Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

[1] [2]   >>  

Instrukcja Obsługi magazynu Chemicznego
Autor: Marek Różycki

Wydawnictwo: PPHU MORITZ Marek Różycki, 2011

Cena brutto: 33,73 PLN

Dodaj do koszyka

Opis wydawnictwa   Co ją wyróżnia spośród innych pozycji na rynku? tylko sprawdzone informacje od praktyków dla praktyków. Zaprezentowane treści wskazują sposoby rozwiązania problemów ograniczając do minimum teoretyczne rozważania. Cytowanie przepisów zastąpiono wskazówkami praktycznymi! Prezentacja aktualnych interpretacji urzędowych. Po raz pierwszy zaprezentowano interpretacje stosowane przez organy kontrolne oraz instytuty badawcze! Zaprezentowano, w jaki sposób należy przygotować magazyn do...
Pokaż więcej...

Towary Niebezpieczne w praktyce - Tom 2 - Wiedza specjalistyczna
Autor: Marek Różycki

Wydawnictwo: PPHU MORITZ Marek Różycki, 2011

Cena brutto: 27,86 PLN

Dodaj do koszyka

Druga część podręcznika dla osób zaangażowanych w przewóz oraz pozostałe operacje transportowe towarów niebezpiecznych. Tom drugi, zawiera niezbędną wiedzę dla kierowców oraz osób zainteresowanych problematyką, przewozem materiałów w cysternach, przewozem materiałów radioaktywnych i wybuchowych. Książka dostarcza informacji pozwalających na poprawne i bezpieczne wykonywanie czynności zawodowych związanych z przewozem i operacjami transportowymi dotyczącymi w/w towarów. Układ podręcznika pomaga nie tylko...
Pokaż więcej...

Umowa ADR 2013 wydanie książkowe
Autor: Marek Różycki

Wydawnictwo: PPHU MORITZ Marek Różycki, 2013

Cena brutto: 350,00 PLN

Dodaj do koszyka

ADR to europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. opracowana i wydana przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego, ratyfikowana przez Polskę w 1975r. 24 października w Dzienniku Ustaw 2011, nr 227, poz. 1367 została opublikowana USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. Ustawa wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2013 r.Wydawnictwo pod patronatem Stowarzyszenia Doradców ds Bezpieczeń...
Pokaż więcej...

Towary Niebezpieczne w Praktyce – Tom 3 Wykaz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym oraz multimodalnym
Autor: Marek Różycki

Wydawnictwo: PPHU MORITZ Marek Różycki, 2011 stan prawny ADR/RID 2011 oraz IMDG z roku 2010

Cena brutto: 36,66 PLN

Dodaj do koszyka

Wykaz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym oraz multimodalnym Zawartość wydawnictwa: Wykaz towarów niebezpiecznych - rozbudowana tabela wskazująca z dokładnością dla każdego towaru (numeru UN)- czy towar jest towarem dużego ryzyka- nazwy przewozowe po polsku i angielsku- oznaczenia - informacje o szkodliwości dla środowiska morskiego- kody Ems- przepisy szczególne- zwolnienia i wyłączenia zgodne z przepisami ADR 2009 i 2011 Przepisy szczególne Wskazówki w zakresie pak...
Pokaż więcej...

Oznaczenia Chemikaliów - Pierwsza Pomoc GHS
Autor: Marek Różycki

Wydawnictwo: PPHU MORITZ Marek Różycki, 2011

Cena brutto: 24,70 PLN

Dodaj do koszyka

W grudniu 2008 r.Parlament Europejski i Rada przyjął rozporządzenie z numerem 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Rozporządzenie CLP). Od dnia 1 grudnia 2010 r wchodzą w życie nowe regulacje w zakresie oznaczeń, etykiet oraz kart charakterystyki. Celem opracowania jest podsumowanie norm w zakresie oznaczeń oraz zestawienie informacji pozwalających na łatwe i szybkie odszukanie znaczenia użytych skrótów. Celem książki jest nie tylko zapewnienie wymaganej informa...
Pokaż więcej...

Kompleksowa metoda badania obszarów wentylowanych i niewentylowanych w pomieszczeniach pracy
Autor: E. Jankowska, T. Jankowski

Wydawnictwo: CIOP-PIB, 2001

Cena brutto: 5,00 PLN

Dodaj do koszyka

Format A4, Stron 22 Oprawa miękka....
Pokaż więcej...

Nawigator Kierowcy Zawodowego Tom 1 - Wiedza Ogólna. Przewóz Osób
Autor: Marek Różycki

Wydawnictwo: PPHU MORITZ Marek Różycki, 2010

Cena brutto: 18,90 PLN

Dodaj do koszyka

prezentuje wymagania ogólne związane z zawodem kierowcy. Pozycja przybliża zasady wykonywania przewozów oraz wiedzę niezbędną dla kierowcy oraz zarządzającego transportem.Punktem ciężkości są informacje ogólne związane z prawem, umowami międzynarodowymi, spedycją logistyką oraz przepisami w zakresie wyposażenia technicznego. oraz problematyka przewozu osób. W książce przedstawione są w niem także nowe regulacje, które wejdą w życie od 4 grudnia 2011 r!Doskonały podręcznik nie tylko dla kierowców p...
Pokaż więcej...

Ocena ryzyka zawodowego – wykorzystanie systemu STER
Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo: CIOP, 2008

Cena brutto: 40,01 PLN

Dodaj do koszyka

W publikacji przedstawiono, na przykładach zaczerpniętych z realnego środowiska pracy (łącznie 53 przykłady), zaimplementowane w programie STER procedury prowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Szczegółowo omówiono sposoby wsparcia obiektywnej oceny ryzyka zawodowego udostępniane przez moduł RYZYKO systemu STER, zwracając uwagę zarówno na podobieństwa w postępowaniu z poszczególnymi rodzajami zagrożeń w procesie analizy ich wpływu na organizm pracownika, jak i na ich różnorodność oraz na  metody ich chara...
Pokaż więcej...

EFEKTYWNA OCHRONA UKŁADU ODDECHOWEGO PRZED PARAMI I GAZAMI ORGANICZNYMI
Autor: P. Pietrowski

Wydawnictwo: CIOP-PIB

Cena brutto: 13,00 PLN

Dodaj do koszyka

Poradnik został przygotowany na podstawie analizy publikowanych wyników prac naukowo-badawczych i doświadczeń poświęconych zjawisku adsorpcji w ujęciu teoretycznym oraz praktycznym zastosowaniom w ochronie układu oddechowego. Poradnik zawiera krótką charakterystykę porowatych ciał stałych stosowanych do oczyszczania powietrza ze szkodliwych par i gazów, opis teorii adsorpcji oraz omówienie praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem pochłaniaczy, umożliwiające pogłębienie stanu wiedzy w tym zakresie wykł...
Pokaż więcej...

Wiarygodność wyników pomiarów czynników chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy
Autor: Krzysztof M. Benczek

Wydawnictwo: CIOP-PIB, 2004

Cena brutto: 9,00 PLN

Dodaj do koszyka

Format A5, Stron 44, Oprawa miękka....
Pokaż więcej...

CZYNNIKI SZKODLIWE W ŚRODOWISKU PRACY
Autor: Pod redakcją D. Augustyńska, M. Pośniak

Wydawnictwo: CIOP-PIB, 2005

Cena brutto: 39,00 PLN

Dodaj do koszyka

Pozycja wydawnicza przygotowana przez Międzyresortową Komisję ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w celu ułatwienia pracodawcy oraz jego pracownikom przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawnych. W zwartej formie objaśniono podstawowe pojęcia używane w omawianej dziedzinie, przedstawiono wymagania dotyczące środowiska pracy, a także metody pomiaru stężeń i natężeń czynników szkodliwych występujących w tym środowisku oraz zasady oce...
Pokaż więcej...

ZAGROŻENIA CHEMICZNE W WYBRANYCH PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH. Część 2
Autor: Pod redakcją M. Pośniak

Wydawnictwo: CIOP-PIB, 2005

Cena brutto: 24,00 PLN

Dodaj do koszyka

Opracowanie jest przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i higienę pracy w przedsiębiorstwach, zajmujących się oceną narażenia zawodowego pracowników, związanego z występowaniem szkodliwych substancji chemicznych w procesach przetwórstwa żywic fenolowo-formaldehydowych, mas bitumicznych, metali i ich związków, a także substancji wchodzących w skład spalin silników Diesla. Format B5, Stron 101, Oprawa miękka....
Pokaż więcej...

[1] [2]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl