Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]   >>  

Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie – teoria i praktyka
Autor: Dr hab. Jan Komorowski, prof. PG

Wydawnictwo: ODDK, 2002

Cena brutto: 40,00 PLN

Dodaj do koszyka

Książka przedstawia planowanie finansowe z punktu widzenia dokonywanych w przedsiębiorstwie wyborów. Celem planowania jest nie tylko uzyskanie skutecznego i efektywnego narzędzia zarządzania finansami, lecz także instrumentu sterowania procesami rzeczowymi, organizacyjnymi i psychospołecznymi. Decyzje te kształtują wielowymiarowy charakter planowania i dotyczą wyboru celów, zakresu i horyzontu planowania, a także stosowanych metod i narzędzi realizacji planów w oparciu o kryterium minimalizacji kosztów i e...
Pokaż więcej...

Leksykon zarządzania finansami
Autor: Dr Barbara Olzacka, dr Renata Pałczyńska-Gościniak

Wydawnictwo: ODDK, 1998

Cena brutto: 65,00 PLN

Dodaj do koszyka

"Leksykon zarządzania finansami" powstał jako wynik współpracy w ramach programu TEMPUS z University of Stirling w Wielkiej Brytanii i University of Lisbon w Portugalii. Leksykon stanowi kompendium wiedzy o finansach, zawierające przede wszystkim wiadomości z dziedziny bankowości, finansów publicznych i międzynarodowych, finansów przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, inwestycji, ubezpieczeń oraz giełdy. Opracowując poszczególne zagadnienia, autorki uwzględniły polskie real...
Pokaż więcej...

Instrukcje księgowe i podatkowe 2011 + CD
Autor: Hołda Artur

Wydawnictwo: C.H.BECK, 2011

Cena brutto: 129,00 PLN

Dodaj do koszyka

 Publikacja skierowana do głównych księgowych, księgowych oraz biegłych rewidentów oraz osób zawodowo związanych z prowadzeniem księgowości.W roku 2011 nastąpiło wiele zmian przedmiotowych oraz podmiotowych w ustawach podatkowych. Przedstawione w książce pod redakcją prof. Artura Hołdy komentarze są w tym kontekście nie tylko aktualne, ale zarazem niezbędne w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce.Treść merytoryczna została podzielona na 15 rozdziałów. Komentarze zachowują należytą chronologię ...
Pokaż więcej...

Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i Ustawy o rachunkowości. Wycena – prezentacja – ujawnianie
Autor: Julia Siewierska, Michał Kołosowski

Wydawnictwo: ODDK, 2011

Cena brutto: 199,50 PLN

Dodaj do koszyka

Wyjątkowa na rynku publikacja przygotowana przez doświadczonych biegłych rewidentów, którzy szczegółowo i wyczerpująco omawiają zagadnienia zawiązane z zamknięciem roku i sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego zarówno według standardów MSR/MSSF, jak i ustawy o rachunkowości oraz Krajowych Standardów Rachunkowości. Drugie, poprawione i zaktualizowane wydanie, uwzględnia: zmiany wprowadzone w KSR 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”;  nowy standard MSSF 9 „Instrumenty fina...
Pokaż więcej...

Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych
Autor: Kiziukiewicz Teresa

Wydawnictwo: Difin, 2012

Cena brutto: 110,00 PLN

Dodaj do koszyka

Obowiązki jednostek sektora finansów publicznych w zakresie audytu wewnętrznego zostały określone w ustawie o finansach publicznych. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego obejmuje wiele złożonych czynności i wymaga odpowiedniej wiedzy – zarówno o ogólnych zasadach audytu, jak i o specyfice jego poszczególnych obszarów. Obydwa te aspekty są zaprezentowane w niniejszej pracy: - część I dotyczy ogólnej charakterystyki zasad, metod i organizacji audytu wewnętrznego, - część II została poświęcona podstawow...
Pokaż więcej...

Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Autor: Ewa Piskorz-Liskiewicz

Wydawnictwo: Wszechnica Podatkowa, 2012

Cena brutto: 57,00 PLN

Dodaj do koszyka

ZMIANY NA 2011 r.W roku 2011 podatników VAT czekają liczne zmiany związane z rozliczaniem tego podatku. W Dzienniku Ustaw Nr 226 z dnia 30 listopada 2010 r. pod pozycją 1476 opublikowana została ustawa z dnia 29 października 2010 r., która przede wszystkim dostosowuje przepisy ustawy o podatku VAT wykorzystujących odwołania do klasyfikacji statystycznej PKWiU 1997 do klasyfikacji obecnie obowiązującej w statystyce. Natomiast w dniu 13 grudnia 2010 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 26 listopada 2010 r. o z...
Pokaż więcej...

Księgowość małej firmy
Autor: Anna Jeleńska

Wydawnictwo: Wszechnica Podatkowa, 2012
Cena stara: 59,00 PLN
Nowa cena brutto: 49,00 PLN

Dodaj do koszyka

Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.Zasady rozliczania VAT.Przykłady miesięcznych rozliczeń z ZUS.Obowiązki ewidencyjne.Przykłady księgowań i deklaracjeStron 240, Format 23.5x16.5cm, Oprawa miękka, 2012...
Pokaż więcej...

Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych – wzorzec zarządzenia (z suplementem elektronicznym)
Autor: dr Anna Zysnarska

Wydawnictwo: ODDK, 2012

Cena brutto: 199,50 PLN

Dodaj do koszyka

Gotowe wzorce zarządzeń wewnętrznych – opracowanie pomocne kierownikom oraz głównym księgowym jednostek budżetowych w stworzeniu dokumentacji polityki rachunkowości obowiązującej w jednostkach. Tekst publikacji, po uzupełnieniu i przetworzeniu uwzględniającym indywidulane rozwiązania przyjęte w jednostce oraz podpisaniu przez kierownika, przyjmie postać wymaganego przepisami ustawy o rachunkowości zarządzenia. Dla ułatwienia do książki dołączono suplement elektroniczny zawierający treść zarządzeń w fo...
Pokaż więcej...

Zasady rachunkowości
Autor: Piotr Szczypa

Wydawnictwo: CeDeWu, 2014

Cena brutto: 28,00 PLN

Dodaj do koszyka

Nabędziesz wiele praktycznych umiejętności wymaganych przez pracodawców, jakimi są:- rozróżnianie składników majątku przedsiębiorstwa- rozróżnianie źródeł finansowania majątku- sporządzanie bilansu- sporządzanie rachunku zysków i strat- księgowanie operacji gospodarczych na kontach księgowych- odróżnianie kosztów od wydatków, przychodów od wpływów- klasyfikowanie kosztów i przychodów- ustalanie wyniku finansowego i wiele innych.Stron 222, Format B5, Oprawa miękka, 2014...
Pokaż więcej...

ABC sprawozdań finansowych. Jak je czytać, interpretować i analizować
Autor: Piotr Szczypa, Waldemar Gos, Stanisław Hońko

Wydawnictwo: CeDeWu, 2012

Cena brutto: 45,00 PLN

Dodaj do koszyka

Podstawowym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zasad budowy, sporządzania oraz interpretacji elementów sprawozdania finansowego, a mianowicie: wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, dodatkowych informacji i objaśnień, rachunku przepływów pieniężnych, a także zestawienia ze zmian kapitału (funduszu) własnegoStron 270, Format B5, Oprawa miękka, 2012...
Pokaż więcej...

Biznes plan Jak go budować i analizować?
Autor: Krzysztof Waśniewski

Wydawnictwo: CeDeWu, 2011

Cena brutto: 39,90 PLN

Dodaj do koszyka

Książka niniejsza napisana została z myślą o tych, którzy muszą sprowadzić mniej lub bardziej złożone problemy menedżerskie, w tym założenie lub rozwój własnego przedsiębiorstwa, do podstawowego pytania: Czy to się opłaci? Pokazano tu, na praktycznych przykładach konkretnych przedsiębiorstw, jak stosować metody planowania biznesowego w różnych sytuacjach i dla różnych celówStron 158, Format B5, Oprawa miękka, 2011...
Pokaż więcej...

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski
Autor: Wydymus Stanisław, Bombińska Elżbieta, Pera Bożena

Wydawnictwo: CeDeWu, 2012

Cena brutto: 45,00 PLN

Dodaj do koszyka

Kształtowanie się międzynarodowej konkurencyjności gospodarki każdego z krajów jest zagadnieniem wieloaspektowym i złożonym, a jego zgłębienie i analiza ma znaczenie nie tylko dla rozwoju teorii międzynarodowej współpracy ekonomicznej, ale także dla polityki i praktyki gospodarczej.Monografia składa się z ośmiu autorskich opracowań zawierających wyniki analizy wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na kształtowanie się konkurencyjności eksportu kraju goszczącego, na przykładzie Polski. Przedstawiono ...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl