Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]   >>  

Osuszanie murów i renowacja piwnic
Autor: Frank Frössel, Tłumaczenie z jęz. niemieckiego: Przemysław Otawski

Wydawnictwo: Polcen, 2010

Cena brutto: 69,00 PLN

Dodaj do koszyka

Recenzenci: dr inż. Józef Adamowski, dr inż. Wojciech Nawrot, mgr inż. Maciej Rokiel Tłumaczenie z jęz. niemieckiego: Przemysław Otawski Recenzenci: dr inż. Józef Adamowski, dr inż. Wojciech Nawrot, mgr inż. Maciej RokielCzynnikami inicjującymi procesy destrukcyjne oraz powodującymi najwięcej zagrożeń w obiektach budowlanych są: woda, wilgoć, sole, kwasy i zasady (powodujące wszelkiego rodzaju pleśnie, grzyby, wykwity solne oraz erozje murów). Występują one w deszczu, śniegu, mgle, czy też w wodzie gruntowe...
Pokaż więcej...

Charakterystyka czynników determinujących trwałość murów ceglanych
Autor: Teresa Stryszewska

Wydawnictwo: Politechnika Krakowska, 2017

Cena brutto: 27,99 PLN

Dodaj do koszyka

Ilość stron 138, oprawa miękka, format B5, rok wydania 2017...
Pokaż więcej...

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych kod 45410000-TYNKOWANIE kod 45411000 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych
Wydawnictwo: Promocja Sp. z o.o., 2004

Cena brutto: 23,00 PLN

Dodaj do koszyka

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych kod 45410000-TYNKOWANIE kod 45411000 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznychSpecyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych kubaturowych.Format 17 x 23,5 cm, Stron 11, Oprawa kartonowaSpis Treści1. Wstęp2. Materiały (grunty) - O...
Pokaż więcej...

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych WYKONANIE POKTYĆ DACHOWYCH kod 45260000 (Pokrycie dachów blachą 45261213, Obróbki blacharskie 45261310, Rynny i rury spustowe 45261320)
Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Promocja, 2005

Cena brutto: 23,00 PLN

Dodaj do koszyka

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych WYKONYWANIE POKTYĆ DACHOWYCH kod 45260000 (Pokrycie dachów blachą 45261213, Obróbki blacharskie 45261310, Rynny i rury spustowe 45261320)Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1Format 17 x 23,5 cm, Stron 20 Oprawa kartonowaSpis Treści1. Wstęp2. Materiały - Ogólne wymagania3. Sp...
Pokaż więcej...

Drzwi. Bramy. Zabezpieczenia
Autor: Joanna Niewiarowska-Pieruæ

Wydawnictwo: COIB, 2002

Cena brutto: 33,60 PLN

Dodaj do koszyka

Zestaw kart Katalogu Budownictwa zawieraj¹cych informacje techniczne na temat bram gara¿owych i przemys³owych, drzwi zewnêtrznych, wewnêtrznych i specjalistycznych oraz ró¿nego rodzaju okuæ drzwiowych, zamków i zabezpieczeñ. Wyroby prezentowane w kartach, dostêpne w sprzeda¿y, maj¹ aktualne aprobaty i certyfikaty.Zestaw opracowany przez COIB PP przy wspó³pracy z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie oraz COBR PEWB „Metalplast...
Pokaż więcej...

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów kubaturowych w gruntach kat. I-V B-02.01.01/45111200
Autor: OWEOB Promocja

Wydawnictwo: OWEOB Promocja, pażdziernik 2003

Cena brutto: 21,00 PLN

Dodaj do koszyka

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów kubaturowych w gruntach kat. I-V B-02.01.01/45111200 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych kubaturowych. Format 17 x 23,5 cm, Stron 29, Oprawa kartonowa Spis Treści ...
Pokaż więcej...

Zasady obmiaru i obliczania powierzchni i kubatury budynków. Stosowanie przepisów prawnych i norm.
Autor: Władysław Korzeniewski

Wydawnictwo: POLCEN Sp. z o.o., 2006

Cena brutto: 67,00 PLN

Dodaj do koszyka

W niniejszym poradniku ujęte są kompleksowo i jednoznacznie problemy związane z zasadami obmiaru i obliczania powierzchni użytkowych mieszkań oraz kubatury budynków lub ich części, które stanowią m.in. podstawę do sporządzania przedmiarów robót budowlanych w kosztorysowaniu nowo projektowanych budynków, a także (a może w szczególności) do sporządzania obmiarów w inwentaryzacjach budynków remontowanych lub przebudowywanych. Normowe zasady obmiaru i obliczania powierzchni w budynkach zostały przedstawione i ...
Pokaż więcej...

Badania laboratotyjne z konstrukcji metalowych
Autor: Bronisław Gosowski, Ernest Kubieca

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2001, wyd.I

Cena brutto: 22,00 PLN

Dodaj do koszyka

Podręcznik jest pomocą dla studentów wydziałów budowlanych uczelni technicznych przygotowaną na podstawie aktualnej wiedzy naukowej i zawodowej. Dotyczy badania wybranych właściwości metali (wytrzymałości, twardości, udarności, spawalności), poznania metod cięcia i łączenia elementów metalowych zarówno od strony technologii wykonania, jak i rzeczywistej pracy połączeń oraz poznania odpowiedzi konstrukcji na wymuszenia. Materiał zawarty w podręczniku może być wykorzystany w inżynierskiej praktyce zawodowej,...
Pokaż więcej...

Stolarka budowlana.Okna i drzwi w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym
Autor: Jerzy Dziadur

Wydawnictwo: Wyd. IPB-RKBP, Warszawa, Warszawa 2000

Cena brutto: 69,00 PLN

Dodaj do koszyka

Poradnik ten jest niezbędny w codziennej pracy projektanta i inwestora, a także producentów,gdyż zastępuje zdezaktualizowane wydawnictwa katalogowe na temat stolarki, a mianowicie: Album typowej stolarki okienneji drzwiowej dla budownictwa ogólnego (wyd. COBPBO, Warszawa1984 r.) oraz Katalog okien, drzwi i wrót dla budownictwamieszkaniowego, użyteczności publicznej, wiejskiego i przemysłowego(wyd. BISPROL, Warszawa 1990 r.).Poradnik opracowano przy udziale Centralnego Biura Projektowo-Badawczego Budownictwa...
Pokaż więcej...

Cementy powszechnego użytku i specjalne -podstawy produkcji, -właściwosci, -zastosowanie. Ostatnia sztuka
Autor: Stanisław Peukert

Wydawnictwo: POLSKI CEMENT, 2000

Cena brutto: 59,00 PLN

Dodaj do koszyka

Książka przeznaczona jest dla specjalistów trudniących się produkcją i zastosowaniem cementu. Przedstawiono w niej podstawy chemii cementu, w tym reakcje chemiczne zachodzące podczas procesu hydratacji oraz mechanizm twardnienia cementu w warunkach neutralnych a także w podwyższonych temperaturach. W dalszej części omówiono poszczególne właściwości cementu oraz podstawy ich kształtowania. Zasadniczą część książki stanowi omówienie podstaw produkcji, właściwości i zastosowań cementu.Format B5, stron 280 Opra...
Pokaż więcej...

Rysunek techniczny w budownictwie
Autor: J.Bieniasz,B.Januszewski,M.Piekarski

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki .Rzeszows., Wydanie IV 2012r.

Cena brutto: 31,00 PLN

Dodaj do koszyka

Niniejszy skrypt jest adresowany przede wszystkim do studentów kierunku budownictwo Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. Zawiera informacje dotyczące zasad sporządzania i odczytywania graficznych składników projektowych dokumentacji budowlanych. Zagadnienia te są objęte programem wykładów oraz ćwiczeń projektowych w drugim semestrze nauczania przedmiotu geometria i grafika inżynierska. W przedkładanym Czytelnikowi opracowaniu zakłada się, że opanował on geometryczne podsta...
Pokaż więcej...

Nośność graniczna konstrukcji prętowych
Autor: Wiesław Wojewódzki

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005

Cena brutto: 42,00 PLN

Dodaj do koszyka

Format B5,Stron 298, Oprawa miękka. Opis Produktu Niniejsze opracowanie książkowe dotyczące nośności granicznej konstrukcji prętowych jest trzecim z rzędu opracowaniem przeznaczonym nośności granicznej. Dwa uprzednio wydane dotyczyły nośności płyt i powłok. W opracowaniu zamieszczono podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań. W szczególności wskazano na wiele różnych zjawisk i stanów fizycznych mogących występować w procesie deformacji sprężysto-plastycznych konstrukcji. Podano ogólne podstawy...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl