Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2008 r.
Wydawnictwo: ODDK, 2008

Cena brutto: 73,20 PLN

Dodaj do koszyka

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2008 r. (rozporządzenie MF z dnia 11 grudnia 2007 r., Dz.U. Nr 234, poz. 1721) wymagania: CD-ROM, Windows 98/2000/Xp, przeglądarka plików PDF nośnik: płyta CD...
Pokaż więcej...

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług ze stawkami VAT (na płycie CD)
Wydawnictwo: ODDK, 2008

Cena brutto: 366,00 PLN

Dodaj do koszyka

Program komputerowy Uwaga! Do celów podatku od towarów i usług, poboru akcyzy i obowiązku oznaczania znakami akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej - stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) z 1997 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2008 r. Charakterystyka programu P...
Pokaż więcej...

Wspólny Słownik Zamówień CPV (Słownik główny. Słownik uzupełniający. Powiązania CPV z CPC/NACE/CN) Wersja polsko-angielska na CD
Wydawnictwo: ODDK, 2008

Cena brutto: 146,40 PLN

Dodaj do koszyka

Program komputerowy Zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień. Od 15 września 2008 r. obowiązuje nowy CPV (wprowadzony rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrek...
Pokaż więcej...

POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI PKD obowiązująca od 1 stycznia 2008 r. program komputerowy
Wydawnictwo: ODDK, 2008

Cena brutto: 219,60 PLN

Dodaj do koszyka

Nowa klasyfikacja, niezbędna od dnia 1 stycznia 2008 r. przy wpisie podmiotów podejmujących działalność do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowej Ewidencji Podatników, a także do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON (rozporządzenie RM z dnia 24 grudnia 2007 r., Dz.U. Nr 251, poz. 1885). Nowotworzone podmioty powinny rejestrować swoją działalność wg nowej klasyfikacji PKD! Program komputerowy umożliwia szybkie wyszukiwanie poprzez nazwę, sł...
Pokaż więcej...

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) 2004 – na płycie CD
Wydawnictwo: ODDK, 2004

Cena brutto: 183,00 PLN

Dodaj do koszyka

Program komputerowy Program zawiera pełny tekst nowej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), która od 1 maja 2004 r. zastępuje klasyfikację z 1997 r., uwzględniającej zmiany w przepisach Unii Europejskiej. Charakterystyka programu: niewielkie potrzeby sprzętowe – efektywna praca na każdym komputerze z oprogramowaniem Windows 9x/NT/Me/2000/XP, wymaganych 10 Mb wolnego miejsca na dysku łatwa, intuicyjna instalacja i obsługa czas wyszukiwania nie przekracza 1 s praca wielookienkowa (podgl...
Pokaż więcej...

Klasyfikacja Środków Trwałych ze stawkami amortyzacji (CD)
Wydawnictwo: ODDK

Cena brutto: 73,20 PLN

Dodaj do koszyka

Program komputerowy Program zawiera pełny tekst Klasyfikacji Środków Trwałych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1317; z 2002 r. Nr 18, poz. 189; z 2004 r. Nr 260, poz. 2589) Poszczególnym pozycjom klasyfikacji przyporządkowano, obowiązujące także w 2008 r., stawki amortyzacji wraz z odpowiednimi wyjaśnieniami. Dodatkowo Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych. Charakterystyka programu: niewielkie potrzeby sprzętowe – efektywna praca na każdy...
Pokaż więcej...

Prezentacje do szkoleń bhp
Wydawnictwo: ODDK, 2009

Cena brutto: 353,80 PLN

Dodaj do koszyka

Program komputerowy (możliwość wyświetlania na monitorze lub rzutniku multimedialnym) do samodzielnego doboru slajdów prezentujących tematykę szkoleń okresowych bhp dla różnych grup pracowników. Nowoczesny i atrakcyjny sposób prowadzenia szkoleń. · 630 kolorowych slajdów ilustrujących tematykę szkoleń na różne stanowiska · Gotowe zestawy prezentacji do wszystkich szkoleń · Możliwość tworzenia własnych zestawów · Możliwość dowolnych konfiguracji slajdów – dodawania do zestawu z ...
Pokaż więcej...

Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl