Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]   >>  

Ocena stanu wilgotnościowego przegród budowlanych z uwzględnieniem kondensacji pary wodnej. ITB 469/2011
Autor: BOBOCIŃSKI A

Wydawnictwo: ITB, 2011

Cena brutto: 43,00 PLN

Dodaj do koszyka

Spis treściStreszczenieSummary1. Wstęp2. Wilgoć w przegrodach budowlanych3. Kryteria oceny przegród zewnętrznych z uwagi na ich stan wilgotnościowy4. Przegląd rozwiązań przegród zewnętrznych oraz ich stanu wilgotnościowego4.1. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych warunków otoczenia przegród4.2. Rozwiązania przegród zewnętrznych i ocena ich stanu wilgotnościowego5. Wysychanie przegród zewnętrznych z zawilgocenia początkowego6. Dodatkowe obliczenia wilgotnościowe przegród zewnętrznych6.1. Dodatkowe obl...
Pokaż więcej...

Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych.
Autor: RUNKIEWICZ L.

Wydawnictwo: ITB, 2016

Cena brutto: 65,00 PLN

Dodaj do koszyka

Spis treściStreszczenieSummary1. Wstęp1.1. Przedmiot poradnika1.2. Cel i przeznaczenie poradnika1.3. Zakres stosowania poradnika2. Bezpieczeństwo i niezawodność istniejących konstrukcji żelbetowych3. Diagnostyka techniczna konstrukcji żelbetowych3.1. Zagadnienia ogólne3.2. Rodzaje diagnostyki konstrukcji żelbetowych4. Ogólna metodyka diagnostyki konstrukcji żelbetowych5. Pomiary i badania konstrukcji żelbetowych5.1. Badania geodezyjne konstrukcji5.2. Badania geotechniczne podłoża5.3. Badania fotogrametryczn...
Pokaż więcej...

Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Cz. 2. Stropy i pomosty
Autor: Aleksander Kozłowski

Wydawnictwo: Politechnika Rzeszowska, 2015

Wersja: Wyd. III Dodruk

Cena brutto: 73,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stron 493, Format A4, Oprawa Twarda, 2015Stropy międzykondygnacyjne, zwane też pośrednimi, służą do poziomego rozdzielenia poszczególnych kondygnacji w budynkach wielopiętrowych. Tworzą one tzw. układ grawitacyjny budynku, przeznaczony do przenoszenia obciążeń pionowych (grawitacyjnych), czyli ciężaru własnego konstrukcji, oraz obciążeń użytkowych. Przyjmuje się, że obciążenia poziome, głównie od działania wiatru na budynek, przenoszone są przez układ stężający w postaci ścian usztywniających, trzonów, tężn...
Pokaż więcej...

Autodesk Inventor Professional/Fusion 2012PL/2012+
Autor: Andrzej Jaskulski

Wydawnictwo: PWN, 2011

Cena brutto: 139,00 PLN

Dodaj do koszyka

Podręcznik przeznaczony jest dla osób pragnących efektywnie nauczyć sięprojektowania wyrobów i zarządzania ich dokumentacją za pomocą programuAutodesk Inventor w wersji 2012 lub nowszej.Dlaczego warto wybrać ten podręcznik?Zawarty w nim kurs obejmuje zagadnienia występujące w oficjalnych podręcznikach szkoleniowych firmy Autodesk (AOTC):Autodesk Inventor 2012 Essentials,Autodesk Inventor 2012 Advanced Assembly and Machine Design,Autodesk Inventor Professional 2012 Dynamic Simulation and Stress Analysis,oraz...
Pokaż więcej...

Analiza inwestycyjna w budownictwie i inżynierii środowiska
Autor: Aleksander Szkarowski, Arkadij Iwanow

Wydawnictwo: Politechnika Koszalińska, 2011

Cena brutto: 65,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stron 241, Format B5, Oprawa miękka, 2011Skrócony spis treści:1. Środowisko inwestycyjne2. Metodologiczne podstawy opracowania inwestycyjnej polityki przedsiębiorstwa3. Podstawowe metody finansowej analizy projektów inwestycyjnych4. Obliczanie i analiza wskaźników efektywności projektów inwestycyjnych5. Analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych6. Analiza inwestycyjna w przedsiębiorstwach z wysokim udziałem aktywów niematerialnych7. Kontroling finansowy procesów inwestycyjnych8. Analiza efektywności inwes...
Pokaż więcej...

PRZYKŁADY OBLICZEŃ KONSTRUKCJI STALOWYCH. Wyd II
Autor: Goczek Jerzy, Supeł Łukasz, Gajdzicki Michał

Wydawnictwo: Politechnika Łódzka, 2013

Cena brutto: 67,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stron 356, Format A4, Oprawa miękka, 2013Skrócony spis treści:1. Nośność przekrojów2. Elementy ściskane osiowo3. Elementy zginane4. Nośność na ścinanie i obciążenia skupione5. Połączenia6. Elementy i układy budynku7. Bibiografia...
Pokaż więcej...

Przykłady projektowania żelbetowych wsporników zeszyt 2
Autor: Tadeusz Urban

Wydawnictwo: Politechnika Łódzka, 2011

Cena brutto: 32,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stron 43, Format A4, Oprawa miękka, 2011Spis treści:1. Wprowadzenie2. Obliczanie krótkich wsporników metodą belkową3. Obliczanie krótkich wsporników  za pomocą modeli ST4. Obliczanie wsporników belek5. Konstruowanie zbrojenia krótkich wsporników...
Pokaż więcej...

Stropy z drobnowymiarowych elementów
Autor: DROBIEC Ł., PAJĄK Z.

Wydawnictwo: Politechnika Ślaska, 2013

Cena brutto: 25,00 PLN

Dodaj do koszyka

W książce zamieszczono przegląd konstrukcyjnych rozwiązań stropów wykonywanych z drobnowymiarowych elementów. Przedstawiono przede wszystkim konstrukcje stosowane na ziemiach polskich od końca XIX wieku. W pracy przedstawiono wiele rozwiązań historycznych, obecnie niewykorzystywanych, które nadal jednak można spotkać w istniejących obiektach. Łącznie uwzględniono 149 rozwiązań, które przedstawiono na 164 rysunkach, 43 fotografiach i 27 tablicach. Dla każdego stropu podano najistotniejsze dane techniczne umo...
Pokaż więcej...

Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót
Autor: Maciej Rokiel

Wydawnictwo: Medium, 2013

Cena brutto: 29,00 PLN

Dodaj do koszyka

Poradnik szczegółowo opisuje wymagania stawiane konstrukcji tarasu (balkonu), począwszy od wymagań cieplno-wilgotnościowych (ochrona cieplna, wyeliminowanie kondensacji międzywarstwowej i na wewnętrznej powierzchni), przez ochronę akustyczną, bezpieczeństwo użytkowania (antypoślizgowość powierzchni), po szczegółowy opis poszczególnych warstw, podanie ich kolejności i zdefiniowanie wymagań stawianych materiałom do ich wykonania. Dotyczy to konstrukcji tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi, tarasów naziemny...
Pokaż więcej...

Obliczenia w inżynierii bioreaktorów
Autor: J. Bałdyga

Wydawnictwo: Politechnika Warszawska, 2012 wyd.II

Cena brutto: 45,00 PLN

Dodaj do koszyka

W skrypcie zaprezentowano metody obliczania bioreaktorów. Przyjęty sposób opisu wykorzystuje metody inżynierii chemicznej do opisu procesów biologicznych. Materiał zawarty w skrypcie obejmuje: bilanse masowe i energetyczne bioreaktorów, obliczanie bioreaktorów idealnych i nieidealnych, wymianę masy i mieszanie w bioreaktorach, powiększanie skali bioreaktorów, dynamikę bioreaktorów i opis kultur mieszanych, zastosowanie komórek i enzymów unieruchomionych, problemy komórek roślinnych i zwierzęcych w bioreakto...
Pokaż więcej...

Stalowe konstrukcje prętowe cz. 1 Hale przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej
Autor: Z. Kurzawa

Wydawnictwo: Politechnika Poznańska, 2012 wyd.2 poprawione i uzupełnione

Cena brutto: 57,00 PLN

Dodaj do koszyka

Opis: W podręczniku zamieszczono podstawowe informacje na temat opisu i zasad projektowania elementów hal parterowych, a przede wszystkim zasad kształtowania i obliczania hal przemysłowych wyposażonych lub niewyposażonych w transport dźwigowy. Zakres podręcznika jest zgodny z programem nauczania przedmiotu konstrukcje metalowe na studiach 2. stopnia. W rozdziale 1 opisano w sposób ogólny kształtowanie hal stalowych, a w rozdziale 2 – szczegółowo omówiono sposoby konstrukcji obudowy takich obiektów. W...
Pokaż więcej...

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr B3/2012. Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne
Autor: ITB

Wydawnictwo: ITB, 2012

Cena brutto: 28,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stron 28, Fornat B5, Oprawa miękka, 2012Spis treściPrzedmowa  51. Wstęp  7 1.1. Przedmiot i zakres stosowania  7 1.2. Terminy i definicje  8 1.3. Rodzaje posadzek  9 2. Dokumentacja techniczna 10 2.1. Projekt budowlany  10 2.2. Dziennik budowy  11 2.3. Dokumentacja jakości wyrobów 11 3. Wyroby do wykonywania posadzek  12 4. Sprzęt i narzędzia  13 5. Warunki przystąpienia do robót  14 5.1. Przyjęcie wyrobów na budowę  14 5.2. Przygotowanie wy...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl