Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]   >>  

Techniki szybkiego uczenia się i czytania. Film szkoleniowy
Wydawnictwo: SYNERGIA

Cena brutto: 183,27 PLN

Dodaj do koszyka

Dzięki temu filmowi zdobędziesz umiejętność szybkiego zapamiętywania i czytania. Tematyka filmu: Przedstawione w tym filmie techniki i ćwiczenia są podstawą do zwiększenia możliwości pamięciowych, szybszego przyswajania wiedzy i czytania. Korzyści z opanowania omówionych technik to: lepsza pamięć, lepsze wyniki w nauce, szybsze czytanie, łatwość koncentracji. Treść filmu przedstawiono w atrakcyjnej formie, przy użyciu animacji komputerowej oraz fabularyzowanych scen. W filmie prezentujemy następujące metody...
Pokaż więcej...

Teoretyczne podstawy ocen oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze
Autor: Jarosław Zieńko, Kazimierz Szymański

Wydawnictwo: Politechnika koszalińska, 2004

Cena brutto: 49,35 PLN

Dodaj do koszyka

Niniejsza monografia zawiera podstawy teorii ocen oddziaływania róznych inwestycji na środowisko przyrodnicze. W pracy dokonano przeglądu tych ocen w aspekcie zmian zachodzących w przyrodzie i wpływu człowieka na te zmiany. Ilość stron 228, oprawa miękka, format B5, rok wydania 2004....
Pokaż więcej...

VADEMECUM BUDOWLANE
Autor: Eugeniusz Piliszek

Wydawnictwo: Arkady, 2001
Cena stara: 99,00 PLN
Nowa cena brutto: 93,45 PLN

Dodaj do koszyka

Dodruk cyfrowy VADEMECUM BUDOWLANEGO, uniwersalnego kompendium wiedzy ze wszystkich dziedzin i specjalności budownictwa ogólnego, wydanego po raz pierwszy w 2001 r., zawiera m.in. informacje o podstawach prawnych budownictwa, organizacji przedsiębiorstw budowlanych, kosztorysowaniu i umowach budowlanych, zasadach projektowania i wymiarowania elementów konstrukcji, ochronie budynków, instalacjach i urządzeniach technicznych w budynkach, organizacji i planowaniu budowy.Rok wydania 2001 [dodruk cyfrowy 2015] ...
Pokaż więcej...

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 7: Posadzki z wykładzin włókienniczych i polichlorku winylu
Autor: Anna Goliszek, Małgorzata Prokop, Jacek Popczyk

Wydawnictwo: ITB, 2015

Cena brutto: 30,45 PLN

Dodaj do koszyka

Opis:W niniejszym opracowaniu przedstawiono warunki techniczne wykonania i odbioru posadzek z wykładzin włókienniczych i z polichlorku winylu, przeznaczonych do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Omówiono także rodzaje wykładzin, ich podstawowe właściwości, które należy brać pod uwagę na etapie doboru wykładziny oraz sposoby przygotowania podłoża pod wykładziny. Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczące materiałów i podłoży, z uwzględnieniem wymagań aktualnych norm, met...
Pokaż więcej...

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.Część C Zabezpieczenia i izolacje.Zeszyt 1 Pokrycia dachowe
Autor: Barbara Francke

Wydawnictwo: ITB, 2015

Cena brutto: 42,00 PLN

Dodaj do koszyka

Opis: W niniejszych warunkach technicznych podano wymagania wykonawcze odnośnie do różnych rozwiązań pokryć dachowych z podziałem na grupy wyrobów pokrywczych, z uwzględnieniem: – sposobu przygotowania podłoża, – opisu zasad i wymagań w zakresie wykonania i odbioru warstw pokrycia dachowego. Pracę uzupełniono o wymagania formalne odnośnie do: – dokumentacji technicznej, według której realizowane są roboty dekarskie, – podstawowych zasad dopuszczania do obrotu i stosowania wyrobów bu...
Pokaż więcej...

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr A3/2015. Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3: Konstrukcje murowe
Autor: Roman Gajownik, Jan Sieczkowski

Wydawnictwo: ITB, 2015

Cena brutto: 42,00 PLN

Dodaj do koszyka

Opis: Niniejsze warunki techniczne dotyczą wykonywania i odbioru konstrukcji murowych, wznoszonych z różnych elementów murowych i zapraw murarskich. Zawierają wymagania dotyczące specyfikacji projektowej, zasad uwzględniania czynników środowiskowych, wpływających na trwałość konstrukcji oraz wymagania dotyczące jakości zastosowanych materiałów i wyrobów. Nie dotyczą konstrukcji murowych sprężonych, wodno-kanalizacyjnych, zbiorników wodnych, pieców i kominów przemysłowych oraz sklepień (przykryć krzywiznowy...
Pokaż więcej...

Właściwości termofizyczne powietrza i wody przeznaczone do obliczeń przepływów i wymiany ciepła
Autor: CZESŁAW OLEŚKOWICZ-POPIEL, JANUSZ WOJTKOWIAK

Wydawnictwo: POLITECHNIKA POZNAŃSKA, 2015

Cena brutto: 63,00 PLN

Dodaj do koszyka

Opis: W monografii przedstawiono wyniki przeglądu i analizy najnowszych dostępnych danych dotyczących właściwości termofizycznych powietrza i wody. Zaprezentowano wybrane równania dostępne w literaturze, a w przypadku ich braku opracowano własne proste równania aproksymujące najbardziej wiarygodne i dokładne dane eksperymentalne i teoretyczne. Na podstawie tych równań sporządzono tablice danych termofizycznych dla powietrza suchego o ciśnieniu 1 bar i dla wody na linii nasycenia. Proponowane równania aprok...
Pokaż więcej...

Wpływ formowania wbijanej kolumny kamiennej na otoczenie gruntowe
Autor: Piotr Kanty, Sławomir Kwiecień, Jerzy Sękowski

Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2015

Cena brutto: 23,21 PLN

Dodaj do koszyka

Opis: W pracy przedstawiono przegląd stanu wiedzy na temat wbijanych kolumn kamiennych w zakresie technologii ich formowania oraz badań modelowych i polowych ukierunkowanych w szczególności na otoczenie gruntowe kolumn. Format: B5, Stron: 135, Oprawa Miękka Spis treści: OznaczeniaPrzedmowa1. Kolumny Kamienne - Analiza Istniejącego Stanu Wiedzy2. Badania Wstępne3. Zasadnicze Badania Laboratoryjne4. Zasadnicze Badania Polowe5. Podsumowanie...
Pokaż więcej...

Współczesne scalania gruntów w kształtowaniu granic rolniczej przestrzeni produkcyjnej
Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Sobolewskiej-Mikulskiej

Wydawnictwo: OWPW, 2015

Cena brutto: 34,65 PLN

Dodaj do koszyka

W monografii wykazano związki planowania przestrzennego z działaniami w poszczególnych gminach i obrębach ewidencyjnych. Przedstawiono i dokonano analizy różnych aspektów scalania gruntów. Omówiono m.in.: jeden ze wskaźników kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego jako element zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich; wpływ przestrzennego ukształtowania gruntów gospodarstw na efektywność produkcji rolnej; ocenę rozłogu gruntów dla potrzeb prac urządzeniowo-rolnych; analizę rozw...
Pokaż więcej...

Wystąpienia publiczne
Wydawnictwo: SYNERGIA

Cena brutto: 244,77 PLN

Dodaj do koszyka

Boimy się wielu rzeczy, związanych z publicznym wystąpieniem: ośmieszenia, licznej publiczności, własnej reakcji na stres. Film zawiera praktyczne porady jak przygotować się do wystąpienia i jak stosować umiejętności, aby odnieść zamierzony efekt. W tym filmie pragniemy przekonać Państwa, że sztuka występowania przed publicznością jest tak naprawdę umiejętnością, którą podobnie jak każdą inną, można skutecznie doskonalić i trenować. Po obejrzeniu tego filmu dowiesz się: jak skutecznie przygotować się do...
Pokaż więcej...

Wzory dokumentów dla przyłączy WOD.-KAN.
Autor: Opracowanie zbiorowe

Wydawnictwo: Verlag Dashofer, 2011

Cena brutto: 49,08 PLN

Dodaj do koszyka

Tematyka: Publikacja zawiera edytowalne wzory wniosków, zleceń, zgłoszeń i oświadczeń niezbędnych dla branży WOD.-KAN. Pozwala na sprawne załatwienie formalności związanych z przyłączami.Korzyści: Płyta zapewnia: możliwość wielokrotnego wykorzystania i edytowania tych samych formularzy, oszczędność czasu, który był do tej pory potrzebny na przygotowanie dokumentacji, dostęp do potrzebnych w codziennej pracy dokumentów. Format: CD, Strony: 18 edytowalnych formularzy, Oprawa plastikowa...
Pokaż więcej...

Wzory protokołów z pomiarów stanu instalacji elektrycznych i piorunochronnych. Gotowe formularze do wypełniania wraz z komentarzem
Autor: Fryderyk Łasak

Wydawnictwo: Verlag Dashofer, 2011

Cena brutto: 121,77 PLN

Dodaj do koszyka

Tematyka: Publikacja zawiera wzory protokołów dokumentujących pomontażowe badania odbiorcze nowych instalacji elektrycznych i wykonywane sprawdzenia okresowe tych instalacji. W poradniku omówiono także zmiany w przepisach dotyczących sprawdzania odbiorczego i okresowego według normy PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Na płycie znajdują się edytowalne pliki w Wordzie, z możliwością przeglądania i drukowania wybranych załączników. Dokumenty zostały przygotowane na podstawie wzorów z...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Szybkie projektowanie konstrukcji żelbetowych zgodnie z Eurokodem...

Instalacje grzewczo-wentylacyjne z gruntowo-powietrznymi wymiennikami...

Techno-kreacja a architektura...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...

Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych Tom 5 Oprawa...

Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych Tom 5 Oprawa...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl