Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]   >>  

Zbiór rozwiązań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania
Autor: dr hab. Barbara Gierusz, prof. UG

Wydawnictwo: ODDK, 2011

Cena brutto: 19,95 PLN

Dodaj do koszyka

W książce zawarto rozwiązania do „Zbioru zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania”.Kontakt z redaktorem Agnieszka.Jacewicz@oddk.pl90 str. A5, oprawa miękka klejona...
Pokaż więcej...

Zbiór zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania
Autor: dr hab. Barbara Gierusz, prof. UG

Wydawnictwo: ODDK, 2011

Cena brutto: 26,25 PLN

Dodaj do koszyka

Zbiór zadań jest uzupełnieniem do "Podręcznika samodzielnej nauki księgowania" autorstwa dr hab. Barbara Gierusz, prof. UG. Autorka proponuje tu wykorzystanie umiejętności nabytych w trakcie pracy z podręcznikiem oraz możliwość ich praktycznego zastosowania podczas rozwiązywania problemów z zakresu rachunkowości.Kontakt z redaktorem Agnieszka.Jacewicz@oddk.pl192 str. A5, oprawa miękka klejona...
Pokaż więcej...

Rachunkowość finansowa od podstaw – zadania z rozwiązaniami
Autor: Danuta Małkowska

Wydawnictwo: ODDK, 2011

Cena brutto: 36,75 PLN

Dodaj do koszyka

Uzupełnienie podręcznika „Rachunkowość finansowa od podstaw” – zbiór zadań umożliwiający zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce. Każde zadanie posiada rozwiązanie....
Pokaż więcej...

Rachunkowość międzynarodowa
Autor: prof. dr hab. Kazimiera Winiarskia (red.)

Wydawnictwo: ODDK, 2009

Cena brutto: 100,00 PLN

Dodaj do koszyka

Rachunkowość międzynarodowa zajmuje się pomiarem i ewidencją procesów gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwach narodowych współpracujących z przedsiębiorstwami zagranicznymi oraz w koncernach międzynarodowych. W publikacji zaprezentowano skalę globalizacji gospodarki światowej, międzynarodowe standardy rachunkowości, dyrektywy europejskie w sprawie rachunkowości, klasyfikację modeli rachunkowości na świecie, a następnie przedstawiono szczególne rozwiązania w zakresie rachunkowości w wybranych kraj...
Pokaż więcej...

Jak prawidłowo rozliczyć projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?
Autor: Maria Lech, Dominika Wszołek-Lech

Wydawnictwo: ODDK, 2009

Cena brutto: 180,00 PLN

Dodaj do koszyka

Receptą na kryzys są źródła pozyskiwania kapitałów w postaci funduszy unijnych. Jeśli chcesz prawidłowo rozliczyć projekt w PO KL ta publikacja jest dla Ciebie. Jej celem jest przedstawienie wybranych zagadnień (również w aspektach praktycznych) związanych z zarządzaniem i kontrolą, rozliczaniem, monitorowaniem oraz sporządzaniem sprawozdań z realizacji projektów. W opracowaniu podjęto próbę budowy polityki rachunkowości (planu kont) przystosowanego do sporządzania wniosku o płatność. Niniejsza publik...
Pokaż więcej...

Komentarz do ustawy o rachunkowości. KSR – MSSF – podatki
Autor: prof. dr hab. Alicja Jarugowa (red.), dr hab. Teresa Martyniuk prof. UG (red.)

Wydawnictwo: ODDK, 2009

Wersja: IV

Cena brutto: 290,00 PLN

Dodaj do koszyka

Praktyczny komentarz uwzględniający stan prawny na 1 stycznia 2009 r. Dogłębne, szczegółowe omówienie każdego artykułu ustawy o rachunkowości. Stworzony z myślą o praktykach – liczne przykłady liczbowe, zastawienia tabelaryczne, schematy ewidencji - wskazują rozwiązanie konkretnych problemów. Każde zagadnienie scharakteryzowano poprzez wymogi prawa bilansowego, podatkowego, MSR/MSSF oraz z uwzględnieniem Krajowych Standardów Rachunkowości. Dołączony skorowidz rzeczowy oraz tytuły nadane każdemu art...
Pokaż więcej...

Operacje gospodarcze w praktyce księgowej – wycena i ujęcie na kontach według polskiego prawa bilansowego (w tym KSR), MSSF, prawa podatkowego
Autor: Roman Seredyński, Katarzyna Szaruga, Marta Dziedzia

Wydawnictwo: ODDK, 2009

Cena brutto: 250,00 PLN

Dodaj do koszyka

Obszerny, szczegółowy przewodnik po operacjach gospodarczych występujących w każdej firmie. Rzetelne i sprawdzone w praktyce rozwiązania przygotowane przez specjalistów – biegłych rewidentów. Prawie 100 schematów ewidencji, przykładów dekretacji operacji gospodarczych ujętych w grupy tematyczne związane z: pozycjami sprawozdania finansowego, składnikami aktywów i pasywów (omówiono tu m.in.: środki trwałe, inwestycje, instrumenty finansowe, kapitały, rozliczenia międzyokresowe kosztów i rezerwy) or...
Pokaż więcej...

Audyt projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
Autor: Zofia Wojdylak–Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski

Wydawnictwo: ODDK, 2009

Cena brutto: 160,00 PLN

Dodaj do koszyka

Każdy projekt realizowany z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 będzie poddany audytowi i kontroli, a odpowiedzialność beneficjentów znacznie wzrośnie. By nie narazić się na problemy niezbędne jest zatem prawidłowe dokumentowanie i rozliczanie wydatkowanych środków. Publikacja precyzyjnie i praktycznie omawia zasady i sposoby wykonywania badania (finansowego i merytorycznego) w ramach audytu projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł niepodlegających zwrotowi. Z...
Pokaż więcej...

Informacja dodatkowa
Autor: Ewa Dreliszak, Dorota Kania

Wydawnictwo: ODDK, 2009

Wersja: II

Cena brutto: 75,00 PLN

Dodaj do koszyka

Zgodnie z ustawą o rachunkowości każdy podmiot gospodarczy zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych ma obowiązek sporządzenia na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień bilansowy sprawozdania finansowego według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1 do ustawy. Jednym z elementów sprawozdania finansowego jest informacja dodatkowa. Opracowanie składa się z dwóch części odpowiadających częściom informacji dodatkowej – wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informa...
Pokaż więcej...

Rachunek zysków i strat
Autor: Ewa Dreliszak, Dorota Kania

Wydawnictwo: ODDK, 2009

Wersja: II

Cena brutto: 90,00 PLN

Dodaj do koszyka

Szczegółowa analiza poszczególnych segmentów rachunku zysku i strat w układzie kalkulacyjnym i porównawczym. W opracowaniu omówiono: konstrukcję rachunku zysków i strat, przychody związane z podstawową działalnością operacyjną, klasyfikację, kalkulację i ewidencję kosztów związanych z podstawową działalnością operacyjną, ustalanie wyniku ze sprzedaży w układzie porównawczym i kalkulacyjnym, przychody i koszty związane z pozostałą działalnością operacyjną, przychody i koszty związane z działalnością f...
Pokaż więcej...

Plan kont z komentarzem – handel, produkcja, usługi (z suplementem elektronicznym)
Autor: prof. dr hab. Jerzy Gierusz

Wydawnictwo: ODDK, 2015

Wersja: XVIII

Cena brutto: 304,50 PLN

Dodaj do koszyka

Obszerny komentarz do planu kont zawiera omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych oraz charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Precyzyjny wywód, kompleksowe ujęcie skomplikowanej tematyki oraz jednoznaczne interpretacje to niewątpliwe atuty tej publikacji, docenione przez wielu księgowych. Dotychczasowe wydania cieszyły się uznaniem zarówno ekspertów rachunkowości, jak i księgowych praktyków oraz zyskały opinię jednej z zasadniczych wykładni polskiego prawa bilans...
Pokaż więcej...

Wzorcowe zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości (z suplementem elektronicznym)
Autor: Krystyna Jankowska

Wydawnictwo: ODDK, 2009

Wersja: III

Cena brutto: 240,00 PLN

Dodaj do koszyka

"Wzorcowe zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości" to uniwersalne opracowanie stanowiące źródło informacji o obowiązujących w podmiocie gospodarczym zasadach rachunkowości, które jednostka ze względu na specyfikę swojej działalności może dostosować do indywidualnych potrzeb poprzez wybranie, uzupełnienie lub zmodyfikowanie zawartych w nim postanowień. Publikacja przedstawia: propozycję zarządzenia wprowadzającego zasady (politykę) rachunkowości, stosowane metody wyceny aktywów i pasywów, za...
Pokaż więcej...

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl