Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

[1] [2] [3]   >>  

Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych z uwzględnieniem środków unijnych. Wzory dokumentów w postępowaniu. Komentarz (z suplementem elektronicznym)
Autor: Krzysztof Puchacz

Wydawnictwo: ODDK, 2009

Cena brutto: 240,00 PLN

Dodaj do koszyka

Wzorcowe Regulaminy Zamówień Publicznych dla zamawiających zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (także o wartości poniżej 14.000 euro), jak i zamawiających niemieszczących się w zakresie podmiotowym tej ustawy. Regulaminy obejmują także mechanizmy i procedury dla zamówień finansowanych z środków Unii Europejskiej, w szczególności projektów realizowanych w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013. Dodatkowo kilkadziesiąt wzorów dokumentów przydatnych w postępowaniu o udziele...
Pokaż więcej...

Technika redagowania uchwał w jednostkach samorządu terytorialnego z przykładami (z suplementem elektronicznym)
Autor: Ireneusz Krześnicki

Wydawnictwo: ODDK, 2008

Cena brutto: 210,00 PLN

Dodaj do koszyka

WPierwszy na rynku instruktaż prawidłowego konstruowania uchwał Uchwała organów jednostek samorządu terytorialnego nie jest zbiorem przypadkowych, ponumerowanych zdań, ale bardzo istotnym z punktu widzenia lokalnej społeczności dokumentem. Uchwała stanowi element szeroko pojętego systemu prawa i dlatego duże znaczenie ma jej prawidłowa konstrukcja. Książka omawia rodzaje uchwał, krok po kroku wyjaśnia ich budowę, zasady komponowania treści i wprowadzania w życie, dokonywania zmian (sprostowań) itp. Ogro...
Pokaż więcej...

Regulaminy korzystania ze sprzętu elektronicznego oraz z poczty elektronicznej. Wzory z omówieniem (z suplementem elektronicznym)
Autor: Katarzyna Dulewicz

Wydawnictwo: ODDK, 2007

Cena brutto: 145,00 PLN

Dodaj do koszyka

Jak wprowadzić zakaz instalowania obcych programów na komputerze pracownika, jak wprowadzić system odróżniania korespondencji służbowej od prywatnej, jak uregulować kontrolę korzystania z Internetu, jak zadbać o politykę antywirusową – te i inne pytania, to coraz częstsze problemy pracodawców. Warto skorzystać z gotowych wzorów Regulaminów i wprowadzić je zarządzeniem w życie. Suplement elektroniczny ułatwia dostosowanie wzorca do własnych potrzeb, uzupełnienia o własne dane i wydruk. PRZECZYTA...
Pokaż więcej...

Instrukcja inwentaryzacyjna z dokumentacją (z suplementem elektronicznym)
Autor: Danuta Małkowska

Wydawnictwo: ODDK, 2007

Cena brutto: 180,00 PLN

Dodaj do koszyka

Gotowy wzór instrukcji – pomoże zorganizować całokształt spraw związanych z inwentaryzacją – od wyznaczenia osób odpowiedzialnych, poprzez terminowe i prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji (drogą spisu z natury, powiedzenia sald oraz weryfikacji) po zakończenie i sporządzenie końcowych protokołów plus 20 wzorów dokumentów niezbędnych przy przeprowadzaniu inwentaryzacji. Integralną częścią instrukcji jest suplement elektroniczny (dokumentacja w formie MS Word), dający możliwość bezpośredn...
Pokaż więcej...

Instrukcja sporządzania sprawozdań o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Autor: Izabela Szadura, Małgorzata Tomczak, Emilia Lisiecka

Wydawnictwo: ODDK, 2006

Cena brutto: 55,00 PLN

Dodaj do koszyka

Praktyczne wskazówki i podpowiedzi: jakie sprawozdania musi wypełnić każdy z przedsiębiorców objętych ustawą, sposoby wypełniania poszczególnych rodzajów sprawozdań, terminy przesyłania, przykładowo wypełnione wzory. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180, poz. 1495). Uwaga! Kto nie składa obowiązujących go sprawozdań albo składa je nierzetelne – podlega karze grzywny!!! Kogo i jaki sprzęt obejmuje ustawa – słownicz...
Pokaż więcej...

Instrukcja postępowania z materiałami niejawnymi z komentarzem
Autor: Piotr Thiem

Wydawnictwo: ODDK, 2006

Wersja: II

Cena brutto: 110,00 PLN

Dodaj do koszyka

Publikacja pomocna przy opracowywaniu instrukcji w jednostkach organizacyjnych, w których występują materiały niejawne. Może służyć również do opracowania instrukcji postępowania z materiałami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa. Jej celem jest przybliżenie problematyki ochrony informacji niejawnych, usystematyzowanie zasad postępowania z materiałami niejawnymi rozproszonych w różnych aktach prawnych, a także wyjaśnienie podstawowych zasad w zakresie prac kancelaryjnych. Drugie uzupełnione i poprawione...
Pokaż więcej...

Wdrożenie systemu informatycznego w przedsiębiorstwie – uniwersalna lista kontrolna
Autor: Adam Gałach

Wydawnictwo: ODDK, 2005

Cena brutto: 50,00 PLN

Dodaj do koszyka

Wdrożenie systemu informatycznego powinno uwzględniać szereg elementów związanych z zapewnieniem właściwej funkcjonalności, efektywności działania i ochrony przetwarzanych informacji. Zagadnienia te muszą być wzięte pod uwagę praktycznie na wszystkich etapach projektu – począwszy od wstępnego określenia wymagań a kończąc na uruchomieniu i oddaniu systemu do eksploatacji. Niniejsza publikacja zawiera szereg pytań kontrolnych pozwalających na sprawdzenie, czy w trakcie planowania realizacji wdrożeni...
Pokaż więcej...

Wzorcowa instrukcja obiegu dokumentów księgowych (z suplementem elektronicznym)
Autor: Irena Majsterkiewicz

Wydawnictwo: ODDK, 2005

Wersja: III

Cena brutto: 210,00 PLN

Dodaj do koszyka

Schematy obiegu 145 dokumentów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dokumenty opisano m.in. wg symbolu, przeznaczenia, miejsca kontroli i zatwierdzenia. Forma opracowania – gotowego wzorca zarządzenia – ułatwi zarządzającym firmą stworzenie właściwego aktu prawa wewnętrznego. W instrukcji zamieszczono obieg dokumentów dotyczących zdarzeń gospodarczych z obszarów, takich jak: finanse i księgowość, kadry i płace, zakup wartości niematerialnych i prawnych, środków t...
Pokaż więcej...

Zarządzanie bezpieczeństwem systemu informatycznego – uniwersalna lista kontrolna
Autor: Adam Gałach

Wydawnictwo: ODDK, 2004

Cena brutto: 110,00 PLN

Dodaj do koszyka

Celem opracowania jest dostarczenie pomocy w trakcie oceny procesów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji przetwarzanych metodami elektronicznymi. Niniejsza publikacja została przygotowana w formie pytań (listy kontrolnej), tak by Czytelnik mógł jednoznacznie stwierdzić, czy w jego systemie występują lub nie określone zasady ochrony informacji. Listę kontrolną opracowana została w sposób uniwersalny, dla każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od specyfiki branży, struktur organizacyjnych i j...
Pokaż więcej...

Instrukcja archiwalna z komentarzem
Autor: Piotr Thiem

Wydawnictwo: ODDK, 2004

Cena brutto: 90,00 PLN

Dodaj do koszyka

Organy państwowe, państwowe jednostki organizacyjne, a także organy samorządowe i jednostki organizacyjne samorządów terytorialnych zobowiązane są do opracowania i wdrożenia odpowiednich instrukcji archiwalnych. Regulują one zasady postępowania z dokumentacją aktową, określają organizację i zakres działania archiwum oraz szczegółowe zasady postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną, w szczególności: kwalifikowania i klasyfikowania akt, przejmowania dokumentacji powstałej w toku d...
Pokaż więcej...

Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych w Unii Europejskiej
Autor: Adam Gałach

Wydawnictwo: ODDK, 2004

Cena brutto: 60,00 PLN

Dodaj do koszyka

W niniejszej publikacji opisano obowiązujące przepisy prawne Unii Europejskiej regulujące zasady bezpiecznego przetwarzania informacji w systemach informatycznych. Dotyczą one zarówno ogólnego podejścia do problemu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji (rezolucja Rady Europy), zagadnień związanych z zabezpieczeniem danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, jak i kwestii związanych z określonymi elementami infrastruktury teleinformatycznej (regulacje dotyczące podpisu elektronicznego, o...
Pokaż więcej...

Instrukcja ochrony danych osobowych w systemie informatycznym
Autor: Adam Gałach

Wydawnictwo: ODDK, 2004

Cena brutto: 110,00 PLN

Dodaj do koszyka

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wraz ze zmianami dostosowującymi polskie przepisy do obowiązującego prawa w Unii Europejskiej oraz związane z nią akty wykonawcze nakładają na podmioty przetwarzające dane osobowe obowiązek zapewnienia właściwej ich ochrony. W szczególności wymagania te dotyczą zabezpieczania systemów informatycznych wspomagających procesy związane z przetwarzaniem tego rodzaju informacji. Niniejsza publikacja stanowi przykładową instrukcję zabezpieczenia danych...
Pokaż więcej...

[1] [2] [3]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl