Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Ziemne budowle hydrotechniczne na terenach sejsmicznych i parasejsmicznych w Polsce
Autor: Dulińska Joanna

Wydawnictwo: Politechnika Krakowska, 2012

Cena brutto: 29,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stron 178, Format B5, oprawa miękka, 2012...
Pokaż więcej...

Podstawy gleboznawstwa z elementami kartografii gleb
Autor: P. Skłodowski

Wydawnictwo: Politechnika Warszawska, 2014

Cena brutto: 48,00 PLN

Dodaj do koszyka

Podręcznik zawiera przegląd wiedzy gleboznawczej — od zagadnień będących na pograniczu tworzenia podstaw gleboznawstwa w latach 50. XX wieku do obecnie obowiązujących kryteriów oceny gleb i ich wartościowania. Podano ogólne wiadomości o glebach, dotyczące ich genezy, składu, właściwości, bonitacji, przydatności rolniczej, ochrony i racjonalnego wykorzystania. Omówiono także zawartość i zasady tworzenia map glebowychStron 410, Format B5, Oprawa miękka, 2014...
Pokaż więcej...

Geosyntetyki w budownictwie. Poradnik stosowania
Autor: Marcin Moszko
Cena stara: 54,90 PLN
Nowa cena brutto: 45,00 PLN

Dodaj do koszyka

Projektowanie z zastosowaniem geosyntetyków staje się z roku na rok coraz bardziej popularne. Po początkowej nieufności i ostrożności w ich stosowaniu, kadra techniczna przekonała się do rozwiązań z ich użyciem. Dzięki nim możemy niższym kosztem wydłużać okres niezawodnej pracy konstrukcji. Niestety wraz z coraz szerszym stosowaniem geosyntetyków w praktyce budowlanej, brak jest szerszych opracowań o nich traktujących. Autor stara się wypełnić tą lukę. Czytelnik znajdzie w  poradniku wiele cennych info...
Pokaż więcej...

Własności termofizyczne gruntów w aspekcie przemarzania
Autor: A. Gontaszewska

Wydawnictwo: Uniwersytet Zielonogórski, 2011

Cena brutto: 30,00 PLN

Dodaj do koszyka

Niniejsza praca podejmuje temat właściwości termofizycznych gruntów w aspekcie ich przemarzania, a w szczególności głębokości zachodzenia tego procesu w różnych typach gruntów. Informacje o głębokości zachodzenia tego procesu w różnych typach gruntów. Informacje o głębokości przemarzania gruntów są niezbędne do prawidłowego rozwiązania wielu problemów geotechnicznych czy inżynierskich. Głębokość przemarzania jest zróżnicowana w zależności od regionu, klimatu i rodzaju gruntu. Praca przedstawia nową, dokładn...
Pokaż więcej...

Grunty nasypowe. Właściwości geotechniczne i metody ich badania
Autor: Stanisław Pisarczyk

Wydawnictwo: Politechnika Warszawska, 2009

Cena brutto: 28,00 PLN

Dodaj do koszyka

W skrypcie omówiono właściwości geotechniczne i metody ich badań wybranych gruntów nasypowych: mineralnych, odpadów powęglowych, odpadów hutniczych i paleniskowych, odpadów komunalnych, budowlanych i organicznych oraz gruntów stabilizowanych różnymi materiałami. Skrypt stanowi istotne uzupełnienie literatury dotyczącej mechaniki gruntów i fundamentowania oraz gruntoznawstwa i budownictwa ziemnego. Może być też wykorzystywany w praktyce inżynierskiej przy projektowaniu nasypów oraz posadowienia obiektów budo...
Pokaż więcej...

Mechanika gruntów
Autor: Stanisław Pisarczyk

Wydawnictwo: Politechnika Warszawska, wyd. 5 2010

Cena brutto: 40,01 PLN

Dodaj do koszyka

Skrypt przeznaczony dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska do przedmiotu "mechanika gruntów i fundamentowanie". Mogą z niego korzystać również studenci Inżynierii Lądowej. Omówiono w nim właściwości gruntów, zagadnienia konsolidacji i filtracji gruntów, rozkład naprężeń w gruncie pod wpływem obciążeń itd...
Pokaż więcej...

Techniczne i przestrzenne aspekty rekultywacji gruntów
Autor: Cymerman Ryszard, Marcinkowska Iwona

Wydawnictwo: UWM, 2010

Cena brutto: 18,00 PLN

Dodaj do koszyka

Rekultywacja gruntów stanowi jeden z elementów szeroko rozumianej rekultywacji środowiska. Jakość zaś środowiska, zdegradowanego wskutek wieloletniej rabunkowej działalności człowieka - głównie przemysłowej - coraz powszechniej jest rozumiana jako kwestia decydująca nie tylko o przetrwaniu określonych gatunków roślin i zwierząt. Środowisko zdegradowane postrzega się obecnie jako nienadające się do życia człowieka, zarówno pod względem zdrowotnym, jak i ekonomicznym czy estetycznym.Publikacja zawiera m.in. o...
Pokaż więcej...

Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego
Autor: S. Pisarczyk

Wydawnictwo: Politechnika Warszawska, 2014

Cena brutto: 36,00 PLN

Dodaj do koszyka

W skrypcie omówiono główne metody ulepszania podłoża gruntowego, tj. zagęszczanie, wymianę, prekonsolidację, cementację i stabilizację oraz zbrojenie i umocnienia biotechniczne zboczy i skarp. Skrypt stanowi znaczące uzupełnienie literatury dotyczącej problemów fundamentowania, geotechniki i budownictwa ziemnego. Mogą z niego korzystać studenci Wydziału Inżynierii Środowiska i Wydziału Inżynierii Lądowej oraz studenci innych politechnik i akademii rolniczych. Zawarte w skrypcie wiadomości mogą być wykorzyst...
Pokaż więcej...

Ochrona środowiska glebowego
Autor: Kowalik Piotr

Wydawnictwo: PWN, 2012

Cena brutto: 49,90 PLN

Dodaj do koszyka

Jest to podręcznik przedstawiający glebę jako bombę chemiczną z opóźnionym zapłonem. Omówiono w nim zanieczyszczenia chemiczne i przemysłowe wód podziemnych, roślinności i żywności. Opisano procesy samooczyszczania gleb oraz zasady funkcjonowania oczyszczalni glebowo - roślinnych. Podano również aktualny stan prawny dotyczący ochrony gleb.Stron 258, Format 17.0x23.5cm, Oprawa miękka, 2012...
Pokaż więcej...

Sorbenty mineralne w środowisku
Autor: Aleksandra Badora

Wydawnictwo: UP Lublin, 2011

Cena brutto: 52,00 PLN

Dodaj do koszyka

Książka jest syntetycznym opracowaniem badań nad wybranymi, niekonwencjonalnymi sorbentami mineralnymi oraz nad ich zastosowaniem do zmiany mobilności pierwiastków toksycznych. Dotyczy głównie polimerycznej formy glinu, a także zmodyfikowanych montmorylonitów, zeolitów i krzemianów. Ich wykorzystanie w procesach immobilizacji i mobilizacji pierwiastków toksycznych w środowisku glebowym ma ogromne znaczenie dla zdrowotności roślin, zwierząt i ludzi. Stron 63, Format B5, Oprawa miękka, 2011...
Pokaż więcej...

Wprowadzenie do geotechniki
Autor: Jacek Pieczyrak

Wydawnictwo: DWE, 2015

Cena brutto: 42,00 PLN

Dodaj do koszyka

Geotechnika jest częścią wiedzy inżynierskiej, która zajmuje się gruntem, jego właściwościami, możliwościami oparcia (posadowienia) na nim obiektów budowlanych oraz sposobami wzmacniania gruntów słabych. W jej skład głównie wchodzą gruntoznawstwo, mechanika gruntów i fundamentowanie. Pokrewną dziedziną wiedzy jest geologia inżynierska, która zawiera się w obszarze nauk geologicznych.Wiedza ta (tj. geotechnika) jest tak stara jak stara jest najstarsza budow-la wzniesiona przez człowieka. Najstarszym dotychcz...
Pokaż więcej...

Wstęp do mechaniki gruntów
Autor: Wiesław Trąmpczyński, Kazimierz Sokołowski

Wydawnictwo: Politechnika Świętokrzyska, 2004

Cena brutto: 33,60 PLN

Dodaj do koszyka

Skrypt ten stanowi syntetyczne ujęcie zagadnień związanych z mechaniką gruntów, przedstawianych podczas 15-godzinnego wykładu prowadzonego przez pierwszego z wymienionych autorów na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Świętokrzyskiej, dla studentów 4 semestru. Materiał w nim zawarty może być traktowany jedynie jako wstęp do bardzo złożonych i jeszcze do końca nie zbadanych problemów dotyczących zachowania się ośrodków gruntowych.Stron 277, Format B5, Oprawa miękka, 2004...
Pokaż więcej...

Twoj koszyk jest pusty.

Konstrukcje stalowe Przykłady obliczeń według PN - EN 1993 - 1 Część trzecia. Hale i wiaty....

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Instalacje grzewczo-wentylacyjne z gruntowo-powietrznymi wymiennikami...

Projektowanie i diagnostyka wentylacji...

Techno-kreacja a architektura...

Wycena nieruchomości i przedsiebiorstw w podejściu dochodowym...

WARUNKI TECHNICZNE dla budynków i ich usytuowania...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych Tom 5 Oprawa...

Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych Tom 5 Oprawa...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl