Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]   >>  

Wybrane metody i narzędzia badawcze w bilansowaniu wodnogospodarczym i ocenie stanu wód podziemnych na przykładzie zlewni Koprzywianki
Autor: Tadeusz Szklarczyk, Monika Stach-Kalarus, Ewa Kmiecik

Wydawnictwo: AGH, 2011

Cena brutto: 30,00 PLN

Dodaj do koszyka

Zmiany systemowe w gospodarowaniu zasobami wodnymi, w tym wodami podziemnymi, konieczność stałego, cyklicznego przeprowadzania ocen ilościowych i jakościowych wód oraz wydzielenia rejonów wodnogospodarczych na potrzeby zintegrowanego nimi zarządzania, stawiają hydrogeologów przed nowymi i złożonymi wyzwaniami...Stron 248, Format B5, Oprawa miękka, 2011...
Pokaż więcej...

Wody opadowe a zjawiska ekstremalne
Autor: pod redakcją prof. dr. hab. inż. Janusza Łomotowskiego

Wydawnictwo: Seidel, 2011

Cena brutto: 79,00 PLN

Dodaj do koszyka

Materiały konferencyjne z konferencji naukowo-technicznej "Zjawiska ekstremalne w eksploatacji infrastruktury komunalnej" 1-2.02.2011.Stron 233, Format B5, 2011Krzysztof Kamiński, Jacek StarostkaSYSTEM ZARZĄDZANIA WODAMI OPADOWYMI NA PRZYKŁADZIE AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ  1 Henryk Orzeszyna, Krzysztof Lejcuś STAN OBWAŁOWAŃ PRZECIWPOWODZIOWYCH I SPOSOBY ICH MODERNIZACJI 7 Magda Kuśnierz, Janusz Łomotowski ZJAWISKA EKSTREMALNE A INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA  17 Marek Sowiński RELACJA Z TESTÓW PORÓW...
Pokaż więcej...

Ekonomiczne podstawy ochrony środowiska
Autor: RYSZKO A., JANIK A.

Wydawnictwo: Politechnika Śląska, 2009

Cena brutto: 65,00 PLN

Dodaj do koszyka

Podręcznik obejmuje szeroko rozumiane ekonomiczne podstawy ochrony środowiska. Zamierzeniem autorów było przystępne przedstawienie niezbędnego i najbardziej aktualnego kompendium wiedzy w obszarze ekonomii środowiska, będącego zarazem inspiracją dla zainteresowanych do dalszego zgłębiania bardziej zaawansowanych prac na ten temat.Podręcznik adresowany jest w szczególności do studentów wyższych uczelni ekonomicznych na kierunkach ekonomia i zarządzanie a także uczelni technicznych na kierunkach zarządzanie i...
Pokaż więcej...

Technologia wody i ścieków. Ćwiczenia laboratoryjne cz1
Autor: Agnieszka Gala, Anna Hołda

Wydawnictwo: AGH, 2011

Cena brutto: 28,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stron 244, Format B5, Oprawa miękka, 2011...
Pokaż więcej...

Technologia wody i ścieków. Ćwiczenia laboratoryjne cz2
Autor: Agnieszka Gala, Anna Hołda

Wydawnictwo: AGH, 2011

Cena brutto: 30,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stron 196, Format B5, Oprawa miękka, 2011...
Pokaż więcej...

Recykling i utylizacja materiałów odpadowych w agregatach metalurgicznych
Autor: Jan Mróz

Wydawnictwo: Politechnika Częstochowska, 2006

Cena brutto: 23,00 PLN

Dodaj do koszyka

1. Wprowadzenie Literatura 2. Ogólna charakterystyka recyklingu materiałów odpadowych w hutnictwie żelaza i stali Literatura 3. Klasyfikacja materiałów odpadowych i definicje recyklingu Literatura 4. Wybrane zagadnienia termodynamiki procesów w agregatach metalurgicznych 4.1. Podstawowe pojęcia i definicje 4.2. Temperatura a procesy tworzenia i rozkładu substancji 4.2.1. Przemiany chemiczne z dominującą reakcją typu ciało stałe-gaz 4.2.2. Przemiany chemiczne w złożonych układach reakcyjnych z udziałem fazy ...
Pokaż więcej...

Skażenia chemiczne w środowisku
Autor: Stefan Zieliński

Wydawnictwo: Politechnika Wrocławska, 2007

Cena brutto: 23,00 PLN

Dodaj do koszyka

Autor przedstawił bezpośrednie i pośrednie zagrożenia poszczególnych elementów środowiska spowodowane wprowadzanymi do nich zanieczyszczeniami. Scharakteryzował źródła emisji oraz określił reakcje i przemiany zanieczyszczeń w atmosferze i wodach powierzchniowych, a także omówił zjawiska zachodzące w środowisku gruntowo-wodnym. Zaprezentował modele podziału zanieczyszczeń w środowisku - w stanie równowagi stężeniowej i w stanie ustalonym. Kompleksowe przedstawienie mechanizmów powstawania skażeń i rozprzestr...
Pokaż więcej...

Biologia środowiska
Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Seidel-Przywecki, 2011

Cena brutto: 65,00 PLN

Dodaj do koszyka

Podręcznik w przejrzysty sposób opisuje wybrane zagadnienia z ekologii, morfologii wybranych grup organizmów zasiedlających biosferę, rolę mikroorganizmów w obiegu pierwiastków w przyrodzie czy biologiczne metody klasyfikacji wód. Przedstawia wodę, glebę i powietrze jako środowiska bytowania i przenoszenia mikroorganizmów. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów i pracowników naukowych uniwersytetów, akademii rolniczych i uczelni technicznych zajmujących się ochroną i inżynierią środowiska.Książka został...
Pokaż więcej...

Podstawy i technologie uzdatniania wody. Tom I
Autor: Rolf Gimbel, Martin Jekel, Rainer Ließfeld

Wydawnictwo: Projprzem-EKO, 2008

Cena brutto: 117,60 PLN

Dodaj do koszyka

Tom I został poświęcony szczegółowej prezentacji fizykochemicznych oraz procesowych podstaw operacji i procesów jednostkowych takich jak: wymiana gazów, koagulacja, flokulacja, flotacja, filtracja, sorpcja i utlenianie. Zawiera również szeroki opis metod membranowych, zjawisk infiltracyjnych oraz metod biologicznego uzdatniania wody. Prezentowane zagadnienie teoretyczne są poparte licznymi przykładami zastosowania w praktyce. Treści prezentowane w niniejszym tomie mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów ...
Pokaż więcej...

Podstawy i technologie uzdatniania wody. Tom 2
Autor: Rolf Gimbel, Martin Jekel, Rainer Ließfeld

Wydawnictwo: Projprzem-EKO, 2008

Cena brutto: 117,60 PLN

Dodaj do koszyka

Tom II obejmuje wnikliwą prezentację fizykochemicznych i procesowych podstaw odżelaziania, odmanganiania, zmiękczania, usuwania substancji organicznych, eliminacji radionuklidów, stabilizacji oraz dezynfekcji. Szczegółowo potraktowano zagadnienia dotyczące praktycznych aspektów uzdatniania wód podziemnych i powierzchniowych z zastosowaniem metod kombinowanych oraz sterowania, automatyzacji i dystrybucji wody. Cenna zaletą niniejszej pozycji są szczegółowo analizowane liczne przykłady z praktyki. Zagadnienia...
Pokaż więcej...

Środowisko przyrodnicze w odnowie krajobrazu poprzemysłowego
Autor: Alina Pancewicz

Wydawnictwo: Politechnika Śląska, 2011

Cena brutto: 52,00 PLN

Dodaj do koszyka

Przedmiotem monografii jest problematyka odnowy krajobrazu obszarów poprzemysłowych zurbanizowanych, rozważana pod kątem znaczenia w tym procesie środowiska przyrodniczego. Szczególną uwagę poświęcono elementom przyrodniczym zdegradowanym przez działalność produkcyjną: zwałowiskom, wyrobiskom, sztucznym zbiornikom wodnym i zanieczyszczonym rzekom. Głównym celem pracy jest wskazanie możliwości wprowadzenia wybranych elementów środowiska przyrodniczego zdegradowanego w proces planowania przestrzennego i proje...
Pokaż więcej...

Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych
Autor: Z. Sadecka

Wydawnictwo: Wudawnictwo UZ, 2008

Cena brutto: 34,00 PLN

Dodaj do koszyka

m. in.:Z. Sadecka, Oczyszczanie ścieków z małych miejscowości, I. Nowogórski, Odpływ ze zlewni deszczowej przy uwzględnieniu czasoprzestrzennej zmienności opadu, S. Myszograj, Zmiany ilościowe i jakościowe ścieków dopływających do małych oczyszczalni, W. Radko, R. Kasperski, Oczyszczalnia ścieków w Gorzowie Wlkp. – zmiany w technologii oczyszczania ścieków w latach 1981-2008, I. Nowogórski, Otwarty kolektor ściekowy jako element systemu odprowadzania ścieków z Zielonej Góry, Z. Sadecka, Przemiany bioc...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl