Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]   >>  

Parametry wytrzymałościowe rzeszowskich namułów i torfów
Autor: Grzegorz Straż

Wydawnictwo: Politechnika Rzeszowska, 2011

Cena brutto: 14,00 PLN

Dodaj do koszyka

Grunty organiczne ze względu na swoją specyfikę są klasyfikowane jako grunty słabe lub słabonośne. Terminologia ta jest bezpośrednio związana z ich właściwościami geotechnicznymi, tj.: z niewielką w stosunku do gruntów mineralnych wytrzymałością na ścinanie oraz wyjątkowo dużą odkształcalnością. Ponadto szkielet gruntów organicznych zawiera różne ilości substancji organicznych, które w zależności od lokalnie panujących warunków gruntowo- -wodnych ulegają ciągłym procesom fizykochemicznym. Skutkiem tego grun...
Pokaż więcej...

Projektowanie i wykonawstwo ekranów przeciwfiltracyjnych z geomembran i mat bentonitowych w wałach przeciwpowodziowych i obwałowaniach małych zbiorników wodnych
Autor: Magdalena Borys

Wydawnictwo: IMUZ, 2009

Cena brutto: 39,00 PLN

Dodaj do koszyka

1. Wstęp 2. Wskazówki projektowe 2.1. Informacje wstępne 2.2. Obliczanie stateczności 2.3. Obliczanie filtracji 3. Ekrany uszczelniające z maty bentonitowej 3.1. Właściwości bentonitu 3.2. Właściwości mat bentonitowych 3.3. Wykonawstwo ekranów przeciwfiltracyjnych z mat bentonitowych 3.3.1. Transport i składowanie 3.3.2. Przygotowanie podłoża 3.3.3. Układanie i łączenie maty bentonitowej 3.3.4. Zakotwienie maty bentonitowej 3.3.5. Uszczelnienie miejsc przejść przewodów i styku maty benton...
Pokaż więcej...

Projektowanie elementów systemu zaopatrzenia w wodę
Autor: M. Kwietniewski, W. Olszewski, E. Osuch-Pajdzińska

Wydawnictwo: Politechnika Warszawska, 2016

Cena brutto: 33,00 PLN

Dodaj do koszyka

W skrypcie ujęto podstawy i zasady projektowania ujęć wody, zbiorników sieciowych, sieci wodociągowych i pompowni. Zagadnieniem wyjściowym do projektowania tych elementów systemu zaopatrzenia w wodę jest obliczanie zapotrzebowania na wodę. Przedstawienie tego zagadnienia zostało w pełni uaktualnione i częściowo zmienioneStron 200, Format B5, Oprawa miękka, 2015...
Pokaż więcej...

Ocena przydatności hydroseparatorów do podczyszczania ścieków opadowych
Autor: Jadwiga Królikowska

Wydawnictwo: Politechnika Krakowska, 2010

Cena brutto: 19,90 PLN

Dodaj do koszyka

Praca przedstawia wstępne wyniki realizacji projektu badawczego, będącego próbą oceny przydatności przelewów burzowych o specjalnej konstrukcji - hydroseparatorów do podczyszczania wód (ścieków) opadowych, przeprowadzonego w Instytucie Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska Politechniki Krakiowskiej w latach 2006-2008. Autorka monografii badała tę przydatność w warunkcach laboratoryjnych. Podjęty temat, jak i proponowana metodyka nawiązują do współczesnej tendencji traktowania zasad ochrony jakości wód, ...
Pokaż więcej...

Analityka wód i ścieków wybrane zagadnienia
Autor: Rajmund Michalski

Wydawnictwo: Elamed, 2017

Cena brutto: 94,00 PLN

Dodaj do koszyka

Książka jest zbiorem artykułów z zakresu analityki wód i ścieków, publikowanych na łamach „Laboratorium – Przeglądu Ogólnopolskiego” w ostatnich latach, zaktualizowanych oraz wzbogaconych o nowe treści. Publikacja - tworząca spójną całość - jest podzielona na kilka części, w tym: zagadnienia ogólne; metody przygotowania próbek do analizy; oznaczania metali i ich form specjacyjnych; chromatografię jonową jako metodę referencyjną w badaniach wód i ścieków; a także zagadnienia związane z bada...
Pokaż więcej...

Strefy Ochrony Ujęć Wód Podziemnych
Autor: Bohdan Łyp

Wydawnictwo: Seidel, 2018

Cena brutto: 78,99 PLN

Dodaj do koszyka

W publikacji przedstawiono problematykę ochrony ujęć wód podziemnych z punktu widzenia urbanistyki, inżynierii sanitarnej i wodociągów, a także omówiono ważniejsze kwestie związane z ruchem wody pod ziemia, by na tym tle wskazać sposoby i uwarunkowania pozwalające na odpowiednie przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wody podziemnej ujmowanej dla zaopatrzenia ludności. W szczególności został uwzględniony problem ochrony ujęć na obszarach niedostatecznie izolowanych od zanieczyszczeń infiltrujących z powierzchni ...
Pokaż więcej...

Przekształcanie osadów sciekowych w procesach termicznych
Autor: January B. Bień, Katarzyna Wystalska

Wydawnictwo: Seidel, 2009

Cena brutto: 61,01 PLN

Dodaj do koszyka

Publikacja stanowi istotne kompendium wiedzy, które będzie pomocne w pracach związanych z projektowaniem, budową i eksploatacją stacji termicznego przekształcania osadów ściekowych. Adresatem są inwestorzy, podejmujący decyzje w zakresie termicznego przekształcania osadów, eksploatatorzy obiektów oraz studenci.Autorzy we wstępie do książki piszą: „Osady ściekowe zawsze towarzyszą oczyszczaniu ścieków i nie mogą być pominięte na etapie planowania procesu oczyszczania ścieków. W związku z podjęciem zobo...
Pokaż więcej...

Raport o oddziaływaniu na środowisko dróg i autostrad
Autor: Tomasz Nowakowski, Marta Podedworna-Łuczak

Wydawnictwo: Seidel, 2009

Cena brutto: 57,75 PLN

Dodaj do koszyka

W książce w sposób syntetyczny przedstawiono podstawowe regulacja prawne dotyczące raportów o oddziaływanie na środowisko dróg krajowych i autostrad, oraz metodyki ich sporządzania. Stan prawny omówiony został w kontekście przedmiotu pracy, a więc dokonano wyboru najważniejszych przepisów prawa, odnoszących się do całego procesu sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji...
Pokaż więcej...

Tlenowy granulowany osad czynny. Koncepcje mechanizmów formowania, właściwości i wymagania technologiczne
Autor: Dr hab. inż.,prof. PW Jolanta Podedworna, Mgr inż. Paula Piechna

Wydawnictwo: Seidel, 2017

Cena brutto: 79,00 PLN

Dodaj do koszyka

Technologia tlenowego granulowanego osadu czynnego, obok technologii membranowej i złoża ruchomego, wpisuje się w stosunkowo nowy kierunek zastosowań, polegający na wprowadzaniu w oczyszczalniach ścieków rozwiązań pozwalających na zwiększenie ilości biomasy w reaktorze i przyjęcie większego ładunku zanieczyszczeń w urządzeniu o tej samej kubaturze, bądź budowę nowych obiektów o relatywnie mniejszych kubaturach bioreaktorów, ale z gwarancją uzyskania porównywalnego efektu oczyszczania. Pierwszy z tych przypa...
Pokaż więcej...

Sekwencyjne reaktory porcjowe. Podstawy technologii, zasady projektowania i przykłady zastosowań
Autor: Adam Masłoń, Janusz A. Tomaszek

Wydawnictwo: Seidel, 2017

Cena brutto: 89,00 PLN

Dodaj do koszyka

Monografia uzupełnia i poszerza tematykę porcjowego biologicznego oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego w SBR-ach. Przedstawiono w niej historię i rozwój technologii SBR na przestrzeni kilkudziesięciu lat oraz zaprezentowano podstawy technologiczne usuwania związków węgla, azotu i fosforu w procesach biologicznego oczyszczania ścieków o periodycznym systemie pracy. Oprócz zebrania informacji na temat technologii SBR, celem monografii jest zebranie oraz prezentacja przykładowych rozwiązań, w tym również...
Pokaż więcej...

Autotermiczna termofilna stabilizacja osadów ściekowych
Autor: Izabela Bartkowska

Wydawnictwo: Seidel, 2017

Cena brutto: 72,00 PLN

Dodaj do koszyka

Celem poznawczym niniejszego opracowania była systematyzacja wiedzy dotyczącej procesu autotermicznej termofilnej stabilizacji osadów ściekowych, którą zrealizowano poprzez przedstawienie informacji fundamentalnych oraz omówienie specyficznych aspektów zastosowania procesu. Celem utylitarnym podjętych badań i rezultatów przedstawionych w tej pracy było rozpoznanie zakresu zmienności wybranych wskaźników pozwalających na określenie stopnia stabilizacji i higienizacji osadów ściekowych poddanych procesowi ATS...
Pokaż więcej...

Podręcznik gospodarki odpadami.II wydanie.
Autor: B.Bilitewski, G.Hardtle, K.Marek

Wydawnictwo: SEIDEL, 2006

Cena brutto: 125,00 PLN

Dodaj do koszyka

Książka jest tłumaczeniem znanego i cenionego w Niemczech 3-ciego wydania podręcznika akademickiego i poradnika dla inżynierów pt. „Abfallwirtschaft“, napisanego przez prof. Bernd’a Bilitewskiego, mgr inż. Georg’a Härdtle i mgr inż. Klaus’a Marka. Wydawcą niemieckiego oryginału jest znane na całym świecie wydawnictwo „Springer“. W podręczniku poruszona jest całość zagadnień związanych z gospodarką odpadami, zarówno komunalnymi, jak i przemysłowymi. Ministerstwo Eduk...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl