Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]   >>  

Prawo cywilne. Część ogólna i zobowiązania. Testy dla studentów
Autor: Michał Łuc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 30,45 PLN

Dodaj do koszyka

Stan prawny na 1.03.2009 r.Wkrótce czeka Cię egzamin z prawa cywilnego? Czy znasz odpowiedzi na takie pytania: Siedemnastoletni właściciel psa wypuścił go na spacer bez kagańca. Pięcioletni pies, spokojny z natury, nagle dostał ataku szału i pogryzł trójkę przechodniów. Kto za to odpowie? Podczas spotkania koleżeńskiego w akademiku z pokoju zajmowanego przez Pawła, Tomka i Gawła przez okno nagle wyleciała mała pralka, stanowiąca własność Ewy, dziewczyny Pawła. Kto jest odpowiedzialny za szkodę jaką poni...
Pokaż więcej...

Kodeks Drogowy Komentarz z orzecznictwem NSA, SN i TK - część 1 i 2
Wydawnictwo: Grupa Image, 2011

Cena brutto: 110,00 PLN

Dodaj do koszyka

Kodeks drogowy został uchwalony w 1997 r. Od tego czasu był ponad 70 razy zmieniany. Wprowadzone wyjątkowo liczne i szerokie zmiany utrudniły znacznie stosowanie jego przepisów w praktyce. Autor ma nadzieję, że niniejsze wydanie tej publikacji, tak jak i poprzednie, stanowić będzie wyjątkową pomoc dla uczestników ruchu drogowego oraz innych podmiotów zainteresowanych tą problematyką. W części I autor prezentuje ustawę - Prawo o ruchu drogowym w formie tekstu ujednoliconego z obszernym komentarzem, w którym ...
Pokaż więcej...

Prawo turystyczne
Autor: Mirosław Nesterowicz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 54,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stan prawny na 1.03.2009 r.Książka przedstawia problematykę cywilnoprawną dotyczącą biur podróży, hoteli, podmiotów prowadzących kempingi, pola biwakowe i parkingi samochodowe, międzynarodowego i krajowego przewozu osób i bagażu, ubezpieczeń turystycznych, usług restauracyjnych. Omówiono w niej także zagadnienia prawne dotyczące uprawiania turystyki, paszportów i wiz, przejść granicznych, kontroli granicznej oraz informacji i reklamy w turystyce. W  podręczniku uwzglę...
Pokaż więcej...

Aplikacja ogólna. Prawo prywatne
Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 72,00 PLN

Dodaj do koszyka

Z dniem 4 marca 2009 r. weszła w życie nowa ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury zmieniająca model naboru na aplikacje prawnicze. Aplikacja ogólna ma poprzedzać aplikację sędziowską i prokuratorską. Warunkiem przyjęcia jest złożenie dwuetapowego egzaminu konkursowego, składającego się m.in. z części testowej, zawierającej 150 pytań, spośród których co najmniej 70 dotyczyć będzie prawa prywatnego.Prezentowana publikacja: Jest jedynym na rynku zbiorem pytań testowych dostosowanych w pełni do ...
Pokaż więcej...

Firma i jej ochrona
Autor: Joanna Jowita Sitko

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2008

Cena brutto: 63,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stan prawny na 30.10.2008 r.Prezentowana monografia stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień związanych z instytucją firmy, która w 2003 r. doczekała się po prawie 70 latach nowej regulacji prawnej. Zgodnie z nią firma nie może być już postrzegana jako oznaczenie przedsiębiorstwa, gdyż stanowi jedynie oznaczenie przedsiębiorcy. Autorka analizuje m.in. reguły tworzenia firmy, rozporządzania nią w obrocie, podstawy prawne jej ochrony, skutki wprowadzenia dualizmu oznaczeń przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa. C...
Pokaż więcej...

Kodeks postępowania cywilnego
Wydawnictwo: wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 13,50 PLN

Dodaj do koszyka

Stan prawny na 15.02.2009 r.UWAGA ! Zamówienie na kodeks zostanie zrealizowane tylko w przypadku, gdy minimalna wartość całego zamówienia będzie wynosić 20,00 zł. hasła do każdego artykułu przejrzysty układ treści poręczny format...
Pokaż więcej...

Media a dobra osobiste
Autor: Janusz Barta , Ryszard Markiewicz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 99,00 PLN

Dodaj do koszyka

Książka dotyka problematyki bardzo żywo dyskutowanej zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach, stanowiącej przedmiot licznych procesów oraz orzeczeń sądowych. Ilustruje poszukiwanie kompromisu między wolnością dziennikarskiej wypowiedzi i wypełnianiem informacyjnych funkcji mediów w społeczeństwie demokratycznym - z jednej strony - a poszanowaniem dóbr osobistych człowieka - z drugiej.Autorzy stawiają sobie za cel uporządkowanie bogatego dorobku orzecznictwa i literatury prawniczej, poszukując pewnych...
Pokaż więcej...

Przebieg procesu cywilnego
Autor: Tadeusz Wiśniewski

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 80,10 PLN

Dodaj do koszyka

Stan prawny na 15.10.2008 r.Opracowanie uwzględnia dorobek doktryny i najnowsze orzecznictwo, zwłaszcza Sądu Najwyższego. Przedstawiono w nim poszczególne stadia procesu cywilnego oraz najistotniejsze dla jego toku czynności sądowe i procesowe. Autor wyjaśnia także istotę i treść elementarnych pojęć procesowych, jak np. droga sądowa, jurysdykcja krajowa, immunitet parlamentarny, zdolność sądowa i procesowa, zdolność postulacyjna, legitymacja procesowa. Szczegółowe rozwiązania poświęcone konstrukcji procesu ...
Pokaż więcej...

Prawo Rolne
Autor: Aleksander Oleszko

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 54,00 PLN

Dodaj do koszyka

Podręcznik Prawo rolne skierowany jest przede wszystkim do studentów prawa, administracji, studiów licencjackich z zakresu administracji i zarządzania rolnictwem.Publikacja może służyć również pracownikom administracji rządowej i samorządowej, którzy rozstrzygają liczne sprawy o charakterze prawnorolnymStron 380, Format B5, Oprawa miękka, 2009...
Pokaż więcej...

Metodyka pracy sędziego cywilisty
Autor: Bogdan Bladowski

Wydawnictwo: Wolters Kluwer , 2009

Cena brutto: 72,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stan prawny na 1.12.2008 r. Na treść pracy składają się procesowe reguły metodyczne i ogólne reguły prakseologiczne. Wykorzystano w niej dorobek nauki i judykatury, także doświadczenie własne autora oraz innych sędziów cywilistów. W końcowej części książki zamieszczony został zbiór wzorów wybranych orzeczeń z objaśnieniami. Pionierska w polskim piśmiennictwie prawniczym praca Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych opublikowana została w 1987 r. i była trzykrotnie wznawiana. Obecne jej wydanie - zaktua...
Pokaż więcej...

Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja
Autor: Justyna Balcarczyk

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 63,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stan prawny na 1.05.2008 r. Niniejsza monografia stanowi próbę całościowego omówienia zarówno problematyki wizerunku jako przedmiotu ochrony, jak i zagadnienia jego komercjalizacji. Autorka w sposób usystematyzowany przedstawiła zjawisko nabierania przez dobra osobiste wartości majątkowej, a także konsekwencje tego procesu. W związku z tym, że tradycyjnie dobra osobiste są definiowane jako niemajątkowe indywidualne wartości związane z życiem wewnętrznym jednostki ludzkiej, konieczne było podjęcie próby rede...
Pokaż więcej...

Wady orzeczeń sądowych w postępowaniu cywilnym
Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 65,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stan prawny na 31.08.2008 r.Przedmiotem pracy jest zagadnienie wad orzeczeń sądowych w postępowaniu cywilnym. Wpisuje się ono w rozległą i wielowątkową problematykę działalności judykacyjnej sądów, której szczególne znaczenie wynika z jednej strony z faktu, że orzeczenia sądowe służą realizacji interesów indywidualnych, z drugiej zaś są narzędziem realizacji interesu publicznego, który - dla ochrony praworządności - wymaga m.in. należytego sprawowania wymiaru sprawiedliwości. W niniejszym opracowaniu zestaw...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl