Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]   >>  

Podstawy działalności gospodarczej w branży samochodowej
Autor: Urszula Jastrzębska

Wydawnictwo: WKŁ, 2014

Cena brutto: 43,00 PLN

Dodaj do koszyka

W napisanym zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach (z 2012 roku) ilustrowanym podręczniku podano ogólne zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej, scharakteryzowano poszczególne rodzaje przedsiębiorstw samochodowych, opisano zasady podejmowania, prowadzenia i kończenia działalności gospodarczej oraz przeanalizowano koszty i przychody z działalności gospodarczej. W treści podręcznika zamieszczono wiele praktycznych przykładów i konkretnych rozwiązań funkcjonujących w przedsiębiorstwach bra...
Pokaż więcej...

Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym
Autor: Dariusz Stępniewski

Wydawnictwo: WKŁ, 2014

Cena brutto: 43,00 PLN

Dodaj do koszyka

W napisanym zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach (z 2012 roku) ilustrowanym podręczniku zawarto ogólne zagadnienia organizacyjne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów i zasad bhp, jak również wiadomości praktyczne dotyczące zagrożeń występujących w środowisku pracy, prawidłowej organizacji stanowiska pracy, zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania poszczególnych rodzajów prac w przedsiębiorstwie samochodowym i zasad udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach. Po ...
Pokaż więcej...

Mosty betonowe wznoszone metodą sekcja po sekcji
Autor: Praca Zbiorowa

Wydawnictwo: DWE, 2014

Cena brutto: 25,20 PLN

Dodaj do koszyka

W ostatnich latach w ramach programu modernizacji infrastruktury transportowej kraju wybudowano kilka tysięcy obiektów mostowych stosując różne technologie.Do budowy długich wieloprzęsłowych obiektów (estakad) z betonu sprężonego często jest stosowana metoda sekcja po sekcji (przęsło po przęśle). W niniejszej monografii przedstawiono wymienioną wcześniej metodę, omawiając szczegółowo: zakres stosowania; zasady obliczeć statycznych; zasady konstrukcyjne obiektów budowanych z belek i segmentów prefabryk...
Pokaż więcej...

Współczesne technologie budowy mostów
Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo: DWE, 2014

Cena brutto: 63,00 PLN

Dodaj do koszyka

Tytuł ten podsumowuje konferencję, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 27-28 listopada 2014 roku, organizowaną przez Zakład Mostów Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.Wstęp:Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie drugiego etapu modernizacji i rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej w Polsce. Etap pierwszy (2007-2013) zakończył się wybudowaniem ponad 3 000 km dróg krajowych, w...
Pokaż więcej...

Asfalty drogowe
Autor: Irena Gaweł, Maria Kalabińska, Jerzy Piłat

Wydawnictwo: WKŁ, 2014

Cena brutto: 69,00 PLN

Dodaj do koszyka

Zwięzły i przejrzysty wykład z zakresu asfaltów drogowych stosowanych w drogownictwie, z uwzględnieniem asfaltów modyfikowanych polimerami oraz innymi substancjami, stosowanych zarówno na gorąco, jak i na zimno. W podręczniku zawarto przegląd metod otrzymywania asfaltów, klasyfikację, skład i ich strukturę chemiczną oraz właściwości fizykochemiczne i reologiczne asfaltów w powiązaniu z wpływem na stan nawierzchni podczas jej eksploatacji. Podano metody badań, wymagania jakościowe oraz wpływ surowca i techno...
Pokaż więcej...

Projektowanie lotnisk i portów lotniczych
Autor: Piotr Nita

Wydawnictwo: WKŁ, 2014

Cena brutto: 79,00 PLN

Dodaj do koszyka

Bogato ilustrowany podręcznik poświęcony projektowaniu lotnisk i portów lotniczych uwzględniający najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie. Zawarto w nim podstawowe wiadomości z zakresu transportu lotniczego i teorii lotu statku powietrznego. Opisano generalny plan lotniska, przepustowość portów lotniczych, elementy linii lotniczej, zadania portów lotniczych i warunki ich lokalizacji, klasyfikacje portów lotniczych i charakterystykę techniczną ich elementów składowych (drogi startowe, drogi kołowania, płyty l...
Pokaż więcej...

Ekomobilność. Tom I. Innowacyjne i ekologiczne środki transportu
Autor: Praca zbiorowa, red. Włodzimierz Choromański

Wydawnictwo: WKŁ, 2015

Cena brutto: 94,50 PLN

Dodaj do koszyka

Dwutomowa monografia „Ekomobilność” stanowi podsumowanie projektu „ECO-Mobilność”, realizowanego w Politechnice Warszawskiej. Autorzy monografii reprezentują różne specjalności naukowe. Projekt „ECO-Mobilność” zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.„Ekomobilność” to systemy i środki związane z przemieszczaniem się osób, zwłaszcza w aglomeracjach miejskich, przyjazne środo...
Pokaż więcej...

Ekomobilność. Tom II. Innowacyjne rozwiązania poprawy i przywracania mobilności człowieka
Autor: Praca zbiorowa, red. Włodzimierz Choromański

Wydawnictwo: WKŁ, 2015

Cena brutto: 85,00 PLN

Dodaj do koszyka

Dwutomowa monografia „Ekomobilność” stanowi podsumowanie projektu „ECO-Mobilność”, realizowanego w Politechnice Warszawskiej. Autorzy monografii reprezentują różne specjalności naukowe. Projekt „ECO-Mobilność” zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.„Ekomobilność” to systemy i środki związane z przemieszczaniem się osób, zwłaszcza w aglomeracjach miejskich, przyjazne środo...
Pokaż więcej...

Transport wewnętrzny Zagadnienia wybrane
Autor: Halusiak Stanisław, Jerzy Uciński,

Wydawnictwo: Politechnika Łódzka, 2015

Cena brutto: 35,00 PLN

Dodaj do koszyka

Oprawa miękka, Format B5, 2015 Wstęp 5 1. Charakterystyka transportu wewnętrznego  7 1.1. Transport wewnątrzwydziałowy  12 1.1.1. Transport stanowiskowy  12 1.1.2. Transport międzystanowiskowy   15 1.2. Transport międzywydziałowy 20 2. Charakterystyka ładunków   22 3. Charakterystyka środków transportu wewnętrznego   26 3.1. Środki transportu wewnętrznego o działaniu przerywanym 27 3.1.1. Dźwignice  27 3.1.2. Wózki  36 3.1.3. Roboty mobilne...
Pokaż więcej...

Porty lotnicze – infrastruktura, eksploatacja i zarządzanie
Autor: Michał Kozłowski

Wydawnictwo: Politechnika Warszawska, 2015

Cena brutto: 20,00 PLN

Dodaj do koszyka

Opracowanie stanowi kompendium wiedzy specjalistycznej, zgodnej z treścią wykładów i dających podstawę do samodzielnego wykonania ćwiczeń i projektów studentom studiów I i II stopnia na Wydziale Transportu. Merytoryczny zakres treści skryptu stanowi studium najważniejszych uwarunkowań i regulacji formalno-prawnych oraz wydanych na ich podstawie specyfikacji techniczno-operacyjnych dotyczących eksploatacji i zarządzania portami lotniczymi z uwzględnieniem zagadnień zarządzania bezpieczeństwem i jakością. Str...
Pokaż więcej...

Modelowanie stanów technicznych systemów sterowania ruchem kolejowym
Autor: Jarosław Moczarski

Wydawnictwo: Politechnika Radomska, 2012

Cena brutto: 35,00 PLN

Dodaj do koszyka

...Celem rozprawy jest opracowanie metody oceny i klasyfikacji stanów technicznych urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym oraz zaproponowanie procedur wspomagających podejmowanie decyzji eksploatacyjnych...Stron 210, Format B5, Oprawa miękka, 2012...
Pokaż więcej...

Modelowanie odnowy systemów sterowania ruchem kolejowym w procesie eksploatacji
Autor: Mieczysław Kornaszewski

Wydawnictwo: Politechnika Radomska, 2013

Cena brutto: 28,00 PLN

Dodaj do koszyka

Stron 240, Format B5, Oprawa miękka, 2013Skrócony spis treści1. Wstęp2. Analiza stanu badań3. Sformułowanie problemu4. System eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym5. Model matematyczny systemu sterowania ruchem kolejowym6. Model formalny procesu eksploatacji systemu sterownia ruchem kolejowym7. Metoda odnowy systemów SRK8. Model symulacyjny metody odnowy systemów sterowania ruchem kolejowym9. Badania rzeczywiste i symulacyjne odnowy obiektów SRK10. Weryfikacja metody odnowy systemów sterowania r...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl