Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]   >>  

Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (instrukcje, zapisy – wytwórnie żywności)
Autor: Barbara Jackiewicz

Wydawnictwo: ODDK

Cena brutto: 110,70 PLN

Dodaj do koszyka

Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) jest obowiązany przestrzegać w zakładach zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz dobrej praktyki higienicznej (GHP).Przygotowana dokumentacja zawiera instrukcje dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych stosowane w zakładach branży spożywczej oraz formularze służąc...
Pokaż więcej...

Księga jakości według normy ISO 9001:2000. Przykład z komentarzem. Metodyka opracowania (z suplementem elektronicznym)
Autor: dr inż. Piotr Grudowski

Cena brutto: 231,00 PLN

Dodaj do koszyka

Księga jakości jest jednym z dokumentów wymaganych normą ISO 9001:2000, która wprowadziła nowe w systemie jakości podejście procesowe, tzn. system jakości ma być dostosowany do specyfiki przedsiębiorstwa a nie do poszczególnych punktów normy. Księga powinna zawierać dokładne informacje na temat zakresu systemu zarządzania jakością danej organizacji, procedury lub ich listę oraz dane na temat realizowanych procesów i powiązań, jakie między nimi istnieją.Proponujemy Państwu prostą, skuteczną i oryginalną meto...
Pokaż więcej...

Wzorcowa Księga HACCP z dokumentacją
Autor: opracowanie: Małgorzata Wiśniewska

Wydawnictwo: ODDK , 2004

Cena brutto: 82,41 PLN

Dodaj do koszyka

Przygotowana w formie "gotowca" z miejscami do wypełniania, ułatwia opracowanie oraz prawidłową rejestrację, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji HACCP.Forma skoroszytu z wymiennymi kartami umożliwia dostosowanie Księgi do indywidualnych warunków danego zakładu. dr Małgorzata Wiśniewska - pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, autorka i współautorka publikacji i prac poświęconych problematyce zarządzania i zapewnienia jakości, m.in. w przemyśle spożywczym. Prowad...
Pokaż więcej...

GlobalGAP. Podstawy, wymagania, wdrażanie i kontrola (z suplementem elektronicznym)
Autor: Małgorzata Wiśniewska

Wydawnictwo: ODDK , 2011

Cena brutto: 136,50 PLN

Dodaj do koszyka

System GlobalGAP to ważny, niezależny, dobrowolny system służący zapewnieniu bezpieczeństwa żywności na etapie produkcji podstawowej. Zainteresowanie tym systemem, zarówno w świecie, jak i w Polsce, wynika przede wszystkim z rosnących oczekiwań i świadomości konsumentów oraz z wymagań sieci detalicznych, dla których certyfikat GlobalGAP jest wiarygodnym potwierdzeniem spełnienia wysokich standardów produkcji rolnej.W książce omówiono główne założenia i zasady systemu, ze szczególnym wskazaniem standardu dot...
Pokaż więcej...

GlobalGAP. Rośliny uprawne. Owoce i warzywa (z suplementem elektronicznym)
Autor: Małgorzata Sprawka

Wydawnictwo: ODDK , 2011

Cena brutto: 99,75 PLN

Dodaj do koszyka

W ostatnich latach producenci zaczęli bardziej dbać o jakość i bezpieczeństwo wytwarzanej żywności. Coraz częściej zwraca się uwagę na źródło pochodzenia produktu, na warunki, w jakich był uprawiany, i na gwarancje związane z tym pochodzeniem. Gdy zwiększa się ryzyko zagrożeń, a zmniejsza zaufanie klientów, większość producentów żywności stara się przedstawić dowody swojej umiejętności identyfikowania i nadzorowania zagrożeń, również na etapie produkcji pierwotnej.Jednym z narzędzi umożliwiających spełnieni...
Pokaż więcej...

Kodeks Żywnościowy - wytyczne dobrej praktyki higienicznej (wersja angielsko-polska)
Autor: Małgorzata Wiśniewska

Wydawnictwo: ODDK, 1997

Cena brutto: 73,50 PLN

Dodaj do koszyka

Kodeks Żywnościowy (łac. Codex Alimentarius) stanowi zbiór norm i standardów dotyczących żywności zawierających Wytyczne i Rekomendacje Komisji Kodeksu Żywnościowego oraz opinie państw członkowskich. Publikacja ułatwi skuteczne wdrożenie systemu HACCP oraz dostosowanie się do ogólnych wymagań higienicznych i zaleceń opisanych w Kodeksie Żywnościowym. dr Małgorzata Wiśniewska - pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, autorka i współautorka publikacji i prac poświęconych pr...
Pokaż więcej...

Instruktaż prowadzenia Księgi HACCP z dokumentacją
Autor: Małgorzata Wiśniewska

Wydawnictwo: ODDK , 2003

Cena brutto: 99,75 PLN

Dodaj do koszyka

Narzędzie pozwalające przedsiębiorcom samodzielnie opracować, wdrożyć i użytkować system kontroli HACCP w oparciu o wytyczne siedmiu zasad HACCP Kodeksu Żywnościowego oraz art 29 ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Każda strona księgi została opatrzona szczegółową instrukcją jej sporządzenia, praktycznym przykładem zapisów opracowanym dla małej piekarni oraz wzorcową dokumentacją uzupełniającą (Plan HACCP) - w układzie: strony lewe zawierają instruktaż, prawe przykład opracowany dla małej pi...
Pokaż więcej...

HACCP – Katalog zagrożeń biologicznych, fizycznych i chemicznych
Autor: Marek R. Zadernowski, Anna Zadernowska, Mieczysław Obiedziński, Ryszard Zadernowski

Wydawnictwo: ODDK, 2008

Cena brutto: 70,00 PLN

Dodaj do koszyka

Prawidłowa identyfikacja zagrożeń, ich poznanie i świadome panowanie nad nimi stanowi podstawę zarządzania bezpieczeństwem żywności w przemyśle spożywczym.Książka prezentuje katalog wybranych zagrożeń – autorzy dokonali podziału na zagrożenia biologiczne, fizyczne i chemiczne, dołączając krótką charakterystykę ich podstawowych cech, występowania i sposobu eliminacji.Publikacja jest przeznaczona dla członków zespołu HACCP, na których spoczywa obowiązek wdrożenia HACCP. Pozwoli na zidentyfikowanie zagro...
Pokaż więcej...

Pomiary w HACCP - praktyczne wskazówki i przyrządy pomiarowe
Autor: Grzegorz Heszen, Janusz Rudnik

Wydawnictwo: ODDK, 2006

Cena brutto: 65,00 PLN

Dodaj do koszyka

Monitorowanie, którego celem jest sprawdzenie czy właściwości produktu lub parametry procesu w krytycznych punktach kontroli HACCP są zgodne z przyjętymi wartościami, jest podstawą funkcjonowania systemu HACCP w każdym zakładzie przemysłu spożywczego i żywienia zbiorowego. Podstawą procesu monitorowania są pomiary. Celem poradnika jest przybliżenie Czytelnikom zagadnień z dziedziny pomiarów stosowanych w systemie HACCP. Omówiono w nim najczęściej mierzone wielkości, przyrządy pomiarowe i ich parametry. Pod...
Pokaż więcej...

Nowe prawo żywnościowe Unii Europejskiej a systemy GMP, GHP, HACCP
Autor: Jolanta Kowalska, Ewa Majewska, Mieczysław W. Obiedziński, Marek R. Zadernowski

Wydawnictwo: ODDK, 2006

Cena brutto: 73,50 PLN

Dodaj do koszyka

W przeciwieństwie do obecnie obowiązujących dyrektyw, które nie działają wprost na przedsiębiorcę a jedynie przez przepisy krajowe, nowe przepisy Unii Europejskiej zostały przygotowane w formie rozporzadzeń, które działają wprost na przedsiębiorcę oraz urzędową kontrolę żywności i są nadrzędne wobec przepisów krajowych, które mogłyby być z niezgodne z ich zapisami.Rozporządzenia te odnoszą się zarówno do zagadnień dotyczących GMP, GHP, HACCP, ale również regulują sposób prowadzenia urzędowej kontroli żywnoś...
Pokaż więcej...

Żywienie dzieci w przedszkolu. Poradnik realizacji racjonalnego żywienia dzieci w wieku 4–6 lat z przykładami jadłospisów i oceną sposobu żywienia
Autor: Barbara Jackiewicz

Wydawnictwo: ODDK, 2007

Cena brutto: 170,00 PLN

Dodaj do koszyka

W zestawie książka oraz program komputerowy (CD361) Człowiek, chcąc zachować pełnię zdrowia, musi się racjonalnie odżywiać, musi umieć też zestawić w posiłku poszczególne produkty w taki sposób, aby jego organizm na każdym etapie życia został zasilony odpowiednimi składnikami odżywczymi. Badania prowadzone na przestrzeni lat wskazują, że racjonalne żywienie od najwcześniejszych chwil życia człowieka, kontynuowane w późniejszym okresie, przyczynia się do prawidłowego przebiegu rozwoju osobniczego, gwarant...
Pokaż więcej...

ZAGADNIENIA Z NAUKI O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA
Autor: BIERNAT JADWIGA

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2009

Cena brutto: 49,00 PLN

Dodaj do koszyka

W podręczniku w sposób nowatorski przedstawiono zasadnicze problemy żywienia człowieka. Wiele uwagi poświęcono zwłaszcza ustaleniu zapotrzebowania energetycznego organizmu, tematowi wartości energetycznej pożywienia. W osobnych rozdziałach omówiono rolę białek, tłuszczów, węglowodanów, witamin oraz składników mineralnych w żywieniu człowieka, przedstawiono zasady racjonalnego żywienia i metody edukacji żywieniowej, a także sposoby układania jadłospisów diety łatwo strawnej według zaleceń diety ubogoenergety...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl