Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5]   >>  

Zastosowanie programu SPICE w analizie obwodów elektrycznych i elektronicznych
Autor: M. Pasko. J. Walczak

Wydawnictwo: Politechnika Śląska, 2011

Cena brutto: 33,00 PLN

Dodaj do koszyka

W książce omówiono zaawansowane metody analizy i modelowania obwodów elektrycznych i elektronicznych z wykorzystaniem symulatora SPICE.   W zakres książki wchodzą:   Metody analizy obwodów wykorzystujące pojęcia wyrażeń arytmetycznych, parametrów i funkcji, Metody modelowania układów w trybie ABM, Metody analizy obwodów z wykorzystaniem modeli (bibliotecznych i własnych użytkownika) elementów RLMC, kluczy linii długiej, diod, tranzystorów bipolarnych i polowych, tyrystorów układów scalon...
Pokaż więcej...

Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle
Autor: Fryderyk Łasak

Wydawnictwo: Verlag Dashofer, 2011

Cena brutto: 103,95 PLN

Dodaj do koszyka

Tematyka W publikacji znajdziesz szereg informacji o instalacjach i urządzeniach do 1 kV. Poradnik opracowano na podstawie wymagań norm, jakie muszą spełniać instalacje i urządzenia niskiego napięcia. Korzyści Dzięki tej publikacji poznasz m.in.: przepisy prawne związane z wykonywaniem sprawdzeń instalacji i urządzeń wymagania normy PN-HD 60364-4-41:2009 – instalacje elektryczne niskiego napięcia pomiary wielkości elektrycznych pomiar rezystancji uziemienia uziomu pomiary natężenia oświetl...
Pokaż więcej...

Błędy popełniane przy badaniach i pomiarach elektrycznych. Poradnik dla elektryka
Autor: Fryderyk Łasak

Wydawnictwo: Verlag Dashofer, 2011

Cena brutto: 103,95 PLN

Dodaj do koszyka

Tematyka Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości podczas prowadzenia badań ipomiarów elektrycznych.Wybrane zagadnienia z treści obejmują: o bezpieczeństwo prac pomiarowych przy urządzeniach elektroenergetycznych o rodzaje i zakres badań i pomiarów ochronnych o błędy przy wykonywaniu pomiarów małych rezystancji o błędy popełniane przy podłączaniu urządzeń wukładzie sieci TN-C o pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych i przyczyny niezadziałania wyłączników różnicowoprądowych o pomi...
Pokaż więcej...

Bezpieczny dom rodzinny. Instalacje elektryczne. Tom 2 Alternatywne źródła - energia odnawialna
Autor: Janusz Strzyżewski

Wydawnictwo: Polcen, 2011

Cena brutto: 45,00 PLN

Dodaj do koszyka

Książka Bezpieczny dom rodzinny. Instalacje elektryczne. Tom 2. Alternatywne źródła – energia odnawialna autorstwa mgr inż. Janusza Strzyżewskiego jest drugą częścią porad-nika dla właścicieli budynków jednorodzinnych. Zgromadzono w nim informacje dotyczące niestandardowych zastosowań energii elektrycznej w tym w pierwszym rzędzie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii słońca i wiatru. Czerpana z ich energia umożliwia przynajmniej częściowe złagodzenie skutków przerw w zasilaniu z sieci ...
Pokaż więcej...

Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej
Autor: Ryszard Tytko

Wydawnictwo: ECO INVESTMENT, 2015

Cena brutto: 58,00 PLN

Dodaj do koszyka

Publikacja ta może być przydatna szerokiemu gronu odbiorców, zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem energii odnawialnej. Autor w sposób kompleksowy przedstawił zagadnienia związane z wykorzystaniem energii: słonecznej, geotermalnej, wodnej, wiatrowej i biomasy. Jest to trzecie wydanie, w którym dokonano aktualizacji danych oraz przedstawiono najnowsze rozwiązania techniczne urządzeń zasilanych z odnawialnych źródeł energii.W opracowaniu tym szczególną uwagę zwrócono na wpływ, jaki mają urządzenia zasil...
Pokaż więcej...

Czynniki chłodnicze i nośniki energii
Autor: A. Grzebielec

Wydawnictwo: Politechnika Warszawska, 2011

Cena brutto: 29,00 PLN

Dodaj do koszyka

W pracy zawarto różne sposoby podziału nośników energii, zwrócono uwagę na ich wpływ na środowisko naturalne, a szczególnie na aktualnie wykorzystywane nośniki energii oraz nowe będące zamiennikami dla stopniowo wycofywanych. Skupiono się na nośnikach energii aktualnie wykorzystywanych w Polsce. Podano ich właściwości cieplne oraz eksploatacyjne. W ramach właściwości eksploatacyjnych opisano ich wpływ na organizm ludzki, kompatybilność z materiałami konstrukcyjnymi i olejami. Dla każdego czynnika chłodnicze...
Pokaż więcej...

Energetyka a społeczeństwo. Aspekty socjologiczne
Autor: Władysław Misiak

Wydawnictwo: PWN, 2011

Cena brutto: 69,90 PLN

Dodaj do koszyka

Tematem książki są związki społeczeństwa z sektorem energetycznym. Każdy członek naszego społeczeństwa ma potencjalny wpływ na energetykę na trzech poziomach:jako obywatel swego kraju i UE, w tym jako wyborca głosujący na rzecz określonej opcji politycznej w parlamencie krajowym i europejskim oraz ewentualnie jako respondent uczestniczący w referendach lub badaniach opinii publicznej, jako członek lokalnej społeczności, wybierający władze lokalne i mający różne możliwości wpływania na decyzje tych władz, ...
Pokaż więcej...

Nadchodzi era słońca
Autor: Maciej Nowicki

Wydawnictwo: PWN, 2012

Cena brutto: 29,90 PLN

Dodaj do koszyka

Książka o charakterze popularnonaukowym, w której Autor w przystępny sposób przedstawia stosowane współcześnie technologie słoneczne. Opisuje trzy główne techniki solarne:kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczneelektrownie słoneczne. Podaje zasady ich działania, możliwe zastosowania, koszty, omawia rozwój produkcji na świecie i w Polsce oraz perspektywy z tym związane.Publikacja adresowana jest do szerokiego kręgu czytelników interesujących się nowymi technikami i przyszłością energetyki, polityków, ludzi...
Pokaż więcej...

Procesy termiczne utylizacji odpadów
Autor: NADZIAKIEWICZ J., WACŁAWIAK K., STELMACH K.

Wydawnictwo: Politechnika Śląśka, 2012

Cena brutto: 39,00 PLN

Dodaj do koszyka

Podręcznik ma na celu przekazanie podstawowych informacji dotyczących termicznych metod utylizacji odpadów, tj. spalania, zgazowania i pirolizy. Jest on  przeznaczony dla studentów Wydziałów Politechniki związanych z inżynierii środowiska oraz wydziałów energetycznych, a także dla inżynierów pracujących w przemyśle i gospodarce odpadami. Na wstępie omówiono podstawowe właściwości paliw i odpadów wpływające na ich zachowanie się w procesach termicznych. Następnie omówiono proces spalania odpadów jako ...
Pokaż więcej...

Ryzyko inwestowania w polskim sektorze energetyki odnawialnej
Autor: Kasiewicz Stanisław

Wydawnictwo: CeDeWu, 2012

Cena brutto: 59,90 PLN

Dodaj do koszyka

Książka jest w miarę kompleksowym kompendium wiedzy dla menedżerów, którzy zaangażowani są w realizację projektów z obszaru energetyki odnawialnej, gdyż dostarcza wielu ważnych informacji o czynnikach ryzyka, ich identyfikacji, metodach pomiaru. Czytelnik może zapoznać się ze szczegółowo opisanymi, wybranymi rodzajami projektów inwestycyjnych, otrzymując możliwość oceny odmiennych podejść do zarządzania ryzykiem dla różnego rodzaju odnawialnych źródeł energii. Zespół autorów kierowany przez prof. dr. hab. S...
Pokaż więcej...

Ogniwa słoneczne
Autor: Grażyna Jatrzębska

Wydawnictwo: WKŁ, 2013

Cena brutto: 59,00 PLN

Dodaj do koszyka

Monograficzne kompleksowe ujęcie zagadnień związanych z przemianą energii słonecznej w elektryczną. Scharakteryzowano promieniowanie słoneczne, opisano zasady doboru optymalnego kąta nachylenia odbiornika tego promieniowania oraz konwersję fotowoltaiczną. Przedstawiono budowę, charakterystyki i technologie produkcji ogniw fotowoltaicznych oraz różne konfiguracje systemów fotowoltaicznych zasilających obiekty stacjonarne. Poruszono także zagadnienie zasilania środków transportu energia słoneczną oraz aspekty...
Pokaż więcej...

Odnawialne źródła energii
Autor: Kołodziej Barbara, Matyka Mariusz

Wydawnictwo: PWRiL, 2013

Cena brutto: 78,00 PLN

Dodaj do koszyka

Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne to podręcznik, w którym omówiono bardzo ważny i aktualny problem, jakim jest pozyskiwanie surowców i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. W książce zaprezentowano holistyczne podejście do odnawialnych źródeł energii, z wieloaspektowym uwzględnieniem czynników prawnych, społecznych, technicznych, ekonomicznych i środowiskowych.Autorzy – doświadczeni specjaliści w swojej dziedzinie – przed...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl