Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]   >>  

Wirusy i ich występowanie w wodach i ściekach
Autor: Renata Kocwa-Haluch

Wydawnictwo: Politechnika Świętokrzyska, 2001

Cena brutto: 27,00 PLN

Dodaj do koszyka

Celem niniejszej monografii jest dostarczenie inżynierom wodnym, inżynierom ochrony środowiska, technologom oczyszczania wody i ścieków, zakładom wodociągowym i innym zainteresowanym, szerszej wiedzy o niebezpiecznych dla człowieka wirusach, które występują w wodach powierzchniowych i ściekach,  ściekach oczyszczonych, w wodzie surowej i niejednokrotnie  w wodzie wodociągowej. Za główny przedmiot opracowania wybrano wody śródlądowe – są one bowiem najważniejszymi nośnikami wirusów, przenosz...
Pokaż więcej...

Analiza środowiskowa w procesie prywatyzacji
Autor: Tomasz Nowakowski

Wydawnictwo: Seidel-Przywecki, 2008

Cena brutto: 58,00 PLN

Dodaj do koszyka

Publikacja jest drugim z cyklu poradnikiem prawno - metodycznym przedstawiającym zakres oraz metodykę sporządzania analiz realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska oraz ocen ochrony zabytków wchodzących w skład majątku spółki, wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, jako elementu analiz prywatyzacyjnych, a także regulacji prawnych dotyczących ww. zagadnienia. Autor proponuje taki zakres analizy, który odpowiadając zakresowi wynikającemu z ww. rozporządzenia Rady ...
Pokaż więcej...

Zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Poradnik ze wzorami dokumentów
Autor: Bogusław Dziadkiewicz

Wydawnictwo: Municipium, 2011

Cena brutto: 149,00 PLN

Dodaj do koszyka

Pierwszy na rynku wydawniczym praktyczny poradnik podpowiadający, jak wdrożyć reformę gospodarki odpadami komunalnymi po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.Dzięki książce dowiesz się:•    o wariantach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi możliwych do wdrożenia w gminach•    jakie dokumenty (uchwały, decyzje) mają obowiązek stworzyć organy gmin, aby nowy system funkcjonował•    jak sprawować nadzór i kontrolę na...
Pokaż więcej...

Popiół lotny jako materiał do budowy warstw uszczelniających
Autor: Katarzyna Zabielska-Adamska

Wydawnictwo: Politechnika Białostocka, 2006

Cena brutto: 32,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stron 194, Format B5, Oparwa miękka lakierowana, 2006...
Pokaż więcej...

Pomiary i przetwarzanie danych opadowych dla potrzeb projektowania i eksploatacji systemów odwodnieniowych
Autor: Monografia Janusza Łomotowskiego, Pawła Licznara i Mariana Rojka

Wydawnictwo: PZITS, 2003

Cena brutto: 30,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stron 99,Format B5, Oprawa miękka, 2003...
Pokaż więcej...

Elementy budownictwa ochrony środowiska
Autor: Stanisław Pisarczyk

Wydawnictwo: Politechnika Warszawska, 2008

Cena brutto: 21,00 PLN

Dodaj do koszyka

Podręcznik jest kompleksowym opracowaniem na temat obiektów budowlanych, wpływających na ochronę środowiska. Omówiono w nim wybrane budowle, takie jak: budowle piętrzące wodę i zabezpieczające przed powodziami, składowiska odpadów komunalnych, oczyszczalnie ścieków, spalarnie oraz zakłady przetwórstwa odpadów. Podano również ogólne zasady ustalania geotechnicznych warunków posadowienia oraz oceny oddziaływania takich obiektów na środowisko, a także zasady opracowywania projektu budowlanego Stron 186, Forma...
Pokaż więcej...

Realizacja obiektów hydrotechnicznych w pytaniach i odpowiedziach
Autor: Zbigniew Kledyński, Paweł Falaciński

Wydawnictwo: Politechnika Warszawska, 2008

Cena brutto: 22,00 PLN

Dodaj do koszyka

Preskrypt — publikacja na prawach rękopisu. W preskrypcie przedstawiono technologie wykonawstwa stosowane w budownictwie wodnym oraz podstawowe zasady organizacji procesu budowlanego. Treść ujęto w kilkunastu rozdziałach poświęconych specyficznym problemom realizacji budowli hydrotechnicznych, m.in. etapowaniu budowy, grodziom, iniekcjom, robotom ziemnym i betonowym. W zakresie organizacji robót podano informacje dotyczące planowania budowy, tworzenia harmonogramów, zagospodarowania placu budowy i ...
Pokaż więcej...

Modelowanie migracji zanieczyszczeń w gruncie z uwzględnieniem procesu adsorpcji
Autor: Andrzej Aniszewski

Wydawnictwo: Politechnika Szczecińska, 2001

Cena brutto: 15,75 PLN

Dodaj do koszyka

Stron 93, Format B5, Oprawa miękka, 2001Skrócony spis treści1. Przegląd matematycznych modeli transportu i adsorpcji zanieczyszczeń w strumieniu wody gruntowej2. Cel i zakres pracy3. Model matematyczny transportu zanieczyszczeń stabilnych w strumieniu wody gruntowej uwzględniający proces adsorpcji4. Rozwiązania numeryczne równań transportu zanieczyszczeń w strumieniu wody gruntowej z uwzględnieniem procesu adsorpcji5.Weryfikacja matematycznego modelu transportu zanieczyszczeń na podstawie wyników pomiarów t...
Pokaż więcej...

Ekologiczne podstawy projektowania inwestycji.
Autor: Jarosław Zieńko, Miłka Antoszczyszyn

Wydawnictwo: Politechnika Szczecińska, 1997

Cena brutto: 15,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stron 148, Format B5, Oprawa miękka ,1997Spis treści:1. Wstęp 2. Podstawowe uwarunkowania przyrodnicze3.Współczesne pojęcie środowiska4. Atmosfera5.Pionowy gradient i zjawisko inwersji temperatur6.Skutki zmian energetycznych w tropo- i stratosferze7.Para wodna i procesy samooczyszczania się atmosfery8.Dynamika reakcji chemicznychw powietrzu atmosferycznym9.Pogoda i klimat10.Źródła zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego11.Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym12.Hydrosfera13.Litos...
Pokaż więcej...

Problemy lokalizowania inwestycji.Metody ocen oddziaływania na środowisko
Autor: Jarosław Zieńko

Wydawnictwo: Politechnika Szczecińska, 1994

Cena brutto: 13,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stron 143, Format B5, Oprawa miękka , 1994 Spis treści:1. Ekorozwój2. Oceny środowiskowe3. Definicja oceny oddziaływania na środowisko4. Metodologiczne i społeczne kwestie ocen oddziaływania na środowisko5. Wielokryterialne modele decyzyjne6. Rola scenariuszy w ocenach oddziaływania7. Wielocechowa teoria użyteczności...
Pokaż więcej...

Ekologiczne uwarunkowania systemów zarządzania środowiskiem przyrodniczym i metody opcji ekologicznych w projektowaniu technlogicznym
Autor: Jarosław Zieńko, Elżbieta Sieńko

Cena brutto: 30,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stron 293, Format B5, Oprawa miękka lakierowana, 2000...
Pokaż więcej...

Podstawy oczyszczania miast i terenów wiejskich
Autor: Renata Przywarska

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2003

Cena brutto: 32,00 PLN

Dodaj do koszyka

Skrypt obejmujący najistotniejsze zagadnienia przedmiotu, m. in.: prawne podstawy oczyszczania miast, charakterystyka odpadów komunalnych, zbieranie odpadów komunalnych, transport odpadów, oczyszczanie ulic i placów. Opracowanie zawiera również tabele i ilustracje, pomocne w bliższym zrozumieniu poszczególnych procesówStron 203, Format B5, Oparwa miękka lakierowana, 2003...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl