Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]   >>  

Pisanie raportów
Autor: Michael Netzley, Craig Snow

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 37,00 PLN

Dodaj do koszyka

Niniejszy przewodnik dostarcza praktycznych informacji na temat technik pisania raportów oraz efektywnego komunikowania za ich pomocą wypracowanych rozwiązań. Omawia wszystkie kluczowe cechy raportów, sposoby ich przygotowania i nadania im właściwej formy.Książka umożliwi opanowanie najistotniejszych kompetencji w tej dziedzinie, takich jak: zebranie danych do wykorzystania w raporcie oraz ich selekcja, przygotowanie i zaplanowanie raportu, organizacja procesu pisania raportu, znajomość cech rapor...
Pokaż więcej...

Jak przeprowadzać prezentacje
Autor: Mary Munter, Lynn Russel

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 38,00 PLN

Dodaj do koszyka

Przeprowadzanie prezentacji to jeden z najlepszych sposobów komunikacji biznesowej. Wielu ludzi nie przepada jednak za publicznymi wystąpieniami, które - według nich - wymagają żmudnych przygotowań i mogą być stresujące. W niniejszym przewodniku autorzy przedstawiają narzędzia, które ułatwiają przygotowywanie i przeprowadzanie efektywnych i ciekawych prezentacji.Przekonują, że najważniejszymi czynnikami gwarantującymi powodzenie są: myślenie strategiczne - wiedza o tym, kim są słuchacze, określenie zami...
Pokaż więcej...

Prawo upadłościowe i naprawcze
Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 14,90 PLN

Dodaj do koszyka

Stan prawny na 15.04.2009 r. hasła do każdego artykułu przejrzysty układ treści poręczny formatUstawa z dnia 28 lutego 2003 r.Prawo upadłościowe i naprawcze(Dz. U. Nr 60, poz. 535; zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 217,poz. 2125; z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i 871, Nr 96, poz. 959,Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808,Nr 210, poz. 2135; z 2005 r. Nr 94, poz. 785, Nr 183, poz. 1538,Nr 184, poz. 1539; z 2006 r. Nr 47, poz. 347, Nr 133, poz. 935,Nr 157, poz. 1119; z 2007 r. Nr 123, poz. 850; 179, po...
Pokaż więcej...

Ocena funkcjonowania porozumień procesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwości
Autor: Cezary Kulesza

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 63,00 PLN

Dodaj do koszyka

Niniejsze opracowanie stanowi zbiór publikacji związanych z porozumieniami karnoprocesowymi. Przedstawiona w książce problematyka koncentruje się między innymi wokół następujących bloków tematycznych: zagadnienia ogólne - w tej części przedstawiono znaczenie formalnych porozumień dla modelu postępowania karnego, ich rolę jako mechanizmów selekcyjnych oraz analizę w szerszym kontekście konsensualizmu w procesie karnym; porozumienia procesowe - ukazane z perspektywy ich uczestników: obrony, policji, sąd...
Pokaż więcej...

Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej
Autor: Małgorzata Doman, Ryszard Doman

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 45,00 PLN

Dodaj do koszyka

Ekonometria finansowa, włączana zarówno do finansów, jak i ekonometrii, zajmuje się głównie modelowaniem rynków finansowych. Jej gwałtowny rozwój związany jest z rosnącym zapotrzebowaniem na nowe metody prognozowania zmienności cen instrumentów finansowych i zależności warunkowych pomiędzy ich stopami zwrotu. Metody te są niezbędne dla praktyków wyceniających instrumenty pochodne i szacujących ryzyko inwestycji finansowych.Przystępna forma wykładu wsparta dużą liczbą przykładów modelowania rzeczywistych sze...
Pokaż więcej...

Zawieszenie sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych
Autor: Agnieszka Laskowska

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 72,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stan prawny na 13.03.2009 r.Książka stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej kompleksowe i interdyscyplinarne opracowanie wypadków zawieszenia postępowania w procesie cywilnym oraz w postępowaniu nieprocesowym uregulowanych w kodeksie postępowania cywilnego oraz w innych wybranych aktach prawnych. Kilka uwag poświęcono także wypadkom zawieszenia innych sądowych postępowań cywilnych. Przedstawiając poszczególne przypadki, autorka analizuje kwestie procesowe oraz materialnoprawne. Książka zawiera sz...
Pokaż więcej...

Konsument a reklama. Studium cywilnoprawne
Autor: Agnieszka Malarewicz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 79,00 PLN

Dodaj do koszyka

Książka w obszerny sposób ukazuje relacje między konsumentem a reklamodawcą. Z jednej strony przedstawia charakter prawny reklamy jako instytucji przedumownej, z drugiej zaś prezentuje prawa konsumentów do korzystania z dobrodziejstw przekazu reklamowego i jego instrumentów. Autorka proponuje konstrukcję prawną odpowiedzialności reklamodawców wobec konsumentów, jak również omawia analizowaną problematykę w kontekście prawa USA i wybranych porządków prawnych krajów europejskich.W pracy wykorzystano bogaty ma...
Pokaż więcej...

Procedura karna. Testy dla studentów
Autor: Ewelina Klimowicz-Górowska, Marek Żurek

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 29,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stan prawny na 1.02.2009 r.Wkrótce czeka Cię egzamin z procedury karnej? A może zdajesz egzamin na aplikację? Czy znasz odpowiedzi na takie pytania: Wojciech K. zażądał od policji, aby o fakcie jego aresztowania powiadomić jedynie przyjaciółkę Alinę K., bez równoczesnego powiadamiania żony. Czy w tej sytuacji policja musi powiadomić żonę o zatrzymaniu jej męża? Do prokuratury zgłosił się duchowny, chcący ujawnić informacje dotyczące planowanego przestępstwa, o którym dowiedział się podczas spowiedzi. Cz...
Pokaż więcej...

Wprowadzenie do rachunkowości - Podręcznik z przykładami, zadaniami i testami
Autor: Ewa Śnieżek

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 63,00 PLN

Dodaj do koszyka

Wprowadzenie do rachunkowości to podręcznik i zbiór zadań dotyczące elementów rachunkowości finansowej i zarządczej. Obszerne komentarze wprowadzające i przykłady są dostosowane do wymogów znowelizowanej ustawy o rachunkowości i programu nauczania obowiązującego na polskich uczelniach ekonomicznych. W częściach wprowadzających do każdego rozdziału omówiono m.in.: podstawy ewidencji księgowej, zasady rachunkowości, klasyfikację oraz ewidencję kosztów i przychodów, polskie regulacje prawne w zakresi...
Pokaż więcej...

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW PRACY
Autor: Marek Rotkiewicz

Wydawnictwo: C.H.BECK, 2009

Cena brutto: 76,00 PLN

Dodaj do koszyka

Optymalizacja kosztów pracy to nie tylko zmiejszanie stanu zatrudnienia czy obniżanie wynagrodzeń.To przede wszystkim wybór najlepszego z rodzajów umów o pracę dla danego stanowiska.Korzystanie z możliwości okresowego zwiększania zatrudnienia wówczas, gdy firma uzyskuje większą liczbę zleceń lub gdy nadchodzi okres wzmożonej działalnośći ze względu na sezonowość produkcji lub usług.Stron 318, Format 14,5x20,5, Oprawa miękka lakierowana, 2009...
Pokaż więcej...

Obligacje komunalne. Zagadnienia prawne, finansowe, praktyczne
Autor: Pod redakcją Pawła Śliwińskiego, Michała Stępniewskiego

Wydawnictwo: Twigger, 2009

Cena brutto: 46,00 PLN

Dodaj do koszyka

Niniejsza publikacja "Obligacje komunalne - zagadnienia prawne, finansowe i praktyczne" stanowi rozszerzenie i aktualizację książki napisanej przez nas w 2005 roku. W nowej książce uwzględniono przepisy prawa związane z emisjami obligacji, wprowadzone lub zmienione po 1 stycznia 2005 roku, przede wszystkim w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi, prawa zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych. Stan prawny na dzień 30,04,2009Stron 343, Format 14,5x20,5, Oprawa miękka, 2009...
Pokaż więcej...

Zwolnienia w firmie. Wskazówki i bezpieczne rozwiązania
Wydawnictwo: C.H. BECK, 2009

Cena brutto: 67,00 PLN

Dodaj do koszyka

Schematy rozmów ze zwalnianym pracownikiem Tabela prawidłowych przyczyn wypowiedzenia Procedura zwolnień "krok po kroku" Przykłady naliczania odpraw Gotowe wzory dokumentacji...Strn142, Format B5, Oprawa miękka, 2009...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl