Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]   >>  

Oczyszczalnie ścieków i ich eksploatacja
Autor: Łukasz Karamus

Wydawnictwo: Wydawnnictwo Kabe, 2017

Cena brutto: 39,00 PLN

Dodaj do koszyka

W przystępny a zarazem wyczerpujący sposób podano w książce wiadomości o rodzajch ścieków, ich charakterystykach, o oczyszczalniach, procesach i metodach oczyszczania ścieków oraz o stosowanych do tego celu urządzeniach. Omówiono też oczyszczanie ścieków w aspekcie ekonomicznym, a także przedstawiono wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach. W książce uwzględniono aktualny stan prawny. Adresatami książki są osoby związane zawodowo z eksploatacją oczyszczalni ścieków. Może też b...
Pokaż więcej...

Zmiany ilościowo-jakościowe PCB, WWA i metali ciężkich w kondycjonowanych osadach ściekowych stabilizowanych biochemicznie
Autor: JANOSZ-RAJCZYK Marta

Wydawnictwo: Politechnika Częstochowska, 2006

Cena brutto: 24,00 PLN

Dodaj do koszyka

...PCB stanowią grupę mikrozanieczyszczeń organicznych środowiska szczególnie groźnych dla organizmów żywych ze względu na słabą biodegradowalność, wysoką toksyczność niektórych kongenerów oraz możliwość kumulowanie się w tkance tłuszczowej. Są związkami charakteryzującymi się dużą biernością pod względem chemicznym...Stron 131, Format B5, Oprawa miękka, 2006...
Pokaż więcej...

Podstawy biotechnologii przemysłowej
Autor: Praca zbiorowa pod red. W. Bednarskiego i J. Fiedurka

Wydawnictwo: WNT, 2007
Cena stara: 82,00 PLN
Nowa cena brutto: 69,00 PLN

Dodaj do koszyka

Po krótkim wprowadzeniu w historię biotechnologii i wskazaniu na jej tendencje rozwojowe,w podręczniku  przedstawiono ogólne zasady  procesów mikrobiologicznych, na których głównie bazuje biotechnologia, opisano zagadnienia inżynierii bioreaktorów w aspekcie przebiegających w nich procesów ( mikrobiologicznych, biochemicznych, a także fizycznych), następnie omówiono metody  wydzielania, oczyszczania i utrwalania   bioproduktów odprowadzanych  z bioreaktorów oraz  rolę i&nb...
Pokaż więcej...

WYBRANE ZAGADNIENIA EKOLOGICZNE
Autor: Jolanta Stawicka

Wydawnictwo: SGGW, 2006

Cena brutto: 35,00 PLN

Dodaj do koszyka

Ekologia w naszych czasach stała się modna. Może temu właśnie należy przypisać wiele jej definicji, przy czym nie wszystkie traktują ją jako dziedzinę nauk biologicznych. Szczególnie w ostatnich latach ekologia zaczęła być rozu­miana jako światopogląd, czyli zespół wiedzy, przekonań i preferencji doty­czących harmonijnego współżycia z otoczeniem. Ekocentryzm, jako światopo­gląd, próbuje zastąpić dominujący antropocentryzm. Etyka ekologiczna, ze swoją najważniejszą tezą, określaną jako zasada pos...
Pokaż więcej...

Wykorzystanie techniki komputerowej do projektowania i eksploatacji wysoko sprawnych oczyszczalni ścieków.
Autor: Józef Malej, Jacek Piekarski

Wydawnictwo: Politechnika Koszalińska , 2005

Cena brutto: 49,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stron 289, Format B5, Oprawa Twarda, 2005...
Pokaż więcej...

Istota ryzyka w funkcjonowaniu systemu zaopatrzenia w wodę
Wydawnictwo: Politechnika Rzeszowska, 2004

Cena brutto: 16,00 PLN

Dodaj do koszyka

Skrócony spis terści:1. Metodologia systemu zaopatrzenia w wodę2. Definicje zdarzeń3. Poważne awarie-przeciwdzialanie i reagowanie4. Rodzaje zdarzeń typu awaryjnego5. Wieloaspektowa istota ryzyka w systemie zaopatrzenia w wodę6. Pojęcie jakościowe ryzyka7. Metody szacowania ryzyka zagrożenia SZW8. Ryzyko w funkcjonowaniu operatora SZW9. Zarządzanie ryzykiemStron 113, Format B5, Oprawa miękka, 2004...
Pokaż więcej...

Metodyka i zasady modelowania odwodnień terenów zurbanizowanych
Autor: Nowakowska M., Kotowski A.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 2017

Cena brutto: 27,99 PLN

Dodaj do koszyka

Obserwowane zmiany klimatu wymuszają konieczność badania niezawodności działania systemów kanalizacyjnych, zwłaszcza w przyszłości. Podstawy metodyczne i zasady modelowania hydrodynamicznego zjawisk opad–odpływ w zlewniach miejskich są wciąż doskonalone. Sformułowane w monografii wytyczne dotyczą w szczególności: kryteriów wyboru referencyjnych zlewni deszczowych do badań symulacyjnych, tworzenia miarodajnych baz danych o opadach i strumieniach ścieków, identyfikacji parametrów hydrologicznych i hydra...
Pokaż więcej...

Paliwa z odpadów
Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo: PZITS, 2011

Cena brutto: 79,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stron 260, Format B5, Oprawa Twarda, 2011...
Pokaż więcej...

Biologiczne podstawy ochrony przyrody
Autor: Andrew S. Pullin

Wydawnictwo: PWN, 2012

Cena brutto: 54,90 PLN

Dodaj do koszyka

Pierwszy w języku polskim podręcznik ochrony przyrody, przedstawiający tę dziedzinę jako działalność opartą na wynikach ścisłych badań naukowych!Autor krytycznie omawia stosowane dziś i dawniej metody praktycznej ochrony przyrody, w tym: zasady wyznaczania obszarów chronionych i zarządzania nimi, ochronę gatunkową in situ i ex situ oraz dylematy związane z odtwarzaniem siedlisk i reintrodukcją gatunków.W świetle najnowszych osiągnięć biologii autor przedstawia najważniejsze problemy i trudności oraz ukazuje...
Pokaż więcej...

Kanalizacja. Podstawy projektowania, wykonawstwa i eksploatacji
Autor: Królikowska Jadwiga, Królikowski Andrzej, Żaba Tadeusz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2015

Cena brutto: 55,00 PLN

Dodaj do koszyka

Opis: Podręcznik jest przeznaczony dla studentów studiów technicznych, studiujących na kierunku Inżynieria Środowiska w uczelniach technicznych (politechnikach), wyższych szkołach zawodowych oraz uczelniach przyrodniczych (rolniczych), prowadzących ten kierunek studiów. Mogą również z niego korzystać studenci kierunku Ochrona Środowiska, studiów kończących się dyplomem inżynierskim oraz inżynierowie środowiska (sanitarni), pracujący przy projektowaniu, wykonawstwie i eksploatacji systemów kanalizacyjnych. ...
Pokaż więcej...

Gospodarowanie odpadami komunalnymi
Autor: Jędrzej Klatka

Wydawnictwo: Wolters Kluwer, 2012

Cena brutto: 59,00 PLN

Dodaj do koszyka

Opracowanie stanowi kompleksową i usystematyzowaną analizę prawną najważniejszych zmian wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2012 r. do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, W książce przedstawiono problemy, które mogą pojawić się przy stosowaniu tej ustawy, oraz zagadnienia związane m.in. z:•procedurami wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał i eksploatował regionalną instalację;•mechanizmem, zgodnie z którym gminy będą wyłaniały w drodze przetargu podmioty prowadzące działa...
Pokaż więcej...

Odzyskiwanie ciepła w wybranych technologiach inżynierii środowiska
Autor: M. Rosiński

Wydawnictwo: Politechnika Warszawska, wyd.2, 2012

Cena brutto: 29,90 PLN

Dodaj do koszyka

Opracowanie z zakresu odzyskiwania ciepła i wilgoci w wybranych układach stosowanych w inżynierii środowiska. Porusza zagadnienia ważne dla oszczędności energii i zmniejszenia obciążenia środowiska, co jest ważne w budownictwie i technologiach przemysłowych. Powinno przyczynić się do lepszego projektowania, wykonawstwa i eksploatacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Monografia jest przeznaczona dla projektantów systemów klimatyzacyjnych, służb zajmujących się utrzymywaniem komfortu cieplnego i ...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl