Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]   >>  

Instrukcja fakturowania z wzorami dokumentów
Autor: Anna Wyrzykowska

Wydawnictwo: ODDK, 2008

Cena brutto: 60,00 PLN

Dodaj do koszyka

Instrukcja fakturowania pomoże uporządkować i stworzyć procedury dotyczące fakturowania sprzedaży w przedsiębiorstwie – począwszy od prawidłowego wystawienia faktury, aż do jej właściwego ujęcia w ewidencji. Instrukcje Bezpieczeństwa Podatkowego – seria instrukcji, których celem jest minimalizacja ryzyka podatkowego poprzez stworzenie zasad i procedur wewnętrznych. Każda z instrukcji stanowi wzorzec zarządzenia wewnętrznego, w którym wskazano m.in.: zakresy zadań komórek organizacyjnych mając...
Pokaż więcej...

Opodatkowanie i rozliczanie przychodów z zagranicy – zasady i instruktaż postępowania
Autor: Krzysztof Koślicki – BDO Numerica S.A.

Wydawnictwo: ODDK, 2008

Cena brutto: 120,00 PLN

Dodaj do koszyka

Jak najkorzystniej rozliczyć i opodatkować przychody z zagranicy? W dzisiejszych czasach, z uwagi na rozwój współpracy i obrotu międzynarodowego, wzrost inwestycji zagranicznych, a także znaczące zwiększenie ilości osób przemieszczających się z państwa do państwa oraz pracujących poza granicami swojego kraju, zagadnienia te nabierają coraz większego znaczenia. Gdzie i kiedy należy odprowadzać podatki od uzyskanego dochodu? W kraju, w którym mieszkamy na stałe, czy też właściwy jest kraj, gdzie pracuje...
Pokaż więcej...

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków (z suplementem elektronicznym)
Autor: dr hab. Lidia Klat-Wertelecka, prof. UO (red.), dr Artur Mudrecki (red.)

Wydawnictwo: ODDK, 2012

Cena brutto: 241,50 PLN

Dodaj do koszyka

Grono wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki stworzyło komentarz przeznaczony w szczególny sposób dla praktyków.W sposób jasny i obrazowy wyjaśniają arkana postępowania administracyjnego, podpowiadając najbardziej skuteczne sposoby działania, m.in.: zasady wszczęcia i zawieszenia postępowania, procedurę przywrócenia terminu, przebieg rozprawy, tryb odwołań i zażaleń, itp.Przejrzysty układ tekstu oraz bardzo bogate orzecznictwo, glosy, przywoływana literatura oraz liczne przykłady czynią to dzieło...
Pokaż więcej...

Odpowiedzialność podatkowa: podatnika, płatnika, inkasenta, osób trzecich: wspólników spółek cywilnych, jawnych, komandytowych, członków zarządu spółek z o.o. i akcyjnych oraz spadkobierców
Autor: dr Wojciech Maruchin

Wydawnictwo: ODDK, 2008

Cena brutto: 145,00 PLN

Dodaj do koszyka

Jak ustrzec się od pociągnięcia do odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe, a w pewnych przypadkach także do odpowiedzialności karnej skarbowej wynikającej z przepisów prawa karnego skarbowego, czy też nałożenia sankcji podatkowych? Kompleksowe omówienie zasad odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe podatnika, płatnika, inkasenta i osób trzecich, wyjaśnienie problemów, które pojawiają się w obrocie gospodarczym, oparte na dziesiątkach praktycznych przykładów i pytań wraz z odpowiedziami i klarown...
Pokaż więcej...

Organizacja kontroli wewnętrznej, obiegu dokumentów i rachunkowości w firmie a zagrożenia związane z rozliczaniem środków unijnych
Autor: Józef Uryga, Wilhelm Magielski, Ilona Bienias

Wydawnictwo: ODDK, 2008

Cena brutto: 150,00 PLN

Dodaj do koszyka

Ogrom zagrożeń jakie czyhają na firmy przy korzystaniu ze środków unijnych wynika najczęściej z braku dostatecznej kontroli wewnętrznej, złej organizacji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych, niewłaściwej organizacji rachunkowości i błędnego kwalifikowania ponoszonych wydatków. Autorzy krok po kroku instruują jak w odpowiedni sposób przygotować firmę, aby skutecznie podjąć zobowiązania z umowy o dofinansowanie. Sześć rozdziałów kończą listy kontrolne, dzięki którym przedsiębiorca sprawnie ...
Pokaż więcej...

Podstawy wykładni prawa podatkowego
Autor: Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński

Wydawnictwo: ODDK, 2008

Cena brutto: 80,00 PLN

Dodaj do koszyka

Problematyka wykładni prawa budziła i nadal budzi duże zainteresowanie zarówno praktyki, jak i nauki prawa. Nieprawidłowa interpretacja rodzi bowiem daleko idące następstwa. Autor klarownie wyjaśnia założenia leżące u podłoża stosowania dostępnych metod i środków wykładni prawa podatkowego, szczególny nacisk kładąc na wyjaśnienie ogólnych zasad wykładni prawa. Ich dobra znajomość jest bowiem wystarczająca dla osiągnięcia pożądanego rezultatu interpretacyjnego. PRZECZYTAJ OPINIE O KSIĄŻCE - ZOBACZ RECE...
Pokaż więcej...

Leksykon kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem regulacji prawa bilansowego
Autor: prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, dr Adam Mariański, dr Dariusz Strzelec, dr hab. Ewa Walińska, Witold Bojanowski, Agnieszka Wencel

Wydawnictwo: ODDK, 2007

Cena brutto: 105,00 PLN

Dodaj do koszyka

Całościowe i dokładne omówienie problematyki kosztów uzyskania przychodów – gotowe rozwiązania, komentarz wraz z przykładami i praktycznymi podpowiedziami ekspertów. Każde zagadnienie omówione jest również w aspekcie prawa bilansowego. Forma leksykonu pozwoli na szybkie odszukanie problemu i uzyskanie odpowiedzi. POLECAMY RÓWNIEŻ WERSJĘ NA PŁYCIE CD – zobacz link poniżej PRZECZYTAJ OPINIE O KSIĄŻCE - ZOBACZ RECENZJE Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel – kierownik Centrum Dokumentacji...
Pokaż więcej...

Leksykon opodatkowania środków trwałych
Autor: Anna Wyrzykowska

Wydawnictwo: ODDK, 2007

Cena brutto: 120,00 PLN

Dodaj do koszyka

Dogłębna, bardzo szczegółowa analiza opodatkowania środków trwałych w odniesieniu do podatków dochodowych i VAT – pomoże w rozwiązaniu konkretnych problemów praktycznych pojawiających się podczas nabycia, używania czy też zbycia środków trwałych. Przykłady liczbowe, interpretacje urzędów skarbowych oraz orzecznictwo sądowe pozwolą na uzyskanie jednoznacznych odpowiedzi. Anna Wyrzykowska – doradca podatkowy, właścicielka kancelarii, specjalista w dziedzinie podatków pośrednich i bezpośrednich...
Pokaż więcej...

Jak odzyskać VAT zapłacony za granicą. Wzory i procedura postępowania z uwzględnieniem specyfiki firm transportowych
Autor: Anna Murias

Wydawnictwo: ODDK, 2006

Cena brutto: 90,00 PLN

Dodaj do koszyka

Instruktaż jak odzyskać podatek VAT zapłacony w cenie zakupionych towarów i usług na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej, a także Norwegii i Szwajcarii - wypełnione wzory wniosków, adresy, kwoty ograniczenia zwrotu, wymagane załączniki, ograniczenia zwrotu. Nadto praktyczne omówienie zasad opodatkowania usług transportowych i spedycyjnych – gdzie i kiedy powstaje obowiązek podatkowy, jak prawidłowo udokumentować sprzedaż usług transportowych i spedycyjnych, na co należy zwrócić uwagę przy u...
Pokaż więcej...

Odpowiedzialność wspólników i członków organów spółek osobowych i kapitałowych, czyli jak bezpiecznie zarządzać spółką
Autor: Wojciech Orżewski

Wydawnictwo: ODDK, 2006

Cena brutto: 160,00 PLN

Dodaj do koszyka

Jak prowadzić interesy by nie narazić się na odpowiedzialność? Praktyczna, wielopłaszczyznowa analiza odpowiedzialności zarówno na gruncie k.s.h., ale i podatkowa, za prowadzenie ksiąg, w prawie upadłościowym i naprawczym, karna, podmiotów zbiorowych, z prawa autorskiego, własności przemysłowej, za czyny nieuczciwej konkurencji, za naruszenie danych osobowych, a w końcu za naruszenie praw pracowniczych. Uwagi poparte orzecznictwem i dużym doświadczeniem autora pozwolą na unikniecie konsekwencji, które mogą...
Pokaż więcej...

Prawo podatkowe Wspólnoty Europejskiej
Autor: prof. dr hab. Bogumił Brzeziński (red.), prof. dr hab. Marek Kalinowski (red.)

Wydawnictwo: ODDK, 2006

Wersja: II

Cena brutto: 85,00 PLN

Dodaj do koszyka

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oznacza rozciągnięcie obowiązywania prawa wspólnotowego na terytorium naszego państwa. Częścią acquis communautaire jest także prawo podatkowe Wspólnoty. Drugie wydanie kompendium wiedzy na temat przedmiotu i zakresu prawa podatkowego Wspólnoty Europejskiej i jego związków z systemami prawa krajowego. Klarowne omówienie pojęć i konstrukcji prawnych stosunkowo mało w Polsce znanych, a jednocześnie budzących spore zainteresowanie. Opracowanie oparte na bogatym doś...
Pokaż więcej...

Weksel in blanco w praktyce gospodarczej
Autor: Rafał Mroczkowski, Renata Mroczkowska

Wydawnictwo: ODDK, 2005

Cena brutto: 150,00 PLN

Dodaj do koszyka

Instruktaż jak prawidłowo wypełnić weksel in blanco. Autorzy krok po kroku, na konkretnych wzorach wyjaśniają zasady uzupełniania weksla. Zrozumiały język, bogate orzecznictwo, kilkadziesiąt wzorów oraz inne dokumenty wykorzystywane w obrocie wekslowym pozwolą na uniknięcie błędu, który może dużo kosztować! Nasuwa się pytanie o przyczynę takiej popularności weksla? Weksel in blanco m.in.: upraszcza, przyśpiesza i zapewnia bezpieczeństwo obrotu gospodarczego to jeden z najdogodniejszych sposobów zabe...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl