Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]   >>  

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.Część C Zabezpieczenia i izolacje.Zeszyt 1 Pokrycia dachowe
Autor: Barbara Francke

Wydawnictwo: ITB, 2015

Cena brutto: 42,00 PLN

Dodaj do koszyka

Opis: W niniejszych warunkach technicznych podano wymagania wykonawcze odnośnie do różnych rozwiązań pokryć dachowych z podziałem na grupy wyrobów pokrywczych, z uwzględnieniem: – sposobu przygotowania podłoża, – opisu zasad i wymagań w zakresie wykonania i odbioru warstw pokrycia dachowego. Pracę uzupełniono o wymagania formalne odnośnie do: – dokumentacji technicznej, według której realizowane są roboty dekarskie, – podstawowych zasad dopuszczania do obrotu i stosowania wyrobów bu...
Pokaż więcej...

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr A3/2015. Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3: Konstrukcje murowe
Autor: Roman Gajownik, Jan Sieczkowski

Wydawnictwo: ITB, 2015

Cena brutto: 42,00 PLN

Dodaj do koszyka

Opis: Niniejsze warunki techniczne dotyczą wykonywania i odbioru konstrukcji murowych, wznoszonych z różnych elementów murowych i zapraw murarskich. Zawierają wymagania dotyczące specyfikacji projektowej, zasad uwzględniania czynników środowiskowych, wpływających na trwałość konstrukcji oraz wymagania dotyczące jakości zastosowanych materiałów i wyrobów. Nie dotyczą konstrukcji murowych sprężonych, wodno-kanalizacyjnych, zbiorników wodnych, pieców i kominów przemysłowych oraz sklepień (przykryć krzywiznowy...
Pokaż więcej...

Właściwości termofizyczne powietrza i wody przeznaczone do obliczeń przepływów i wymiany ciepła
Autor: CZESŁAW OLEŚKOWICZ-POPIEL, JANUSZ WOJTKOWIAK

Wydawnictwo: POLITECHNIKA POZNAŃSKA, 2015

Cena brutto: 63,00 PLN

Dodaj do koszyka

Opis: W monografii przedstawiono wyniki przeglądu i analizy najnowszych dostępnych danych dotyczących właściwości termofizycznych powietrza i wody. Zaprezentowano wybrane równania dostępne w literaturze, a w przypadku ich braku opracowano własne proste równania aproksymujące najbardziej wiarygodne i dokładne dane eksperymentalne i teoretyczne. Na podstawie tych równań sporządzono tablice danych termofizycznych dla powietrza suchego o ciśnieniu 1 bar i dla wody na linii nasycenia. Proponowane równania aprok...
Pokaż więcej...

Wpływ formowania wbijanej kolumny kamiennej na otoczenie gruntowe
Autor: Piotr Kanty, Sławomir Kwiecień, Jerzy Sękowski

Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2015

Cena brutto: 23,21 PLN

Dodaj do koszyka

Opis: W pracy przedstawiono przegląd stanu wiedzy na temat wbijanych kolumn kamiennych w zakresie technologii ich formowania oraz badań modelowych i polowych ukierunkowanych w szczególności na otoczenie gruntowe kolumn. Format: B5, Stron: 135, Oprawa Miękka Spis treści: OznaczeniaPrzedmowa1. Kolumny Kamienne - Analiza Istniejącego Stanu Wiedzy2. Badania Wstępne3. Zasadnicze Badania Laboratoryjne4. Zasadnicze Badania Polowe5. Podsumowanie...
Pokaż więcej...

Współczesne scalania gruntów w kształtowaniu granic rolniczej przestrzeni produkcyjnej
Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Sobolewskiej-Mikulskiej

Wydawnictwo: OWPW, 2015

Cena brutto: 34,65 PLN

Dodaj do koszyka

W monografii wykazano związki planowania przestrzennego z działaniami w poszczególnych gminach i obrębach ewidencyjnych. Przedstawiono i dokonano analizy różnych aspektów scalania gruntów. Omówiono m.in.: jeden ze wskaźników kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego jako element zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich; wpływ przestrzennego ukształtowania gruntów gospodarstw na efektywność produkcji rolnej; ocenę rozłogu gruntów dla potrzeb prac urządzeniowo-rolnych; analizę rozw...
Pokaż więcej...

Wystąpienia publiczne
Wydawnictwo: SYNERGIA

Cena brutto: 244,77 PLN

Dodaj do koszyka

Boimy się wielu rzeczy, związanych z publicznym wystąpieniem: ośmieszenia, licznej publiczności, własnej reakcji na stres. Film zawiera praktyczne porady jak przygotować się do wystąpienia i jak stosować umiejętności, aby odnieść zamierzony efekt. W tym filmie pragniemy przekonać Państwa, że sztuka występowania przed publicznością jest tak naprawdę umiejętnością, którą podobnie jak każdą inną, można skutecznie doskonalić i trenować. Po obejrzeniu tego filmu dowiesz się: jak skutecznie przygotować się do...
Pokaż więcej...

Wzory dokumentów dla przyłączy WOD.-KAN.
Autor: Opracowanie zbiorowe

Wydawnictwo: Verlag Dashofer, 2011

Cena brutto: 49,08 PLN

Dodaj do koszyka

Tematyka: Publikacja zawiera edytowalne wzory wniosków, zleceń, zgłoszeń i oświadczeń niezbędnych dla branży WOD.-KAN. Pozwala na sprawne załatwienie formalności związanych z przyłączami.Korzyści: Płyta zapewnia: możliwość wielokrotnego wykorzystania i edytowania tych samych formularzy, oszczędność czasu, który był do tej pory potrzebny na przygotowanie dokumentacji, dostęp do potrzebnych w codziennej pracy dokumentów. Format: CD, Strony: 18 edytowalnych formularzy, Oprawa plastikowa...
Pokaż więcej...

Wzory protokołów z pomiarów stanu instalacji elektrycznych i piorunochronnych. Gotowe formularze do wypełniania wraz z komentarzem
Autor: Fryderyk Łasak

Wydawnictwo: Verlag Dashofer, 2011

Cena brutto: 121,77 PLN

Dodaj do koszyka

Tematyka: Publikacja zawiera wzory protokołów dokumentujących pomontażowe badania odbiorcze nowych instalacji elektrycznych i wykonywane sprawdzenia okresowe tych instalacji. W poradniku omówiono także zmiany w przepisach dotyczących sprawdzania odbiorczego i okresowego według normy PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Na płycie znajdują się edytowalne pliki w Wordzie, z możliwością przeglądania i drukowania wybranych załączników. Dokumenty zostały przygotowane na podstawie wzorów z...
Pokaż więcej...

Zaawansowane metody opracowania obserwacji geodezyjnych z przykładami
Autor: Zbigniew Wiśniewski

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2013

Cena brutto: 46,31 PLN

Dodaj do koszyka

Opis: W publikacji przedstawiono teorie wybranych metod estymacji w kontekście ich zastosowań do opracowania obserwacji geodezyjnych. Wybór metod oraz sposób ich prezentacji wynika z doświadczeń autora uzyskanych zarówno w pracy badawczej, jak i dydaktycznej. Niektóre fragmenty książki opracował na podstawie swoich wcześniejszych publikacji. Dotyczy to głównie teorii błędów pomiarów geodezyjnych, zasad wyznaczania estymatorów kwadratowych oraz metod wyrównania wyprowadzanych z zastosowaniem probabilistyczn...
Pokaż więcej...

Zabezpieczenie dachów płaskich i tarasów. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Autor: Barbara Ksit, Bartłomiej Monczyński

Wydawnictwo: Verlog Dashofer, 2012

Cena brutto: 82,95 PLN

Dodaj do koszyka

Tematyka: Poradnik zawiera praktyczne wskazówki oraz liczne rysunki i zdjęcia pomocne przy zabezpieczaniu przeciwwodnym i przeciwwilgociowym dachów płaskich i tarasów. Omawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe stosowane do zabezpieczania stropodachów i tarasów . Porównuje dostępne na rynku materiały hydroizolacyjne i wskazuje ich najlepsze zastosowanie. Zwraca także uwagę na czynniki destrukcyjne i najczęściej występujące uszkodzenia. Korzyści: Książka zapewnia: dostęp do analizy materiałów hydroi...
Pokaż więcej...

Zakładam firmę. Film szkoleniowy
Wydawnictwo: SYNERGIA

Cena brutto: 244,77 PLN

Dodaj do koszyka

Film z cyklu: PIERWSZY BIZNES Na temat procedury i możliwości założenia własnej firmy krąży wiele różnych, często całkiem skrajnych poglądów. Jak założyć własną firmę? Jakie problemy trzeba pokonać i jakich niezbędnych formalności dopełnić, żeby założyć własny biznes? O tym i wielu innych problemach związanych z założeniem firmy jest ten film. Tematyka filmu: Analiza rynku - czy mój pomysł ma szansę powodzenia? Plan marketingowy, czyli co i jak zrobić, żeby moja firma zafunkcjonowała na rynku? Biznesplan, c...
Pokaż więcej...

Bezpieczeństwo pracy w warsztacie samochodowym
Autor: Dariusz Stępniewski

Wydawnictwo: WKŁ, 2010

Cena brutto: 40,95 PLN

Dodaj do koszyka

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach do nauczania zawodu technik pojazdów samochodowych  (symbol cyfrowy 311[52]) na poziomie technikum i szkoły policealnej na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr. Teresy Zawisza-Chlebowskiej, mgr. inż. Bogdana Chrupka, mgr. inż. Roberta Wanica. Rok dopuszczenia do użytku szkolnego MEN - 2010. Zawarte w podręczniku wiadomości ...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl