Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

[1] [2] [3] [4]   >>  

Vademecum kierowcy w firmie z dokumentacją (z suplementem elektronicznym)
Autor: Agata Lankamer-Prasołek, Beata Naróg, Monika Wacikowska

Wydawnictwo: ODDK, 2009

Cena brutto: 205,00 PLN

Dodaj do koszyka

Publikacja zawiera wielopłaszczyznowe i kompleksowe ujęcie problematyki zatrudniania kierowców w firmach. Czytelnicy odnajdą w niej wyjaśnienia wątpliwości związanych nie tylko z czasem pracy kierowców, zasadami jego dokumentowania i rejestrowania (tachografy), ale także dotyczące różnych rodzajów przewozów (np. zwierząt, odpadów, artykułów żywnościowych), jak również bhp na stanowisku pracy kierowcy oraz kontroli kierowców i przedsiębiorców transportowych. Poruszanie się po zagadnieniach i odnalezienie odp...
Pokaż więcej...

Karta Nauczyciela – komentarz problemowy
Autor: Piotr Ciborski

Wydawnictwo: ODDK, 2009

Wersja: XI

Cena brutto: 140,00 PLN

Dodaj do koszyka

Kompendium wiedzy prawnej dla pracowników oświaty, obszerne i szczegółowe wyjaśnienia najczęściej występujących problemów, m.in.: wymagań kwalifikacyjnych, awansu zawodowego, powierzenia obowiązków dyrektora i jego odwołania z funkcji, nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przeniesień, wynagradzania i czasu pracy, uprawnień socjalnych i urlopów, uprawnień emerytalnych, zjawiska mobbingu, wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy lub z pracy, chorób zawodowych, szkoleń w zakresie bhp, pro...
Pokaż więcej...

Rozliczanie wynagrodzeń w 2009 roku z ewidencją księgową
Autor: Wioletta Dworowska, Agnieszka Jacewicz

Wydawnictwo: ODDK, 2009

Cena brutto: 160,00 PLN

Dodaj do koszyka

Jak od 1 stycznia 2009 r. prawidłowo naliczyć wynagrodzenia i rozliczyć się z ZUS i urzędem skarbowym? Szczegółowy przewodnik z wieloma przykładami, w tym m.in.: dokładne omówienie zasad obliczania składników wynagrodzenia – w tym m.in. za pracę w godzinach nadliczbowych, chorobowego, urlopowego wynagrodzenia za przestój lista płac – jak ją tworzyć i prawidłowo obliczyć poszczególne składniki ewidencja księgowa wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych potrącenia z wynagrodzeń – ...
Pokaż więcej...

Kodeks pracy. Komentarz dla menedżerów HR
Autor: prof. dr hab. Andrzej Patulski (red.), Grzegorz Orłowski (red.)

Wydawnictwo: ODDK, 2011

Cena brutto: 273,00 PLN

Dodaj do koszyka

Komentarz do Kodeksu pracy na rok 2011, dedykowany w szczególny sposób praktykom i menedżerom, którzy podejmują decyzje w sprawach kadrowych.Naszym wyróżnikiem jest fakt, iż autorzy analizują kwestie związane ze stosowaniem poszczególnych przepisów (problemy bieżące, średnio- i długoterminowe) i wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, wskazują konkretne ścieżki postępowania, procedury, wzory.Na rok 2011 autorzy szczegółowo komentują w szczególności :I. nowe przepisy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowy...
Pokaż więcej...

Regulamin pracy dla pracowników samorządowych (z suplementem elektronicznym)
Autor: Piotr Ciborski

Wydawnictwo: ODDK, 2009

Cena brutto: 230,00 PLN

Dodaj do koszyka

Wzorcowy regulamin pracy dla jednostki samorządu terytorialnego zawiera rozwiązania prawne wprowadzone nową ustawą o pracownikach samorządowych. Podpowiada jak ułożyć: nowe prawa i obowiązki pracownika samorządowego, nowe rozwiązania w czasie pracy, itp. Wygodna pomoc do wdrożenia w konkretnej jednostce. Uwaga! Integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny (dokumentacja w formie MS Word), dający możliwość bezpośredniej pracy na plikach, uzupełnienia o dane jednostki i jej specyfikę, zapisu, w...
Pokaż więcej...

Poradnik dyrektora szkoły. Dyrektor – Pracodawcą
Autor: Piotr Ciborski, Elżbieta Szopińska

Wydawnictwo: ODDK, 2008

Wersja: II

Cena brutto: 70,00 PLN

Dodaj do koszyka

W publikacji omówiono liczne obowiązki dyrektora w stosunku do pracowników (zarówno nauczycieli, jak i osób niebędących nauczycielami), organizacji związkowych, społecznych inspektorów pracy, a także w stosunku do organów nadzoru nad warunkami pracy. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się takie jak: zatrudnianie i zwalnianie pracowników, awans zawodowy nauczycieli i ocena ich pracy, urlopy pracownicze, wynagrodzenia, nagradzanie i karanie pracowników, bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole. Poradni...
Pokaż więcej...

Urlopy wypoczynkowe w różnych systemach czasu pracy
Autor: Marek Rotkiewicz

Wydawnictwo: ODDK, 2008

Wersja: II

Cena brutto: 120,00 PLN

Dodaj do koszyka

W poradniku omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące urlopów wypoczynkowych, takie jak: wymiar urlopu, urlopy dla poszczególnych grup pracowników, na żądanie, urlop proporcjonalny, zmiana terminu urlopu, przesunięcie i odwołanie urlopu, wynagrodzenie urlopowe, dodatkowe urlopy wypoczynkowe, udzielanie urlopów wypoczynkowych w różnych systemach czasu pracy. Przedstawiono zasady udzielania urlopu w wymiarze godzinowym w poszczególnych systemach czasu pracy dopuszczonych przez Kodeks pracy. Dużym walorem...
Pokaż więcej...

Regulamin wynagradzania z pełną dokumentacją (z suplementem elektronicznym)
Autor: Krzysztof Wiesław Żukowski

Wydawnictwo: ODDK

Wersja: III

Cena brutto: 150,00 PLN

Dodaj do koszyka

Wzorcowy przykład regulaminu wynagradzania z uwzględnieniem wynagrodzeń finansowanych ze środków unijnych i innych źródeł, z kompletnym zestawem wszelkich druków dotyczących wynagrodzeń. To, co w sposób istotny wyróżnia ten regulamin spośród innych regulaminów to bardzo cenne przypisy, określające czy dany składnik wynagrodzenia jest opodatkowany i oskładkowany oraz czy jest wliczany do podstawy wymiaru zasiłków w razie choroby i macierzyństwa, czy też nie. Regulamin zawiera także wzory na obliczanie kw...
Pokaż więcej...

Opłacanie składek ZUS. Poradnik dla przedsiębiorcy i pracodawcy
Autor: Andrzej Radzisław

Wydawnictwo: ODDK, 2008

Wersja: II

Cena brutto: 70,00 PLN

Dodaj do koszyka

Jak prawidłowo naliczyć i opłacić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby podlegające ubezpieczeniom z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub przebywania na urlopie wychowawczym? Jak ustalić podstawy wymiaru składek na poszczególne tytuły? Wyjątkowo praktyczny instruktaż, oparty na przykładach nie pozwoli na pomyłkę. Autorem publikacji jest znany z prasy specjalistycznej pracow...
Pokaż więcej...

Zatrudnianie niepełnosprawnych – poradnik dla pracodawcy i pracownika
Autor: Marek Rotkiewicz

Wydawnictwo: ODDK, 2008

Wersja: II

Cena brutto: 80,00 PLN

Dodaj do koszyka

Osoby niepełnosprawne, to szczególna grupa pracowników, która ma zdecydowanie większe trudności ze znalezieniem i utrzymaniem pracy, niż osoby w pełni sprawne. W niniejszej publikacji autor szczegółowo omawia kwestie związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych oraz z innymi – wynikającymi z przepisów – obowiązkami i uprawnieniami, dotyczącymi zarówno pracodawców (i to nie tylko tych, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne), jak też pracowników niepełnosprawnych: m.in. zasady udzielania poż...
Pokaż więcej...

Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników – instruktaż, wzory, przykłady
Autor: Ryszard Sadlik

Wydawnictwo: ODDK, 2008

Cena brutto: 136,50 PLN

Dodaj do koszyka

Kiedy i na jakich zasadach można pociągnąć do odpowiedzialności pracownika? Jak zabezpieczyć mienie firmy w umowie z pracownikiem? Jak ustrzec się przed nieuczciwością?Kompleksowe, instruktażowe wyjaśnienie zasad pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności – zarówno materialnej, jak i porządkowej. Kiedy jest to możliwe, jakiej kwoty może się domagać pracodawca, kiedy można zastosować przepisy prawa cywilnego, jak zawrzeć ugodę?Bogate przykłady z praktyki autora jako sędziego pomogą rozwiać wszelkie w...
Pokaż więcej...

Kadry i płace 2009 – obowiązki pracodawców, rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS
Autor: Danuta Małkowska, Agnieszka Jacewicz

Wydawnictwo: ODDK, 2009

Wersja: VII

Cena brutto: 180,00 PLN

Dodaj do koszyka

Nowe wydanie praktycznego przewodnika po zagadnieniach związanych ze świadczeniami przysługującymi pracownikom ze stosunku pracy oraz z wynagrodzeniami otrzymywanymi z tytułu umów cywilnoprawnych – od zawarcia umowy o pracę, poprzez rozliczenie poszczególnych rodzajów wynagrodzenia, aż po zwolnienie pracownika. Nowości w wydaniu na 2009 rok: szereg ważnych zmian w opłacaniu składek ZUS (m.in. składki za osoby przebywające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, przekazywanie ZUS RMUA i in.) or...
Pokaż więcej...

[1] [2] [3] [4]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl