Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]   >>  

Budownictwo ogólne. Podstawy projektowania i obliczania budynków
Autor: Krzysztof Schabowicz, Tomasz Gorzelańczyk

Wydawnictwo: DWE, 2017

Cena brutto: 99,99 PLN

Dodaj do koszyka

Pozycja przeznaczona dla inżynierów i ekspertów w dyscyplinie budownictwo, a także studentów Wydziałów Budownictwa i Architektury. Jak napisał w recenzji prof. Kazimierz Czapliński: „W książce niniejszej wykorzystano w niewielkiej części treść zawartą w wydanej książce pt. Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego, wprowadzając obecnie znaczne i istotne zmiany, dokonano aktualizacji przepisów i bardzo znacznie, niemal trzykrotnie, rozszerzono jej treść (w porównaniu do wydania pierwotne...
Pokaż więcej...

Projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodów. Podręcznik inżyniera
Autor: J.Bródka, M.Broniewicz

Wydawnictwo: PWE, 2013

Cena brutto: 119,00 PLN

Dodaj do koszyka

Spis treści Od Wydawcy 10 Przedmowa  11 Preambuła  13 Wykaz oznaczeń  15 1 Wiadomości wstępne  23 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji  23 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji  24 1.3 Podstawowe części i elementy  28 1.4 Procedury projektowania  35 1.5 Zasady oznaczania osi elementów  37 2 Stal, jej właściwości i wyroby  39 2.1 Wytwarzanie stali 39 2.2 Struktura stali  43 2.3 Przeróbka stali. Wyroby  47 2.4 Impe...
Pokaż więcej...

Stany sprężysto-plastyczne i nośność graniczna układów prętowych
Autor: Michał Czech

Wydawnictwo: PWN, 2013

Cena brutto: 54,90 PLN

Dodaj do koszyka

Książka dotyczy teorii stanów sprężysto-plastycznych i nośności granicznej układów prętowych rozciąganych (ściskanych), skręcanych oraz zginanych. Każdy rozdział rozpoczyna się przedstawieniem podstawowych wiadomości teoretycznych, po czym jest podany w punktach sposób rozwiązywania zadań wraz przykładowymi rozwiązaniami niektórych z nich. Na zakończenie jest podanych po 30 zadań do samodzielnego rozwiązania.W kolejnych rozdziałach autorzy omówili zagadnienia związanie z obliczaniem:· układów rozciąg...
Pokaż więcej...

Mechanika Budowli. Teoria i przykłady
Autor: Marian Paluch

Wydawnictwo: PWN, 2013

Cena brutto: 64,90 PLN

Dodaj do koszyka

W dobie komputerów, gdy buduje się coraz wyżej i coraz głębiej, tak bardzo jest potrzebna sprawdzona, autentyczna wiedza, która pozwala projektować i wykonywać konstrukcje inżynierskie bezpieczne, funkcjonalne, estetyczne, tanie, łatwe w montażu, słowem – optymalne.AutorMechanika budowli jest nauką o metodach obliczeń dotyczących wytrzymałości, sztywności i stateczności konstrukcji budowlanych jako całości. Podręcznik wprowadza w problematykę analizy statycznej i dynamicznej inżynierskich konstrukcji ...
Pokaż więcej...

Autoklawizowany beton komórkowy. Technologia, właściwości, zastosowanie
Autor: Genowefa Zapotoczna-Sytek

Wydawnictwo: PWN, 2013

Cena brutto: 79,91 PLN

Dodaj do koszyka

Procesy technologiczne i podstawowe operacje przy wytwarzaniu autoklawizowanego betonu komórkowegoSurowce do produkcji betonu komórkowegoZastosowanie wyrobów z betonu komórkowego.Stron 370, Format  16.0x23.0cm, Oprawa Twarda, 2013...
Pokaż więcej...

Ocena stanu technicznego budynków murowanych na terenach górniczych
Autor: I. Bryt-Nitarska

Wydawnictwo: ITB, 2013

Cena brutto: 26,25 PLN

Dodaj do koszyka

Spis treści Streszczenie  4 Summary  4 Przedmowa  5 1. Wstęp  7 1.1. Przedmiot i zakres opracowania 7 1.2. Przypadki wymagające oceny stanu technicznego budynków na terenach górniczych i procedura oceny  7 1.3. Terminy i definicje  8 2. Ocena warunków środowiskowych  9 2.1. Postanowienia ogólne i ocena warunków geologiczno-górniczych  9 2.2. Charakterystyka oddziaływań górniczych  10 2.3. Oddziaływania zbocza niecki górniczej na budynki  16 3. P...
Pokaż więcej...

Budownictwo zrównoważone z elementami charakterystyki energetycznej
Autor: Praca Zbiorowa

Wydawnictwo: DWE, 2013

Cena brutto: 42,00 PLN

Dodaj do koszyka

Książka stanowi kompleksową monografię na temat budownictwa zrównoważonego i przedstawia aktualne kierunki oraz tendencje. Nadrzędnym celem pracy jest stworzenie kompendium podstawowej wiedzy na temat podstaw fizyki budowli, niezbędnej do energetycznej oceny budynków.Zasadniczą część pracy przygotował prof. Tomasz Błaszczyński z Politechniki Poznańskiej, czyli rozdziały od 1-4 oraz odpowiadał on za nadzór, weryfikację i rozszerzenie pozostałych rozdziałów, a także edycję całości.Przygotowana książka jest ad...
Pokaż więcej...

Trwałość budynków i budowli
Autor: Praca Zbiorowa

Wydawnictwo: DWE, 2013

Cena brutto: 51,00 PLN

Dodaj do koszyka

Ze względu na różną trwałość obiektów budowlanych wiek XXI stał się dla budownictwa w dużej mierze wiekiem napraw i rehabilitacji. Wraz z kurczeniem się terenów budowlanych wzrost tego typu działań jest nieunikniony. Utrzymujący się światowy kryzys ekonomiczny nadal hamuje znaczący wzrost nowych inwestycji, dzięki czemu również przyczynia się do tej sytuacji. Zarówno naturalnie starzejąca się tkanka budowlana, jak i niestety coraz częściej obiekty nowe obarczone są błędami projektowymi czy wykonawczymi. Dob...
Pokaż więcej...

Zrównoważone systemy odwodnienia miast
Autor: Daniel Słyś

Wydawnictwo: DWE, 2013

Cena brutto: 69,90 PLN

Dodaj do koszyka

Na terenach nieprzekształconych przez działalność człowieka istnieje dynamiczna i naturalna równowaga ilościowa pomiędzy zjawiskami opadu z jednej strony a procesami spływu, wsiąkania i parowania wody opadowej z drugiej strony. Urbanizacja i rozwój terenów miejskich powoduje ekspansję powierzchni uszczelnionych na obszary do niedawna słabo zagospodarowane i pokryte roślinnością. Zjawisku temu towarzyszy radykalna zmiana intensywności odpływu wód opadowych wpływających na funkcjonowanie infrastruktury miast ...
Pokaż więcej...

Central European Congress on Concrete Engineering + CD
Autor: Praca Zbiorowa

Wydawnictwo: DWE, 2013

Cena brutto: 147,00 PLN

Dodaj do koszyka

Publikacja podsumowuje konferencję "The 9th Central European Congress on Concrete Engineering - Concrete Structures in Urban Areas", która odbyła się we Wrocławiu w dniach 4-6 września 2013 roku.Książka zawiera płytę CDStron 472, Format B5, Oprawa Twarda, 2013...
Pokaż więcej...

Przepisy techniczno-budowlane dla budynków 2013 z wprowadzeniem + zmiany 2014
Autor: Rafał Wąchocki

Wydawnictwo: Polcen, 2013

Cena brutto: 19,01 PLN

Dodaj do koszyka

Książka, znajdująca się w serii wydawnictw „Z prawem co dnia” pod nr 2, zawiera pełne ujednolicone teksty dwóch rozporządzeń ministra odpowiedzialnego za budownictwo – ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz ws. warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych – wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2013 r. ze zmianami wchodzącymi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Rozporządzenia zostały poprzedzone wprowadzeniem omawiającym zmiany w akt...
Pokaż więcej...

Komputerowe modelowanie betonowych ustrojów inżynierskich. Wybrane zagadnienia. Tom 1
Autor: STAROSOLSKI W.

Wydawnictwo: Politechnika Śląska, 2013

Cena brutto: 54,00 PLN

Dodaj do koszyka

Podręcznik zajmuje się problemami, na jakie napotkać można przy odwzorowywaniu rzeczywistej konstrukcji w modelu obliczeniowym oraz sposobami obliczeniowymi pozwalającymi na wyjaśnienie niejasnych objawów pracy konstrukcji. W książce zawarto poza tym, wychodzące poza opisaną  tytułem tematykę, szczególnie aspekty wymiarowania zbrojenia konstrukcji żelbetowych, płytowych i tarczowych. Tom 1 poświęcono kształtowaniu w modelach: siatek elementów skończonych, belek oraz różnego rodzaju podpór, w tym podpar...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl