Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3]   >>  

Marketing w przedsiębiorstwie. Ujęcie zarządcze i systemowe z przykładami
Autor: prof. dr hab. Stanisław Kaczmarczyk, dr Ryszard Pałgan

Wydawnictwo: ODDK, 2008

Wersja: II

Cena brutto: 77,70 PLN

Dodaj do koszyka

Marketing jest z jednej strony spójnym zbiorem określonych działań, a z drugiej – koncepcją zarządzania całym przedsiębiorstwem. Koncepcja ta polega na nieustannym identyfikowaniu zmieniających się potrzeb nabywców, a następnie takim zarządzaniu przedsiębiorstwem, aby te potrzeby były jak najpełniej zaspokajane, dając w rezultacie zadowolenie i lojalność klientów. Wykazano, że jest to najlepszy sposób na osiąganie swoich celów, zwłaszcza maksymalizacji zysków oraz na skuteczną walkę z konkurencją.Auto...
Pokaż więcej...

Wybrane problemy zarządzania w przedsiębiorstwie
Autor: Werpachowski Wojciech

Wydawnictwo: Politechniak Białostocka, 2009

Cena brutto: 46,00 PLN

Dodaj do koszyka

Zarządzający przedsiębiorstwem powinien oprócz wiedzy specjalistycznejposiadać także gruntowną i wszechstronną wiedzę, umiejętności orazdoświadczenie w zakresie teorii ekonomii i nauk społecznych, ze szczególnymuwzględnieniem zarówno podejścia systemowego, jak i nowoczesnego zarządzaniawspółczesnymi organizacjami. Dobrze wykształcony menadżer powinien byćprzygotowany do pracy we wszystkich instytucjach i organizacjach nastanowiskach kierowniczych. W procesie kształcenia niezbędne jest zdobyciewiedzy potrzeb...
Pokaż więcej...

Analiza strategiczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem
Autor: GAJDZIK B., JAMA B

Wydawnictwo: Politechnika Śląska, 2010

Cena brutto: 29,40 PLN

Dodaj do koszyka

Podręcznik obejmuje kompendium wiedzy o metodach i technikach analizy strategicznej. Autorki opisują metody służące do analizy makrootoczenia , otoczenia konkurencyjnego oraz do analizy wnętrza organizacji, Szczególną uwagę poświęcają metodzie SWOT/TOWS, pozwalającej na poznanie mocnych i słabych stron organizacji oraz szans i zagrożeń, a także wzajemnych interakcji uwarunkowań wewnętrznych i otoczenia. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów wyższych uczelni na kierunkach związanych z zarządzaniem, mar...
Pokaż więcej...

Ekonomika i zarządzanie ochroną środowiska dla inżynierów
Autor: Broniewicz Elżbieta, Miłaszewski Rafał, Godlewska Joanna

Wydawnictwo: Politechnika Białostocka, 2009

Cena brutto: 45,00 PLN

Dodaj do koszyka

Absolwenci wyższych szkół technicznych, po studiach na kierunkach związanych z ochroną środowiska, powinni posiadać nie tylko coraz wyższe umiejętności techniczne, odzwierciedlające osiągnięcia nauki w uzyskanych przez nich specjalnościach, ale również niezbędny zasób wiedzy ekonomicznej. Jest to szczególnie ważne w kontekście nowych wyzwań stojących przed polską gospodarką, czyli konieczności proekologicznej restrukturyzacji przemysłu z punktu widzenia redukcji emisji zanieczyszczeń i wypełnienia kryteriów...
Pokaż więcej...

Nowoczesne formy zatrudnienia
Autor: LEIGHTON P.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2010

Cena brutto: 82,95 PLN

Dodaj do koszyka

 Patricia Leighton i współautorzy analizują zjawiska stanowiące dziś codzienną praktykę w firmach, takie jak outsourcing, zlecanie usług osobom prowadzącym własną działalność, zatrudnianie pracowników tymczasowych czy współpraca z konsultantami. Zwracają uwagę, że osoby pracujące „z zewnątrz" nie są już marginalne czy nietypowe, jak często postrzegają ich prawnicy i menedżerowie, a jednak nadal pozostają w mroku pod względem literatury dotyczącej ich motywowania i rozwoju. Celem ich książki jest ...
Pokaż więcej...

Menedżer sprzedaży na miarę XXI wieku
Autor: VIEIRA W.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2010

Cena brutto: 40,95 PLN

Dodaj do koszyka

Wielu handlowców, których awansowano na menedżerów sprzedaży, nigdy nie zostaje menedżerami z prawdziwego zdarzenia. Jednym z głównych powodów jest nieświadomość różnicy między zarządzaniem a działaniem jako sprzedawca. Dobry menedżer sprzedaży musi umieć nie tylko wykonywać pracę handlowca, ale także nakłonić innych do robienia tego, czego od nich oczekuje.Walter Vieira, prezes Marketing Advisory Services Group w Bombaju, szkoleniowiec, konsultant, autor wielu cenionych książek, wskazuje, jak uniknąć związ...
Pokaż więcej...

Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw
Autor: Grzegorz Michalski

Wydawnictwo: C. H. BECK, 2010

Cena brutto: 40,95 PLN

Dodaj do koszyka

Autor podręcznika prezentuje podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmy ich funkcjonowania. W licznych przykładach w bardzo przystępny sposób wyjaśnia oraz porządkuje kategorie i narzędzia zarządzania finansami, a także możliwości i ograniczenia ich stosowania. Podkreśla zwłaszcza wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów, zarówno operacyjnych (niefinansowych), jak i finansowych, na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.Po przeczytaniu książki Czytelni...
Pokaż więcej...

Zarządzanie procesami w instytucjach finansowych
Autor: Adam Nosowski

Wydawnictwo: C. H. BECK, 2010

Cena brutto: 47,25 PLN

Dodaj do koszyka

Autor podręcznika prezentuje podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmy ich funkcjonowania. W licznych przykładach w bardzo przystępny sposób wyjaśnia oraz porządkuje kategorie i narzędzia zarządzania finansami, a także możliwości i ograniczenia ich stosowania. Podkreśla zwłaszcza wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów, zarówno operacyjnych (niefinansowych), jak i finansowych, na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.Po przeczytaniu książki Czytelni...
Pokaż więcej...

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka
Autor: Tadeusz Sikora, Danuta Kołożyn-Krajewska

Wydawnictwo: C.H.BECK, 2010

Cena brutto: 57,75 PLN

Dodaj do koszyka

Bezpieczeństwo żywności jest dla współczesnego konsumenta najważniejszą cechą, której oczekuje od nabywanej i konsumowanej żywności. Sfera zapewnienia tego bezpieczeństwa jest obecnie ściśle regulowana normami prawa unijnego i krajowego. W ostatnim dziesięcioleciu wiele się zmieniło w tym względzie, począwszy od opublikowania dyrektywy 93/43/EEC w czerwcu 1993 r. do opublikowania „pakietu rozporządzeń higienicznych” w kwietniu 2004 r. i opublikowania norm ISO serii 22000. Książka jest kompleksow...
Pokaż więcej...

Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki i metod
Autor: Zbysław Dobrowolski

Wydawnictwo: PWSZ, 2008

Cena brutto: 49,00 PLN

Dodaj do koszyka

Niniejsza praca, recenzowana przez wybitnych znawców przedmiotu, traktuje o organizacjach i podstawach zarządzania. Jest wynikiem nie tylko doświadczeń dydaktycznych oraz studiów literatury przedmiotu, ale i wieloletnich obserwacji autoraStron 324, Format B5, Oprawa miękka, 2008...
Pokaż więcej...

Ocena efektywności szkoleń
Autor: Peter Bramley

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2011

Cena brutto: 59,00 PLN

Dodaj do koszyka

Zarządzający wszelkiego typu organizacjami wymagają, by pracownicy działów szkoleń, działów personalnych, konsultanci i instruktorzy potrafili dowieść, że planowane i przeprowadzane szkolenia są inwestycjami przynoszącymi firmie określone korzyści. Książka zawiera wskazówki, jak zapewniać efektywność szkoleń i jak ją oceniać, a więc jak mierzyć i uzasadniać wartość szkoleń.Stron 216, Format B5, Oprawa miękka, 2011...
Pokaż więcej...

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
Autor: Zbigniew Pawlak

Wydawnictwo: POLTEXT, 211

Cena brutto: 64,90 PLN

Dodaj do koszyka

Podręcznik wprowadza w podstawowe zagadnienia zarządzania zasobami ludzkimi wewspółczesnym przedsiębiorstwie. W przystępny sposób scharakteryzowano w nim system zarządzania zasobami ludzkimi, głównie pod kątem takich funkcji, jak: analiza pracy, wartościowanie pracy, planowanie zasobów ludzkich, analiza zasobów ludzkich, dobór, kształcenie i szkolenie, ocenianie, wynagradzanie, rozwój indywidualny, kształtowanie warunków pracy, zbiorowe stosunki pracy wraz z partycypacją pracowniczą, zwalnianie i system inf...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl