Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

[1] [2]   >>  

Poradnik opracowania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) z przykładowo wypełnioną dokumentacją
Autor: Barbara Jackiewicz

Wydawnictwo: ODDK, 2013

Cena brutto: 78,75 PLN

Dodaj do koszyka

Każdy podmiot działający na rynku w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) jest obowiązany przestrzegać w zakładach zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz dobrej praktyki higienicznej (GHP). Zasady GMP i GHP powinny być zapisane i ujęte w formie procedur, instrukcji, gwarantując powtarzalne i bezbłędne wykonywanie ...
Pokaż więcej...

Poradnik opracowania i wdrażania systemu HACCP – gastronomia
Autor: Barbara Jackiewicz

Wydawnictwo: ODDK, 2013

Cena brutto: 81,90 PLN

Dodaj do koszyka

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, które jest aktem nadrzędnym stosowanym bezpośrednio we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kierujący zakładem ma obowiązek wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP.Autorka – specjalista Państwowej Inspekcji Sanitarnej do spraw nadzoru nad żywnością w sposób przystępny, na podstawie pr...
Pokaż więcej...

GlobalGAP. Inwentarz żywy. Bydło i owce. Bydło mleczne (z suplementem elektronicznym)
Autor: Małgorzata Sprawka

Wydawnictwo: ODDK, 2011

Cena brutto: 99,75 PLN

Dodaj do koszyka

W ostatnich latach producenci zaczęli bardziej dbać o jakość i bezpieczeństwo wytwarzanej żywności. Coraz częściej zwraca się uwagę na źródło pochodzenia inwentarza, na warunki, w jakich był hodowany, i na gwarancje związane z tym pochodzeniem. Gdy zwiększa się ryzyko zagrożeń, a zmniejsza zaufanie klientów, większość producentów żywności stara się przedstawić dowody swojej umiejętności identyfikowania i nadzorowania zagrożeń, również na etapie produkcji pierwotnej.Jednym z narzędzi umożliwiających spełnien...
Pokaż więcej...

Obowiązki i odpowiedzialność przedsiębiorcy sektora spożywczego podlegającego kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Autor: Barbara Jackiewicz

Wydawnictwo: ODDK, 2008

Cena brutto: 63,00 PLN

Dodaj do koszyka

Zapisy w prawie żywnościowym nie zawsze jednoznacznie i wprost formułują obowiązek, któremu musi sprostać przedsiębiorca. Jak bowiem rozumieć stosowane w rozporządzeniach zwroty typu: „tam gdzie to konieczne, tam gdzie to niezbędne, tam gdzie to stosowne; warunki konieczne, właściwe do zapewnienia bezpieczeństwa żywności” itp.? Nowe podejście do kwestii odpowiedzialności za bezpieczeństwo żywności zapisane w obowiązujących aktach prawnych wymaga od przedsiębiorcy dużej wiedzy i świadomego działa...
Pokaż więcej...

Kodeks Żywnościowy - wytyczne dobrej praktyki higienicznej (wersja angielsko-polska)
Autor: Małgorzata Wiśniewska

Wydawnictwo: ODDK, 1997

Cena brutto: 73,50 PLN

Dodaj do koszyka

Kodeks Żywnościowy (łac. Codex Alimentarius) stanowi zbiór norm i standardów dotyczących żywności zawierających Wytyczne i Rekomendacje Komisji Kodeksu Żywnościowego oraz opinie państw członkowskich. Publikacja ułatwi skuteczne wdrożenie systemu HACCP oraz dostosowanie się do ogólnych wymagań higienicznych i zaleceń opisanych w Kodeksie Żywnościowym. dr Małgorzata Wiśniewska - pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, autorka i współautorka publikacji i prac poświęconych pr...
Pokaż więcej...

Poradnik wdrażania HACCP w małych zakładach produkcji, przetwórstwa i obrotu mięsem
Autor: Dr Halina Witkowska

Wydawnictwo: ODDK, 2004

Cena brutto: 90,00 PLN

Dodaj do koszyka

Poradnik wdrażania HACCP przeznaczony jest głównie dla małych zakładów zajmujących się produkcją (rzeźnie), przetwarzaniem (przetwórnie) i obrotem produktami mięsnymi (hurtownie, sklepy). Składa się z trzech części, w których zawarto wiele ważnych informacji dotyczących m.in. uzasadnienia wprowadzenia systemu HACCP, jego zalet i niedoskonałości oraz możliwości uzyskania pomocy przy wdrażaniu HACCP. Szczegółowo przedstawiono także istotę systemu wraz z dwunastoma etapami wprowadzania zasad, których zrozumien...
Pokaż więcej...

Praktyczny poradnik wdrażania systemu HACCP - producenci żywności
Autor: Halina Turlejska

Wydawnictwo: ODDK, 2004

Cena brutto: 81,90 PLN

Dodaj do koszyka

Praktyczny poradnik wdrażania systemu HACCP ma za zadanie przybliżyć ważną i nagłaśnianą ostatnio problematykę związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. W publikacji zwrócono szczególną uwagę na praktyczną realizację zasad GMP/GHP oraz wdrażanie systemu HACCP będących podstawowymi narzędziami zapewniającymi bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Autorka przedstawia w poradniku główne aspekty GMP/GHP, których realizacja jest niezbędna w każdym przedsiębiorstwie lub firmie działającej w obszarz...
Pokaż więcej...

Poradnik opracowania i wdrażania systemu HACCP - sklep spożywczy
Autor: Barbara Jackiewicz

Wydawnictwo: ODDK, 2004

Cena brutto: 81,90 PLN

Dodaj do koszyka

Od dnia 1 maja 2004 r. kierujący sklepem spożywczym ma obowiązek wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Warunkiem wstępnym do opracowania i wdrażania zasad systemu HACCP są zasady dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej GMP/GHP, które zostały omówione w Poradniku opracowania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP z przykładowo wypełnioną dokumentacją. Sklep spożywczy, B. Jackiewicz, wyd. ODDK.Autorka - specjalista do spraw nadzoru nad żywnością Państwowej Inspekcji S...
Pokaż więcej...

HACCP – Katalog zagrożeń biologicznych, fizycznych i chemicznych
Autor: Marek R. Zadernowski, Anna Zadernowska, Mieczysław Obiedziński, Ryszard Zadernowski

Wydawnictwo: ODDK, 2008

Cena brutto: 70,00 PLN

Dodaj do koszyka

Prawidłowa identyfikacja zagrożeń, ich poznanie i świadome panowanie nad nimi stanowi podstawę zarządzania bezpieczeństwem żywności w przemyśle spożywczym.Książka prezentuje katalog wybranych zagrożeń – autorzy dokonali podziału na zagrożenia biologiczne, fizyczne i chemiczne, dołączając krótką charakterystykę ich podstawowych cech, występowania i sposobu eliminacji.Publikacja jest przeznaczona dla członków zespołu HACCP, na których spoczywa obowiązek wdrożenia HACCP. Pozwoli na zidentyfikowanie zagro...
Pokaż więcej...

Praktyczne wdrażanie systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego
Autor: Marek R. Zadernowski, Anna Zadernowska, Mieczysław Obiedziński, Ryszard Zadernowski

Wydawnictwo: ODKK, 2004

Cena brutto: 79,00 PLN

Dodaj do koszyka

Od 1 maja 2004 r. każdy zakład żywienia zbiorowego ma obowiązek wdrożenia zasad HACCP. Dobrze opracowane i wdrożone systemy GMP, GHP i HACCP zwiększają pewność, że dołożono wszelkich starań, aby oferowana żywność spełniała oczekiwania klientów i była dla nich bezpieczna.Autorzy niniejszej publikacji starają się ukazać, że systemy zapewnienia i zarządzania jakością to nie tylko "przykry" obowiązek, ale narzędzia, które w bardzo skuteczny sposób pozwalają na sprawne zarządzanie i nadzór nad produkcją. W porad...
Pokaż więcej...

Żywienie dzieci w przedszkolu. Poradnik realizacji racjonalnego żywienia dzieci w wieku 4–6 lat z przykładami jadłospisów i oceną sposobu żywienia
Autor: Barbara Jackiewicz

Wydawnictwo: ODDK, 2007

Cena brutto: 170,00 PLN

Dodaj do koszyka

W zestawie książka oraz program komputerowy (CD361) Człowiek, chcąc zachować pełnię zdrowia, musi się racjonalnie odżywiać, musi umieć też zestawić w posiłku poszczególne produkty w taki sposób, aby jego organizm na każdym etapie życia został zasilony odpowiednimi składnikami odżywczymi. Badania prowadzone na przestrzeni lat wskazują, że racjonalne żywienie od najwcześniejszych chwil życia człowieka, kontynuowane w późniejszym okresie, przyczynia się do prawidłowego przebiegu rozwoju osobniczego, gwarant...
Pokaż więcej...

Pomiary w HACCP - praktyczne wskazówki i przyrządy pomiarowe
Autor: Grzegorz Heszen, Janusz Rudnik

Wydawnictwo: ODDK, 2006

Cena brutto: 65,00 PLN

Dodaj do koszyka

Monitorowanie, którego celem jest sprawdzenie czy właściwości produktu lub parametry procesu w krytycznych punktach kontroli HACCP są zgodne z przyjętymi wartościami, jest podstawą funkcjonowania systemu HACCP w każdym zakładzie przemysłu spożywczego i żywienia zbiorowego. Podstawą procesu monitorowania są pomiary. Celem poradnika jest przybliżenie Czytelnikom zagadnień z dziedziny pomiarów stosowanych w systemie HACCP. Omówiono w nim najczęściej mierzone wielkości, przyrządy pomiarowe i ich parametry. Pod...
Pokaż więcej...

[1] [2]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl