Rynny i rury spustowe 45261320)
Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Promocja, 2005

Cena brutto: 23,00 PLN

Dodaj do koszyka

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych WYKONYWANIE POKTYĆ DACHOWYCH kod 45260000 (Pokrycie dachów blachą 45261213, Obróbki blacharskie 45261310, Rynny i rury spustowe 45261320)Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1Format 17 x 23,5 cm, Stron 20 Oprawa kartonowaSpis Treści1. Wstęp2. Materiały - Ogólne wymagania3. Sp...
Pokaż więcej...

Drzwi. Bramy. Zabezpieczenia
Autor: Joanna Niewiarowska-Pieruæ

Wydawnictwo: COIB, 2002

Cena brutto: 33,60 PLN

Dodaj do koszyka

Zestaw kart Katalogu Budownictwa zawieraj¹cych informacje techniczne na temat bram gara¿owych i przemys³owych, drzwi zewnêtrznych, wewnêtrznych i specjalistycznych oraz ró¿nego rodzaju okuæ drzwiowych, zamków i zabezpieczeñ. Wyroby prezentowane w kartach, dostêpne w sprzeda¿y, maj¹ aktualne aprobaty i certyfikaty.Zestaw opracowany przez COIB PP przy wspó³pracy z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie oraz COBR PEWB „Metalplast...
Pokaż więcej...

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów kubaturowych w gruntach kat. I-V B-02.01.01/45111200
Autor: OWEOB Promocja

Wydawnictwo: OWEOB Promocja, pażdziernik 2003

Cena brutto: 21,00 PLN

Dodaj do koszyka

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów kubaturowych w gruntach kat. I-V B-02.01.01/45111200 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych kubaturowych. Format 17 x 23,5 cm, Stron 29, Oprawa kartonowa Spis Treści ...
Pokaż więcej...

Zasady obmiaru i obliczania powierzchni i kubatury budynków. Stosowanie przepisów prawnych i norm.
Autor: Władysław Korzeniewski

Wydawnictwo: POLCEN Sp. z o.o., 2006

Cena brutto: 67,00 PLN

Dodaj do koszyka

W niniejszym poradniku ujęte są kompleksowo i jednoznacznie problemy związane z zasadami obmiaru i obliczania powierzchni użytkowych mieszkań oraz kubatury budynków lub ich części, które stanowią m.in. podstawę do sporządzania przedmiarów robót budowlanych w kosztorysowaniu nowo projektowanych budynków, a także (a może w szczególności) do sporządzania obmiarów w inwentaryzacjach budynków remontowanych lub przebudowywanych. Normowe zasady obmiaru i obliczania powierzchni w budynkach zostały przedstawione i ...
Pokaż więcej...

Badania laboratotyjne z konstrukcji metalowych
Autor: Bronisław Gosowski, Ernest Kubieca

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2001, wyd.I

Cena brutto: 22,00 PLN

Dodaj do koszyka

Podręcznik jest pomocą dla studentów wydziałów budowlanych uczelni technicznych przygotowaną na podstawie aktualnej wiedzy naukowej i zawodowej. Dotyczy badania wybranych właściwości metali (wytrzymałości, twardości, udarności, spawalności), poznania metod cięcia i łączenia elementów metalowych zarówno od strony technologii wykonania, jak i rzeczywistej pracy połączeń oraz poznania odpowiedzi konstrukcji na wymuszenia. Materiał zawarty w podręczniku może być wykorzystany w inżynierskiej praktyce zawodowej,...
Pokaż więcej...

Stolarka budowlana.Okna i drzwi w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym
Autor: Jerzy Dziadur

Wydawnictwo: Wyd. IPB-RKBP, Warszawa, Warszawa 2000

Cena brutto: 69,00 PLN

Dodaj do koszyka

Poradnik ten jest niezbędny w codziennej pracy projektanta i inwestora, a także producentów,gdyż zastępuje zdezaktualizowane wydawnictwa katalogowe na temat stolarki, a mianowicie: Album typowej stolarki okienneji drzwiowej dla budownictwa ogólnego (wyd. COBPBO, Warszawa1984 r.) oraz Katalog okien, drzwi i wrót dla budownictwamieszkaniowego, użyteczności publicznej, wiejskiego i przemysłowego(wyd. BISPROL, Warszawa 1990 r.).Poradnik opracowano przy udziale Centralnego Biura Projektowo-Badawczego Budownictwa...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl