Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Ziemne budowle hydrotechniczne na terenach sejsmicznych i parasejsmicznych w Polsce
Autor: Dulińska Joanna

Wydawnictwo: Politechnika Krakowska, 2012

Cena brutto: 29,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stron 178, Format B5, oprawa miękka, 2012...
Pokaż więcej...

Podstawy gleboznawstwa z elementami kartografii gleb
Autor: P. Skłodowski

Wydawnictwo: Politechnika Warszawska, 2014

Cena brutto: 48,00 PLN

Dodaj do koszyka

Podręcznik zawiera przegląd wiedzy gleboznawczej — od zagadnień będących na pograniczu tworzenia podstaw gleboznawstwa w latach 50. XX wieku do obecnie obowiązujących kryteriów oceny gleb i ich wartościowania. Podano ogólne wiadomości o glebach, dotyczące ich genezy, składu, właściwości, bonitacji, przydatności rolniczej, ochrony i racjonalnego wykorzystania. Omówiono także zawartość i zasady tworzenia map glebowychStron 410, Format B5, Oprawa miękka, 2014...
Pokaż więcej...

Geosyntetyki w budownictwie. Poradnik stosowania
Autor: Marcin Moszko
Cena stara: 54,90 PLN
Nowa cena brutto: 45,00 PLN

Dodaj do koszyka

Projektowanie z zastosowaniem geosyntetyków staje się z roku na rok coraz bardziej popularne. Po początkowej nieufności i ostrożności w ich stosowaniu, kadra techniczna przekonała się do rozwiązań z ich użyciem. Dzięki nim możemy niższym kosztem wydłużać okres niezawodnej pracy konstrukcji. Niestety wraz z coraz szerszym stosowaniem geosyntetyków w praktyce budowlanej, brak jest szerszych opracowań o nich traktujących. Autor stara się wypełnić tą lukę. Czytelnik znajdzie w  poradniku wiele cennych info...
Pokaż więcej...

Własności termofizyczne gruntów w aspekcie przemarzania
Autor: A. Gontaszewska

Wydawnictwo: Uniwersytet Zielonogórski, 2011

Cena brutto: 30,00 PLN

Dodaj do koszyka

Niniejsza praca podejmuje temat właściwości termofizycznych gruntów w aspekcie ich przemarzania, a w szczególności głębokości zachodzenia tego procesu w różnych typach gruntów. Informacje o głębokości zachodzenia tego procesu w różnych typach gruntów. Informacje o głębokości przemarzania gruntów są niezbędne do prawidłowego rozwiązania wielu problemów geotechnicznych czy inżynierskich. Głębokość przemarzania jest zróżnicowana w zależności od regionu, klimatu i rodzaju gruntu. Praca przedstawia nową, dokładn...
Pokaż więcej...

Grunty nasypowe. Właściwości geotechniczne i metody ich badania
Autor: Stanisław Pisarczyk

Wydawnictwo: Politechnika Warszawska, 2009

Cena brutto: 28,00 PLN

Dodaj do koszyka

W skrypcie omówiono właściwości geotechniczne i metody ich badań wybranych gruntów nasypowych: mineralnych, odpadów powęglowych, odpadów hutniczych i paleniskowych, odpadów komunalnych, budowlanych i organicznych oraz gruntów stabilizowanych różnymi materiałami. Skrypt stanowi istotne uzupełnienie literatury dotyczącej mechaniki gruntów i fundamentowania oraz gruntoznawstwa i budownictwa ziemnego. Może być też wykorzystywany w praktyce inżynierskiej przy projektowaniu nasypów oraz posadowienia obiektów budo...
Pokaż więcej...

Mechanika gruntów
Autor: Stanisław Pisarczyk

Wydawnictwo: Politechnika Warszawska, wyd. 5 2010

Cena brutto: 40,01 PLN

Dodaj do koszyka

Skrypt przeznaczony dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska do przedmiotu "mechanika gruntów i fundamentowanie". Mogą z niego korzystać również studenci Inżynierii Lądowej. Omówiono w nim właściwości gruntów, zagadnienia konsolidacji i filtracji gruntów, rozkład naprężeń w gruncie pod wpływem obciążeń itd...
Pokaż więcej...

Techniczne i przestrzenne aspekty rekultywacji gruntów
Autor: Cymerman Ryszard, Marcinkowska Iwona

Wydawnictwo: UWM, 2010

Cena brutto: 18,00 PLN

Dodaj do koszyka

Rekultywacja gruntów stanowi jeden z elementów szeroko rozumianej rekultywacji środowiska. Jakość zaś środowiska, zdegradowanego wskutek wieloletniej rabunkowej działalności człowieka - głównie przemysłowej - coraz powszechniej jest rozumiana jako kwestia decydująca nie tylko o przetrwaniu określonych gatunków roślin i zwierząt. Środowisko zdegradowane postrzega się obecnie jako nienadające się do życia człowieka, zarówno pod względem zdrowotnym, jak i ekonomicznym czy estetycznym.Publikacja zawiera m.in. o...
Pokaż więcej...

Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego
Autor: S. Pisarczyk

Wydawnictwo: Politechnika Warszawska, 2014

Cena brutto: 36,00 PLN

Dodaj do koszyka

W skrypcie omówiono główne metody ulepszania podłoża gruntowego, tj. zagęszczanie, wymianę, prekonsolidację, cementację i stabilizację oraz zbrojenie i umocnienia biotechniczne zboczy i skarp. Skrypt stanowi znaczące uzupełnienie literatury dotyczącej problemów fundamentowania, geotechniki i budownictwa ziemnego. Mogą z niego korzystać studenci Wydziału Inżynierii Środowiska i Wydziału Inżynierii Lądowej oraz studenci innych politechnik i akademii rolniczych. Zawarte w skrypcie wiadomości mogą być wykorzyst...
Pokaż więcej...

Ochrona środowiska glebowego
Autor: Kowalik Piotr

Wydawnictwo: PWN, 2012

Cena brutto: 49,90 PLN

Dodaj do koszyka

Jest to podręcznik przedstawiający glebę jako bombę chemiczną z opóźnionym zapłonem. Omówiono w nim zanieczyszczenia chemiczne i przemysłowe wód podziemnych, roślinności i żywności. Opisano procesy samooczyszczania gleb oraz zasady funkcjonowania oczyszczalni glebowo - roślinnych. Podano również aktualny stan prawny dotyczący ochrony gleb.Stron 258, Format 17.0x23.5cm, Oprawa miękka, 2012...
Pokaż więcej...

Sorbenty mineralne w środowisku
Autor: Aleksandra Badora

Wydawnictwo: UP Lublin, 2011

Cena brutto: 52,00 PLN

Dodaj do koszyka

Książka jest syntetycznym opracowaniem badań nad wybranymi, niekonwencjonalnymi sorbentami mineralnymi oraz nad ich zastosowaniem do zmiany mobilności pierwiastków toksycznych. Dotyczy głównie polimerycznej formy glinu, a także zmodyfikowanych montmorylonitów, zeolitów i krzemianów. Ich wykorzystanie w procesach immobilizacji i mobilizacji pierwiastków toksycznych w środowisku glebowym ma ogromne znaczenie dla zdrowotności roślin, zwierząt i ludzi. Stron 63, Format B5, Oprawa miękka, 2011...
Pokaż więcej...

Wprowadzenie do geotechniki
Autor: Jacek Pieczyrak

Wydawnictwo: DWE, 2015

Cena brutto: 42,00 PLN

Dodaj do koszyka

Geotechnika jest częścią wiedzy inżynierskiej, która zajmuje się gruntem, jego właściwościami, możliwościami oparcia (posadowienia) na nim obiektów budowlanych oraz sposobami wzmacniania gruntów słabych. W jej skład głównie wchodzą gruntoznawstwo, mechanika gruntów i fundamentowanie. Pokrewną dziedziną wiedzy jest geologia inżynierska, która zawiera się w obszarze nauk geologicznych.Wiedza ta (tj. geotechnika) jest tak stara jak stara jest najstarsza budow-la wzniesiona przez człowieka. Najstarszym dotychcz...
Pokaż więcej...

Wstęp do mechaniki gruntów
Autor: Wiesław Trąmpczyński, Kazimierz Sokołowski

Wydawnictwo: Politechnika Świętokrzyska, 2004

Cena brutto: 33,60 PLN

Dodaj do koszyka

Skrypt ten stanowi syntetyczne ujęcie zagadnień związanych z mechaniką gruntów, przedstawianych podczas 15-godzinnego wykładu prowadzonego przez pierwszego z wymienionych autorów na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Świętokrzyskiej, dla studentów 4 semestru. Materiał w nim zawarty może być traktowany jedynie jako wstęp do bardzo złożonych i jeszcze do końca nie zbadanych problemów dotyczących zachowania się ośrodków gruntowych.Stron 277, Format B5, Oprawa miękka, 2004...
Pokaż więcej...

Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl