Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]   >>  

Podstawy gospodarki odpadami
Autor: Czesława Rosik-Dulewska

Wydawnictwo: PWN, 2015

Wersja: Wyd. VI

Cena brutto: 62,90 PLN

Dodaj do koszyka

Podstawy gospodarki odpadami (wydanie VI) Nowe, szóste wydanie znanego i cenionego opracowania, w którym zostały omówione nowoczesne zasady gospodarki odpadami komunalnymi, organicznymi oraz wybranymi grupami odpadów przemysłowych. Autorka przybliża podstawowe zasady unieszkodliwiania i odzysku odpadów oraz surowców wtórnych z odpadów, a także najważniejsze technologie stosowane w tych procesach. Zapoznaje czytelnika z warunkami bezpiecznego składowania i monitorowania odpadów zgodnie z najnowszymi wymagan...
Pokaż więcej...

Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Mirosława Krzyszczaka

Wydawnictwo: Seidel-Przywecki, 2005
Cena stara: 69,00 PLN
Nowa cena brutto: 63,00 PLN

Dodaj do koszyka

Publikacja jest jedyną na rynku wydawniczym pozycją, szczegółowo prezentującą problematykę związaną z regulaminami dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Jest ona niezbędna zarówno dla gmin odpowiedzialnych za uchwalenie tego aktu prawa miejscowego, jak i dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, które zostały zobowiązane do opracowania i przedłożenia radom gmin projektów regulaminów. Autorzy poruszają nie tylko zagadnienia związane z dotychczasowymi doświadczeniami praktyki w zakresie tworzenia ...
Pokaż więcej...

Biologiczne metody oceny skażeń środowiska
Autor: Teodora Małgorzata Traczewska

Wydawnictwo: Politechnika Wrocłwska, 2011

Cena brutto: 37,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stron 210, Format B5, Oprawa miękka, 2011...
Pokaż więcej...

Wybrane aspekty utylizacji odpadów poli (chlorku winylu)
Autor: German K.

Wydawnictwo: Politechnika Krakowska, 2009

Cena brutto: 19,90 PLN

Dodaj do koszyka

Stron 108, Format B5, Oprawa miękka lakierowana, 2009...
Pokaż więcej...

Modyfikowane oleje roślinne oraz produkty chemicznej degradacji odpadowego poli(tereftalanu etylenu) jako ekologiczne surowce do żywic epoksydowych
Autor: Piotr Czub

Wydawnictwo: Politechnika Krakowska, 2008

Cena brutto: 27,00 PLN

Dodaj do koszyka

Od lat na całym świecie prowadzone są intensywne badania nad wykorzysta¬niem olejów roślinnych oraz produktów recyklingu, w tym między innymi odpado¬wego poli(tereftalanu etylenu), do modyfikacji, a coraz częściej i do syntezy, różnego rodzaju polimerów. Taki kierunek badań naukowych wymuszają zarówno względy ekologiczne, związane z lokalnymi i międzynarodowymi uregulowaniami prawnymi, jak i czynniki ekonomiczne, w tym przede wszystkim rosnąca cena surowców petrochemicznych oraz perspektywa wyczerpa...
Pokaż więcej...

Poradnik Eksploatatora Systemów Zaopatrzenia w Wodę
Autor: A.Bauer, G.Dietze, W.Mueler, K.J.Soine, D.Weideling

Wydawnictwo: Seidel - Przywecki, 2005

Cena brutto: 135,00 PLN

Dodaj do koszyka

Pod pojeciem eksploatacji urzadzen i obiektów wodociagowych rozumiemy zbiór uporzadkowanych działan technicznych, organizacyjnych, normatywno-prawnych i ekonomicznych podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia ciagłej dostawy wymaganej ilosci wody o odpowiedniej jakosci. Eksploatacja wiekszosci wodociagów w Polsce wydaje sie byc nieskomplikowana i w pełni efektywna oraz racjonalna. Jesli nie osiaga sie zamierzonych efektów, to przyczyn szuka sie głównie w fazie projektowania i wykonawstwa. Nie mozna o...
Pokaż więcej...

Toksykologia środowiska.Aspekty chemiczne i biochemiczne
Autor: Stanley E.Manahan

Wydawnictwo: PWN, 2006

Cena brutto: 82,50 PLN

Dodaj do koszyka

Nowoczesny podręcznik poświęcony zagadnieniom toksykologicznym w chemii i biochemii. Poprowadzony w nim wykład rozpoczyna się od przedstawienia podstaw z zakresu chemii ogólnej i organicznej, a także chemii środowiskowej i biochemii, niezbędnych do zrozumienia prezentowanych tematów związanych z toksykologią. Dalej autor przechodzi do zagadnień bezpośrednio związanych z toksykologią, takich jak: ekotoksykologia, podstawy toksykologii, chemia toksykologiczna, genetyczne aspekty toksykologii, toksyczność pier...
Pokaż więcej...

Międzynarodowy obrót odpadami
Autor: GEA

Wydawnictwo: GEA, 2005

Cena brutto: 29,00 PLN

Dodaj do koszyka

Problematyka właściwego zagospodarowanie odpadów stanowi jedno z kluczowych zagadnień w zakresie ochrony środowiska. Ze względu na wzrastającą ilość odpadów powstających na świecie i z tym związane koszty ich zagospodarowania poszukuje się najbardziej ekonomicznych rozwiązań w tym zakresie. Wiąże się z tym dokonywanie międzynarodowego obrotu odpadami. Przedmiotem tej publikacji jest analiza regulacji prawnych odnoszących się do transgranicznego obrotu odpadami oraz wskazanie podstawowych instrukcji prawnych...
Pokaż więcej...

Klasyfikacja, pakowanie i oznakowanie niebezpiecznych preparatów chemicznych wg wymagań unii europejskiej
Autor: Pod Redakcją Janusza Żurka

Wydawnictwo: GEA, 2002

Cena brutto: 39,00 PLN

Dodaj do koszyka

...
Pokaż więcej...

Normy emisyjne i produktowe oraz najlepsze dostępne techniki (BAT) w przemyśle chemicznym Wymagania prawa miedzynarodowego, zeszyt 1, Warszawa- Włocławek 2000, ISBN 83-86467-40-1, format B5, sttron 160, oprawa miękka
Wydawnictwo: GEA, 2000, Warszawa- Włocławek 2000

Cena brutto: 49,00 PLN

Dodaj do koszyka

Książka stanowi wybór tekstów i komentarzy związanych z wprowadzonymi w latach 1998-1999 zmianami w prawie międzynarodowym w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem. Odnosi się do 2 protokołów z Aarhus przyjętych w 1998r. i dotyczących ograniczania emisji metali ciężkich i trwałych zanieczyszczeń organicznych oraz protokołu z Göteborga, który dotyczy ograniczania emisji siarki, tlenków azotu. amoniaku i lotnych związków organicznych. Wyboru dokonano pod kątem zainteresowań przemysłu chemicznego, ...
Pokaż więcej...

Komentarz do Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych
Autor: GEA

Wydawnictwo: GEA, 2005

Cena brutto: 67,00 PLN

Dodaj do koszyka

Wzajemne relacje pomiędzy człowiekiem a środowiskiem od wieków powodowały bezpośredni wpływ tych dwóch czynników na siebie. Wraz z postępującą rewolucją techniczno-przemysłową człowiek przejmował główna rolę w tych oddziaływaniach. Jednak od zarania dziejów narażony był na działanie substancji trujących. Wpierw pochodzenia naturalnego, później także wytworzonych sztucznie- chemicznych. Czym bliżej naszych czasów, tym wpływ ten zaczął proporcjonalnie rosnąć, przy czym główne zagrożenia powodują trucizny poch...
Pokaż więcej...

Standardy emisyjne Unii Europejskiej Wymagania dyrektyw dotyczacych odpadów
Autor: Pod redakcją Janusza Żurka

Wydawnictwo: GEA, 2002

Cena brutto: 29,00 PLN

Dodaj do koszyka

...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl