Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

[1] [2] [3] [4]   >>  

Wypadki przy pracy (z licencją otwartą)
Wydawnictwo: ODDK, 2011

Cena brutto: 307,50 PLN

Dodaj do koszyka

Statystyki wykazują, że sprawcami 60% wypadków są sami poszkodowani. Brak rozsądku i wyobraźni oraz lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa to podstawowe przyczyny wypadków. W filmie szczegółowo omówiono cechy wypadku przy pracy, zasady ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy zgodne z obowiązującymi przepisami, a także przykłady wypadków (kilkanaście przykładów na podstawie autentycznych zdarzeń) spowodowanych niedostateczną eliminacją zagrożeń stwarzanych przez czynniki niebezpieczne w...
Pokaż więcej...

BHP w stolarni (format DVD) - licencja otwarta
Autor: Bogdan Rączkowski

Wydawnictwo: oddk

Cena brutto: 369,00 PLN

Dodaj do koszyka

W filmie omówiono zasady bezpiecznej pracy przy ręcznej i mechanicznej obróbce drewna. Przedstawiono organizację stanowiska pracy, rodzaje zagrożeń i wpływ czynników szkodliwych. Pokazano, jak bezpiecznie pracować narzędziami ręcznymi (piły, dłuta, pilniki, tarniki) i obsługiwać maszyny stolarskie (obrabiarki, wiertarki, tokarki, wyrówniarki, strugarki, szlifierki). Film kończą pytania kontrolne, sprawdzające zrozumienie podstawowych informacji.Film przygotowano na potrzeby obowiązkowych szkoleń bhp zgodnie...
Pokaż więcej...

BHP przy obsłudze urządzeń elektrycznych (format DVD) - licencja otwarta
Autor: mgr inż. Krzysztof Meyer

Wydawnictwo: oddk

Cena brutto: 369,00 PLN

Dodaj do koszyka

W filmie zaprezentowano zagrożenia wypadkowe związane z eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych. Omówiono m.in.: bezpośrednie i pośrednie skutki porażeń, zasady wykrywania i likwidowania zagrożeń, najczęstsze nieprawidłowości w praktyce przedsiębiorstw, zasady bezpiecznej pracy z elektronarzędziami, narzędzia i instalacje elektryczne na placach budów, środki ochrony osobistej, pierwszą pomoc przy porażeniu prądem, uwalnianie porażonego, przykłady autentycznych wypadków ku...
Pokaż więcej...

BHP przy narzędziach o napędzie elektrycznym i pneumatycznym (format DVD) - licencja otwarta
Autor: Bogusław Dołęgowski, Stefan Janczała

Wydawnictwo: oddk

Cena brutto: 369,00 PLN

Dodaj do koszyka

W filmie pokazano najczęściej występujące zagrożenia przy pracy z ręcznymi narzędziami zmechanizowanymi (młoty, szlifierki, pilarki, wiertarki, strugarki, lutownice itp.). Należą do nich: hałas, urazy mechaniczne, wibracje i zapylenie. Zaprezentowano także zasady bezpiecznej pracy, poprawne stosowanie środków ochrony osobistej oraz skutki niewłaściwego zabezpieczenia pracownika. Liczne rady i wskazówki wyniesione z doświadczenia Autorów ułatwiają zrozumienie i stosowanie w praktyce omawianych treści.Film pr...
Pokaż więcej...

BHP przy ręcznych pracach transportowych (format DVD) - licencja otwarta
Autor: Halina Wojciechowska-Piskorska, Leszka Skuza

Wydawnictwo: oddk

Cena brutto: 369,00 PLN

Dodaj do koszyka

Film zrealizowano w oparciu o aktualne wymogi przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy przy ręcznych pracach transportowych. Skomentowano następujące zagadnienia: wymagania ogólne przy ręcznych pracach transportowych, organizacja pracy, zasady prawidłowego podnoszenia i przemieszczania ciężarów, transport materiałów szkodliwych i niebezpiecznych, przemieszczanie ładunków o kształtach okrągłych, transport z wykorzystaniem wielokrążków, wciągarek, wózków i taczek, zespołowe przenoszenie cięż...
Pokaż więcej...

Zasady BHP w transporcie mechanicznym (format DVD) - licencja otwarta
Autor: Zdzisław Topolski

Wydawnictwo: oddk

Cena brutto: 369,00 PLN

Dodaj do koszyka

Film prezentuje zasady bezpiecznej pracy przy obsłudze urządzeń transportowych: wózków, żurawi, suwnic, taśmociągów. Film przeznaczony jest do wykorzystania podczas obowiązkowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy.Filmy instruktażowo-szkoleniowe są znakomitą pomocą w samokształceniu kierowanym, na kursach, szkoleniach, wykładach itp. Polecamy je szczególnie służbom personalnym, pracodawcom, inspektorom bhp, sip, związkowcom i oczywiście – pracownikom.Czas trw...
Pokaż więcej...

Zasady ochrony przeciwpożarowej i postępowania w razie pożaru (format DVD) - licencja otwarta
Autor: ppłk poż. Bolesław Suchocki

Wydawnictwo: oddk

Cena brutto: 369,00 PLN

Dodaj do koszyka

Film jest instruktażem profilaktyki przeciwpożarowej oraz zasad postępowania w przypadku pożaru, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego posługiwania się sprzętem gaśniczym.Zakres tematyczny filmu odpowiada programowi obowiązkowych szkoleń BHP i PPOŻ w przedsiębiorstwach, szkołach i instytucjach na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860).Filmy instruktażowo-szkoleniowe są znakomi...
Pokaż więcej...

BHP na placu budowy (format DVD) - licencja otwarta
Autor: Krzysztof Kwiatkowski

Wydawnictwo: oddk

Cena brutto: 369,00 PLN

Dodaj do koszyka

Film prezentuje zasady bezpiecznej pracy w budownictwie z uwzględnieniem następujących zagadnień: organizacja placu budowy składowanie materiałów transport poziomy i pionowy obsługa urządzeń mechanicznych praca z prądem elektrycznym rusztowania wykopy odzież ochronna zaplecze socjalne. Wykorzystano tu m.in. materiały dokumentalne (zawierające również sceny drastyczne), ilustrujące konsekwencje lekceważenia przepisów bhp, uzupełnione komentarzem inspektora pracy. Film może służyć jako po...
Pokaż więcej...

Jak prowadzić instruktaż stanowiskowy (format DVD) - licencja otwarta
Autor: Bogusław Dołęgowski, Stefan Janczała, współpraca: Leszka Skuza

Wydawnictwo: oddk

Cena brutto: 369,00 PLN

Dodaj do koszyka

Film prezentuje zasady prawidłowego przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego z uwzględnieniem wymogów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860).Film przeznaczony jest dla mistrzów i innych osób odpowiedzialnych za szkolenia stanowiskowe. Oprócz wskazówek dydaktycznych w filmie znaleźć można wiele praktycznych podpowiedzi i porad nawiązujących do wieloletniej praktyki autorów porad doświadczon...
Pokaż więcej...

Instruktaż ogólny (format DVD) - licencja otwarta
Autor: Bogdan Rączkowski

Wydawnictwo: ODDK

Cena brutto: 369,00 PLN

Dodaj do koszyka

Film jest materiałem pomocniczym do przeprowadzenia obowiązkowych szkoleń pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Treść filmu odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860). Filmy instruktażowo-szkoleniowe są znakomitą pomocą w samokształceniu kierowanym, na kursach, szkoleniach, wykładach itp. Polecamy je szczególnie służbom personalnym, pracodawcom, inspektoro...
Pokaż więcej...

BHP przy spawaniu gazowym (format DVD) - licencja otwarta
Autor: Bogdan Rączkowski

Wydawnictwo: ODDK

Cena brutto: 369,00 PLN

Dodaj do koszyka

W filmie omówiono zasady bezpiecznej pracy przy spawaniu gazowym: uprawnienia, badania lekarskie, podstawowe zagrożenia na stanowisku pracy (tlen, acetylen, promieniowanie, gazy spawalnicze, poparzenia, zagrożenia pożarowe), organizację stanowiska pracy, spawanie w pomieszczeniach i zbiornikach zamkniętych, ocenę zagrożenia pożarowego, dokumentację prac spawalniczych. Film jest pomocą dydaktyczną do szkoleń bhp obowiązkowych na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 200...
Pokaż więcej...

Bezpieczne zachowania – szkoła (klasy I-VI) (format DVD) - licencja otwarta
Autor: opracowanie: Stanisław Stadler, konsultacja metodyczna: Lidia Lisińska

Wydawnictwo: ODDK

Cena brutto: 369,00 PLN

Dodaj do koszyka

Celem filmu jest pokazanie dzieciom (klasy I-VI), jak unikać zagrożeń, z którymi mogą się zetknąć w szkole i jej otoczeniu. W atrakcyjnej, dostosowanej do wielu odbiorcy, formie fabularyzowanej opowieści dziecięcego bohatera prezentowane są przypadki najczęściej spotykanych zagrożeń: w drodze do szkoły (przechodzenie przez jezdnię, poruszanie się na drodze), w czasie szkolnej przerwy, na boisku szkolnym, ze strony osób trzecich (środki odurzające, narkotyki), na terenie szkoły, podczas pożaru i innyc...
Pokaż więcej...

[1] [2] [3] [4]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl