Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]   >>  

Obowiązki i odpowiedzialność przedsiębiorcy sektora spożywczego podlegającego kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Autor: Barbara Jackiewicz

Wydawnictwo: ODDK, 2008

Cena brutto: 63,00 PLN

Dodaj do koszyka

Zapisy w prawie żywnościowym nie zawsze jednoznacznie i wprost formułują obowiązek, któremu musi sprostać przedsiębiorca. Jak bowiem rozumieć stosowane w rozporządzeniach zwroty typu: „tam gdzie to konieczne, tam gdzie to niezbędne, tam gdzie to stosowne; warunki konieczne, właściwe do zapewnienia bezpieczeństwa żywności” itp.? Nowe podejście do kwestii odpowiedzialności za bezpieczeństwo żywności zapisane w obowiązujących aktach prawnych wymaga od przedsiębiorcy dużej wiedzy i świadomego działa...
Pokaż więcej...

Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (instrukcje, zapisy – mała gastronomia) z seplementem elektronicznym
Autor: Barbara Jackiewicz

Wydawnictwo: ODDK, 2008

Cena brutto: 110,70 PLN

Dodaj do koszyka

Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) jest obowiązany przestrzegać w zakładach zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz dobrej praktyki higienicznej (GHP).Przygotowana dokumentacja zawiera instrukcje dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych stosowane w zakładach branży spożywczej oraz formularze służąc...
Pokaż więcej...

Wzorcowa dokumentacja HACCP. Hurtownia ogólnospożywcza
Autor: Barbara Jackiewicz

Wydawnictwo: ODDK, 2007

Cena brutto: 86,10 PLN

Dodaj do koszyka

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych i ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia wszystkie przedsiębiorstwa sektora spożywczego, w tym także hurtownie ogólnospożywcze, są zobowiązane do tego, aby opracować i stosować procedury zgodne z zasadami systemu HACCP, muszą również przechowywać i archiwizować dokumentację potwierdzającą wdrażanie systemu.W „Dokumentacji” pokazano obrót artykułami ogólnospożywczymi na przykładzie zakładu, który dysponuje maga...
Pokaż więcej...

GMP/GHP i HACCP w hurtowniach i sklepach mięsnych. Porady praktyczne wraz z przykładami dokumentacji, instrukcji i formularzy
Autor: Halina Witkowska

Wydawnictwo: ODDK, 2004

Cena brutto: 71,40 PLN

Dodaj do koszyka

W opracowaniu przedstawiono najważniejsze informacje z zakresu systemów jakości dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, tj. GMP/GHP i HACCP, przeznaczone przede wszystkim dla małych hurtowni i sklepów mięsnych. Intencją autorki było zaprezentowanie w możliwie przystępny sposób zagadnień związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego oferowanych produktów mięsnych. Książka stanowi doskonałą pomoc w samodzielnym wprowadzaniu tych systemów w codziennej praktyce hurtowni i sklepów. Czytelnik znaj...
Pokaż więcej...

Instruktaż prowadzenia Księgi GMP/GHP z dokumentacją
Autor: Dr Małgorzata Wiśniewska

Wydawnictwo: ODDK, 2004

Cena brutto: 80,00 PLN

Dodaj do koszyka

Podstawowym warunkiem wdrożenia skutecznego systemu HACCP jest wcześniejsze wprowadzenie i stosowanie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP, jako warunku wstępnego wszystkich systemów zapewnienia jakości żywności. Księga GMP/GHP stanowi przewodnik po zasadach dobrych praktyk produkcyjnych i dobrych praktyk higienicznych, porządkuje dokumentację systemową powstałą podczas wdrażania systemu.Prezentowana publikacja jest wzorcową Księgą GMP/GHP z dokumentacją, ze szczegółowym...
Pokaż więcej...

Księga nadzoru nad szkodnikami
Wydawnictwo: ODDK, 2004

Cena brutto: 36,90 PLN

Dodaj do koszyka

Księga nadzoru nad szkodnikami stanowi dokument związany z Księgą HACCP.Do prowadzenia nadzoru nad szkodnikami zobowiązane jest każde przedsiębiorstwo spożywcze, co wynika m.in. z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji w zakładach produkujących lub wprowadzających żywność do obrotu (Dz.U. Nr 6, poz. 77).Kontrola szkodników w zakładzie zależy w dużym stopniu ...
Pokaż więcej...

Dokumentacja sanitarna według zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (instrukcje, zapisy) sklep spożywczy z suplementem elektronicznym
Autor: Barbara Jackiewicz

Wydawnictwo: ODDK

Cena brutto: 110,70 PLN

Dodaj do koszyka

Skoroszyt z wymiennymi kartami, zawierający zestaw instrukcji i formularzy opracowanych specjalnie dla sklepów spożywczych, umożliwiający dokonywanie wymaganych zapisów oraz sporządzanie innej, obowiązującej w każdym zakładzie, dokumentacji.Publikacja jest uzupełniona wykazem wszystkich zaświadczeń i dokumentów, które należy dołączyć do skoroszytu, otrzymując w ten sposób pełną dokumentację, podlegającą urzędowej kontroli sanitarnej.Zgodna z wymogami rozporządzenia Min. Zdrowia z dnia 6.01.2003 r. w sprawie...
Pokaż więcej...

Uniwersalna Lista kontrolna auditu wewnętrznego HACCP
Autor: Dr Małgorzata Wiśniewska

Cena brutto: 60,00 PLN

Dodaj do koszyka

Lista kontrolna jest narzędziem pracy auditora wewnętrznego każdego zakładu wdrażającego system HACCP i stanowi zbiór problemów, które należy rozważyć podczas oceny skuteczności funkcjonowania systemu. Przedstawioną w niniejszym opracowaniu Listę powinno się traktować jako wzór i pomysł do stworzenia własnej propozycji mającej zastosowanie w konkretnym przykładzie. Prezentowana Lista jest na tyle uniwersalna, że można ją wykorzystać w każdym przedsiębiorstwie, zawiera bowiem treści, jakie ze względu na obo...
Pokaż więcej...

Audytowanie firm spożywczych - GMP/GHP, HACCP, jakość - wymagania, komentarz, metodyka
Autor: Marek R. Zadernowski, Paweł Walęcik, Małgorzata Białłowicz, Jacek Dybaś, Janusz Stolarski, Magdalena Górecka

Cena brutto: 40,00 PLN

Dodaj do koszyka

Publikacja zawiera katalog zagadnień pozwalających ocenić zakład spożywczy na wielu płaszczyznach i odnoszących się do różnych kwestii, zaczynając od dobrych praktyk produkcyjnych, higienicznych, poprzez wymagania wobec produkcji i produktu, HACCP, elementy zapewnienia i zarządzania jakością, a kończąc na wymaganiach odnośnie do zagrożeń bioterrorystycznych. Dodatkowo w opracowaniu zaproponowano różne metody oceny poszczególnych zagadnień, tak by Czytelnik w oparciu o nie mógł skonstruować własną ankietę...
Pokaż więcej...

Instruktaż opracowania procedury auditu wewnętrznego HACCP z dokumentacją
Autor: Dr Małgorzata Wiśniewska

Cena brutto: 55,00 PLN

Dodaj do koszyka

Poradnik zawiera przykład procedury auditu wewnętrznego systemu HACCP mogący stanowić wzór do opracowania kolejnych procedur tego systemu. Autorka omawia każdy punkt procedury, prezentuje wzory wypełnionych formularzy. m.in. program auditu, listę kontrolną, raport z auditu, kartę niezgodności. Formularze te można modyfikować w zależności od potrzeb danego przedsiębiorcy. W instruktażu szczegółowo opisano sposób tworzenia każdej procedury systemu HACCP, czytelnie przedstawiono formę jej poszczególnych...
Pokaż więcej...

GlobalGAP. Inwentarz żywy. Bydło i owce. Bydło mleczne (z suplementem elektronicznym)
Autor: Małgorzata Sprawka

Wydawnictwo: ODDK, 2011

Cena brutto: 99,75 PLN

Dodaj do koszyka

W ostatnich latach producenci zaczęli bardziej dbać o jakość i bezpieczeństwo wytwarzanej żywności. Coraz częściej zwraca się uwagę na źródło pochodzenia inwentarza, na warunki, w jakich był hodowany, i na gwarancje związane z tym pochodzeniem. Gdy zwiększa się ryzyko zagrożeń, a zmniejsza zaufanie klientów, większość producentów żywności stara się przedstawić dowody swojej umiejętności identyfikowania i nadzorowania zagrożeń, również na etapie produkcji pierwotnej.Jednym z narzędzi umożliwiających spełnien...
Pokaż więcej...

Procedury i instrukcje zakładowego sytemu HACCP z formularzami do zapisów - piekarnia
Autor: Agnieszka Budzyńska

Wydawnictwo: ODDK, 2004

Cena brutto: 100,00 PLN

Dodaj do koszyka

Od 1 maja 2004 r. wszystkie zakłady prowadzące działalność w zakresieprodukcji i obrotu żywnością muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności. Aby ten cel osiągnąć, należy wszystkie techniki i metody pracy oraz zalecenia higieniczne opracować w formie procedur i instrukcji.Opracowanie przygotowane przez doświadczonego technologa, przewodniczącego zespołu HACCP w zakładzie branży spożywczej, obejmuje wzorcowe procedury i instrukcje wraz z formularzami...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl