Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]   >>  

Rachunek kosztów planowanych w przedsiębiorstwie
Autor: dr Alfred Szydełko

Wydawnictwo: ODDK, 2004

Cena brutto: 60,00 PLN

Dodaj do koszyka

Celem niniejszej książki jest kompleksowa prezentacja zasad budowy i funkcjonowania rachunku kosztów planowanych oraz możliwości jego wykorzystania w controllingu przedsiębiorstwa. To jednocześnie praktyczny instruktaż jak stworzyć od podstaw bądź rozbudować istniejący system rachunku kosztów planowanych. Akcentuje zwłaszcza systemowe rozwiązania ewidencyjne dla tego rachunku w ramach zakładowego planu kont (z konsekwencjami takich rozwiązań dla systemu rachunkowości finansowej). Adresatami książki są sł...
Pokaż więcej...

Bilans – prezentacja pozycji bilansowych, wycena składników aktywów i pasywów, ujęcie bilansowe i podatkowe, przykłady liczbowe
Autor: Ewa Dreliszak, Dorota Kania

Wydawnictwo: ODDK, 2007

Cena brutto: 100,00 PLN

Dodaj do koszyka

Konstrukcja rozdziałów w niniejszym opracowaniu została tak ułożona, aby czytelnik korzystając z niego mógł szybko znajdować odpowiedzi na pojawiające się się w toku prac nad przygotowaniem sprawozdania pytania oraz wskazówki ułatwiające rozwiązywanie pojawiających się problemów. Całość uzupełniają liczne przykłady. Każdy rozdział obejmuje: definicje wg. ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (wraz z odwołaniami do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) różnice w ...
Pokaż więcej...

Zestawienie zmian w kapitale własnym
Autor: Ewa Dreliszak Dorota Kania

Wydawnictwo: ODDK, 2003

Cena brutto: 52,00 PLN

Dodaj do koszyka

ADRESACI: Wszystkie jednostki zobowiązane od dnia 1 stycznia 2002 r. do sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym – określone w ustawie o rachunkowości, czyli: banki oraz zakłady ubezpieczeń, jednostki działające na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych, jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, spółki akcyjne, pozostałe jedno...
Pokaż więcej...

Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym – koncepcje i praktyka
Autor: Prof. zw. dr hab. Alicja Jarugowa, Justyna Fijałkowska

Wydawnictwo: ODDK, 2002

Cena brutto: 60,00 PLN

Dodaj do koszyka

"Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym" to pierwsza w polskim piśmiennictwie publikacja podejmująca temat wyceny kapitału intelektualnego. Autorki przybliżają znaczenie kapitału intelektualnego i rachunkowości zasobów ludzkich w procesie ewolucji rachunkowości konwencjonalnej. Publikacja szczegółowo omawia zagadnienia, takie jak: zasady zarządzania wiedzą, ewolucja rachunkowości zasobów niematerialnych, definicje, koncepcje i klasyfikacja kapitału intelektualnego, metody, pomiaru i komu...
Pokaż więcej...

Rachunek kosztów w przemyśle, handlu i usługach
Autor: prof. dr hab. Ksenia Czubakowska, prof. dr hab. Kazimiera Winiarska

Wydawnictwo: ODDK, 2002

Cena brutto: 68,00 PLN

Dodaj do koszyka

Tematem publikacji jest rachunek kosztów jako istotna część rachunkowości finansowej i jedno z ważniejszych źródeł informacji o działalności danej jednostki. Autorki najwięcej uwagi poświęciły praktycznemu wykorzystaniu rachunku kosztów w procesie decyzyjnym, z uwzględnieniem jego specyfiki w przemyśle, handlu i usługach. Stąd obok zagadnień teoretycznych (pojęcie i klasyfikacja, przekroje ewidencyjne kosztów, budżetowanie i analiza kosztów oraz ich prezentacja w wewnętrznych i zewnętrznych sprawozdaniach)...
Pokaż więcej...

Controlling w praktyce
Autor: Dr Zbigniew Leszczyński, dr Tomasz Wnuk-Pel

Wydawnictwo: ODDK, 2006

Cena brutto: 140,00 PLN

Dodaj do koszyka

Opracowanie nie jest typowym wykładem teoretycznym, opiera się bowiem na jednolitym przykładzie przedsiębiorstwa, który uzupełniono o odpowiednie wyjaśnienia potrzebne do zrozumienia prezentowanych rozwiązań praktycznych. Operując przykładem, na konkretnych danych liczbowych przedstawiono kolejne ogniwa systemu informacyjnego controllingu z punktu widzenia jego projektowania, wdrażania oraz analizy i wykorzystania informacji dla potrzeb zarządzania. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla menedżer...
Pokaż więcej...

Praktyczne podstawy rachunkowości. Zbiór zadań
Autor: Prof. dr hab. Kazimiera Winiarska (red.)

Wydawnictwo: ODDK, 2003

Cena brutto: 70,00 PLN

Dodaj do koszyka

Podręcznik został opracowany przez pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego, ściśle współpracujących z praktyką gospodarczą. Przeznaczony jest dla słuchaczy szkół średnich i wyższych o profilu ekonomicznym, menadżerów i początkujących księgowych, których skutecznie i możliwie szybko nauczyć ma zasad prowadzenia rachunkowości. W zamieszczonych w książce zadaniach przybliżono typowe operacje gospodarcze związane z funkcjonowaniem trzech przykładowych firm. Każda operacja wynikająca z konkretnego zda...
Pokaż więcej...

Angielsko-polski tematyczny leksykon rachunkowości
Autor: Dr Marta Sikorska

Wydawnictwo: ODDK, 2002

Cena brutto: 70,00 PLN

Dodaj do koszyka

Leksykon, ze względu na tematyczny podział haseł, stanowi wyjątkową pozycję na rynku wydawniczym. Zawiera 18 działów tematycznych uwzględniających specyfikę zarówno polskiej, brytyjskiej, jak i amerykańskiej rachunkowości. Dołączony indeks oraz skrócona polsko-angielska wersja leksykonu ułatwiają znalezienie ekwiwalentów słów w języku obcym. Leksykon przygotowano dla szerokiego kręgu odbiorców: zarówno dla studentów i wykładowców uczelni ekonomicznych, jak i pracowników działów finansowo-księgowych, k...
Pokaż więcej...

Ćwiczenia statystyczne w naukach ekonomicznych
Autor: Izabela Hryniewicka

Wydawnictwo: ODDK, 2003

Cena brutto: 60,00 PLN

Dodaj do koszyka

W tym obszernym zbiorze zamieszczono blisko trzysta zadań wraz z rozwiązaniami, dotyczących różnych zagadnień statystycznych z zakresu finansów i bankowości. Zadania, pogrupowane tematycznie w sześciu rozdziałach, poprzedzone zostały starannie dobranymi przykładami, w których przystępnie przedstawiono najważniejsze problemy opisu i wnioskowania statystycznego. Uwagę zwraca interesująca i aktualna treść ekonomiczna wykorzystywana w przykładach i zadaniach, zaczerpnięta z różnorodnych źródeł informacji statys...
Pokaż więcej...

Formy i techniki księgowania – samouczek
Autor: Barbara Strzałkowska-Gierusz, prof. dr hab. Jerzy Gierusz, dr Roman Nilidziński

Wydawnictwo: ODDK, 2002

Cena brutto: 37,80 PLN

Dodaj do koszyka

Niniejsze opracowanie jest przeznaczone dla osób, które dzięki samokształceniu pragną nauczyć się manualnych metod prowadzenia ewidencji księgowej.W książce przystępnie i prosto przedstawiono:podstawowe zasady rachunkowości (funkcjonowanie kont syntetycznych i analitycznych, wymagania stawiane dokumentom księgowym, cechy zapisu księgowego),tabelaryczną formę księgowości (tzw. amerykankę),technikę rejestrową,technikę przebitkową.Każda z prezentowanych metod została szczegółowo omówiona - krok po kroku opisan...
Pokaż więcej...

Rachunek kosztów w przemyśle, handlu i usługach – w zadaniach
Autor: Prof. dr hab. Ksenia Czubakowska (red.), prof. dr hab. Kazimiera Winiarska (red.)

Wydawnictwo: ODDK, 2004

Cena brutto: 58,00 PLN

Dodaj do koszyka

Publikacja zapewnia kompleksową wiedzę o współczesnym rachunku kosztów. Pokazano zarówno tradycyjne rozwiązania ewidencji i rozliczania kosztów, jak i nowe koncepcje: rachunek k. postulowanych, zmiennych, procesowy, jakości, budżetowanie kosztów i przychodów. Autorzy opracowania pragnęli zerwać z tradycyjną prezentacją zadań z rachunku kosztów. Z reguły są to przykłady bazujące na produkcji przemysłowej, bez podawania szczególnych uwarunkowań wytwarzania produktów. Praktycy zatrudnieni w innych działach ...
Pokaż więcej...

Zasady rachunkowości – zbiór zadań
Autor: Jolanta Chałupczak

Wydawnictwo: ODDK, 2014

Cena brutto: 47,25 PLN

Dodaj do koszyka

Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z wprowadzeniem teoretycznym do każdego zagadnienia. Rozwiązane przykłady, liczne tabele, zestawienia, schematy ewidencji oraz zadania do wykonania ze specjalnie przygotowanymi miejscami na rozwiązania. Treści zawarte w zbiorze są zgodne, w odpowiadającym im zakresie, z podstawą programową kształcenia w zawodach technik ekonomista (nr zawodu 331403) i technik rachunkowości (nr zawodu 431103) w przedmiocie: rachunkowość finansowa.Układ zbioru jest dostosowany d...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl