Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

[1] [2]   >>  

Zawieszenie sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych
Autor: Agnieszka Laskowska

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 72,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stan prawny na 13.03.2009 r.Książka stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej kompleksowe i interdyscyplinarne opracowanie wypadków zawieszenia postępowania w procesie cywilnym oraz w postępowaniu nieprocesowym uregulowanych w kodeksie postępowania cywilnego oraz w innych wybranych aktach prawnych. Kilka uwag poświęcono także wypadkom zawieszenia innych sądowych postępowań cywilnych. Przedstawiając poszczególne przypadki, autorka analizuje kwestie procesowe oraz materialnoprawne. Książka zawiera sz...
Pokaż więcej...

Kodeks cywilny Komentarz Część ogólna t.1
Autor: Andrzej Janiak, Adam Jedliński, Zdzisław Gawlik

Wydawnictwo: LexisNexis, 2012

Cena brutto: 189,00 PLN

Dodaj do koszyka

W tomie I znajduje się komentarz do Księgi pierwszej Kodeksu cywilnego "Część ogólna". Obejmuje ona regulacje mające uniwersalne dla prawa cywilnego. Komentarzem objęte zostały przepisy wspólne, odnoszące się do osób, mienia, czynności prawnych, terminu i przedawnienia roszczeń. Opracowanie zawiera omówienie wszystkich zmian do Kodeksu cywilnego, jakie miały miejsce od czasu ostatniego wydania. Zaprezentowano w nim w sposób wszechstronny dorobek judykatury i doktryny. Publikacja jest dziełem ekspertów - spe...
Pokaż więcej...

Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Wydawnictwo: C.H.BECK, 2014

Cena brutto: 42,97 PLN

Dodaj do koszyka

Jest to seria adresowana do prawników, pracowników państwowej i samorządowej administracji, przedsiębiorców, studentów i wszystkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Zbiór ten zawiera najważniejsze akty z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego materialnego i procesowego,uzupełnione o przepisy wprowadzające.Stron 748, Format 12.5x19.5cm, Oprawa miękka, 2014...
Pokaż więcej...

Prawo cywilne. Część ogólna i zobowiązania. Testy dla studentów
Autor: Michał Łuc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 30,45 PLN

Dodaj do koszyka

Stan prawny na 1.03.2009 r.Wkrótce czeka Cię egzamin z prawa cywilnego? Czy znasz odpowiedzi na takie pytania: Siedemnastoletni właściciel psa wypuścił go na spacer bez kagańca. Pięcioletni pies, spokojny z natury, nagle dostał ataku szału i pogryzł trójkę przechodniów. Kto za to odpowie? Podczas spotkania koleżeńskiego w akademiku z pokoju zajmowanego przez Pawła, Tomka i Gawła przez okno nagle wyleciała mała pralka, stanowiąca własność Ewy, dziewczyny Pawła. Kto jest odpowiedzialny za szkodę jaką poni...
Pokaż więcej...

Konflikt interesów w administracji publicznej
Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 69,00 PLN

Dodaj do koszyka

Problematyka jednoczesnego reprezentowania interesu publicznego i prywatnego przez funkcjonariuszy publicznych w administracji publicznej stanowi przedmiot coraz szerszego zainteresowania przedstawicieli doktryny na świecie. Niniejsza publikacja jest pierwszą próbą kompleksowej analizy tak rozumianego zjawiska konfliktu interesów oraz regulacji prawnych w zakresie jego rozstrzygania na gruncie rozwiązań polskich i tych przyjętych w innych krajach członkowskich UE. Koncepcja pracy wynika z przekonania autork...
Pokaż więcej...

Prawo turystyczne
Autor: Mirosław Nesterowicz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 54,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stan prawny na 1.03.2009 r.Książka przedstawia problematykę cywilnoprawną dotyczącą biur podróży, hoteli, podmiotów prowadzących kempingi, pola biwakowe i parkingi samochodowe, międzynarodowego i krajowego przewozu osób i bagażu, ubezpieczeń turystycznych, usług restauracyjnych. Omówiono w niej także zagadnienia prawne dotyczące uprawiania turystyki, paszportów i wiz, przejść granicznych, kontroli granicznej oraz informacji i reklamy w turystyce. W  podręczniku uwzglę...
Pokaż więcej...

Aplikacja ogólna. Prawo prywatne
Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 72,00 PLN

Dodaj do koszyka

Z dniem 4 marca 2009 r. weszła w życie nowa ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury zmieniająca model naboru na aplikacje prawnicze. Aplikacja ogólna ma poprzedzać aplikację sędziowską i prokuratorską. Warunkiem przyjęcia jest złożenie dwuetapowego egzaminu konkursowego, składającego się m.in. z części testowej, zawierającej 150 pytań, spośród których co najmniej 70 dotyczyć będzie prawa prywatnego.Prezentowana publikacja: Jest jedynym na rynku zbiorem pytań testowych dostosowanych w pełni do ...
Pokaż więcej...

Firma i jej ochrona
Autor: Joanna Jowita Sitko

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2008

Cena brutto: 63,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stan prawny na 30.10.2008 r.Prezentowana monografia stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień związanych z instytucją firmy, która w 2003 r. doczekała się po prawie 70 latach nowej regulacji prawnej. Zgodnie z nią firma nie może być już postrzegana jako oznaczenie przedsiębiorstwa, gdyż stanowi jedynie oznaczenie przedsiębiorcy. Autorka analizuje m.in. reguły tworzenia firmy, rozporządzania nią w obrocie, podstawy prawne jej ochrony, skutki wprowadzenia dualizmu oznaczeń przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa. C...
Pokaż więcej...

Kodeks postępowania cywilnego
Wydawnictwo: wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 13,50 PLN

Dodaj do koszyka

Stan prawny na 15.02.2009 r.UWAGA ! Zamówienie na kodeks zostanie zrealizowane tylko w przypadku, gdy minimalna wartość całego zamówienia będzie wynosić 20,00 zł. hasła do każdego artykułu przejrzysty układ treści poręczny format...
Pokaż więcej...

Media a dobra osobiste
Autor: Janusz Barta , Ryszard Markiewicz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 99,00 PLN

Dodaj do koszyka

Książka dotyka problematyki bardzo żywo dyskutowanej zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach, stanowiącej przedmiot licznych procesów oraz orzeczeń sądowych. Ilustruje poszukiwanie kompromisu między wolnością dziennikarskiej wypowiedzi i wypełnianiem informacyjnych funkcji mediów w społeczeństwie demokratycznym - z jednej strony - a poszanowaniem dóbr osobistych człowieka - z drugiej.Autorzy stawiają sobie za cel uporządkowanie bogatego dorobku orzecznictwa i literatury prawniczej, poszukując pewnych...
Pokaż więcej...

Przebieg procesu cywilnego
Autor: Tadeusz Wiśniewski

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 80,10 PLN

Dodaj do koszyka

Stan prawny na 15.10.2008 r.Opracowanie uwzględnia dorobek doktryny i najnowsze orzecznictwo, zwłaszcza Sądu Najwyższego. Przedstawiono w nim poszczególne stadia procesu cywilnego oraz najistotniejsze dla jego toku czynności sądowe i procesowe. Autor wyjaśnia także istotę i treść elementarnych pojęć procesowych, jak np. droga sądowa, jurysdykcja krajowa, immunitet parlamentarny, zdolność sądowa i procesowa, zdolność postulacyjna, legitymacja procesowa. Szczegółowe rozwiązania poświęcone konstrukcji procesu ...
Pokaż więcej...

Prawo Rolne
Autor: Aleksander Oleszko

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 54,00 PLN

Dodaj do koszyka

Podręcznik Prawo rolne skierowany jest przede wszystkim do studentów prawa, administracji, studiów licencjackich z zakresu administracji i zarządzania rolnictwem.Publikacja może służyć również pracownikom administracji rządowej i samorządowej, którzy rozstrzygają liczne sprawy o charakterze prawnorolnymStron 380, Format B5, Oprawa miękka, 2009...
Pokaż więcej...

[1] [2]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl