Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]   >>  

Doradca podatkowy przed sądem administracyjnym
Autor: Stefan Babiarz, Bogusław Dauter, Sylwester Marciniak, Artur Mudrecki

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 130,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stan prawny na 1.01.2009 r.Niniejsza publikacja została pomyślana i opracowana jako kompendium wiedzy doradcy podatkowego z zakresu postępowania w sprawach sądowoadministracyjnych. Jest ona przeznaczona dla doradców podatkowych i uwzględnia w szerokim zakresie problematykę procedury sądowoadministracyjnej pozwalając sporządzić tym pełnomocnikom, w sposób profesjonalny: skargi, pisma procesowe, zażalenia, a przede wszystkim skargi kasacyjne, z którymi jak uczy judykatura i doświadczenie zawodowe au...
Pokaż więcej...

Kodeks drogowy
Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 14,90 PLN

Dodaj do koszyka

Stan prawny na 7.03.2009 r. hasła do każdego artykułu przejrzysty układ treści poręczny format...
Pokaż więcej...

Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa
Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 55,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stan prawny na 7.03.2009 rUwzględnia najnowsze zmiany: w KPA - Dz. U. z 2008 r. Nr 229, poz. 1539 w ustawie - Ordynacja podatkowa - Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11...
Pokaż więcej...

Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne
Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 14,90 PLN

Dodaj do koszyka

Stan prawny na 1.03.2009 r. hasła do każdego artykułu przejrzysty układ treści poręczny formatUstawaz dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowaniaadministracyjnego(t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zm.: Dz. U. z 2001 r.Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271;Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170,poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 64,poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524;z 2008 r. Nr 229, poz. 1539)...
Pokaż więcej...

Konflikt interesów w administracji publicznej
Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 69,00 PLN

Dodaj do koszyka

Problematyka jednoczesnego reprezentowania interesu publicznego i prywatnego przez funkcjonariuszy publicznych w administracji publicznej stanowi przedmiot coraz szerszego zainteresowania przedstawicieli doktryny na świecie. Niniejsza publikacja jest pierwszą próbą kompleksowej analizy tak rozumianego zjawiska konfliktu interesów oraz regulacji prawnych w zakresie jego rozstrzygania na gruncie rozwiązań polskich i tych przyjętych w innych krajach członkowskich UE. Koncepcja pracy wynika z przekonania autork...
Pokaż więcej...

Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce
Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 90,00 PLN

Dodaj do koszyka

Prezentowana publikacja stanowi zbiór artykułów przygotowanych z okazji ogólnopolskiej konferencji naukowej zatytułowanej "10 lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce", jaka odbyła się w Łańcucie w dniach 12-14 czerwca 2008 r. z inicjatywy Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim oraz Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Konferencja mia...
Pokaż więcej...

Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Komentarz
Autor: Małgorzata Masternak-Kubiak, Tadeusz Kuczyński

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2008

Cena brutto: 72,00 PLN

Dodaj do koszyka

Jest to pierwszy w polskim piśmiennictwie komentarz do ustawy - Prawo o ustroju sądownictwa administracyjnego. Autorzy gruntownie omówili ustrój i organizację sądownictwa administracyjnego w Polsce. Komentarz uwzględnia piśmiennictwo fachowe oraz judykaturę sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącą właściwości sądów administracyjnych w Polsce, ich struktury i organizacji oraz statusu sędziego sądu administracyjnego, asesorów i urzędników sądowych. Publikacja jest adres...
Pokaż więcej...

Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne
Autor: Krzysztof Chorąży, Wojciech Taras, Andrzej Wróbel

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2008

Cena brutto: 55,00 PLN

Dodaj do koszyka

Niniejszy podręcznik, którego autorami są pracownicy naukowi i praktycy, przeznaczony jest dla studentów prawa oraz administracji. Przedmiotem wykładu jest ogólne postępowanie administracyjne oraz inne postępowania normowane przepisami ustaw szczególnych. Rozważania autorów utrzymane są w konwencji wykładni przepisów o postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym w administracji oraz przed sądami administracyjnymi, wzbogaconej poglądami doktryny prawa publicznego. Autorzy powołują w podręczniku liczne orzecz...
Pokaż więcej...

Odpowiedzialność administracyjna w obrocie instrumentami finansowymi
Autor: Andrzej Michór

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 72,00 PLN

Dodaj do koszyka

Wybór tematu pracy uważam za bardzo trafny. Dotyczy on problemu nakładania kar pieniężnych, niejednokrotnie bardzo znacznej wysokości, przez organy administracyjne tak na przedsiębiorców, jak i na osoby fizyczne. W ostatnich latach zakres uprawnień organów administracji do nakładania kar uległ zdecydowanemu rozszerzeniu. Lawinowy rozwój tych kar pociąga za sobą zapotrzebowanie praktyki na rozstrzygnięcie wielu problemów przez doktrynę. Niewątpliwie praca odpowiada na to wielkie zapotrzebowanie. Praca stanow...
Pokaż więcej...

Prawo bankowe. Repetytorium
Autor: Agnieszka Hajos-Iwańska, Marta Lampart, Wojciech Walasek

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2008

Cena brutto: 27,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stan prawny na 1.06.2008 r.Repetytorium stanowi przydatne kompendium wiedzy z zakresu szeroko pojętego prawa bankowego prywatnego. W książce poruszane są m.in. następujące zagadnienia: tworzenia i funkcjonowania banków, problematyki czynności bankowych, zagadnień szczególnych obowiązków i uprawnień banków, ich zrzeszania, łączenia, jak również postępowania naprawczego, likwidacji i upadłości banków, a także nadzoru bankowego. W tymże opracowaniu zawarty został stan prawny zarówno sprzed nowelizacji ustawy o...
Pokaż więcej...

Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność
Autor: Katarzyna Gabryelczyk

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2006

Cena brutto: 68,00 PLN

Dodaj do koszyka

Fundusze inwestycyjne, zwane również funduszami wspólnego inwestowania, są jednym z podstawowych segmentów rynku finansowego. Ich liczne zalety, przede wszystkim różnorodność i dostępność, sprawiają, że zajmują one ważne miejsce wśród innych form lokowania oszczędności i wolnych środków pieniężnych. Autorka w przystępny sposób wyjaśnia ideę wspólnego inwestowania oraz zasady funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. Z książki czytelnik dowie się: jakie są zalety i wady wspólnego inwestowania, jakiego rodzaj...
Pokaż więcej...

Zawieszenie sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych
Autor: Agnieszka Laskowska

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 72,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stan prawny na 13.03.2009 r.Książka stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej kompleksowe i interdyscyplinarne opracowanie wypadków zawieszenia postępowania w procesie cywilnym oraz w postępowaniu nieprocesowym uregulowanych w kodeksie postępowania cywilnego oraz w innych wybranych aktach prawnych. Kilka uwag poświęcono także wypadkom zawieszenia innych sądowych postępowań cywilnych. Przedstawiając poszczególne przypadki, autorka analizuje kwestie procesowe oraz materialnoprawne. Książka zawiera sz...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl