Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4]   >>  

Systemy logistyczne Część 2 Podręcznik
Autor: red. Nowakowski T

Wydawnictwo: Difin, 2011

Cena brutto: 40,01 PLN

Dodaj do koszyka

 Podręcznik został opracowany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik logistyk na poziomie technikum i szkoły policealnej. Znalazły się w nim wiadomości dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem, również w ujęciu logistycznym. W podręczniku bardzo szczegółowo omówiono podstawowe pojęcia z zakresu ekologistyki. Scharakteryzowano ekologistykę odpadów komunalnych i odpadów opakowaniowych. Zasadnicza część podręcznika poświęcona jest zagadnieniom logistyki miejskiej, infrastrukturze prze...
Pokaż więcej...

Warunki dostaw towarów w handlu zagranicznym
Autor: Danuta Marciniak-Neider

Wydawnictwo: PISIL, 2011

Cena brutto: 116,00 PLN

Dodaj do koszyka

W książce omówione są główne formuły handlowe, z których wynika, kto zarządza procesem dostawy towarów od nadawcy do odbiorcy, a także dokumenty transportowe, świadczące o wykonaniu zobowiązań kontraktowych przez eksportera, gdy dostawa jest realizowana z wykorzystaniem akredytywy dokumentowej i inkasa dokumentowego. Przedstawiono je na tle analizy elementów kontraktu handlu zagranicznego.Autorka zaprezentowała m.in.: - szczegółowy podział kosztów, obowiązków i ryzyka między kupującym i sprzedającym, zawar...
Pokaż więcej...

Podręcznik Spedytora
Autor: Danuta Marciniak-Neider, Janusz Neidera

Wydawnictwo: PISIL, 2011 wyd.VI

Cena brutto: 299,00 PLN

Dodaj do koszyka

Opis: Ukazało się kolejne, szóste już, wydanie Podręcznika spedytora, z podtytułem transport, spedycja i logistyka, pod red. D. Marciniak-Neider i J. Neidera. Począwszy od pierwszego wydania (w 2001 r.), podręcznik jest przygotowywany głównie dla potrzeb szkoleń, organizowanych przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki w Gdyni, uprawniających do uzyskania nobilitującego i cenionego w branży TSL certyfikatu FIATA Diploma in Freight Forwarding. Program szkoleń odpowiada standardom International Federation of Fr...
Pokaż więcej...

KONWENCJA COTIF/CIM A UMOWA SMGS
Autor: Jerzy Godlewski

Wydawnictwo: PISIL, 2008

Cena brutto: 139,00 PLN

Dodaj do koszyka

Zachęcamy do lektury i zakupu kolejnego podręcznika wydanego przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki pt. „KONWENCJA COTIF/CIM A UMOWA SMGS”, autorstwa Jerzego Godlewskiego.Jednocześnie infomujemy o zmianach i uzupełnieniach do Umowy o Międzynarodowej Kolejowej Komunikacji Towarowej (SMGS) według tekstu jednolitego z 1 lipca 2008r. Treść zmiany obowiązującej od 1 lipca 2010 r. można pobrać z poniższego załącznika:images/artykuly/2010/Zmiany_uzupelnienia_Umowa_SMGS.docTreść zmian w jęz. rosyjs...
Pokaż więcej...

Przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowego przewozu kolejami (CIM) z komentarzem
Autor: Jerzy Godlewski

Wydawnictwo: PISIL, 2007

Cena brutto: 139,00 PLN

Dodaj do koszyka

Najnowsze wydanie PISiL z września 2007r. pt. :Przepisy ujednolicone o umowie Międzynarodowego Przewozu Kolejami (CIM)" z komentarzem Format: 24x17cm, Stron: 212, Oprawa Miękka...
Pokaż więcej...

Infrastruktura logistyczna w transporcie. Tom I. Środki transportu
Autor: S. Markusik

Wydawnictwo: Politechnika Śląska, 2011

Cena brutto: 59,90 PLN

Dodaj do koszyka

W pierwszym tomie podręcznika zatytułowanym „Środki transportu” przedstawiono zagadnienia związane z doborem i eksploatacją środków transportowych, stosowanych przy przewozach ładunków w transporcie dalekim i przemysłowym. Opracowując poszczególne rozdziały starano się zwrócić szczególną uwagę Czytelnika na charakterystykę i wzajemne powiązanie różnych środków transportu w celu optymalnej realizacji zadań transportowych. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów uczelni techniczny...
Pokaż więcej...

INFRASTRUKTURA TRANSPORTU SZYNOWEGO
Autor: Towpik Kazimierz

Wydawnictwo: Politechnika Warszawska, 2017

Cena brutto: 47,01 PLN

Dodaj do koszyka

Publikacja obejmuje informacje o historycznym rozwoju transportu kolejowego na świecie i w Polsce. Scharakteryzowano w niej międzynarodowe uwarunkowania tego rozwoju na tle polityki transportowej Unii Europejskiej oraz wymagania związane z kompatybilnością i interoperacyjnością kolei na tle rozwoju kolei dużych prędkości. Opisano liniową i punktową infrastrukturę transportu kolejowego, w tym obiekty inżynieryjne oraz elementy drogi kolejowej – nawierzchnie klasyczne oraz bezpodsypkowe i podtorze. Scha...
Pokaż więcej...

Finite element method for transport applications
Autor: A. Sładkowski

Wydawnictwo: POlitechnika Śląska, 2011

Cena brutto: 35,00 PLN

Dodaj do koszyka

Monografia umożliwia czytelnikowi poznanie zastosowań MES w odniesieniu do różnych środków transportu. Głównym celem autorów było przedstawienie czytelnikowi szerokich możliwości rozwiązania różnych problemów związanych z projektowaniem maszyn transportowych, które MES zapewnia inżynierowi. Wśród tych problemów są nie tylko zagadnienia dotyczące bezpośrednio wytrzymałości i niezawodności konstrukcji maszyn, ale również problemy technologii produkcji i eksploatacji, tribologii i inneStron 211, Format B5, Opr...
Pokaż więcej...

Logistyka dla inżynierów
Autor: Stanisław Niziński

Wydawnictwo: WKŁ, 2011

Cena brutto: 63,00 PLN

Dodaj do koszyka

Monografia poświęcona problematyce systemów logistycznych m.in.: przedsiębiorstw przemysłowych, gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw handlowych, gminy, centrów logistycznych, infrastruktury oraz systemu logistycznego państwa. Dokonano także analizy i oceny zarządzania logistyką w systemach działania za pomocą rachunku kosztów i systemów informatycznych.Odbiorcy: pracownicy naukowo-dydaktyczni i studenci wyższych uczelni, kadra inżynieryjno- techniczna przedsiębiorstw przemysłowych, rolniczych, usługowych, ...
Pokaż więcej...

Polski rynek usług transportowych
Autor: Danuta Rucińska

Wydawnictwo: PWE, 2012

Cena brutto: 56,00 PLN

Dodaj do koszyka

Problemy dotyczące monitorowania przemian, funkcjonowania i rozwoju polskiego rynku usług transportowych skłoniły autorów książki do zdiagnozowania stanu tego rynku usług, określenia kierunków i strategii jego rozwoju w kontekście współczesnych uwarunkowań oraz dostosowawczych możliwości podaży (rynkowej oferty usług) do przyszłych potrzeb i oczekiwań użytkowników transportu.W książce Polski rynku usług transportowych Autorzy zwrócili szczególną uwagę na:· charakterystykę rynku usług transportowych,&...
Pokaż więcej...

Środki transportu Część 1 Podręcznik
Autor: Radosław Kacperczyk

Wydawnictwo: Difin, 2012

Cena brutto: 37,00 PLN

Dodaj do koszyka

Podręcznik został opracowany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik spedytor na poziomie technikum i szkoły policealnej. Zawiera szeroko opisaną wiedzę z zakresu poszczególnych gałęzi transportu: wewnętrznego, drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego, wodnego, śródlądowego, intermodalnego. W pierwszych rozdziałach została szczegółowo przedstawiona klasyfikacja transportu, uwzględniająca różne kryteria oraz polski rynek usług przewozowych i proces transportowy. W kolejnych rozdziała...
Pokaż więcej...

Przewozy drogowe osób i rzeczy. Podręcznik kierowcy zawodowego
Autor: Bogusław Madej, Joanna Michniak, Robert Madej, Wojciech Woźniak, Piotr Żakowski, Jacek Kurcz

Wydawnictwo: ATiP, 2011

Cena brutto: 65,00 PLN

Dodaj do koszyka

Kandydaci na kierowców zawodowych i kierowcy zawodowi zobowiązani są do ukończenia szkolenia podnoszącego ich kwalifikacje zawodowe wymagane Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r.  w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314). Niniejsza książka w przystępny sposób przybliża kierowcy zakres wiedzy omawianej na w/w szkoleniach Stron 333, Format A5, Oprawa miękka, 2011 2. Racjonalne prowadzenie pojazdu.......
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl