Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]   >>  

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót
Autor: Wojciech Nitka

Wydawnictwo: CBS, 2015

Cena brutto: 55,00 PLN

Dodaj do koszyka

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót to publikacja wydana przez Stowarzyszeniu Dom Drewniany - organizację skupiającą producentów i wykonawców budynków drewnianych. Ze względu na brak w Polsce norm i przepisów dla drewnianego budownictwa  szkieletowego wielu wykonawców zasady budowy traktuje w sposób dowolny, nie zawsze zgodny nawet z podstawowymi wymogami stawianymi technologii. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom Stowarzyszenie Dom Drewniany...
Pokaż więcej...

Kopuły drewniane
Autor: Misztal Barbara

Wydawnictwo: PWN, 2017

Cena brutto: 68,00 PLN

Dodaj do koszyka

W tej książce odtworzono systemy konstrukcji kopuł, ponieważ wiele z historycznych rozwiązań ma do dzisiaj ekonomiczne, techniczne i ekologiczne uzasadnienie. Opisano różne źródła pochodzenia konstrukcji kopuł: od przekryć kopuło-podobnych do rusztowań drewnianych. Wprowadzono typologię konstrukcji kopuł drewnianych. Zaprezentowano kopuły o konstrukcji żebrowej, powłokowej i siatkowej znamienne tylko dla budownictwa z drewna. Z kopuł żebrowych omówiono kopuły na żebrach południkowych z krążyn i żebrach k...
Pokaż więcej...

ABC tarasów i balkonów. Poradnik dla inwestorów i wykonawców
Autor: Maciej Rokiel

Wydawnictwo: MEDIUM, 2015

Cena brutto: 30,00 PLN

Dodaj do koszyka

O Autorzemgr inż. Maciej Rokiel – absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, rzeczoznawca budowlany. Członek Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa, Kierownik ds. Wsparcia Technicznego w firmie Atlas Sp. z o.o. Od kilkunastu lat jest związany z branżą chemii budowlanej. Na łamach prasy fachowej publikuje artykuły dotyczące nowych technologii i poprawnych rozwiązań technologiczno-materiałowych hydroizolacji balkonów, tarasów, pomieszczeń mokrych ...
Pokaż więcej...

Podstawy programu AutoCAD - modelowanie 2D
Autor: Ludwik Kania

Wydawnictwo: Politechnika Częstochowska, 2007

Cena brutto: 16,80 PLN

Dodaj do koszyka

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów przedmiotu komputerowe wspomaganie projektowania i przedmiotów pokrewnych. Celem podręcznika jest zapoznanie słuchacza z podstawowymi metodami pracy w programie i zachęcenie do samodzielnego rozszerzania zakresu wiadomości. Autor jest wieloletnim użytkownikiem programu AutoCAD i ma bogate doświadczenie dydaktyczne związane z tym programem. Z tego powodu w wielu punktach podręcznika podano porady praktyczne, które wprawdzie nie stanowią wi...
Pokaż więcej...

Siły przekrojowe w układach statycznie wyznaczalnych
Autor: Dębiński Janusz

Wydawnictwo: Politechnika Poznańska, 2011

Cena brutto: 45,00 PLN

Dodaj do koszyka

Skrypt jest przeznaczony dla studentów studiów niestacjonarnych i stacjonarnych na kierunku budownictwo. Jego zawartość jest zgodna ze standardami kształcenia obowiązującymi na studiach pierwszego stopnia na kierunku budownictwo, zatwierdzonymi przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego. Treść skryptu podzielono na dwie części. Część pierwsza, wstępna (rozdziały od 2 do 7), zawiera podstawowe wiadomości z matematyki i fizyki wykorzystane w drugiej, zasadniczej części skryptu. Rozdziały od 2 do 6 obejmują podsta...
Pokaż więcej...

Ekologia w budownictwie
Autor: Praca Zbiorowa

Wydawnictwo: DWE, 2015

Cena brutto: 42,00 PLN

Dodaj do koszyka

Przygotowana monografia jest adresowana do środowisk naukowych i projektowych, producentów materiałów budowlanych oraz wykonawców robót, a także do studentów kierunków związanych z budownictwem.Podrozdziały znajdujące się w pierwszej części pracy zajmują się najważniejszymi przepisami dotyczącymi rozwoju zrównoważonego w budownictwie. Kolejna część zawiera podrozdziały analizujące problemy związane z oddziaływaniem środowiska na obiekty budowlane. W następnej części rozważane są oddziaływania materiałów i o...
Pokaż więcej...

Projektowanie typowych fundamentów bezpośrednich i konstrukcji oporowych z uwzględnieniem Eurokodów wraz z przykładami
Autor: S. Garwacka-Piórkowska

Wydawnictwo: Politechnika Warszawska, 2014

Cena brutto: 35,00 PLN

Dodaj do koszyka

W skrypcie zamieszczono podstawowe wiadomości dotyczące nowej klasyfikacji gruntów, rodzajów fundamentów i konstrukcji oporowych, zasad określania kategorii geotechnicznej obiektów oraz wyznaczania parcia gruntu na konstrukcje oporowe. Przedstawiono ogólne zasady projektowania typowych fundamentów bezpośrednich, ścian oporowych i ścianek szczelnych z uwzględnieniem Eurokodów. Zawarto także przykłady obliczeniowe ław i stóp fundamentowych obciążonych osiowo i mimośrodowo, ściany oporowej płytowo-kątowej oraz...
Pokaż więcej...

Mechanika kontaktu ciał o powierzchniach chropowatych
Autor: Ryszard Buczkowski, Michał Kleiber

Wydawnictwo: PWN, 2014

Cena brutto: 39,90 PLN

Dodaj do koszyka

Modelowanie zagadnień kontaktowych i poszukiwanie efektywnych metod ich analizy należy do najważniejszych zadań stojących przed współczesną mechaniką ciał odkształcalnych. Wynika to ze szczególnej złożoności zjawisk na powierzchni i wewnątrz ciał oraz z wielkich trudności ze znalezieniem rozwiązań analitycznych. Znaczny postęp metod badawczych towarzyszących problemom kontaktowym za­wdzięczamy roli, jaką odgrywają one w konstruowaniu maszyn i mechanizmów, a także szerokim zastosowaniom w innych dziedzin...
Pokaż więcej...

Efektywność energetyczna budynków 2015
Autor: Rafał Wąchocki

Wydawnictwo: Polcen, 2015

Cena brutto: 19,01 PLN

Dodaj do koszyka

Niniejszą pozycję – kolejną, 7. z serii przepisów „Z PRAWEM CO DNIA” – kierujemy do szerokiego grona odbiorców interesujących się budownictwem spełniającym wymagania efektywności energetycznej. Należy podkreślić, że jest ona jednym z najważniejszych obszarów obecnej polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami unijnymi do 2020 r. emisja gazów cieplarnianych ma zostać zredukowana o 20 procent. Udział odnawialnych źródeł energii w Europie ma natomias...
Pokaż więcej...

Wstęp do mechaniki gruntów
Autor: Wiesław Trąmpczyński, Kazimierz Sokołowski

Wydawnictwo: Politechnika Świętokrzyska, 2004

Cena brutto: 33,60 PLN

Dodaj do koszyka

Skrypt ten stanowi syntetyczne ujęcie zagadnień związanych z mechaniką gruntów, przedstawianych podczas 15-godzinnego wykładu prowadzonego przez pierwszego z wymienionych autorów na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Świętokrzyskiej, dla studentów 4 semestru. Materiał w nim zawarty może być traktowany jedynie jako wstęp do bardzo złożonych i jeszcze do końca nie zbadanych problemów dotyczących zachowania się ośrodków gruntowych.Stron 277, Format B5, Oprawa miękka, 2004...
Pokaż więcej...

Geosyntetyki w budownictwie. Poradnik stosowania
Autor: Marcin Moszko
Cena stara: 54,90 PLN
Nowa cena brutto: 45,00 PLN

Dodaj do koszyka

Projektowanie z zastosowaniem geosyntetyków staje się z roku na rok coraz bardziej popularne. Po początkowej nieufności i ostrożności w ich stosowaniu, kadra techniczna przekonała się do rozwiązań z ich użyciem. Dzięki nim możemy niższym kosztem wydłużać okres niezawodnej pracy konstrukcji. Niestety wraz z coraz szerszym stosowaniem geosyntetyków w praktyce budowlanej, brak jest szerszych opracowań o nich traktujących. Autor stara się wypełnić tą lukę. Czytelnik znajdzie w  poradniku wiele cennych info...
Pokaż więcej...

Wybrane metody analizy eksperckiej w wielokryterialnej ocenie parametrów determinujacych bezpieczeństwo w pożarze
Autor: Ginda Grzegorz, Maślak Mariusz

Wydawnictwo: Politechnika Krakowska, 2015

Cena brutto: 28,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stron 114, Format B5, Oprawa miękka, 2015...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl