Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]   >>  

Rachunek efektywności inwestycji
Autor: Waldemar Rogowski

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2008

Cena brutto: 63,00 PLN

Dodaj do koszyka

Tematyka poruszana w książce obejmuje przede wszystkim ocenę efektywności inwestycji rzeczowych. Autor usystematyzował i uporządkował teoretyczne zagadnienia związane z bezwzględnymi i względnymi metodami oceny efektywności inwestycji, podając praktyczne wskazówki i propozycje rozwiązań występujących najczęściej problemów i pułapek metodycznych. Szczegółowo omówił: definicje i kryteria podziału inwestycji, etapy budżetowania kapitałowego, metody oceny opłacalności inwestycji, analizę ryzyka podczas ...
Pokaż więcej...

Dotacje dla każdego przedsiębiorcy w okresie 2007-2013
Autor: A. Tołkacz, T. Kuchlewski, T. Sadowski, G. widerski

Wydawnictwo: Provent, 2008

Cena brutto: 86,00 PLN

Dodaj do koszyka

Każda gmina, powiat, województwo może zrealizować projekty, które pozwolą zaspokoić potrzeby lokalnych społeczności. Przedstawiamy w usystematyzowany sposób całokształt zagadnień związanych z procesem pozyskiwania dotacji. Znajdziesz tu precyzyjne porady o tym: na co i gdzie możesz uzyskać dofinansowanie?, jak skutecznie przygotować niezbędną dokumentację? oraz jakie warunki muszą być spełnione, by uzyskać dofinansowanie? Całość wzbogaciliśmy praktycznymi wskazówkami wynikającymi z doświadczeń zawodowych au...
Pokaż więcej...

Podstawy finansów i prawa finansowego
Autor: Drwiłło Andrzej

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2011

Cena brutto: 79,00 PLN

Dodaj do koszyka

Prawo finansowe i finanse publiczne są przedmiotem wykładów na studiach prawniczych, ekonomicznych, administracyjnych i z zakresu zarządzania. Prezentowana książka adresowana jest przede wszystkim do studentów tych kierunków studiów, słuchaczy studiów podyplomowych, doktoranckich i innych, w ramach których wykładane są owe przedmioty bądź ich elementy, jak również do osób zawodowo zajmujących się tą tematyką.Publikacja szeroko omawia: międzynarodowe prawo finansowe, prawo rynku finansowego, administrację fi...
Pokaż więcej...

Zatrudnianie niepełnosprawnych. Poradnik dla pracodawcy i pracownika
Autor: Marek Rotkiewicz

Wydawnictwo: ODDK, 2008

Cena brutto: 105,00 PLN

Dodaj do koszyka

Osoby niepełnosprawne, to szczególna grupa pracowników, która ma zdecydowanie większe trudności ze znalezieniem i utrzymaniem pracy, niż osoby w pełni sprawne. W niniejszej publikacji autor szczegółowo omawia kwestie związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych oraz z innymi – wynikającymi z przepisów – obowiązkami i uprawnieniami, dotyczącymi zarówno pracodawców (i to nie tylko tych, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne), jak też pracowników niepełnosprawnych: m.in. zasady udzielania poż...
Pokaż więcej...

Przedsiębiorca przed sądem gospodarczym
Autor: Teresa Majtas

Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania , 2008

Cena brutto: 29,00 PLN

Dodaj do koszyka

Książka jest bogata treściowo i dokumentacyjnie, obejmuje szeroki zakres problemów, nie tylko z obszaru prawa proceduralnego ale i z prawa materialnegoStron 294, Format B5, Oprawa miękka lakierowana, 2008...
Pokaż więcej...

Likwidacja przedsiębiorstwa w praktyce
Autor: Stanisław Matura

Wydawnictwo: BECK, 2008

Cena brutto: 56,00 PLN

Dodaj do koszyka

Prezentowana publikacja zawiera kompleksowe omówienie zagadnień związanych z zakończeniem bytu prawnego przedsiębiorcy. Autor przedstawia m.in. procedury związane z likwidacją przedsiębiorcy (spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw państwowych, banków), zasady zbywania majątku, status prawny likwidowanego przedsiębiorcy. Książka zawiera również praktyczne wzory dokumentów i formularzy. Publikacja adresowana jest przede wszystkim do praktyków, którzy w codziennym życiu gospodarczym stykają się z problemat...
Pokaż więcej...

Regulaminy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz czystości i porządku w gminie
Autor: Bartosz Rakoczy

Wydawnictwo: LexisNexis, 2008

Cena brutto: 56,00 PLN

Dodaj do koszyka

Książka jest swoistym przewodnikiem po dwóch podstawowych regulaminach, jakie stanowi rada gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. W bardzo przystępny sposób omówiono podstawy prawne ich uchwalania oraz ich charakter prawny jako aktów prawa miejscowego. Zaproponowane brzmienie poszczególnych przepisów regulaminów umożliwia opracowanie własnej wersji regulaminów z uwzględnieniem specyfiki sytuacji danej gminy. Autor – teoretyk i praktyk – jest wybitnym specjalistą z zakresu p...
Pokaż więcej...

DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI WE WSPÓLNOTACH I SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH - PORADNIK PRAKTYCZNY
Autor: Madeja Wojciech

Wydawnictwo: Municipium, 2007

Cena brutto: 85,00 PLN

Dodaj do koszyka

Pierwsze całościowe opracowanie zagadnień związanych z odzyskiwaniem należności od właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych i od członków spółdzielni mieszkaniowych. Książka adresowana jest do zarządów i zarządców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz pracowników działów windykacji i księgowości w firmach zarządzających nieruchomościami. Pokazuje, jak samodzielnie i skutecznie, nawet bez angażowania prawników i kierowania sprawy do sądu, ściągać finansowe zaległości. Autor szczegółowo przedsta...
Pokaż więcej...

Finanse publiczne
Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 14,90 PLN

Dodaj do koszyka

Stan prawny na 1.04.2009 r. hasła do każdego artykułu przejrzysty układ treści poręczny formatUstawa z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych(Dz. U. Nr 249, poz. 2104; zm.: Dz. U. z 2006 r.Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r.Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791,Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209,poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505;z 2009 r. Nr 19, poz. 100)...
Pokaż więcej...

Samorząd terytorialny
Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 69,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stan prawny na 1.03.2009 r.W swej książce Autor zajmuje się tematyką przemian ustrojowych i funkcjonalnych, jakim stale podlega współczesny samorząd terytorialny. Zwraca przy tym szczególną uwagę na zasadnicze reformy strukturalne dokonywane w polskim samorządzie terytorialnym w latach 1998 - 2009.W wydaniu uwzględniono aktualne zagadnienia dotyczące finansów komunalnych, nowej regulacji pozycji prawnej pracowników samorządowych, jawności działania samorządu terytorialnego i dostępu do informacji publicznej...
Pokaż więcej...

Patologie w administracji publicznej
Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 85,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stosunek obywateli do działań administracji publicznej i vice versa nie zawsze oparty jest na wierze, że obserwowany i oceniany podmiot zachowuje się zgodnie z tym, co oceniający uważa za prawidłowe. Ta subiektywna ocena może odpowiadać stanowi rzeczywistemu albo być jedynie złudzeniem. Kryteria tej oceny zawsze jednak będą miały wymiar subiektywny. Jeżeli faktycznie wzajemne relacje między jednostką i administracją publiczną układają się niezgodnie z obowiązującymi normami (prawnymi, moralnymi) bądź nie re...
Pokaż więcej...

Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w jednostkach samorządu terytorialnego w ustrojowym prawie administracyjnym
Autor: Ewa Koniuszewska

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 65,00 PLN

Dodaj do koszyka

Autorka przedstawia środki prawne sformułowane w ustrojowym prawie administracyjnym oraz podejmuje próbę oceny ich skuteczności w ograniczaniu rozmiarów nadużyć występujących w jednostkach samorządu terytorialnego. Z uwagi na konieczność zakreślenia obszarów najbardziej podatnych na występowanie nadużyć w jednostkach samorządu terytorialnego oraz ukazania mechanizmów sprzyjających ich powstawaniu, Ewa Koniuszewska bada w swej monografii wyniki kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Dzieląc...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl