Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3]   >>  

Instrukcja wdrażania systemu informatycznego w przedsiębiorstwie
Autor: Adam Gałach

Wydawnictwo: ODDK, 2004

Cena brutto: 59,00 PLN

Dodaj do koszyka

Niniejsza publikacja stanowi zbiór wytycznych umożliwiających bezpieczne wdrożenie systemu informatycznego, zapewniając minimalizację ryzyka strat powstałych w wyniku utraty poufności, integralności i dostępności informacji. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia wzajemnego dopasowania wdrażanego rozwiązania i istniejącej infrastruktury informatycznej – ten element decyduje często o powodzeniu całego przedsięwzięcia. Prezentowane zalecenia mają charakter ogólny i mogą stać się podstawą do opracowani...
Pokaż więcej...

Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem systemu informatycznego
Autor: Adam Gałach

Wydawnictwo: ODDK, 2004

Cena brutto: 100,00 PLN

Dodaj do koszyka

Informacje stanowią jeden z najcenniejszych zasobów współczesnego przedsiębiorstwa, stąd zapewnienie bezpiecznego ich przetwarzania w systemie informatycznym jest poważnym wyzwaniem, nie tylko dla personelu technicznego, ale również dla kierownictwa firmy. Niniejsze opracowanie jest wzorcową instrukcją, zapewniającą bezpieczne przetwarzanie danych w systemie informatycznym firmy. Autor podpowiada jak zbudować, wdrożyć i monitorować kompleksowy system ochrony danych, spełniając wymogi poufności, integraln...
Pokaż więcej...

Instrukcja BHP dla regałów magazynowych niskich obsługiwanych ręcznie
Autor: Michał Kizyn

Wydawnictwo: ODDK, 2004

Cena brutto: 80,00 PLN

Dodaj do koszyka

Publikacja prezentuje podstawowe zagadnienia związane z bezpieczną obsługą regałów magazynowych niskich. Warunki i wymagania dotyczące ręcznej pracy w magazynach określone zostały w obowiązujących aktach prawnych i normach, do których pracownicy magazynów często mają utrudniony dostęp – dlatego pożądane wydaje się scalenie tych informacji w formie użytecznej instrukcji. Jest to istotne zwłaszcza w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, co wiąże się z potrzebą aktualizacji dotychczasow...
Pokaż więcej...

Regulamin kontroli wewnętrznej (z suplementem elektronicznym)
Autor: Irena Majsterkiewicz

Wydawnictwo: ODDK, 2002

Cena brutto: 220,00 PLN

Dodaj do koszyka

Kompendium praktycznej wiedzy o organizacji i prowadzeniu kontroli wewnętrznej, napisane w formie przykładowego zarządzenia. Gotowe rozwiązania do bezpośredniego zastosowania lub dalszego przetworzenia; szczegółowe załączniki syntetyzujące zakresy i obszary kontroli funkcjonalnej, merytorycznej i formalnej. Suplement elektroniczny (format MS Word) daje możliwość uzupełnienia regulaminu o indywidualne dane, zapis, wydruk itp. Irena Majsterkiewicz – doświadczona główna księgowa – pracowała w...
Pokaż więcej...

Jak tworzyć dokumentację organizacyjną przedsiębiorstwa – zasady tworzenia, praktyczne wskazówki zastosowań, wzory dokumentacji
Autor: Prof. dr hab. Ryszard Rutka

Wydawnictwo: ODDK, 2002

Cena brutto: 70,00 PLN

Dodaj do koszyka

Uznawanie dokumentacji organizacyjnej za wymysł biurokratów powoduje, że wielu przedsiębiorców traktuje ją jako uciążliwą dolegliwość wymuszoną przez prawo, a nie jako instrument sprawnego zarządzania firmą. Nie przywiązują więc do niej należytej wagi. Korzystają często z rozwiązań organizacyjnych odziedziczonych po przedsiębiorstwach państwowych lub skopiowanych z zaprzyjaźnionych firm. Gospodarka rynkowa stawia jednak inne wymagania. Ryzyko jest wkalkulowane w sukces. Organizacja formalna nie może więc b...
Pokaż więcej...

Instrukcja kancelaryjna z komentarzem
Autor: Piotr Thiem

Wydawnictwo: ODDK, 2003

Wersja: II

Cena brutto: 115,00 PLN

Dodaj do koszyka

Wzorcowa instrukcja kancelaryjna regulująca tryb postępowania z aktami (dokumentami) jawnymi, posiadanie instrukcji jest obowiązkiem wszystkich państwowych jednostek organizacyjnych (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 172, poz. 1396 z późn. zm. oraz rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych...
Pokaż więcej...

Poradnik archiwizacji dokumentacji
Autor: Małgorzata Michalska

Wydawnictwo: ODDK, 2004

Wersja: II

Cena brutto: 100,00 PLN

Dodaj do koszyka

Poradnik archiwizacji dokumentacji prezentuje m.in.: podstawy prawne postępowania z dokumentacją, kryteria podziału dokumentacji (dokumentacja archiwalna, niearchiwalna, pisana, obrazowa, dźwiękowa i elektronicznego przetwarzania danych, aktowa, techniczna, geodezyjna i kartograficzna oraz jawna i niejawna), organizację biurowości, organizację i zadania archiwum zakładowego lub składnicy akt, postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji lub likwidacji jednostki. Analizę głównych zagadnień u...
Pokaż więcej...

Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego
Autor: Małgorzata Michalska

Wydawnictwo: ODDK, 2002

Cena brutto: 50,00 PLN

Dodaj do koszyka

Znakomity poradnik ujmujący całościowo działanie archiwum zakładowego – opracowanie uzupełnione o wzory dokumentów i wykaz aktów prawnych. Kontakt z redaktorem egora@oddk.pl 34 str. A5, oprawa zeszytowa...
Pokaż więcej...

Instrukcja gospodarowania składnikami aktywów trwałych
Autor: Ewa Chrzanowska, Ewa Eljasiak

Wydawnictwo: ODDK, 2002

Cena brutto: 80,00 PLN

Dodaj do koszyka

"Instrukcja" określa zasady organizacji gospodarki środkami trwałymi i niskocennymi składnikami majątku długotrwałego użytkowania, m.in. zasady ich ewidencji, postępowania przy zakupie, montażu i likwidacji. Przedstawione propozycje będą pomocne wszystkim służbom, które kwalifikują, użytkują lub kontrolują środki trwałe w przedsiębiorstwie. Dla ułatwienia praktycznego wykorzystania informacji w publikacji zamieszczono dwa przykłady instrukcji: dla przedsiębiorstw o rozbudowanej strukturze organizacyjne...
Pokaż więcej...

Instrukcja kontroli dokumentów
Autor: Irena Majsterkiewicz

Wydawnictwo: ODDK, 2002

Cena brutto: 90,00 PLN

Dodaj do koszyka

WInstrukcja zawiera szczegółowy schemat kontroli dokumentów w każdej firmie, omawia także rodzaje i obszary kontroli, jej cele i zasady. W uzupełnieniu wzory dokumentów oraz wykaz literatury dotyczącej poruszanej materii. Kontakt z redaktorem ajacewicz@oddk.pl 60 str. A5, oprawa miękka klejona...
Pokaż więcej...

Regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa
Wydawnictwo: ODDK, 1996

Cena brutto: 25,00 PLN

Dodaj do koszyka

Komentarz, podstawy prawne, zakresy obowiązków, wzory dokumentów. Kontakt z redaktorem egora@oddk.pl 48 str. A5, oprawa zeszytowa...
Pokaż więcej...

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z wzorami dokumentacji
Autor: Krzysztof Wiesław Żukowski

Wydawnictwo: ODDK, 2004

Cena brutto: 55,00 PLN

Dodaj do koszyka

Obecne wydanie opracowania zostało dostosowane do obowiązujących przepisów oraz rozszerzone o bogaty zestaw wzorcowych załączników, ułatwiających właściwe naliczenie składek i gospodarkę funduszem. Kontakt z redaktorem egora@oddk.pl 54 str. A5, oprawa miękka klejona...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl