Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]   >>  

Sieci i instalacje elektroenergetyczne w zakładach przemysłowych.Zeszyt 13
Autor: prof, dr hab in. Henryk Markiewicz

Wydawnictwo: INPE, 2007

Cena brutto: 12,60 PLN

Dodaj do koszyka

Zeszyt 13. Sieci i instalacje elektroenergetyczne w zakładach przemysłowych, opracowany przez wybitnego znawce przedmiotu prof. Henryka Markiewicza w niewielkim stopniu nawiązuje do Zeszytu 2. Przemysłowe instalacje elektryczne. Klasyfikacja i wymagania ogólne, autorstwa dr inż. Jan Strzałki, natomiast sporo miejsca poświęca sieciom elektroenergetycznym zasilającym zakłady przemysłowe. Do zeszytu załączono suplement uzupełniąjcy opracowanie. W kolejnych zeszytach przygotowywanych do wydania, jak np.: Napow...
Pokaż więcej...

Jakość energii i niezawodność zasilania w instalacjach elektrycznych, Zeszyt 14
Autor: dr inż. Antoni Klajn, prof, dr hab. inż. Henryk Markiewicz

Wydawnictwo: INPE, 2007

Cena brutto: 12,60 PLN

Dodaj do koszyka

Zeszyt 14 Serii Podręczniki 1NPE odpowiada na rosnące zainteresowanie kadry inżynieryjno - technicznej i kierownictwa zakładów problematyką jakości i niezawodności zasilania w energię elektryczną w aspekcie aktualnych norm i przepisów. Autorzy przedstawiają współczesne kryteria, metody pomiaru i parametry stosowane przy ocenie jakości napięcia w sieciach i instalacjach elektroenergetycznych. Przedstawione zostały wymagania dotyczące pewności zasilania dla rożnych odbiorców oraz techniczne metody zapewnienia...
Pokaż więcej...

Urządzenia i instalacje elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Zeszyt 16
Autor: mgr inż. Aleksander Skibinski

Wydawnictwo: INPE, 2007

Cena brutto: 12,60 PLN

Dodaj do koszyka

Zeszyt podejmuje tematykę Rozdziału 14 Przepisów Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych (PBUE) pt. ,, Urządzenia elektroenergetyczne w pomieszczeniach i przestrze­niach zewnętrznych zagrożonych wybuchem ". Wprawdzie PBUE wprowadzone w życie rozporządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 20 kwietnia 1960r. z mocy Ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. zostały uchylone, ale w części nie zmienionej obowiązującymi przepisami techniczno ...
Pokaż więcej...

Sieci i instalacje elektroenergetyczne w podziemnych zakładach górniczych. Zagadnienia wybrane. Zeszyt 17
Autor: dr inż. Sergiusz Boron, dr inż. Andrzej Cholewa, dr hab. inż. Piotr Gawor

Wydawnictwo: INPE, 2007

Cena brutto: 12,60 PLN

Dodaj do koszyka

Treść zeszytu 17. obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące współczesnych sieci i instalacji elektroenergetycznych stosowanych w podziemnych kopalniach. Zagad­nienia te wynikają z podstawowych problemów, jakie charakteryzują współczesne górnictwo. Koncentracja wydobycia wymusza stosowanie nowoczesnych maszyn o dużej wydajności i mocy oraz zapewnienie wymogów bezpieczeństwa eksploatacji i niezawodności zasilania.Wybór zawarty w zeszycie obejmuje tematy szczególnie istotne dla specyfiki górniczej, wymag...
Pokaż więcej...

Instalacje elektryczne. Wiadomości ogólne.Zeszyt 1
Autor: doc. dr inż. Jan Strojny

Wydawnictwo: INPE, 2004

Cena brutto: 12,60 PLN

Dodaj do koszyka

Chcemy aby Czytelnicy ,,INPE", zajmujący się projektowaniem. wykonawstwem i eksploatacja sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych otrzymali w tych zeszytach potrzebne im dane i wskazówki zebrane z obowiązujących przepisów, aktualnych zasad wiedzy technicznej i Polskich Norm.Podręcznik jest adresowany do osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, osób zatrudnionych na stanowisku dozoru i eksploatacji sieci, instala­cji i urządzeń elektrycznych, osób i firm prowadzących usługi w...
Pokaż więcej...

Sieci elektroenergetyczne. Struktura i wybrane zagadnienia.Zeszyt 18
Autor: mgr inż. Lech Bożentowicz, mgr inż. Miłosława Kujszczyk-Bozentowicz

Wydawnictwo: INPE, 2008

Cena brutto: 12,60 PLN

Dodaj do koszyka

W zeszycie przedstawiono opis obiektów wchodzących w skład sieci elektroenergetycznych. zasady ich organizacji oraz pracy i eksploatacji. Podano w jasny sposób wie/e szczegółów oraz nowości w zakresie rozwiązań technicznych. Publikacja skierowana jest do szerokiego grona praktyków pracujących w projektowaniu, wykonawstwie lub w eks­ploatacji i to na różnych odcinkach. Elektryk specjalizujący się w zakresie elektroenergetyki znajdzie w niej przegląd aktualnych zagadnień technicznych a z kolei energetyk p...
Pokaż więcej...

Stacje elektroenergetyczne Urządzenia główne stacji transformatorowo-rozdzielczych.Zeszyt 20
Autor: dr hab. inż. Antoni Klajn, prof, dr hab. inż. Henryk Markiewicz

Wydawnictwo: INPE, 2008

Cena brutto: 12,60 PLN

Dodaj do koszyka

Publikujemy kolejny zeszyt 20 Podręcznika INPE, poświęcony urządzeniom głównym stacji elektroenergetycznych w najbardziej rozpowszechnionych sieciach rozdzielczych zasilających odbiorców przemysłowych, komunalnych itp., a w szczególności zagadnieniom budowy i doboru transformatorów, aparaturze Łączeniowej, przekładnikom, dławikom. Przedstawiono nie tylko budowy urządzenie, lecz także zasady doboru przy uwzględnieniu aktualnych wymagań typowych dla sieci rozdzielczych a związanych z pewnością i ekonomią zasi...
Pokaż więcej...

Europejska Magistrala Instalacyjna. Rozproszony system sterowania bezpieczeństwem i komfortem
Autor: Jerzy Mikulik

Wydawnictwo: COSIW, 2008

Cena brutto: 32,00 PLN

Dodaj do koszyka

System elektroinstalacyjny EIB (European Instalation Bus) powstał w 1990 roku. Obecnie stosowana jest nowa nazwa KNX/EIB, która powstała po dokonaniu konwergencji trzech protokołów komunikacji: EIB, EHS (European Home System) oraz BATIBUS. W prezentowanej książce stosowany będzie tradycyjny skrót EIB.EIB jest nowoczesnym systemem sterowania, sygnalizowania, nadzoru i regulacji urządzeń zasilanych energią elektryczną które wykorzystywane są w zarządzaniu bezpieczeństwem i komfortem budynków komercyjnych i re...
Pokaż więcej...

Stacje elektroenergetyczne. Układy połączeń, budowa i urządzenia kierowania pracą stacji.Zeszyt 21
Wydawnictwo: Inpe, 2008

Cena brutto: 12,60 PLN

Dodaj do koszyka

Zeszyt 21 Podręcznika INPE, poświęcony jest układom połączeń, rozwiązaniom konstrukcyjnym oraz urządzeniom pomocniczym i urządzeniom kierowania pracą stacji elektroenergetycznych. Zeszyt stanowi kontynuację i uzupełnienie problematyki stacji elektroenergetycznych, opracowanej przez tych samych autorów w zeszycie 20: „Stacje elektroenergetyczne. Urządzenia główne stacji transformatorowa rozdzielczych ". W ten sposób obecny zeszyt uzupełnia i aktualizuje również tematykę rozdziału III „Stacje ele...
Pokaż więcej...

Wydajne energetycznie oświetlenie wnętrz. Wybrane zagadnienia
Autor: Jerzy Bąk

Wydawnictwo: Cosiw, 2009

Cena brutto: 50,00 PLN

Dodaj do koszyka

W latach siedemdziesiątych XX w., w wyniku kryzysu energetycznego, pojawiła się w świecie tendencja racjonalizacji (ograniczania) zużycia energii elektrycznej na oświetlenie. Około 10 lat później, Stowarzyszenie Inżynierów Oświetleniowców Ameryki Północnej zaleciło stosowanie specjalnej procedury, polegającej na ograniczaniu mocy instalowanej w urządzeniach oświetleniowych. Limity mocy, zróżnicowane ze względu na rodzaje aktywności, odniesiono do całych budynków i przyległych stref. W europejskiej literatur...
Pokaż więcej...

OŚWIETLENIE ILUMINACYJNE OBIEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH
Autor: Joanna Ratajczyk

Wydawnictwo: Politechnika Poznańska, 2009

Cena brutto: 38,00 PLN

Dodaj do koszyka

W książce omówiono znaczenie iluminacji w życiu ludzi oraz przedstawiono projekt oświetlenia iluminacyjnego współczesnego obiektu architektonicznego. W początkowych rozdziałach przytoczono definicję, cele i zasady iluminacji oraz zagrożenia wynikające z błędów projektowych. Podano również zalecenia ilościowe niezbędne do opracowania koncepcji iluminacji obiektu. Na tej podstawie przygotowano koncepcję oświetlenia wybranej budowli. Uzasadniono wybór właśnie tego obiektu, opisano jego budowę, główne osie wido...
Pokaż więcej...

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym w stacjach elektroenergetycznych
Autor: Ryszard Skliński

Wydawnictwo: Politechnika Białostocka, 2013

Cena brutto: 44,00 PLN

Dodaj do koszyka

Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów studiów magisterskich i studiów inżynierskich o specjalności elektroenergetyka oraz studentów studiów doktoranckich wydziałów elektrycznych. Mogą z niego korzystać również studenci innych specjalności kształcenia, a także pracownicy energetyki zawodowej i przemysłowej, szczególnie zajmujący się projektowaniem i eksploatacją układów zasilania średniego i wysokiego napięcia.Zakres tematyczny podręcznika obejmuje układy stacji elektroenergetycznych i ...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl