Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3]   >>  

Wydatki jednostki samorządu terytorialnego Audyt wewnętrzny – wzory kwestionariuszy – testy zgodności (z suplementem elektronicznym)
Autor: Zofia Wojdylak–Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski

Wydawnictwo: ODDK, 2008

Cena brutto: 280,00 PLN

Dodaj do koszyka

Skuteczne narzędzie pracy każdego audytora wewnętrznego! Praktyczny poradnik dla audytorów wewnętrznych i innych osób, które mają do wykonania zadanie audytowe w zakresie wydatków jednostki samorządu terytorialnego. Autorzy szczegółowo omawiają wszystkie wydatki jednostki– wydatki na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje i dofinansowania, wydatki z funduszy samorządowych, wydatki na odszkodowania, wydatki majątkowe, wydatki przy zastosowaniu zamówień publicznych i inne – wskazując na co nal...
Pokaż więcej...

Jak przygotować urząd do realizacji usług publicznych na platformie elektronicznej – wytyczne dla urzędów administracji publicznej
Autor: Artur Prasal, Jolanta Rybińska, Joanna Kozera

Wydawnictwo: ODDK, 2008

Cena brutto: 70,00 PLN

Dodaj do koszyka

Od 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej zobowiązane zostały do umożliwienia wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej. Dla urzędów nowy obowiązek oznacza konieczność wykonania szeregu działań przygotowujących w zakresie organizacji urzędu, zmiany sposobu realizacji zadań oraz wielu czynności analitycznych i technicznych związanych z przygotowaniem systemu teleinformatycznego. Opracowanie zawiera praktyczne propozycje realizacji nowych wymagań prawnych w zakresie: spos...
Pokaż więcej...

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców - zasady udzielania i dokumentacja (poradnik dla gmin) z płytą CD
Autor: Józef Burzyński

Wydawnictwo: ODDK, 2008

Cena brutto: 200,00 PLN

Dodaj do koszyka

Wnikliwy komentarz przedstawiający warunki dopuszczalności i zasady udzielania oraz nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców przez gminy. W książce oprócz obowiązujących regulacji prawnych przedstawiono również praktyczne aspekty zastosowania ich w gminach, w szczególności poprzez omówienie form i rodzajów pomocy oraz obowiązujących procedur przy jej przyznawaniu. Integralną część książki stanowi płyta CD (CD427), na której zamieszczono ponad 160 wzorów dokumentów niezbędnych w bieżącej prac...
Pokaż więcej...

Audyt wewnętrzny dochodów jednostki samorządu terytorialnego - wzory kwestionariuszy – testy zgodności (z suplementem elektronicznym)
Autor: Zofia Wojdylak–Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski

Wydawnictwo: ODDK, 2007

Cena brutto: 260,00 PLN

Dodaj do koszyka

Praktyczny poradnik dla audytorów wewnętrznych i innych osób, które mają do wykonania zadanie audytowe w zakresie dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Autorzy przedstawiają istotne informacje na temat źródeł dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Omówiono tu zarówno dochody z tytułu podatków, opłat, jak i odsetek za zwłokę, a także zasady ustalania i poboru dochodów z mienia komunalnego. Główną cześć publikacji stanowi zbiór szczegółowych wzorów kwestionariuszy kontroli wewnętrznej oraz tes...
Pokaż więcej...

Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych w zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej)
Autor: Dr Ewaryst Kowalczyk

Wydawnictwo: ODDK, 2007

Cena brutto: 160,00 PLN

Dodaj do koszyka

Sprawdzone, gotowe rozwiązania - nieodzowna publikacja dla każdego kierownika i głównego księgowego jednostki budżetowej - wyjaśnienie suchych, często trudnych w interpretacji, aktów prawnych: kompleksowe omówienie wszystkich obowiązków, jakie wynikają ze szczególnych zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych rozwiązania praktyczne, przykłady, interpretacje i wyjaśnienia spornych treści aktów prawnych. Gotowe wzory: umowa o pracę z głównym księgowym, powierzenie głównemu księ...
Pokaż więcej...

Instrukcja postępowania z dokumentami elektronicznymi organów państwowych i państwowych jednostek organizacyjnych, organów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych z komentarzem
Autor: Adam Gałach

Wydawnictwo: ODDK, 2007

Cena brutto: 105,00 PLN

Dodaj do koszyka

Od dnia 18 maja 2007 r. obowiązują nowe przepisy regulujące zasady przetwarzania dokumentów elektronicznych w organach państwowych i państwowych jednostkach organizacyjnych oraz w organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych: sposób opisu dokumentów elektronicznych zasady ewidencjonowania dokumentów i ich przechowywania wymagania dla systemu informatycznego przetwarzającego dokumenty w postaci elektronicznej zasady brakowania dokumentów elektronicznych zasady ...
Pokaż więcej...

Zastosowanie prawa cywilnego w zamówieniach publicznych
Autor: Marcin Meducki, Eliza Grabowska-Szweicer

Wydawnictwo: PRESCOM, 2012

Cena brutto: 127,00 PLN

Dodaj do koszyka

Znajomość prawa zamówień publicznych nie wystarczy do bezproblemowego przeprowadzania postępowań. Zamawiający i wykonawcy muszą znać również przepisy prawa cywilnego, których zastosowanie w zamówieniach publicznych przybliżyli autorzy książki, odnosząc się do najczęściej występujących zdarzeń i sytuacji. W opracowaniu przejrzyście i szczegółowo wyjaśniono zasady składania oświadczenia woli w formie pisemnej, ustnej i elektronicznej oraz podstawowe instytucje szeroko pojętego prawa cywilnego (takie jak: cię...
Pokaż więcej...

Bilans skonsolidowany jednostki samorządu terytorialnego
Autor: dr Radosław Ignatowski

Wydawnictwo: ODDK, 2007

Wersja: II

Cena brutto: 100,00 PLN

Dodaj do koszyka

Zmiany w sprawozdawczości finansowej jednostek samorządu terytorialnego – nowy wzór bilansu skonsolidowanego. Wnikliwy przewodnik po metodologii sporządzania skonsolidowanych bilansów JST, z odwołaniem do zasad konsolidacji danych finansowych jednostek nie zaliczanych do sfery budżetowej. Liczne przykłady liczbowe pokazują zasady obejmowania danych jednostek podległych i podporządkowanych (zależnych i stowarzyszonych), pomagając w sporządzeniu skonsolidowanego bilansu w sferze budżetowej. Dr Rados...
Pokaż więcej...

Wzorcowa instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych (z suplementem elektronicznym)
Autor: Stanisława Szlachta

Wydawnictwo: ODDK, 2007

Cena brutto: 170,00 PLN

Dodaj do koszyka

obiegu. W każdej jednostce organizacyjnej sektora finansów publicznych (jednostka budżetowa, zakład budżetowy, gospodarstwo pomocnicze, instytucje kultury) o wieloosobowej strukturze organizacyjnej pojawia się konieczność wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów. Ma ona pomagać w zarządzaniu jednostką przez utrzymanie ładu dokumentacyjnego. Porządek dokumentacyjny pozwala terminowo prowadzić ewidencję operacyjną i księgową oraz sporządzać w terminie deklaracje podatkowe, sprawozdania statysty...
Pokaż więcej...

Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze usług komunalnych
Autor: Jarosław Zysnarski

Wydawnictwo: ODDK, 2007

Cena brutto: 120,00 PLN

Dodaj do koszyka

Niezbędnik dla osób korzystających z ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym – szczegółowe omówienie zasad i trybu współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach PPP. Przedstawienie z punktu widzenia praktyka ram prawnych dla PPP - przepisów Unii Europejskiej oraz komentarzy do polskiego systemu prawnego. Omówienie specyficznych cech i rekomendacje dla branż usług komunalnych - wodociągów i kanalizacji, ciepłownictwa, komunikacji, odpadów i in. Przykłady polskich doświadczeń w for...
Pokaż więcej...

Instrukcja kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych
Autor: Wojciech Rup

Wydawnictwo: ODDK, 2006

Cena brutto: 75,00 PLN

Dodaj do koszyka

Gotowy wzorzec zarządzenia – pomoże szybko i poprawnie wypełnić obowiązek! - art. 47 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zobowiązuje kierowników jednostek sektora finansów publicznych do ustalenia w formie pisemnej procedury kontroli finansowej - wzór instrukcji kontroli finansowej (funkcjonalnej) i regulaminu kontroli finansowej (rewizji wewnętrznej) z komentarzem problemowym Wojciech Rup jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie oraz studiów podyplomowych z matemat...
Pokaż więcej...

Instrukcja kancelaryjna dla organów gminy i związków międzygminnych
Wydawnictwo: ODDK, 2003

Cena brutto: 37,00 PLN

Dodaj do koszyka

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319). Opracowanie uwzględnia zmiany wprowadzone w 2003 r. wprowadzone rozporządzeniem z dnia 10 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 69, poz. 636). Kontakt z redaktorem egora@oddk.pl 182 str. A5, oprawa miękka klejona...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl