Regulamin sklepu | Kontakt | O firmie
Wyszukaj:
wyszukiwanie zaawansowane
Email:  
Hasło:


Jeśli chcesz otrzymywać od nas regularne informacje o nowościach i promocjach, zasubskrybuj nasz newsletter. Poniżej podaj swój e-mail i naciśnij zapisz:

                   
              

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   >>  

Rynek nieruchomości Pytania i odpowiedziach Część 1
Autor: IDM

Wydawnictwo: Instytut Doradztwa Majątkowego, styczeń 2005

Cena brutto: 31,00 PLN

Dodaj do koszyka

Wydawnictwo pt. "Rynek nieruchomości Pytania i odpowiedziach" stanowi zwięzłe opracowanie całości przepisów prawnych, które obowiązują w gospodarce nieruchomościamii tym samym występują na rynku nieruchomości.   W codziennej pracy przedstawiciele zawodówdziałający na tym rynkuposługują się określeniami, które muszą być czytelne, zwięzłe z zrozumiałe. Czasem musimy sobie przypomnieć pewne zasady prawne potrzebne na co dzień.   Pytania i ich interpretacja stanowią cenne informacje i pomoc ...
Pokaż więcej...

Rynek nieruchomości Pytania i odpowiedziach Część 2
Autor: IDM

Wydawnictwo: Instytut Doradztwa Majątkowego, styczeń 2005

Cena brutto: 31,00 PLN

Dodaj do koszyka

Wydawnictwo pt. "Rynek nieruchomości Pytania i odpowiedziach" stanowi zwięzłe opracowanie całości przepisów prawnych, które obowiązują w gospodarce nieruchomościamii tym samym występują na rynku nieruchomości.   W codziennej pracy przedstawiciele zawodówdziałający na tym rynkuposługują się określeniami, które muszą być czytelne, zwięzłe z zrozumiałe. Czasem musimy sobie przypomnieć pewne zasady prawne potrzebne na co dzień.   Pytania i ich interpretacja stanowią cenne informacje i pomoc ...
Pokaż więcej...

Nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach, rozwinięciu innych ustaw, w poradach praktycznych Baza Eksperta 2004 Zeszyt 4
Wydawnictwo: Wacetob, 2004

Cena brutto: 40,00 PLN

Dodaj do koszyka

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 w sprawie wyceny nieruchomości i  sporządzania operatu szacunkowego Książka zawiera pytania i odpowiedzi z zakresu wybranych aktów prawnych, których znajomość obowiązuje wszystkich rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców majątkowych. Wraz z ksiązką dołączona jest płyta CD. Program na niej jest uproszczona wersja wydawnictwa - w wersji elektronicznej nie wyświetlają sie akty prawne, według których należy wybrać ...
Pokaż więcej...

Ocena i wycena zasobów przyrodniczych
Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo: SGGW, 2013

Cena brutto: 57,00 PLN

Dodaj do koszyka

Ocena i wycena zasobów przyrodniczych. Podręcznik SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie – Jan Szyszko 9 2. OGÓLNE UWARUNKOWANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POLSKI 15 Wstęp – Jan Szyszko 15 2.1. Sytuacja demograficzna Polski na tle europejskich przemian ludnościowych – Janina Jóźwiak 16 2.1.1. Wprowadzenie 16 2.1.2. Drugie Przejście Demograficzne 17 2.1.3. Nowa demografia Europy 19 2.1.4. Nowa demografia Polski 24 2.1.5. Postawy, opinie, zamierzenia Polaków – czy Drugie Przejście D...
Pokaż więcej...

Pośrednik na rynku nieruchomości
Autor: pod redakcją Zbigniewa Brzezińskiego

Wydawnictwo: Poltext, 2003

Cena brutto: 42,00 PLN

Dodaj do koszyka

Profesjonalna działalność na rynku nieruchomości wymaga coraz większej wiedzy i umiejętności. W trosce o klientów wprowadzone zostały licencje zawodowe dla osób obsługujących ten sektor. Tryb postępowania mającego na celu uzyskanie licencji w zawodzie "pośrednik w obrocie nieruchomościami" reguluje Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Jednym z warunków przystąpienia do egzaminu jest ukończenie kursu spełniającego wymogi minimum programowego określonego przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Autorzy ks...
Pokaż więcej...

Ile jest warta nieruchomość
Autor: Elżbieta Mączyńska, Mieczysław Prystupa, Kazimierz Rygiel

Wydawnictwo: Poltext, 2004

Cena brutto: 42,00 PLN

Dodaj do koszyka

W kolejnej pozycji serii NIERUCHOMOŚCI Autorzy przedstawiają problematykę związaną z wyceną wartości nieruchomości, budzącą wiele emocji i kontrowersji. Wynikają one zarówno ze złożoności tej kwestii, jak i specyfiki samej kategorii nieruchomości. W Polsce wzrost roli wyceny nieruchomości i wiedzy na ten temat jest skutkiem zmian ustrojowych i przejścia na model gospodarki rynkowej, a zwłaszcza wprowadzenia nowych regulacji prawnych w formie Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz planowanych nowych uregu...
Pokaż więcej...

PLANY ZARZADZANIA NIERUCHOMO�CIAMI
Autor: Andrzej Sobczak

Wydawnictwo: POLTEXT, 2010
Cena stara: 45,00 PLN
Nowa cena brutto: 40,01 PLN

Dodaj do koszyka

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów i praktyków, Autor znanej już od 10 lat i szeroko wykorzystywanej książki „Plany zarządzania nieruchomościami” proponuje kilka nowych wzorcowych planów, które pokazują ścieżkę tworzenia tego dokumentu i rozwiązują kwestie pojawiające się w praktyce:• plan zarządzania nieruchomością mieszkalno-usługową stanowiącą wspólnotę mieszkaniową;• plan zarządzania nieruchomością mieszkalną TBS;• plan zarządzania nieruchomością komercyjno-biurową;...
Pokaż więcej...

Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora
Autor: pod redakcją Marka Panfila i Andrzeja Szablewskiego

Wydawnictwo: POLTEXT, 2005
Cena stara: 99,00 PLN
Nowa cena brutto: 99,00 PLN

Dodaj do koszyka

Książka w sposób kompleksowy zapoznaje Czytelników z bogatą tematyką metod wyceny spółek kapitałowych. Autorzy przedstawiają ten problem z trzech różnych punktów widzenia: klientów, inwestorów oraz rynku kapitałowego. W część I przedmiotem rozważań jest perspektywa klientów: kapitału klienta, jego wartości, wpływ relacji z klientem na wycenę przedsiębiorstwa oraz rentowność klienta; ponadto kwestie kapitału intelektualnego i informacyjnego, wyceny wartości niematerialnych i prawnych, metod informacji oraz w...
Pokaż więcej...

Kompendium wiedzy o Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 3: Niezakończone usługi budowlane. Komentarze - analizy - przychody
Autor: Jacek Kalinowski

Wydawnictwo: Difin, 2006

Cena brutto: 58,00 PLN

Dodaj do koszyka

Książka może być traktowana jako przewodnik po zapisach Standardu, wyjaśniający ich znaczenie oraz wpływ na obraz sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstw wykonujących działalność projektową. Książka to jest jednocześnie uzupełnieniem wcześniejszej publikacji „Rachunkowość w przedsiębiorstwie budowlanym”, w której opisane zostały zagadnienia w obszarach rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej uwzględniające specyfikę działalności przedsiębiorstw branży budowlanej w warunkach ...
Pokaż więcej...

Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie
Autor: Marek Bryx

Wydawnictwo: Poltex, 2006

Cena brutto: 48,00 PLN

Dodaj do koszyka

Książka zawiera nowatorską analizę rynku nieruchomości jako wzajemnie powiązanych i oddziałujących na siebie czterech jego podsystemów: obrotu prawami własności, inwestowania, zarządzania i finansowania nieruchomości. To oryginalne ujęcie prowadzi do sklasyfikowania funkcjonujących na tym rynku podmiotów i zasad ich działania, uporządkowania całej sfery zachowań i relacji między nimi oraz przedstawienia ich związków z otoczeniem. Uzupełnieniem tej koncepcji jest omówienie oraz ocena zasad i programów wykorz...
Pokaż więcej...

66 NAJCZĘSTSZYCH BŁĘDÓW WYCEN NIERUCHOMOŚCI ROZWIĄZANIA PRAKTYCZNE
Autor: BOGUSŁAW WIECZOREK

Wydawnictwo: REAL ESTATE MANAGEMENT, 2014

Cena brutto: 79,00 PLN

Dodaj do koszyka

Motywem napisania tej książki był fakt, że do dziś mnożą się błędy w operatach szacunkowych początkujących rzeczoznawców majątkowych, ale także wielu doświadczonych osób, które mają za sobą przygodę w komisji arbitrażowej lub komisji odpowiedzialności zawodowej.  Mam nadzieję, że po lekturze niniejszego opracowania, kilku, kilkunastu, a może kilkudziesięciu rzeczoznawców majątkowych uniknie procesu o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej lub przebrnie pomyślnie przez procedurę komisji arbit...
Pokaż więcej...

Podziały nieruchomości
Autor: Zygmunt Bojar

Wydawnictwo: Gall

Cena brutto: 85,00 PLN

Dodaj do koszyka

Autor w sposób kompleksowy porusza problematykę podziałów nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem zmian i nowych regulacji prawnych wprowadzonych ostatnią nowelizacją do ustawy o gospodarce nieruchomościami. W sposób jasny i czytelny ukazuje relacje przepisów z zakresu podziałów nieruchomości z innymi dziedzinami prawa w tym planowania i zagospodarowania przestrzennego. Komentarz obejmuje również nowe akty wykonawcze.Zygmunt Bojar jest geodetą i rzeczoznawcą majątkowym z ponad 40-letnim doświadczeniem z...
Pokaż więcej...

  <<   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   >>  
Twoj koszyk jest pusty.

Poradnik Kierownika Budowy....

Ogrzewnictwo praktyczne projektowanie, montaż,...

Geodezja i Kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym...

Techno-kreacja a architektura...

Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym. Książka z płytą...

Drewniane budownictwo szkieletowe - Warunki techniczne wykonywania i odbioru...


Księgarnia Fachowa Ekobis ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, tel./fax (58) 305-28-53 email: info@fachowa.pl

© 2007 fachowa.pl