Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]   >>  

Dokumentacja rozliczeniowa środków unijnych – przygotowywanie i opisywanie dokumentów księgowych i pozaksięgowych
Autor: Halina Kędziora

Wydawnictwo: ODDK, 2007

Cena brutto: 130,00 PLN

Dodaj do koszyka

Poprawność wszelkiego rodzaju dokumentacji (nie tylko stricte księgowej) związanej z rozliczeniem środków uzyskanych z dotacji unijnych jest przedmiotem drobiazgowej kontroli przeprowadzanej przez jednostki udzielające dotacji. W opracowaniu szczegółowo omówiono: rodzaje dokumentów będące przedmiotem kontroli sposoby ich przygotowywania i opisywania pod kątem wymagań jednostek udzielających dotacji, a także szczególne wymogi dokumentacyjne jednostek udzielających dotacje. PRZECZYTAJ OPINIE O KSIĄŻC...
Pokaż więcej...

Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw
Autor: dr Paweł Antonowicz

Wydawnictwo: ODDK, 2007

Cena brutto: 130,00 PLN

Dodaj do koszyka

Książka obejmuje problematykę związaną z wielowymiarową oceną standingu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstw. Jej zasadnicza część poświęcona została opisowi modeli służących prognozowaniu wypłacalności przedsiębiorstw. Modele te, nazywane funkcjami Z-score pozwalają dokonać punktowej oceny przyszłego zagrożenia upadłością wybranego przedsiębiorstwa. Znajdują one również wykorzystanie w ocenie zdolności kredytowej, analizie porównawczej pomiędzy różnymi podmiotami sektora, a także stanowią wzbogacenie in...
Pokaż więcej...

Finanse publiczne. Komentarz praktyczny (z suplementem elektronicznym)
Autor: prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (red.), dr Joanna M. Salachna (red.)

Wydawnictwo: ODDK, 2007

Cena brutto: 250,00 PLN

Dodaj do koszyka

Pierwszy na rynku komentarz, opracowany przez wybitne autorytety, który tak dogłębnie analizuje zasady tworzenia i wykonywania budżetów oraz gospodarowania środkami pochodzącymi z UE. Oprócz analizy prawnej ustawy - odwołania do rozporządzeń wykonawczych i ustaw okołokodeksowych, a także analizy ekonomiczne oraz przykłady. Bogate orzecznictwo oraz stanowiska doktryny. Dzięki suplementowi (format PDF) prezentowane tezy można edytować, drukować i zapisywać. Polecamy pracownikom aparatu finansowego je...
Pokaż więcej...

Wyodrębniona ewidencja księgowa środków unijnych z wzorcowym planem kont
Autor: Halina Kędziora

Wydawnictwo: ODDK, 2007

Cena brutto: 180,00 PLN

Dodaj do koszyka

Jak stworzyć oddzielny system rachunkowości, by nie narazić firmy na zwrot części lub całości dotacji wraz z odsetkami? Jednym z podstawowych wymogów stawianych przez Unię Europejską podmiotom korzystającym ze środków pomocowych jest obowiązek księgowego wyodrębnienia zdarzeń gospodarczych związanych z otrzymaniem dotacji oraz z wydatkowaniem pochodzących z niej środków. Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość ma być gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych. Zapisy rozpo...
Pokaż więcej...

Problemy wyceny aktywów i pasywów według MSR/MSSF i ustawy o rachunkowości
Autor: Przemysław Fil, Anna Michalczyk

Wydawnictwo: ODDK, 2007

Cena brutto: 155,00 PLN

Dodaj do koszyka

Przewodnik po zasadach wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów wg przepisów polskiego prawa bilansowego oraz regulacji MSR. Autorzy – biegli rewidenci z firmy Rödl & Partner Roedl Audit Sp. z o.o. szczegółowo omawiają problematykę wyceny: rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (w tym m.in.: wycena początkowa, bilansowa, amortyzacja) zapasów (w tym m.in.: wartość początkowa, wycena rozchodu, prezentacja w sprawozdaniu finansowym) rezerw kontraktów długotermi...
Pokaż więcej...

Podróże służbowe – zasady rozliczania, czas pracy, ubezpieczenia społeczne, opodatkowanie
Autor: Agata Lankamer-Prasołek, Łukasz Prasołek, Jarosław Sawicki

Wydawnictwo: ODDK, 2013

Cena brutto: 136,50 PLN

Dodaj do koszyka

Od 1 marca 2013 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące podróży służbowych. Znacznie zmieniono m.in. zasady rozliczania diet oraz kosztów noclegów, wprowadzono nowe stawki świadczeń z tytułu krajowych i zagranicznych podróży służbowych. Sprawdź jak poprawnie rozliczyć podróż służbową pracownika i zleceniobiorcy, jak rozliczyć czas pracy przedstawiciela handlowego czy kierowcy w podróży służbowej, jakie są obowiązki pracodawcy w razie wypadku w trakcie podróży służbowej pracownika. Publikacja zawiera bardzo s...
Pokaż więcej...

Rachunkowość zarządcza. Podręcznik ze zbiorem przykładów
Autor: Prof. dr hab. Janina Wermut

Wydawnictwo: ODDK, 2007

Cena brutto: 40,00 PLN

Dodaj do koszyka

Dzieło składa się z dwóch części: rachunkowość zarządcza (rachunek kosztów i wyników w podejmowaniu decyzji) zbiór przykładów z rachunkowości zarządczej z rozwiązaniami Opracowanie dotyczy wykorzystania informacji o kosztach, przychodach i wynikach w efektywnym zarządzaniu jednostką gospodarczą. Zostało napisane z myślą o procesie nauczania rachunkowości zarządczej, jak też o praktyce gospodarczej. Opiera się głównie na literaturze anglojęzycznej (zakres tematyczny, prezentowane modele) oraz badań własn...
Pokaż więcej...

Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości (pojęcia, klasyfikacja, zakres ujawnień)
Autor: Prof. dr hab. Jerzy Gierusz

Wydawnictwo: ODDK, 2006

Wersja: II

Cena brutto: 140,00 PLN

Dodaj do koszyka

Autor zaproponował rozbudowę tradycyjnej klasyfikacji kosztów i strat oraz przychodów i zysków dla potrzeb przygotowania sprawozdania finansowego. Stworzył nową formułę rachunku zysków i strat – zrezygnował z wykazywania wyników poszczególnych rodzajów działalności (podstawowa operacyjna, pozostała operacyjna, finansowa) na rzecz ujawniania wyników o różnym stopniu powtarzalności i pewności realizacji. Formuła ta lepiej zaspokaja potrzeby odbiorców sprawozdania finansowego i w efekcie dostarcza bardzi...
Pokaż więcej...

Rachunkowość finansowa od podstaw
Autor: Teresa Moss, dr Anna Zysnarska

Wydawnictwo: ODDK, 2004

Cena brutto: 31,50 PLN

Dodaj do koszyka

Czy rachunkowość musi być nudna? Autorki podręcznika, adresowanego do wszystkich, którzy rozpoczynają swą przygodę z rachunkowością, udowadniają, że jest wręcz przeciwnie. Pisząc z wielką znajomością tematu, pasją, a nawet humorem, starają się rachunkowości nie tylko nauczyć, ale i nią zaciekawić. Czytelnicy znajdą tu wyjaśnienie wielu pojęć i terminów, zarówno tych najprostszych, nad którymi księgowy już się nie zastanawia, jak i tych bardziej złożonych, wnoszonych przez najnowsze przepisy prawne. Przedsta...
Pokaż więcej...

Słownik finansowo-handlowy angielsko-polski i polsko-angielski. Financial and commercial dictionary English-Polish and Polish-English
Autor: Anna Kienzler

Wydawnictwo: ODDK, 2005

Cena brutto: 165,00 PLN

Dodaj do koszyka

Najobszerniejszy Słownik na polskim rynku wydawniczym - zawiera ok. 55 000 terminów z dziedziny finansów, bankowości, księgowości, ubezpieczeń, statystyki, obrotu giełdowego, handlu wewnętrznego i międzynarodowego, towaroznawstwa, transportu i UE. Zawarte są w nim ponadto hasła dotyczące spółek europejskich i amerykańskich, prowadzenia systemów księgowych, skróty oraz wyrażenia występujące w dokumentach księgowych, w tabelach notowań giełdowych, materiałach firm przygotowujących się do wejścia na giełdę i n...
Pokaż więcej...

Wybrane zagadnienia rachunkowości finansowej dla zaawansowanych – zbiór zadań
Autor: dr hab. Barbara Gierusz, prof. UG, dr Roman Nilidziński

Wydawnictwo: ODDK, 2012

Cena brutto: 57,70 PLN

Dodaj do koszyka

Prezentowany zbiór zadań ilustruje wybrane problemy rachunkowości finansowej, umożliwiając pogłębienie wiedzy na zaawansowanym poziomie. Treść poszczególnych zadań powiązana została z praktyką księgową i uwzględnia zawarte w prawie bilansowym zasady wyceny, ewidencji księgowej oraz sprawozdawczości finansowej. W zbiorze znalazły się również schematy kont oraz zestawienia pomocnicze, ułatwiające przeprowadzanie obliczeń i wpisywanie rozwiązań.Przedstawione w opracowaniu zadania zostały pogrupowane w tematycz...
Pokaż więcej...

Budżetowanie w controllingu
Autor: Prof. dr hab. Ksenia Czubakowska

Wydawnictwo: ODDK, 2004

Cena brutto: 59,85 PLN

Dodaj do koszyka

Controlling jest jedną z metod usprawniających zarządzanie przedsiębiorstwem.W publikacji scharakteryzowano pojęcie controllingu oraz jego odmiany, wskazując, jakimi instrumentami posiłkuje się controlling strategiczny i controlling operacyjny. Omawiając rolę budżetów w controllingu, szczególną uwagę zwrócono na metody sporządzania budżetów i ich motywacyjny charakter poprzez przedstawienie procedur konstruowania budżetów, wdrażania oraz wyciągania wnioskówz ich wykonania. Sporządzone raporty z realizacji z...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl