Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]   >>  

Prawo autorskie w pytaniach i odpowiedziach. Działalność projektowa w budownictwie
Autor: Rafał Golat

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 69,30 PLN

Dodaj do koszyka

Poradnik stanowi próbę kompleksowego omówienia problematyki prawnej styku prawa autorskiego i działalności budowlanej, w tym zwłaszcza twórczej działalności projektowej, której efektem są między innymi utwory architektoniczne. Szczególną uwagę poświęcono zasadom ochrony prawnej oraz specyfice obrotu umownego w tym zakresie. Adresowany przede wszystkim do projektantów, w tym zwłaszcza architektów, a także do osób mających do czynienia z budowlaną działalnością projektową (inwestorów, przedsiębiorców budowlan...
Pokaż więcej...

Szczegółowa klasyfikacja wydatków strukturalnych
Wydawnictwo: ODDK, 2008

Cena brutto: 110,00 PLN

Dodaj do koszyka

Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) wydatki publiczne klasyfikuje się według paragrafów określających rodzaj wydatku (szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych), a także według dodatkowej klasyfikacji dotyczącej obszarów, kategorii i podkategorii wydatków strukturalnych (szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych). Niniejsza publikacja zawiera: sz...
Pokaż więcej...

Finanse z arkuszem kalkulacyjnym
Autor: Bartłomiej Cegłowski, Błażej Podgórski

Wydawnictwo: PWN, 2011

Cena brutto: 39,90 PLN

Dodaj do koszyka

Książka stanowi całościowy wykład na temat finansów w związku z planowaniem i oceną opłacalności wraz z praktycznymi przykładami zastosowania arkusza kalkulacyjnego. Omówiono w niej takie zagadnienia, jak:- wprowadzenie do finansów i pracy z arkuszem kalkulacyjnym oraz pojęcie progu rentowności,- zmiana wartości pieniądza w czasie i korzystanie z funkcji finansowych arkusza kalkulacyjnego,- planowanie finansowe, projekcje budżetów i sprawozdania finansowego,- ocena opłacalności projektów inwestycyjnych,- źr...
Pokaż więcej...

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Indeks zawodów i specjalności. Zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 8.12.2004 r. (Dz.U. Nr 265, poz. 2644 z późn. zm.)
Wydawnictwo: ODDK, 2007

Cena brutto: 45,00 PLN

Dodaj do koszyka

Pełny tekst rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 265, poz. 2644) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 1 czerwca 2007 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 728), obowiązujących od dnia 1 lipca 2007 r. oraz alfabetyczny indeks zawodów i specjalności. Sześciocyfrowe kody do stosowania w ewidencji i sprawozdawczości pracowniczej, m.in. przy wypełnianiu statystyczn...
Pokaż więcej...

Metodologia zarządzania projektem dofinansowanym z UE
Autor: Aleksander M. Nawrat, Dayana Napoles-Grabek

Wydawnictwo: Wydawnictwo PAK, 2011

Cena brutto: 29,00 PLN

Dodaj do koszyka

Książka jest zbiorem wskazówek, porad oraz zasad niezbędnych przy należytej realizacji projektu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej. Prostym i zwięzłym językiem opisywane są procesy zarządzania projektem oraz działania jakie należy zrealizować w celu efektywnego zakończenia jego realizacji. Omówiono w niej specyficzne wymagania wynikające z polityki UE w odniesieniu do wydatkowania, rozliczenia i udokumentowania  funduszy na programy badawcze i wdrożeniowe. Wyjaśniono na przykładach definicje po...
Pokaż więcej...

Klasyfikacja Środków Trwałych ze stawkami amortyzacji obowiązującymi w 2007 roku
Autor: opracowanie: Ewa Góra

Wydawnictwo: ODDK, 2007

Cena brutto: 63,00 PLN

Dodaj do koszyka

Pełny tekst Klasyfikacji Środków Trwałych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1317, z 2002 r. Nr 18, poz. 189, z 2004 r. Nr 260, poz. 2589), Obowiązujące w 2007 r. stawki amortyzacji przyporządkowane poszczególnym pozycjom klasyfikacji, Wykaz i wyjaśnienia do stawek amortyzacji, Ujednolicony tekst art. 16a–16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z wyróżnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją z dnia 16 listopada 2006 r. Kontakt z reda...
Pokaż więcej...

Europejskie modele instrumentów finansowych
Autor: Mariola Lemonnier

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2011

Cena brutto: 99,00 PLN

Dodaj do koszyka

Książka przedstawia dwa modele regulacji rynku finansowego - model normatywny i operacyjny. Praca jest przeznaczona zarówno dla teoretyków, jak i praktyków rynku finansowego, którzy często mogą się zastanawiać, co jest przedmiotem ich transakcji. Wskazuje nawiązania do rozwiązań niemieckich w prawie polskim i wpływ koncepcji francuskich na prawo polskie w omawianym zakresieStron 426, Format 13.0x20.5cm, Oprawa miękka, 2011...
Pokaż więcej...

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z Suplementem
Wydawnictwo: ODDK, 2008

Cena brutto: 370,00 PLN

Dodaj do koszyka

Wygodny w użyciu, ujednolicony tekst obowiązującego nadal do celów podatku od towarów i usług, akcyzy oraz podatków dochodowych rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Publikacja składa się z trzech tomów i suplementu. Kontakt z redaktorem: ewa.gora@oddk.pl 1600 str. A4, oprawa miękka klejona...
Pokaż więcej...

POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI PKD obowiązująca od 1 stycznia 2008 r.
Wydawnictwo: ODDK, 2008

Cena brutto: 190,00 PLN

Dodaj do koszyka

Nowa klasyfikacja, niezbędna od dnia 1 stycznia 2008 r. przy wpisie podmiotów podejmujących działalność do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowej Ewidencji Podatników, a także do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON (rozporządzenie RM z dnia 24 grudnia 2007 r., Dz.U. Nr 251, poz. 1885). Nowotworzone podmioty powinny rejestrować swoją działalność wg nowej klasyfikacji PKD! Kontakt z redaktorem: ewa.gora@oddk.pl 444 str. B5, oprawa mię...
Pokaż więcej...

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU obowiązująca od 1 stycznia 2009 r.
Wydawnictwo: ODDK, 2008

Cena brutto: 280,00 PLN

Dodaj do koszyka

Nowa klasyfikacja PKWiU obowiązująca od dnia 1 stycznia 2009 r. wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 oraz Nr 220, poz. 1435), zwana PKWiU 2008: Rozporządzenie wprowadzające PKWiU Zasady metodyczne PKWiU Schemat klasyfikacji Klucze powiązań PKWiU 2004 – PKWiU 2008 Klucze powiązań PKWiU 2008 – PKWiU 2004 Stan prawny na dzień 1 stycznia 2009 r. Kontakt z redaktorem: Ewa.G...
Pokaż więcej...

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Wersja książkowa + elektroniczna na CD-ROM.
Autor: COIB

Wydawnictwo: COIB, kwiecień 2004

Cena brutto: 42,70 PLN

Dodaj do koszyka

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Wersja książkowa + elektroniczna na CD-ROMStan prawny - kwiecień 2004 r., z uwzględnieniem aktów powiązanych przystosowujących prawo do wymogów Unii Europejskiej Praktyczna publikacja zawierająca obowiązujący zbiór przepisów prawnych regulujących tematykę planowania i zagospodarowania przestrzeni na poziomie gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnokrajowym. Oprócz tekstów zasadniczych- ustawy i rozporządzeń - zamieszczone zostały stosowne fragmenty innych aktów p...
Pokaż więcej...

FUNDUSZE STRUKTURALNE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo: InfoAudit, 2004 z aktualizacja na 2005

Cena brutto: 74,99 PLN

Dodaj do koszyka

 Publikacja „Fundusze strukturalne - przewodnik dla przedsiębiorców" powstała w oparciu o dotychczasowe doświadczenie autorów w opracowywaniu dokumentacji programowych oraz wdrażaniu funduszy przedakcesyjnych. Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie będzie stanowiło użyteczny materiał pomocniczy dla przedsiębiorców działających w sektorze MSP, współpracujących z tym sektorem i na rzecz tej grupy przedsiębiorstw. W książce skupiliśmy się na wybranych działaniach Sektorowych Programów Ope...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl