Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]

Kodeks drogowy
Autor: Krzyżanowski Lech

Wydawnictwo: OD.NOWA, 2013

Cena brutto: 12,90 PLN

Dodaj do koszyka

Kodeks drogowy zawiera: Prawo o ruchu drogowym oraz ustawę o kierujących pojazdami, obie z uwzględnieniem zasadniczych zmian, jakie weszły w życie w czerwcu 2013 r. Zbiór uzupełnia zestaw najważniejszych rozporządzeń dotyczących prawa drogowego. Czytelnik znajdzie w nich wszystkie obowiązujące znaki i sygnały drogowe oraz komplet przepisów określających wysokość i tryb orzekania mandatów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Poręczny zbiór aktów prawnych, niezbędny dla każdego kierującego oraz pi...
Pokaż więcej...

Prawo nieruchomości. Gospodarka nieruchomościami. Księgi wieczyste i hipoteka. Własność lokali. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Zagospodarowanie wspólnot gruntowych
Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2014

Cena brutto: 39,00 PLN

Dodaj do koszyka

USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI: 16 grudnia 2012 r. - ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1256); wygasła z dniem 16 stycznia 2013 r. 1 stycznia 2013 r. - ustawa z dnia 12 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 951) - ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) 3 stycznia 2013 r. - ustawa z...
Pokaż więcej...

Prawo Pracy. Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy.Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacja pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe
Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2014

Cena brutto: 63,00 PLN

Dodaj do koszyka

opis Stan prawny na 27.03.2014 r. Stron 864, Format A5, OPRAWA MIĘKKA Z TWORZYWAZbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS PRACY: 4 marca 2014 r. - ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. poz. 208) 1 września 2018 r. - ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458)USTAWA O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY: 1 maja 2014 r. - ustawa z dnia 8 listopada ...
Pokaż więcej...

Prawo Budowlane. Komentarz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2014
Cena stara: 199,00 PLN
Nowa cena brutto: 179,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stron 676, Format A5, Oprawa Twarda, 2014Komentarz prezentuje wnikliwą i przystępną interpretację przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz innych aktów prawnych z nią związanych. Autorzy - doświadczeni sędziowie sądów administracyjnych, pracownicy naukowi o wysokich kwalifikacjach, wybitni specjaliści i prawnicy praktycy uczestniczący w procesie inwestycyjnym na wszystkich jego etapach - podpowiadają, jak można skutecznie rozwiązywać problemy prawne towarzyszące stosowaniu tych regulac...
Pokaż więcej...

Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Wydawnictwo: C.H. BECK, 2010

Cena brutto: 65,00 PLN

Dodaj do koszyka

Komentarz do ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych służy przedstawieniu prawnego mechanizmu tworzenia dróg publicznych oraz skutki ustawy w sferze cywilnoprawnej i administracyjnoprawnej.W publikacji uwzględniono ponadto przepisy ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.Komentarz jest skierowany do szerokiego grona adresatów, ...
Pokaż więcej...

Procedura podejmowania uchwał przez radę gminy i powiatu. Poradnik dla praktyków
Autor: Jarosław Czerw

Wydawnictwo: Municipium, 2015

Cena brutto: 120,00 PLN

Dodaj do koszyka

Publikacja zawiera kompendium wiedzy o sporządzaniu uchwał zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej, o procedurach ich inicjowania, opiniowania i uzgadniania oraz uchwalania. Uwzględnia najnowsze orzecznictwo i aktualny stan prawny. Jest to praktyczny przewodnik po meandrach działalności uchwałodawczej rad. Pomaga przewodniczącym rad i radnym sprawnie omijać pułapki procedury uchwałodawczej w komisjach i na sesjach...
Pokaż więcej...

Prawa i obowiązki radnego. Poradnik na kadencję 2014-2018
Autor: Zdzisław Majewski, Dorota Bąbiak–Kowalska

Wydawnictwo: Municipium, 2015

Cena brutto: 85,00 PLN

Dodaj do koszyka

Wyczerpujące kompendium wiedzy dla każdego radnego gminy i powiatu zawierające szereg pożytecznych informacji od podstawowych zasad wykonywania mandatu począwszy od momentu złożenia ślubowania do udziału w pracach rady, jej komisjach i organach instytucji samorządowych. Autorzy starali się, aby poradnik był praktycznym przewodnikiem po procedurach, z którymi radnym przyjdzie się zmierzyć na początku kadencjiSPIS TRESCIWykaz skrótów Wstęp Rozdział I. SCENARIUSZ PIERWSZEJ SESJI W GMINIE I POWIECIE(Maciej Kieł...
Pokaż więcej...

Podatki dochodowe w praktyce (z suplementem elektronicznym)
Autor: Krzysztof Janczukowicz

Wydawnictwo: ODDK, 2015
Cena stara: 189,00 PLN
Nowa cena brutto: 168,00 PLN

Dodaj do koszyka

Polecamy drugie już wydanie cieszącej się dużą popularnością książki o podatkach dochodowych dla praktyków. Co wyróżnia ten tytuł? Fakt, iż jest nakierowany na potrzeby praktyczne i uwzględnia wyłącznie czynne zastosowanie opisywanej w nim wiedzy. Potwierdzają to liczne przykłady, wykresy, diagramy, rysunki.Dzięki tej lekturze – stykając się z nowym problemem, np. z rozliczeniem podatku w związku z umorzeniem udziałów albo z wynagrodzeniem wypłacanym cudzoziemcowi – możemy zarówno ...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl