Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106]   >>  

Indywidualne karty egzaminacyjne do testów (50 szt.)
Autor: Bogdan Rączkowski

Wydawnictwo: ODDK, 2003 II WYDANIE

Cena brutto: 18,30 PLN

Dodaj do koszyka

Cena obejmuje pakiet 50 egz.50 str. A5, oprawa pakiet...
Pokaż więcej...

Książka obsługi i eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym
Wydawnictwo: Wydawnictwo Akcydensowe, aktualne

Producent: WA MIL

Cena brutto: 22,00 PLN

Dodaj do koszyka

Książka przeznaczona do dokumentowania codziennej obsługi oraz oceny stanu technicznego wózków z napędem silnikowym. Stanowi ona uzupełnienie wymagań przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. z 2002r. Nr70, poz.650, ze zm.Dz. U. z 2003r. Nr65, poz.603). Stron 46, oprawa miękka, format A4 ...
Pokaż więcej...

Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby
Wydawnictwo: ODDK , AKTUALNE

Cena brutto: 36,90 PLN

Dodaj do koszyka

Pełna ewidencja stworzona w formie kart do samodzielnego wypełniania.Artykuł 235 § 4 k.p. zobowiązuje pracodawcę do prowadzenia rejestru zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby. Rejestr służy do ewidencjonowania pracowników, którzy zachorowali lub istnieje u nich podejrzenie choroby zawodowej, gromadzi też wszelkie informacje związane z ich chorobą....
Pokaż więcej...

Rejestr pracowników narażonych na działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
Wydawnictwo: ODDK, AKTUALNE

Cena brutto: 36,90 PLN

Dodaj do koszyka

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r.w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. Nr 280, poz. 2771)...
Pokaż więcej...

Zezwolenie na prowadzenie wózków jezdniowych z napędem silnikowym (obowiązkowe na podstawie rozp. Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r.) Dz.U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm. (15 szt.)
Wydawnictwo: ODDK , aktualne

Cena brutto: 24,60 PLN

Dodaj do koszyka

Cena obejmuje pakiet 15 szt.Zezwolenie jest ważne tylko na terenie zakładu, który je wydał.Prowadzenie pojazdu bez zezwolenia jest zabronione.Kierowca zobowiązany jest okazywać zezwolenie organom kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.Udostępnianie pojazdu osobom nieposiadającym odpowiedniego zezwolenia jest zabronione.Przed uruchomieniem sprawdzić stan techniczny pojazdu.Przewożenie pracowników pojazdem nieprzystosowanym do tego celu jest zabronione.Nie wolno zostawiać wózka na postoju bez zabezpieczenia go pr...
Pokaż więcej...

Rejestr wypadków przy pracy
Wydawnictwo: ODDK , aktualne

Cena brutto: 36,90 PLN

Dodaj do koszyka

Zmiany w rejestrze wypadków przy pracy obowiązujące od 13 grudnia 2006 r.!Rejestr zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 115, poz. 744 z późn. zm.), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem RM z dnia 23 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 215, poz. 1582), obowiązujących od dnia 13 grudnia 2006 r....
Pokaż więcej...

Rejestr wypadków w drodze do pracy i z pracy
Autor: Oddk

Wydawnictwo: ODDK , aktualne

Cena brutto: 36,90 PLN

Dodaj do koszyka

Rejestr z rubrykami do samodzielnego wypełniania....
Pokaż więcej...

Rejestr profilaktycznych badań lekarskich
Wydawnictwo: ODDK , AKTUALNE

Cena brutto: 36,90 PLN

Dodaj do koszyka

Opracowanie do samodzielnego wypełniania.32 str. A4 poziomy, oprawa zeszytowa...
Pokaż więcej...

Dziennik kontroli bhp i ppoż.
Wydawnictwo: ODDK , AKTUALNE

Cena brutto: 30,75 PLN

Dodaj do koszyka

Gotowe do wypełnienia protokoły na papierze samokopiującym. 25 str. A4, oprawa miękka klejona...
Pokaż więcej...

Pomoc przedlekarska w nagłych wypadkach
Wydawnictwo: ODDK

Cena brutto: 18,45 PLN

Dodaj do koszyka

Pracodawca ma obowiązek wyposażyć każde stanowisko pracy w instrukcje bhp i ppoż. (art. 237(4) k.p. oraz rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp). Wyposażenie stanowisk w instrukcje podlega kontroli PIP, a ich brak może skutkować karą do 5000 zł. Instrukcję należy umieścić przy maszynach i urządzeniach, tak aby była dostępna i czytelna. Pracownik powinien się zapoznać z jej treścią, a pisemne potwierdzenie przechowywane jest w jego aktach osobowych. Polecamy Państwu ...
Pokaż więcej...

Obsługa wiertarki stołowej
Wydawnictwo: ODDK

Cena brutto: 18,45 PLN

Dodaj do koszyka

Pracodawca ma obowiązek wyposażyć każde stanowisko pracy w instrukcje bhp i ppoż. (art. 237(4) k.p. oraz rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp). Wyposażenie stanowisk w instrukcje podlega kontroli PIP, a ich brak może skutkować karą do 5000 zł. Instrukcję należy umieścić przy maszynach i urządzeniach, tak aby była dostępna i czytelna. Pracownik powinien się zapoznać z jej treścią, a pisemne potwierdzenie przechowywane jest w jego aktach osobowych. Polecamy Państwu ...
Pokaż więcej...

Obsługa frezarek poziomych i pionowych
Wydawnictwo: ODDK

Cena brutto: 18,45 PLN

Dodaj do koszyka

Pracodawca ma obowiązek wyposażyć każde stanowisko pracy w instrukcje bhp i ppoż. (art. 237(4) k.p. oraz rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp). Wyposażenie stanowisk w instrukcje podlega kontroli PIP, a ich brak może skutkować karą do 5000 zł. Instrukcję należy umieścić przy maszynach i urządzeniach, tak aby była dostępna i czytelna. Pracownik powinien się zapoznać z jej treścią, a pisemne potwierdzenie przechowywane jest w jego aktach osobowych. Polecamy Państwu ...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl