Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]   >>  

Prawo cywilne i handlowe w zarysie
Autor: Wojciech J. Katner

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 59,90 PLN

Dodaj do koszyka

Stan prawny na 15.10.2008 r.Trzecie wydanie Prawa cywilnego i handlowego w zarysie to zaktualizowana i uzupełniona wersja podręcznika akademickiego, w którym omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące obrotu prywatnoprawnego (cywilnego i handlowego). Autorzy łączą teorię z praktyką, pracując jako wykładowcy na Uniwersytecie Łódzkim i jednocześnie jako adwokaci bądź radcowie prawni, co wpłynęło na wybór zawartej w książce problematyki i sposób jej prezentacji. W podręczniku zostały omówione podstawowe kwes...
Pokaż więcej...

Prawo spadkowe i rodzinne.Testy dla studentów
Autor: Marek Stus

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2008

Cena brutto: 29,00 PLN

Dodaj do koszyka

W książce znajdziesz 700 pytań z zakresu prawa spadkowego oraz rodzinnego i opiekuńczego. Ich rozwiązanie pozwoli Ci usystematyzować i powtórzyć cały materiał, a także opanować sztukę praktycznego zastosowania przepisów z tych dziedzin przed każdym kolokwium i egzaminemStron 284, Format A5, Oparwa miękka, 2008...
Pokaż więcej...

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego
Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2008

Cena brutto: 12,90 PLN

Dodaj do koszyka

Stan prawny na 15.10.2008 r. hasła do każdego artykułu przejrzysty układ treści poręczny formatStron 184, Format A6, Oprawa miękka, 2008...
Pokaż więcej...

Prawo administracyjne gospodarcze. Wybrane zagadnienia
Autor: Stanisław Hoc

Wydawnictwo: Elipsa, 2009

Cena brutto: 47,00 PLN

Dodaj do koszyka

Książka jest przeznaczona dla studentów prawa i administracji, może być także przydatna dla studentów kierunków ekonomicznych, dla których znajomość problematyki prawnej gospodarowania będzie ważnym składnikiem wykształcenia. Prawo administracyjne gospodarcze wyróżnia się swoistą metodą regulacji stosunków społecznych, wyodrębnionych ze względu na specyfikę (działalność gospodarczą) posługuje się ono instytucjami własnymi, a także powstałymi w innych gałęziach prawaStron 284, Format B5, Oprawa miękka, 2009...
Pokaż więcej...

Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz
Autor: Lidia Bagińska, Marek Czarnecki

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2008

Cena brutto: 239,00 PLN

Dodaj do koszyka

W piątym wydaniu uwzględniono zmiany stanu prawnego dotyczące m.in.: zniesienia opłaty skarbowej od weksli, wycofania z emisji urzędowych blankietów wekslowych, prawa wekslowego oraz najnowszy dorobek piśmiennictwa i orzecznictwa Sądu Najwyższego.Stron 998, Format B5, Oprawa Twarda, 2008...
Pokaż więcej...

Prawo bankowe. Komentarz
Autor: Leszek Mazur

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2008

Cena brutto: 190,00 PLN

Dodaj do koszyka

Komentarz szczegółowo prezentuje ustawę z 29.8.1997 r. - Prawo bankowe ze szczegółowym omówieniem rozwiązań prawnych przyjętych w ustawie w zakresie regulacji wszystkich instytucji prawa bankowego - przede wszystkim dotyczących tworzenia i organizacji banków, prowadzenia działalności bankowej, nadzoru bankowego oraz postępowania naprawczego i likwidacji banku. Autor omówił instytucje prawa bankowego uwzględniając zmiany wynikające z noweli z 26.1.2007 r. transponującej do polskiego porządku prawnego postano...
Pokaż więcej...

Procedura cywilna. Testy dla studentów
Autor: Katarzyna Jasińska

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 26,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stan prawny na 1.01.2009 r.Prezentowana książka zawiera 650 pytań testowych wielokrotnego wyboru skonstruowanych na bazie konkretnych stanów faktycznych, co nie tylko zmusza do myślenia i ułatwia zapamiętywanie, ale także sprawia, że nauka procedury cywilnej staje się znacznie ciekawsza. W odpowiedziach zamieszczone zostały odesłania do konkretnych przepisów, których zastosowanie należy uwzględnić w danym przypadku, orzeczeń Sądu Najwyższego, jeśli mogą one okazać się pomocne oraz - szczególnie w kwestiach ...
Pokaż więcej...

Prawo rzeczowe. Testy
Autor: Krzysztof Felchner, Kamila Szutowska

Cena brutto: 25,60 PLN

Dodaj do koszyka

Czy potrafisz zatem: Zastosować samopomoc w razie utraty posiadania? Określić status prawnorzeczowy lokali w budynku zbudowanym na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste? Omówić zastosowanie reguły nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest?Niniejszy zbiór zawiera 535 pytań z zakresu prawa rzeczowego, skonstruowanych na podstawie przepisów prawa, poglądów doktryny oraz wykładni judykatury.Z pewnością okaże się on pomocny w powtórzeniu materiału przed egzaminemStron 244, Format A5, Oprawa miękka, 2...
Pokaż więcej...

Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego
Autor: Adam Mariański

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 69,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stan prawny na 1.01.2009 r. W niniejszej pracy dokonano analizy obowiązujących regulacji prawnych i sformułowano postulaty co do miejsca i znaczenia zasady in dubio pro tributario w polskim systemie prawa podatkowego. Zasada ta może być wykorzystywana w procesie stosowania prawa podatkowego na podstawie już obowiązujących zasad konstytucyjnych i ustawowych. Jest ona jednak quasi-logiczną konsekwencją grupy norm prawnych. Wobec braku wyraźnej normy prawnej ją ustanawiającej, istnieje ryzyko, że zostanie ...
Pokaż więcej...

Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce na przykładzie VAT
Autor: Adam Bartosiewicz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 72,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stan prawny na 30.11.2008 r. Prawo wspólnotowe dotyczące podatku od wartości dodanej zasadniczo ma zapewnioną efektywność w polskim porządku prawnym. Dokonano transpozycji wspólnotowych dyrektyw do prawa krajowego. Stworzono regulacje zapewniające prawu wspólnotowemu prymat nad prawem krajowym. Nie kwestionuje się obowiązku wykładni prowspólnotowej prawa krajowego.Jeśli przyjrzeć się szczegółom, sytuacja nie wygląda tak dobrze. Transpozycja, choć objęła cały zakres regulacji o podatku od wartości dodanej, w...
Pokaż więcej...

Pomoc państwa a ogólne środki interwencji w europejskim prawie wspólnotowym
Autor: Anna Nykiel-Mateo

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 69,00 PLN

Dodaj do koszyka

"Publikacja dr Anny Nykiel-Mateo jest pierwszą w polskiej literaturze prawniczej monografią naukową podejmującą niezwykle ważne dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej zagadnienie dystynkcji pomocy państwa i ogólnych środków interwencji w europejskim prawie wspólnotowym. Autorka inspirowana obowiązującymi regulacjami normatywnymi, praktyką orzeczniczą i dorobkiem doktryny, przede wszystkim zachodnioeuropejskiej, zbudowała własną koncepcję badania różnic między środkami pomocy pa...
Pokaż więcej...

Komunikacja menedżerska
Autor: Mary Munter

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 40,01 PLN

Dodaj do koszyka

Praca współczesnych menedżerów związana jest przede wszystkim z komunikowaniem się z otoczeniem. Badania pokazują, że nawet do 90% czasu upływa im na wykonywaniu czynności w różnym stopniu z tym związanych. Wiadomo też, że istnieje wyraźny związek między umiejętnością przekazywania i odbioru informacji a rozwojem kariery.Skuteczność komunikacji menedżerskiej - pisemnej i ustnej - zależy od dobrze przygotowanej strategii, obejmującej wiedzę na temat: celu, stylu i wiarygodności nadawcy, odbiorców - kim...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl