Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]   >>  

Grzejnictwo elektryczne
Autor: Strzyżewski Janusz

Wydawnictwo: POLCEN, 2012

Cena brutto: 42,00 PLN

Dodaj do koszyka

Prezentowany poradnik przedstawia zagadnienia związane z wykorzystaniem energii elektrycznej w technice grzewczej, a szczególnie: różne sposoby ogrzewania pomieszczeń, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, zastosowanie prądu do ochrony budynku i jego otoczenia, specjalne zastosowania ogrzewania elektrycznego. Jest on bardzo przydatny dla wszystkich osób projektujących i modernizujących dom, chcących w możliwie najlepszy i najtańszy sposób go ogrzać, może okazać się bardzo pomocny dla administratorów nieruch...
Pokaż więcej...

Instalacje elektryczne
Autor: Henryk Markiewicz

Wydawnictwo: WNT, wyd.8 2013

Cena brutto: 59,00 PLN

Dodaj do koszyka

Książka ta stanowi kompendium praktycznej wiedzy o najważniejszych zagadnieniach dotyczących projektowania, wykonywania oraz eksploatowania instalacji elektrycznych. Opisano w niej zasady działania, właściwości i przeznaczenie urządzeń elektrycznych łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i innych, a także przewodów i kabli elektroenergetycznych oraz odbiorników energii elektrycznej o napięciu znamionowym do 1000 V prądu przemiennego. Podano warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać instalacje elekt...
Pokaż więcej...

Monter instalacji elektrycznych
Autor: W. Orlik

Wydawnictwo: Kabe, 2012

Cena brutto: 39,00 PLN

Dodaj do koszyka

W książce zebrano podstawowe wiadomości na temat rodzajów instalacji w budynkach mieszkalnych oraz w obiektach przemysłowych, ustalenia zapotrzebowania mocy, zabezpieczeń i ochrony przeciwporażeniowej. Omówiono stosowane materiały, osprzęt i niezbędne narzędzia, wskazując obowiązujące normy i przepisy. Książka adresowana jest do osób zajmujących się wykonywaniem instalacji elektrycznych. Może być też przydatna uczniom zasadniczych i średnich szkół zawodowych o kierunku elektrycznym.Stron 200, Format A5, Opr...
Pokaż więcej...

ODLEGŁOŚCI SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OD INNYCH OBIEKTÓW
Autor: Giera Mirosław

Wydawnictwo: POLCEN, 2012

Cena brutto: 49,00 PLN

Dodaj do koszyka

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat odległości między sieciami elektroenergetycznymi a innymi obiektami? Zapoznaj się z najnowszą propozycją Oficyny Wydawniczej POLCEN pt. „Odległości sieci elektroenergetycznych od innych obiektów” autorstwa mgra inż. Mirosława Giery. Przedstawia i omawia wymagania wynikające z przepisów prawa i norm dotyczące usytuowania sieci w stosunku do budynków, obiektów drogowych, kolejowych itp. Spis treści: - Wymagania ogólne - Wymagania techniczne dla budynków - Wyma...
Pokaż więcej...

Wybrane zagadnienia prognozowania długoterminowego w systemach elektroenergetycznych
Wydawnictwo: Politechnika Częstochowska, 2011

Cena brutto: 42,00 PLN

Dodaj do koszyka

Spis treściPrzedmowa1. Wprowadzenie i podstawowe określenia    1.1. Zagadnienia ogólne    1.2. Objaśnienie podstawowych oznaczeń2. Wybrane elementy problematyki prognozowania rozwoju systemu elektroenergetycznego    2.1. Podstawy teoretyczne modelowania systemów        2.1.1. Model typu ekonometrycznego        2.1.2. Model typu input-output (I/O)    2.2. Prognozowanie rozwoju sek...
Pokaż więcej...

Technik antenowych instalacji telewizji cyfrowej DVB. Poradnik praktyczny
Autor: M. Brzęcki

Wydawnictwo: KABE, 2012
Cena stara: 56,00 PLN
Nowa cena brutto: 49,00 PLN

Dodaj do koszyka

W książce zostały przedstawione podstawy teoretyczne telewizji cyfrowej DVB, omówiono systemy dystrybucji stosowanych elementów i zespołów oraz zagadnienia ochrony odgromowej, przepięciowej, a także zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Książka jest adresowana do osób związanych zawodowo z eksploatacją telewizji cyfrowej, jak też do osób pragnących zdobyć kwalifikacje technika antenowych instalacji telewizji cyfrowej DVB. Stron 247, Format A5, Oprawa miękka, 2012Spis treści Wstęp 1. Podstawy transmisji te...
Pokaż więcej...

Modelowanie i symulacja numeryczna zjawisk dynamicznych w elektrycznych pojazdach szynowych
Autor: S. Duda

Wydawnictwo: Politechnika Śląska, 2012

Cena brutto: 25,00 PLN

Dodaj do koszyka

W pracy przedstawiono metodykę modelowania ruchu elektrycznego pojazdu szynkowego po dowolnym torze jazdy, w tym podczas ruchu przez szczególny rodzaj toru, jakim jest rozjazd kolejowy. Opracowano adekwatne modele: elektromechaniczny (połączeń silników elektrycznych stanowiących napęd pojazdu szynowego), pojazdu wraz z układem napędowym oraz kontaktu koło – szyna. Modele te zaimplementowano w środowisku Matlab/Simulink. Stron 155, Format B5, Oprawa miękka, 2012...
Pokaż więcej...

Zwarcia w systemach elektroenergetycznych
Autor: Piotr Kacejko, Jan Machowski

Wydawnictwo: WNT, 2013

Cena brutto: 58,80 PLN

Dodaj do koszyka

W książce opisano zjawiska fizyczne zachodzące w systemach elektroenergetycznych w czasie zwarć. Przedstawiono metody ich analiz dokładnych przy wykorzystaniu obliczeń komputerowych, jak również analiz uproszczonych opartych na prostych obliczeniach rachunkowych. Duży nacisk położono na interpretację fizyczną ułatwiającą zrozumienie analizowanych zjawisk, a także na właściwe modelowanie matematyczne elementów systemu, niezbędne do wykonywania analiz dokładnych i uproszczonych. Omówiono zalecenia norm między...
Pokaż więcej...

Źródła światła
Autor: Andrzej Wiśniewski

Wydawnictwo: SEP, 2013

Cena brutto: 46,00 PLN

Dodaj do koszyka

W książce uwzględniony jest szeroki zakres tematyczny, dotyczący różnych rodzajów źródeł światła w ujęciu, tak teoretycznym, czasami z nawykiem nauczania, jak i praktycznym. Szersze uwzględnienie ujęcia teoretycznego, z podbudową praktyczną, jest istotną zaletą książki, w szczególności zaletą związaną z podawaniem typowych widm promieniowania różnych źródeł światła, widm charakteryzujących promieniowanie optyczne źródeł. Na rynku wydawniczym brak jest podobnych publikacji. Ukazanie się recenzowanej książki ...
Pokaż więcej...

N SEP-E-005. Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru
Wydawnictwo: SEP, 2013

Cena brutto: 24,00 PLN

Dodaj do koszyka

Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi podczas pożaru jest jednym z najważniejszych wymagań stawianych współczesnym budynkom. Głównymi źródłami kształtującymi kryteria bezpieczeństwa pożarowego są regulacje prawne. Na podstawie § 207 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.) można stwierdzić, że zostanie zapewniony właściwy poziom bezpieczeństwa pożarowego wtedy, ...
Pokaż więcej...

Technologie rozproszonych Ÿróde³ energii. INPE 38
Autor: pod redakcją Jana Strojnego

Wydawnictwo: INPE, 2011

Cena brutto: 12,00 PLN

Dodaj do koszyka

SPIS TREŚCI Wprowadzenie 6 Wykaz pojęć 7 1. Wprowadzenie do wytwarzania rozproszonego energii elektrycznej i ciep³a 10 1.1. Przyczyny rozwoju rozproszonych Ÿróde³ energii, definicje i klasyfikacja 10 1.2. Technologia wytwarzania energii w Ÿród³ach rozproszonych 14 1.3. Aktualny stan wytwarzania rozproszonego 18 2. Rozproszone Ÿród³a energii z silnikami t³okowymi, turbinami i mikroturbinami gazowymi oraz silnikami Stirlinga 22 2.1. Spalinowe silniki t³...
Pokaż więcej...

Bezpieczeństwo w elektroenergetyce
Autor: Henryk Markiewicz

Wydawnictwo: WNT, 2013

Cena brutto: 54,00 PLN

Dodaj do koszyka

Książka jest poświęcona bezpieczeństwu użytkowania i obsługi urządzeń wysokiego i niskiego napięcia. Omówiono w niej zagrożenia występujące w elektroenergetyce oraz środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi, powstaniem pożaru itp.Do podjęcia skutecznego działania w celu poprawy warunków bezpieczeństwa niezbędne są nie tylko odpowiednie środki materialne, lecz przede wszystkim wiedza o ewentualnym wystąpieniu nadmiernego zagrożenia i sposobach jego zmnie...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl