Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie z płytą CD
Autor: Paweł Jaśkiewicz, Anna Olejniczak

Wydawnictwo: C.H. BECK, 2013

Cena brutto: 148,00 PLN

Dodaj do koszyka

Dnia 6.3.2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jej przepisy umożliwiają uelastycznienie systemu naliczania opłat, które pobierane są od właścicieli nieruchomości, a także rozwiązują niektóre inne zgłaszane przez środowisko samorządowe problemy – stanowiąc niejako doraźne remedium na występujące kłopoty związane ze stosowaniem wprowadzanych z początkiem 2012 r. przepisów.Prawodawca kształtując ramy prawne nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w...
Pokaż więcej...

Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej
Autor: Małgorzata Doman, Ryszard Doman

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 45,00 PLN

Dodaj do koszyka

Ekonometria finansowa, włączana zarówno do finansów, jak i ekonometrii, zajmuje się głównie modelowaniem rynków finansowych. Jej gwałtowny rozwój związany jest z rosnącym zapotrzebowaniem na nowe metody prognozowania zmienności cen instrumentów finansowych i zależności warunkowych pomiędzy ich stopami zwrotu. Metody te są niezbędne dla praktyków wyceniających instrumenty pochodne i szacujących ryzyko inwestycji finansowych.Przystępna forma wykładu wsparta dużą liczbą przykładów modelowania rzeczywistych sze...
Pokaż więcej...

Wprowadzenie do rachunkowości - Podręcznik z przykładami, zadaniami i testami
Autor: Ewa Śnieżek

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2009

Cena brutto: 63,00 PLN

Dodaj do koszyka

Wprowadzenie do rachunkowości to podręcznik i zbiór zadań dotyczące elementów rachunkowości finansowej i zarządczej. Obszerne komentarze wprowadzające i przykłady są dostosowane do wymogów znowelizowanej ustawy o rachunkowości i programu nauczania obowiązującego na polskich uczelniach ekonomicznych. W częściach wprowadzających do każdego rozdziału omówiono m.in.: podstawy ewidencji księgowej, zasady rachunkowości, klasyfikację oraz ewidencję kosztów i przychodów, polskie regulacje prawne w zakresi...
Pokaż więcej...

Finanse międzynarodowe
Autor: Jerzy Jakubczyc

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2011

Cena brutto: 59,00 PLN

Dodaj do koszyka

Książka jest podręcznikiem akademickim do przedmiotu finanse międzynarodowe oraz przedmiotów zbliżonych. Porusza problematykę kursów walutowych dla:- rynku forex,- kontraktów forward, futures oraz swap,- opcji europejskiej oraz opcji amerykańskiej.W książce uwzględniono również wątek teoretyczny, ukierunkowany na poznanie determinantów kursu walutowego. Omówiono:- teorię przewagi komparatywnej, w wersji barterowej oraz w wersji walutowej,- teorię parytetu siły nabywczej, w wersji statycznej oraz w wersji dy...
Pokaż więcej...

Europejskie modele instrumentów finansowych
Autor: Mariola Lemonnier

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2011

Cena brutto: 99,00 PLN

Dodaj do koszyka

Książka przedstawia dwa modele regulacji rynku finansowego - model normatywny i operacyjny. Praca jest przeznaczona zarówno dla teoretyków, jak i praktyków rynku finansowego, którzy często mogą się zastanawiać, co jest przedmiotem ich transakcji. Wskazuje nawiązania do rozwiązań niemieckich w prawie polskim i wpływ koncepcji francuskich na prawo polskie w omawianym zakresieStron 426, Format 13.0x20.5cm, Oprawa miękka, 2011...
Pokaż więcej...

Obligacje komunalne. Zagadnienia prawne, finansowe, praktyczne
Autor: Pod redakcją Pawła Śliwińskiego, Michała Stępniewskiego

Wydawnictwo: Twigger, 2009

Cena brutto: 46,00 PLN

Dodaj do koszyka

Niniejsza publikacja "Obligacje komunalne - zagadnienia prawne, finansowe i praktyczne" stanowi rozszerzenie i aktualizację książki napisanej przez nas w 2005 roku. W nowej książce uwzględniono przepisy prawa związane z emisjami obligacji, wprowadzone lub zmienione po 1 stycznia 2005 roku, przede wszystkim w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi, prawa zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych. Stan prawny na dzień 30,04,2009Stron 343, Format 14,5x20,5, Oprawa miękka, 2009...
Pokaż więcej...

Analiza rynków finansowych
Autor: Starzeński Oskar

Wydawnictwo: C.H. BECK, 2011

Cena brutto: 59,00 PLN

Dodaj do koszyka

 Analiza ekonomiczna dowolnej gospodarki powinna zaczynać się od analizy jej rynku finansowego (jeśli taki istnieje), ponieważ stopień jego efektywności jest jednym z najważniejszych kryteriów całościowej oceny badanej gospodarki. Sprawna organizacja rynku finansowego jest bowiem niezbędnym warunkiem optymalnej wyceny kapitału i jegoalokacji, a przez to i optymalnego wzrostu oraz rozwoju gospodarki w dostatecznie długim okresie. Sprawny rynek finansowy zapewnia inwestowanie kapitału, a zwłaszcza oszczę...
Pokaż więcej...

Finanse z arkuszem kalkulacyjnym
Autor: Bartłomiej Cegłowski, Błażej Podgórski

Wydawnictwo: PWN, 2011

Cena brutto: 39,90 PLN

Dodaj do koszyka

Książka stanowi całościowy wykład na temat finansów w związku z planowaniem i oceną opłacalności wraz z praktycznymi przykładami zastosowania arkusza kalkulacyjnego. Omówiono w niej takie zagadnienia, jak:- wprowadzenie do finansów i pracy z arkuszem kalkulacyjnym oraz pojęcie progu rentowności,- zmiana wartości pieniądza w czasie i korzystanie z funkcji finansowych arkusza kalkulacyjnego,- planowanie finansowe, projekcje budżetów i sprawozdania finansowego,- ocena opłacalności projektów inwestycyjnych,- źr...
Pokaż więcej...

Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych
Autor: John C. Hull

Wydawnictwo: PWN, 2011

Cena brutto: 62,90 PLN

Dodaj do koszyka

Książka stanowi nowoczesne kompendium wiedzy na temat zarządzania szeroko pojętym ryzykiem finansowym lub inaczej – występującym na rynku finansowym. Autor – światowej sławy specjalista z zakresu instrumentów finansowych oraz ryzyka finansowego – przedstawia praktyczne podejście do pomiaru i zarządzania ryzykiem przez banki i inne instytucje finansowe. Praca zawiera wiele przykładów oraz wykresów ilustrujących praktyczne stosowanie narzędzi analitycznych, a także ciekawy zestaw pytań i ćwi...
Pokaż więcej...

Podstawy finansów i prawa finansowego
Autor: Drwiłło Andrzej

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2011

Cena brutto: 79,00 PLN

Dodaj do koszyka

Prawo finansowe i finanse publiczne są przedmiotem wykładów na studiach prawniczych, ekonomicznych, administracyjnych i z zakresu zarządzania. Prezentowana książka adresowana jest przede wszystkim do studentów tych kierunków studiów, słuchaczy studiów podyplomowych, doktoranckich i innych, w ramach których wykładane są owe przedmioty bądź ich elementy, jak również do osób zawodowo zajmujących się tą tematyką.Publikacja szeroko omawia: międzynarodowe prawo finansowe, prawo rynku finansowego, administrację fi...
Pokaż więcej...

Metodologia zarządzania projektem dofinansowanym z UE
Autor: Aleksander M. Nawrat, Dayana Napoles-Grabek

Wydawnictwo: Wydawnictwo PAK, 2011

Cena brutto: 29,00 PLN

Dodaj do koszyka

Książka jest zbiorem wskazówek, porad oraz zasad niezbędnych przy należytej realizacji projektu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej. Prostym i zwięzłym językiem opisywane są procesy zarządzania projektem oraz działania jakie należy zrealizować w celu efektywnego zakończenia jego realizacji. Omówiono w niej specyficzne wymagania wynikające z polityki UE w odniesieniu do wydatkowania, rozliczenia i udokumentowania  funduszy na programy badawcze i wdrożeniowe. Wyjaśniono na przykładach definicje po...
Pokaż więcej...

Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl